Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Yüksek C Reaktif Proteinin CRP Sebepleri

  • 06 Temmuz 2021
  • Yüksek C Reaktif Proteinin CRP Sebepleri için yorumlar kapalı
  • 145 kez görüntülendi.
Yüksek C Reaktif Proteinin CRP Sebepleri

CRP; stres, duygusal ve sosyoekonomik sebepleri kronik inflamasyon ve kalp hastalığı ile ilişkilendiren bir proteindir. Yüksek CRP seviyeleri ile ilişkili bazı nedenler bulunmaktadır. Rehabilitasyonu gerektiren altta uyuyan tıbbi vaziyetler sebebiyle CRP’nin yükseltilebileceği unutulmamalıdır. Kişinin CRP’si yüksekse sebebinin doğru teşhis edilmesi için uzman bir doktora görünmelidir. Yüksek CRP ve Yaşam Stili Sebepleri Uyku bozuklukları: CRP ve uyku […]

CRP; stres, duygusal ve sosyoekonomik sebepleri kronik inflamasyon ve kalp hastalığı ile ilişkilendiren bir proteindir. Yüksek CRP seviyeleri ile ilişkili bazı nedenler bulunmaktadır. Rehabilitasyonu gerektiren altta uyuyan tıbbi vaziyetler sebebiyle CRP’nin yükseltilebileceği unutulmamalıdır. Kişinin CRP’si yüksekse sebebinin doğru teşhis edilmesi için uzman bir doktora görünmelidir.

Yüksek CRP ve Yaşam Stili Sebepleri

Uyku bozuklukları: CRP ve uyku arasında yerleşik, ancak karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Fazla uyku, noksan uyku, sık yatklama ve seyrek yatklama yüksek CRP ile irtibatlıdır, ancak bu ilişkilerin hem gece hem gündüz uyku kumpasına bağlı olduğu görülmektedir. Noksan uyku cerahat ile irtibatlıdır. Misalin, bilim adamları CRP’nin hem uyku yoksunluğu hem de düşük dereceli kendi kendine uyku kalitesi ile doza bağımlı bir şekilde çoğaldığını bulmuşlardır. Yapılan bir çalışmada, hem toplam 88 saat hem de kısmi arka arkaya 10 gece süresince 4,2 saat uyku kısıtlaması, CRP’nin kan seviyelerini ehemmiyetli miktarda çoğaldırdığını bulmuşlardır.
Yapılan başka bir çalışma, CRP’nin uyku kısıtlamasından hemen sonra yükseldiği ve bu proteinin 19 saatlik bir yarı ömre sahip olduğundan, bu yükselmenin iki günlük iyileşme uykusundan sonra dahi sürdürüldüğünü göstermiştir. Öbür yandan, birçok araştırma Obstrüktif Uyku Apnesi ve tip 2 diyabetlilerde fazla uykyat ≥9 saat / gece daha yüksek CRP ile ilişkilendirmiştir. Daha uzun uyku vaktinin daha yüksek CRP’ye neden olmaması oldukça mümkündür, bunun yerine irinli ve dolayısıyla daha yüksek CRP olan kişilerin daha fazla uykuya gereksinimi olmaktadır.
Yüksek C Reaktif Proteinin CRP Nedenleri2,5k yaş üstü erkeklerde yapılan çalışmada hem 6 saat hem de 10 saat uykuda yüksek seviyelerde > 3,0 mmol/l CRP kollanmıştır. Gündüz uykuları ve CRP arasındaki ilişki meçhuldür. Yapılan bir çalışmada, kendi kendini bildiren ulaşanların CRP’si çoğalmıştır ve araştırma yazarları, sık sık şekerlemelerin, muhtemelen uyanma üzerine çoğalmış kan tazyiki yoluyla CRP’yi aktif olarak yükseltebileceğini öne sürmüşlerdir. Öte yandan, yakın zamanda şekerleme yapan genç yetişkinlere odaklanan yeni bir araştırma, genellikle CRP ile birlikte artan inflamatuar bir molekül olan IL-6’nın uyku yoksunluğunun ardından çoğaldığını, ancak sonraki şekerlemelerin ardından eksildiğini bildirmiştir. Acayip bir şekilde, bir çalışma da uyku-uyanıklık geçimine, başka bir deyişle çiftlerin gece süresince aynı zamanda uyanık veya uykuda olup olmadıklarına bakmıştır. Uyku-uyanıklık geçimi daha yüksek olan erkek ve kadınların CRP kıymetleri daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Noksan uyku CRP’yi artırmaktadır. Fazla, kumpassız ve noksan uyku, daha yüksek CRP seviyeleri ve cerahat ile ilişkilendirilmiştir.
Sigara tüketimi: Sigara içmek CRP’yi arttırmaktadır.
Stres: CRP kronik stresde yükselmektedir ve stres ile düşük dereceli inflamasyonla ilişkili hastalıklar arasındaki irtibat olmaktadır. Bilim adamları, hem psikolojik hem de sosyal stresin CRP’yi ehemmiyetli miktarda etkilediğini bulmuşlardır. Çinli emekçiler arasındaki iş stresi ve CRP seviyelerini araştıran bir çalışmada, çaba, fazla vaat ve çaba-ödül balanssızlığı, daha yüksek CRP ile anlamlı derecede korele olmuştur; ödüller düşük CRP ile anlamlı seviyede ilişkili olduğu bildirilmiştir. Sedef hastalığı olan kadınlarda yüksek CRP seviyeleri, kronik stres ve tükenmişlik arasında bir irtibat bulunmuştur. Yapılan bir çalışma, meselelerini çözmek için uğraşan ve üzerinde çalışan kişilerin pozitif katılımla başa çıkma kişilerarası stres bağlamında daha düşük CRP’ye sahip olabileceğini göstermektedir. Misalin, ebeveynler veya kardeşlerle kavgalar, konutta yetişkinler arasındaki çatışmalar, dostlukların sona ermesi gösterilebilir. Bununla birlikte her türlü kronik stres ve tükenme, özellikle günlük stresle pozitif bir şekilde başa çıkmanın bir yolunu bulamayan kişilerde CRP seviyelerini artırmaktadır.
Sosyoekonomik faktörler: Analistler, CRP seviyeleri ile birçok gidişatta kronik strese dönüşen birçok sosyal ve ekonomik faktör arasında bir irtibat bulmuşlardır. Çalışmalar, mahalle ve ailenin sosyoekonomik statüsü arttıkça CRP’nin eksilme meylinde olduğu konusunda hemfikirdirler. 13 binden fazla çocukla yapılan bir çalışmada, ebeveynleri lise mezunundan daha az olan çocukların kolej mezun olan bir ebeveynleri olanlara göre vasati % 35 daha yüksek CRP’ye sahip oldukaları bulunmuştur. Ayrıca, yoksul çocukların aile kazançları daha yüksek olanlara göre vasati % 24 daha fazla CRP bulunmaktadır. Yapılan başka bir çalışma, yüksek yoksulluk veya kabahat seviyeyi olan semtlerde yaşayan çocukların, öbür semtlerden gelen çocuklara kıyasla daha yüksek CRP seviyelerine sahip oldukları bulunmuştur. İsviçre popülasyonunda, eğitim ile CRP arasında doğrusal bir ilişki bulunmuştur buda daha fazla eğitim = düşük CRP’ dir. Ayrıca, bilim adamları hem yükseköğrenim hem de hane halkı kazancının vasati 13 sene sonra daha düşük CRP seviyeleri öngördüğünü bulmuşlardır. Çalışmaya bağlı olarak, CRP ve ırkla ilişkili olan irtibatlar kollanmış veya bulunamamıştır.
Konutlu olmak düşük CRP seviyesiyle cılız ilişkilidir. Birçok çalışma kadınların erkeklere göre daha yüksek CRP seviyelerine sahip olabileceğini göstermiştir. Heteroseksüeller arasında kadınlar erkeklerden daha yüksek CRP seviyelerine sahiptir. Bununla birlikte, cinsel azınlıktaki erkeklerin heteroseksüel erkeklerden ve cinsel azınlıktaki kadınlardan daha yüksek CRP seviyeleri bulunmaktadır. Lezbiyenler, heteroseksüel kadınlardan daha düşük CRP seviyelerine sahiptirler. Son olarak, araştırmalar daha fazla çocuğu olanların çocuksuz fertlerden veya daha az çocuğu olanlardan daha yüksek CRP’ye sahip olabileceğini göstermektedir. Bu ilişki yüksek CRP ile daha yüksek ekonomik stres, tükenme ve kronik stres arasındaki ilişkileri yansıtmaktadır. Bununla birlikte düşük kazanç, yoksulluk, daha az eğitim, sosyal yalıtım, kabahat ve azınlık grubuna ait olma gibi stresle ilişkili sosyoekonomik faktörlerin hepsi daha yüksek CRP seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir.
Madde kullanımı: Bilim adamları, CRP seviyelerinin nikotin, alkol, esrar kullanımı ve nikotin bağımlılığı varlığında daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. CRP ve alkol tüketimi arasındaki U-şekilli bir kesitsel ilişki geniş miktarda belgelenmiştir. Ilımlı alkol faydalı gibi görünse de, kötüye kullanım veya bağımlılık gösteren alkol kullanıcıları CRP’yi çoğaldırmıştır.
Rakım: Orta irtifada 2,590 m kısa süreli kalış CRP seviyelerini düşürebilirken, yüksek rakımlar CRP ve sistemik inflamasyonu artırmaktadır. Yüksek rakımda düşük tazyik ve düşük oksijen Yüksek C Reaktif Proteinin CRP Nedenlerikoşullarına hipoksi cevap olarak dolaşımdaki CRP çoğalmaktadır. 2 haftalık dağcılık seferini takiben yapılan bir çalışma 3,200 – 3,616 m’de, katılımcıların seferi sırasında CRP seviyelerini artırdığını bulmuştur. Bununla birlikte orta irtifalara seyahat etmek kısa vadede CRP’yi azaltabilirken, çok yüksek rakımlar kısa ve uzun vadede CRP’yi ve tüm beden inflamasyonunu arttırmaktadır.
Fazla soğuk: Çalışmalar, 0 ° C’nin altındaki sıcaklıklarda, CRP seviyesinin eksilen sıcaklıkla çoğaldığını bulmuştur. Bununla birlikte, 0 ° C’nin üzerinde bir ters ilişki kollanmıştır.

Yüksek CRP’nin Perhiz Sebepleri

Doymuş yağ asitleri ve trans yağlar: Doymuş yağ asitleri SFA ile CRP seviyeleri arasında potansiyel bir irtibat bulunmaktadır. Laurik ve miristik asitler ve yüksek doymuş/çoklu doymamış yağ asidi SFA/PUFA oranı erkeklerde çoğalmış CRP ile ilişkilendirilmiştir. 700’den fazla hemşire üzerinde yapılan bir araştırma, en yüksek trans yağ alımına sahip olanların kan CRP seviyelerinin vasati olarak en düşük alımlı olanlardan % 73 daha yüksek olduğunu göstermiştir. Başka Bir Deyişle çok fazla doymuş ve trans yağ yemek, CRP’yi artırmaktadır.
Vitamin eksikliği: Yüksek CRP, şehirde yaşayan yaşlılarda D vitamini eksikliği ile ilişkilendirilmiştir. Yüksek CRP seviyeleri de doğum evveli A vitamini eksikliği ile irtibatlıdır. Eş şekilde, daha düşük retinol A vitamini seviyeleri olan çocukların bir çalışmasında yüksek CRP seviyelerine sahip olma ihtimalinin olduğunu bulmuşlardır. Aynı vaziyet yetişkinler için de geçerli olmaktadır. Sahra altı Afrikalılarda, A vitamini eksikliği olan kişiler yüksek CRP riski altındadırlar. Ayrıca, CRP seviyeleri hem yaşlılarda hem de K vitamini seviyeyi düşük olan gençlerde daha yüksektir. Bununla birlikte D vitamini, A vitamini ve K vitamini eksikliği CRP seviyelerini artırabilir.

Yüksek CRP’nin Hormonal Sebepleri

Yüksek leptin: Tokluk hormonu Leptin, karaciğer ve kan damarlarında CRP yapımını arttırmaktadır. Yüksek leptin seviyeleri obezite, fazla yeme ve inflamasyonla ilişkili hastalıklarla irtibatlıdır. Yüksek kan leptin ve CRP’si olan kişilerin çok fazla kilo alma ihtimali daha yüksektir. Kişilere ilaç olarak leptin verildiğinde dahi kan CRP seviyelerini arttırmaktadır. Öte yandan, çalışmalar CRP’nin kandaki leptini bağlayabileceğini düşündürmektedir. Bu sebeple yüksek CRP seviyeleri, kilo kaybı ve enfeksiyonlarla gayret etmek için hipotalamusta da leptini ve leptine neden olmamasını sınırlamaktadır.
Yüksek östrojen: Östrojen rehabilitasyonu kadınlarda CRP seviyelerini arttırmaktadır. Ek olarak, hormon replasman rehabilitasyonu HRT kullanan menopoz sonrası kadınların CRP seviyeleri daha yüksek çıkmaktadır. Bununla birlikte kem leptin hem de östrojen CRP seviyelerini artırmaktadır. Buna karşılık, yüksek CRP leptin eksikliğine yol açmaktadır ve kilo vermeyi zorlaştırmaktadır.

Altta Uyuyan Enfeksiyonlar ve Enflamasyon

Yüksek sitokinler: CRP yapımı interlökin-6 IL-6, interlökin-1b IL-1β, IL-17 ve ur nekroz faktörü-a TNF-a ile düzenlenmektedir. Bu sitokinler bakteriyel enfeksiyon, doku zararı, enflamatuar hastalık, UV-ışığı, vs.’ye cevap olarak üretilmektedir. Reelinde, CRP’nin ana işlevi enfeksiyona tepki olarak çoğalmak, mikropları ve anormal hücreleri bedenden çıkarmaya destekçi olmaktır. Hormonal dengesizlikler, inflamasyon ve bakteriyel enfeksiyonlar sitokinleri yükseltmektedir. Artan sitokinler CRP’yi daha da yükseltirken cerahati arttırmaktadır.
CRP kronik inflamasyonun bir göstergeci olduğundan, stresi artıran ve cerahati kötüleştiren perhiz ve yaşam stili faktörlerinin de CRP’yi yükseltmesi donakaltıcı değildir. Bu faktörlerin çoğu sıklıkla Yüksek C Reaktif Proteinin CRP Nedenlerigöz arkasını edilmektedir. Yüksek CRP seviyelerinin önlenebilir sebepleri arasında kötü uyku, kronik bitkinlik ve sigara kullanımı yaşam stiliyle alakalı ana nedenlerdir. Yeterince yatmamak, çok geçimek veya kumpassız geçimek gibi düşük kaliteli uyku CRP’yi arttırmaktadır. Kazanç seviyeyi, ilişkiler ya da iş üzerindeki stres aynı etkiye sahiptir. Buna ek olarak, çok yüksek rakımlarda veya fazla soğuk etraflarda zaman tüketmek CRP’yi arttırırken, orta rakımlarda kısa süreli kalışları azaltmaktadır. Yeterli güneş almamak veya perhiz D vitamini yüksek CRP’nin bir başka mümkün sebebidir. Perhiz CRP seviyeleri üzerinde güçlü bir etkisi olmaktadır. Doymuş ve trans yağlarda yüksek, A ve K vitaminlerinde düşük perhizler CRP seviyelerini ve cerahati arttırmaktadır. Hormonal dengesizlikler de yüksek CRP’ye neden olmaktadır. Yüksek leptin ve östrojen potansiyel kabahatliler arasındadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ