Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Türkiye Bölgesel Kalkınma Projeleri

  • 05 Temmuz 2021
  • Türkiye Bölgesel Kalkınma Projeleri için yorumlar kapalı
  • 202 kez görüntülendi.
Türkiye Bölgesel Kalkınma Projeleri

Dünya üzerinde kaynakların ve anaparanın denk bir biçimde ayrılmaması, Sanayi Devrimi ile birlikte daha yoğun sezilmiştir. Ekonomik açıdan eksik bölgelerin ekonomik problemleri, devletlerin ekonomik siyasetleri üzerinde büyük rol oynamıştır. Bir ülkede bölgeler arasındaki ekonomik farklar, muhtelif kalkınma meselelerine neden olmuştur. Türkiye, bu bölgelerarası gelişmiş farkını en aza indirmek için muhtelif projelere imza atmıştır. Bu projelere […]

Dünya üzerinde kaynakların ve anaparanın denk bir biçimde ayrılmaması, Sanayi Devrimi ile birlikte daha yoğun sezilmiştir. Ekonomik açıdan eksik bölgelerin ekonomik problemleri, devletlerin ekonomik siyasetleri üzerinde büyük rol oynamıştır. Bir ülkede bölgeler arasındaki ekonomik farklar, muhtelif kalkınma meselelerine neden olmuştur. Türkiye, bu bölgelerarası gelişmiş farkını en aza indirmek için muhtelif projelere imza atmıştır. Bu projelere ilk olarak 1950’li senelerde başlanmış, daha sonra farklı projeler hazırlanmıştır. Bu projeler şunlardır.

Türkiye Bölgesel Kalkınma ProjeleriGüneydoğu Anadolu Projesi GAP

1970’li senelerde başlatılan bu projede ilk olarak sulama ve enerji yapımı için kullanılmıştır. 1989 senesinde ise bu projenin kapsamını genişletmiş ve ilk bölgesel kalkınma projesi oluşmuştur. GAP; Adıyaman, Siirt, Şırnak, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Kilis şehirlerini kapsar. Bu projenin emeli, bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan büyümesini sağlamaktır. Projenin ehemmiyetli bir kısmı yaşama geçirilmiştir. Fakat hala asıllaşmayı bekleyen tasarılarda vardır. GAP’ın emelleri, bölgenin kazanç seviyesini yukarıya sürüklemek, bölgede yaşayan insanların yaşam standardını yükseltmek, bölge insanlarına istihdam sağlamak, bölgedeki eğitim imkânlarını artırmak ve değişik bölgelerle olan sosyal ve ekonomik farkları eksiltmektir. Bu proje kapsamında pek çok baraj kurulmuştur. Bunlar: Karakaya, Atatürk, Kralkızı, Karakamış, Dicle, Birecik ve Batman Barajlarıdır. Bu barajların sağladığı toplam enerji yapımı 18,7 milyar kw/h’dir. Projede yer alan barajlar arasında en fazla enerji yapımı yapan baraj Atatürk Barajı’dır. GAP kapsamında 7 şehre hava alanı inşa edilmiştir. Şanlıurfa’ya ise Türkiye’nin en büyük beynelmilel kargo havaalanı kurulmuştur. Bölgede bu proje ile beraber sulama imkânının büyümesiyle sanayi sektöründe ehemmiyetli bir büyüme görülmüştür. 1995-2000 seneleri arasında sanayi kuruluşlarının rakamı iki katına yükselmiştir.

Doğu Anadolu Projesi Doğu Anadolu Projesi

Bu proje; Hakkâri, Iğdır, Van, Ağrı, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt şehirlerinden oluşur. Bu şehirleri içeren bölgede ana uyum kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ancak tarım sektörünün verimliliği oldukça düşüktür. Bu projenin emellerinden bir tanesi de tarımsal verimliliği artırmaktır. Projenin emelleri şunlardır; Bölgeler arası kalkınma farkını eksiltme, bölge milletine istihdam sağlama, bölgedeki dış göçleri eksiltme, altyapıyı kuvvetlendirme, birey başına düşen ulusal kazancı çoğaldırma ve eğitim seviyesini yükseltmektir. Bölgenin engebeli olmasından dolayı en çok hayvancılık ile uğraşılmaktadır.

Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi ZBK

Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi, bölgede sürdürülen sanayi faaliyetleri dışında yeni Türkiye Bölgesel Kalkınma Projelerisektörlerde istihdam yaratmak için oluşturulmuştur. Devlet Tasarılama Teşkilatı tarafından oluşturulan bu proje, 1997 senesinde yaşama geçmiştir. Projede yer alan şehirler yer alt kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle bölgede sanayi sektörü gelişmiştir. Bu bölgede temel uyum kaynağı madenciliktir. Projenin emeli; özel sektöre yeni yatırım sahaları oluşturmak, uzun vadede bölgesel gelişim sağlamak, bölgede göçü önlemek için istihdam sağlamak ve tarım ve hayvancılık alanında gelişim sağlamaktır. Bölgede yer alan Türkiye Taş Kömürü Firması’nden istenilen verim alınmamaktadır. Bu şirketlerin kapatılması bölge ekonomisi için büyük bir kayıp olacağından bu proje ile beraber muhtelif tedbirler alınarak kuruluşu canlandırmak kastedilmiştir.

Doğu Karadeniz Projesi DOKAP

1999-2000 seneleri arasında yaşama geçirilen bu proje, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Samsun, Ordu, Trabzon ve Tokat illerine içerir. Bu şehirlerde; işsizliğin fazla olması, birey başına düşen kazanç ölçüsünün azlığı, bölge dışına asıllaşan göçler ve ekonominin kısıtlı rakamda sektöre ve ürüne bağlı olması nedeniyle oluşturulmuştur. Bölgede ana uyum kaynağı balıkçılık ve tarımdır. Ancak ormanların çok fazla yer kaplamasından dolayı tarım hudutlu alanlarda yapılır. Projenin emelleri; bölgedeki ekonomiyi kuvvetlendirmek, birey başına kazanç ölçüsünü yükseltmek, bölgenin sosyal açıdan büyümesini sağlamak, bölgenin natürel kaynaklarından faydalanarak gelişimini sağlamak, erişim ve altyapıyı kuvvetlendirmek, denizden uzak kesimlerde sulamaya bağlı olarak ürün alternatiflerini artırmak ve turizm sektörünü geliştirmektir.

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi

Projede, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun yer alır. Yeşilırmak Irmağı’nın sularını biriktirdiği havzayı içine almaktadır. Bu proje ile nehir havzasında akım kumpassızlığından dolayı alana gelen su baskın ve aşınma gibi meselelerin önlenmesi tasarlanmaktadır. Projenin emeli; havzanın balansını bozmayacak biçimde yeni tarım alanları yaratmak, natürel kaynakların kavmi hakimiyeti, çayırların ıslahı, kumpaslı kentleşme, sanayi sektörünün geliştirilmesi ve orman alanlarının korunmasıdır.

Konya Ovası Projesi KOP

Aksaray, Karaman, Niğde, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat şehirlerini içeren bu projeye 1985 senesinde başlanmıştır. Bu projenin temel emeli sulamadır. Toplam 18 adet sulama projesinden oluşur. Bu projenin yaşama geçmesiyle suya ihtiyacı yüksek olan tarım ürünlerinin yapımı hakikatleşmiş ve tarıma bağlı sanayi sektörünün büyümesine neden olmuştur. Bu projeyle, bölge ulusunun kazancı yükselmiş ve ek iş sahaları yaratılmıştır.

Yazar: Can Baskın

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ