Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Yağmur Ölçer Nedir, Kaç Cinsi Bulunur?

  • 24 Nisan 2021
  • Yağmur Ölçer Nedir, Kaç Cinsi Bulunur? için yorumlar kapalı
  • 179 kez görüntülendi.

Suyun ehemmiyetini vurgulamaya gerek yoktur ve us yürütebilen herkes, Dünya’daki tüm hayatın varlığı için suyun ne kadar hayati olduğunu öğrenmektedir. Dolayısıyla yağış ölçüsünü ölçmenin, toplulukların asırlardır uyguladığı yüzyıllık bir uygulama olması donakaltıcı olmamalıdır. Daha kesin bir dille anlatmak gerekirse, deliller yağış ölçüm uygulamasının, Antik Yunanlıların yağışları ölçtüğü MÖ 500 senesine kadar uzandığını göstermektedir. Yağışta küresel […]

Suyun ehemmiyetini vurgulamaya gerek yoktur ve us yürütebilen herkes, Dünya’daki tüm hayatın varlığı için suyun ne kadar hayati olduğunu öğrenmektedir. Dolayısıyla yağış ölçüsünü ölçmenin, toplulukların asırlardır uyguladığı yüzyıllık bir uygulama olması donakaltıcı olmamalıdır. Daha kesin bir dille anlatmak gerekirse, deliller yağış ölçüm uygulamasının, Antik Yunanlıların yağışları ölçtüğü MÖ 500 senesine kadar uzandığını göstermektedir. Yağışta küresel bir düşüşe yol açan son senelerde kaydolunan rekor yüksek sıcaklıklarla birleştiğinde, doğru yağış ölçümü her zamankinden daha kritik hale gelmiştir.
Meteorologlar ve hidrologlar, belli bir zaman dilimindeki yağış ölçüsünü ölçmek için yağışölçer kullanmaktadırlar. Aynı zamanda plüviyometre, ombrometre veya udometre olarak da öğrenilmektedir. Yağışı milimetre türünden ölçmektedir, ancak bazen bunu inç türünden temsil etmektedir. Bir huni ve boru kumpası kadar kolay ve bir bilgisayar göstergesine takılı bir ölçüm silindiri kadar karışık olan muhtelif yağışölçerler bulunmaktadır. Bu yazıda yağışölçerin tanımı, değişik cinsleri ve nasıl çalıştıkları hakkında bilgiler yer almaktadır.

Yağmur Ölçer Nedir?

Yağmurölçer, meteorologlar ve hidrologlar tarafından ünite alan başına belli bir zamanda yağmur yağışını ölçmek için kullanılan bir meteorolojik vasıtadır. Meteorologlar ve hidrologlar bu ölçümleri mevcut hava şartlarını tanımlamak, gelecekteki hava şartlarını varsayım etmek, su döngüsünü izlemek ve bunların yanı gizeme varsayım modellerini iyileştirmek için kullanmaktadırlar. Ayrıca udometre, plüviyometre ve ombrometre adlarıyla öğrenilen yağışölçerler günümüze kadar buluş edilmiş ve yaygın olarak kullanılan en daha önceki meteorolojik taşıtlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu aygıtlar, akdikeninin emeline hizmet edecek sarih bir alana yerleştirilmiş bir toplama kabından oluşan, cilasız bir tasarıma sahiptirler. Yağmur bu ufak kapta bir araya gelirken, kabın her yerinde aynı ölçüde yağmur yağmasının alana geldiği zannedilmektedir. Dolayısıyla konteynerin kapladığı alan son hesaplamada rastgele bir fark yaratmamaktadır.
Yağmur Ölçer Nedir, Kaç Türü Bulunur?Yeniden de, kap ne çok ufak ne de çok büyük yeterli ebatta olmalıdır ve yağış milimetre mm türünden ölçülmektedir. Yağmurölçer değişik tiplerde bulunmaktadır, en popüler tasarım standart silindirik bir kaptır. Ölçme yapılmadan evvel kabın suyun buğulaşmasına izin vermeyecek biçimde yapılmıştır. Geniş bir coğrafi alan içinde, neticede kusurlu büyük ölçekli gözlemlere yol açabileceğinden, her türlü meblağsızlıktan sakınmak için her bölgede standart vasıtalar kullanılmaktadır. Bu standart yağışölçeri planlama işi, herkes tarafından seçilmesi beklenen standart tasarımların sağlanmasında tesirli bir rol oynayan Dünya Meteoroloji Teşkilatı’ne verilmiştir. Bununla beraber, yağışölçerler değişik tiptedir ve standart olmasına karşın, dünyanın bazı bölgelerinde öbür cinslerin daha tesirli olduğu ispatlanmıştır.

Yağmur Ölçer Neyi Ölçer ve Nhakikat Çalışır?

Yağış ölçüsünün ölçülmesi, ilk olarak 4. asırda reelleştirilen uzun vakittir devam eden bir uygulamadır. O zamanlar dahi muhtelif usullerle karşılaştırma ve tartım için kayıtlar yakalanmıştır. 13. asırda yağışölçer mekanizması buluş edilmiştir. O zamandan beri, yağışölçerin esas üniteyi değişik bölgelerde değişik biçimlerde geliştirilmiştir, bununla beraber, kavram ve emel aynı kalmıştır.

Değişik Yağmur Ölçer Cinsleri

Değişik yağışölçerlerine yakından bakıldığında, çoğunun aynı esas ilkede çalıştığı fark edilmektedir. Yağmur, değişik ölçüm mekanizmalarına akan suyu toplayan silindirik bir huniye düşmektedir. Her yağışölçeri değişik kılan, yağışı toplama ve ölçmenin bu değişik mekanizmaları ve usulleridir. Temel olarak 5 cins yağışölçer bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
1. Dereceli silindir yağışölçer standart yağışölçer
2. Yıkılma kovası yağışölçer
3. Tartım yağışölçer
4. Optik yağışölçer
5. Eko yağışölçer

1. Dereceli silindir yağışölçer
Standart yağmur göstergesi olarak da öğrenilen dereceli silindir yağmur göstergesi, kolay, miktarlı bir sırça silindirdir. İnsanlı istasyonlarda tüm profesyonel hava vaziyeti hizmetleri tarafından kullanılmaktadır ve yağış ölçüsünü doğrudan ölçmenin en doğru yoludur. Su, doğrudan dereceli silindire aktığı silindirik bir huni tarafından bir araya gelmektedir veya bir kap tarafından yakalanmaktadır ve ardından miktarlı silindire dökülmektedir. Bu yağışölçer günlük olarak ölçülmeli ve boşaltılmalıdır, bu da sadece insanlı bir hava istasyonunda kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri NWS ve Birleşik Kraliyet Met Office dereceli bir silindir yağışölçeri içindeki yağış ölçüsünü ölçmek için iki değişik usul kullanmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
Milli hava servisi 8 inç standart yağışölçer Amerika Birleşik Devletleri: Amerika Birleşik Devletleri Milli Hava Vaziyeti Servisi, 8 inç Standart Yağmur Göstergesini kullanmaktadır. Bu dört ana bileşenden oluşmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
• Toplayıcı huni, yağmuru tutmaktadır ve 8 inç çapındadır. Buradan su doğrudan ölçüm tüpüne akmaktadır ve tüp, plastik veya pirinçtendir
• Ölçme tüpü, ölçüm tüpünden taşan tüm suyu tutan taşma kabının içine yerleştirilmiştir ve maksimum 20 inç akışkan yakalayabilmektedir
• Taşma Tenekesi
• Ölçüm çubuğu, yağışölçerin dördüncü bileşeni, değişik beyaz işaretlere sahip dereceli ölçüm çubuğudur. Bir meteorolog, yağmur ölçüsünü huni sarihliğinden ölçüm tüpünün altına daldırarak ölçmekte ve okumayı kaydolmaktadır.
Bununla beraber yağış, ölçüm tüpünün kapsayabileceği maksimum 2 inç’i aşarsa, içeriğin okumayı kaydolan dereceli bir ölçüm tüpüne dökülerek ayrı ölçülen taşma kabına akmaktadır.
Met Office 5 İnç Standart Yağmur Ölçer Birleşik Kraliyet: Birleşik Kraliyet Met Büroyu, 5 inçlik Standart Yağmur Ölçer kullanmaktadır ve aynı zamanda üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bu ana bileşenler alttaki gibidir:
• Toplayıcı huni, huni yağmuru tutmaktadır ve 5 inç çapındadır. Buradan su doğrudan düz büyük bir sırça kaba akmaktadır
• Sırça kap, günde bir defa sırça kap çıkarılmaktadır ve içeriği, yağmur ölçüsünü ölçen dereceli ölçüm tüpüne dökülmektedir.
• Dereceli Ölçüm Tüpü
2. Yıkma kovalı yağışölçer
Yıkma kovalı yağışölçer, yağmuru ölçmek için bir yıkma kovası mekanizması kullanan otomatik bir yağışölçerdir. Profesyonel hava vaziyeti hizmetlerinin uzak hava istasyonları tarafından kullanılmaktadır, aynı zamanda popülerdir ve konut hava istasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Standart bir yağışölçer gibi, yağmuru tutmak için alt kısmında dar bir boru bulunan bir toplayıcı hunisi bulunmaktadır. F rom borusu, su her tarafta ufak kovalar ile ince dengelenmiş tahterevalli aygıtı üzerine düşmektedir. Rastgele bir noktada, kovalardan biri doğrudan borunun altına yerleştirilmektedir. Kovada yeterince su biriktiğinde, karşı kepçeyi borunun altına kaldırırken ağırlığı dibe inmekte ve kendini boşaltmaktadır. Yağmur suyu huniden kovalara akmaya devam ettikçe bu süreç tekerrür etmeye devam etmektedir. Bir kova tabana her düştüğünde, elektronik bir anahtarı tetiklemektedir ve sırayla, anahtar bir baz istasyonuna kablosuz veya değişmez hat sinyali yollamaktadır. Her sinyal, yıkma kepçe mekanizmasında ayarlanan ve kalibre edilen belli bir yağmur ölçüsünü temsil etmektedir. Her sinyali sayarak ve toplayarak, hava vaziyeti istasyonları rastgele bir yarıyıldaki yağış ölçüsünü hesaplayabilmektedir. Su her bir kovadan dışarı akarken, yağışölçerin evvelden planlanmış sarihliklerinden boşaltılmaktadır, başka bir deyişle kimsenin sistemi gözetmesine gerek yoktur. Bu avantaj, erişilmesi güç olan uzak hava istasyonlarında kullanım için idealdir.
3. Tartım yağmurölçer
Yağmur Ölçer Nedir, Kaç Türü Bulunur?Bir tartı çökeltme göstergesi, genellikle bir yay gibi mekanik bir mekanizma olan bir tartım makinesine monte edilmiş bir akdikeni kepçeden oluşmaktadır. Yağmur kapta birikerek çoğalan ağırlık yayları sıkıştırmaktadır. Sıkıştırma ölçüyü ölçülmektedir ve suyun ağırlığını hesaplamak için kullanılmaktadır. Ölçüm, bir tambur üzerinde bir kalemle manuel olarak veya bir bilgi kaydolucu ile elektronik olarak kaydolunabilmektedir ve değişmez hat veya kablosuz iletişim yoluyla baz hava istasyonuna sevk edilebilmektedir. Tartım yağış göstergesi, karı ve öbür katı yağış şekillerini tutma ve ölçme hüneri dâhil olmak üzere, yıkma kovası sistemine göre bazı avantajlara sahiptir. Ayrıca büyük sağanak yağışların üstesinden gelmek için daha ekipmanlıdır. Çoğu çağdaş sistem aynı zamanda kendiliğindene boşalmaktadır ve bu cins yağışölçeri için gereken bakım ölçüsünü eksiltmektedir. Bazı tartım göstergeleri de ısıtılmaktadır, bu da katı çökeltme şekillerini eritmelerine ve kar birikmesini önlemelerine imkân tanımaktadır.
4. Optik yağışölçer
Optik yağışölçer, karşıt taraflarda ve yağmur alan bir gizeme huninin altında kapalı alanlarda bulunan bir lazer veya kızılötesi diyot ve ışığa duyarlı sensörden oluşmaktadır. Her huninin alt kısmında, kabın içinde yeterli yağış biriktiğinde yağmur damlasının oluştuğu ufak bir sarihlik vardır. Su damlası yeterince geliştiğinde, huniden ve lazer diyotu ile fotosensör arasındaki boşluktan düşmektedir. Damla, ışık demetinin içine düştüğünde, bunu fotosensörün idrak etmesi ve ölçmesi için yeterince dağıtmaktadır. Bu ölçümler kaydolunmakta ve bir değişmez hat veya kablosuz iletişim yoluyla baz hava istasyonuna sevk edilmektedir. Optik yağmur sensörleri, ışığa duyarlı dedektör tarafından alıngan idrak etme yoluyla sadece yağmur ölçüsünü değil, aynı zamanda yağmurun yoğunluğunu ve sıklığını da ölçme avantajına sahiptir.
5. Eko yağışölçerYağmur Ölçer Nedir, Kaç Türü Bulunur?
Hidrofon olarak da öğrenilen eko yağışölçerler, barajlar, göller ve umman gibi büyük su kütleleri üzerindeki yağış ölçüsünü ölçmek için kullanılmaktadır. Bu makine, su yüzeyinin altına yerleştirilmektedir, Hidrofon, yağmur damlalarının su yüzeyine çarpan tesirini idrak edebilmekte ve ölçebilmektedir.
Her yağmur damlası, ebadına ve süratine bağlı olarak ses imzası ismi verilen eşsiz bir ses çıkarmaktadır. Bir n-eko yağmur göstergesi büyüklüğü ve değişik yağmur damlalarının frekansı hesaplamak için, değişik bir ses imzaları tespit etmek için yeterince duyarlı olandır. Bir bölgenin abuhava şartlarının ve hava hipotezlerinin tanımlanması gibi takip operasyonları için yağış ölçüsünün ölçülmesi gerekli hale gelmiştir. Bir alandaki yağış ölçümüne çok bağlı olduğundan, kesin bilgilere sahip olmak çok ehemmiyetlidir. Kusurlu bilgiler başka kusurlu gözlemlere yol açabilmektedir. Bu sebeple, yağış ölçüsünü ölçmenin doğru bir yolunu seçmek çok ehemmiyetlidir. Standart Yağmur Ölçer, Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından kredilendirilmiştir ve ayrıca ülkelerde ki meteoroloji departmanları bu aletleri en doğru ve kesin mekanizma olarak kabul etmiştir. Yağış bilim adamları, özellikle de meteorologlar ve hidrologlar için ne kadar hayati olduğunu öğrenmek ehemmiyetlidir. Yağışları ölçmek için bu kadar çok odaklanma ve zaman tüketilmesinin sebebi budur ve aynı zamanda neden bu kadar çok değişik yağışölçerin kullanıldığını da açıklamaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
maltepe escortümraniye escort