Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Tibia İncik Kemiği Kırığı

  • 28 Nisan 2021
  • Tibia İncik Kemiği Kırığı için yorumlar kapalı
  • 147 kez görüntülendi.

İncik kemiği veya tibia, alt bacakta diz ile ayak arasında bulunan uzun kemiktir. Tibia kırıkları yaygın bir gidişattır ve genellikle kemikteki bir yaralanma ya da yineleyen zorlanma sebebiyle oluşabilmektedir. Bazı olaylarda, ufak bir çatlağın tek bulgusu yürürken zorlanma ve sızı iken, daha ciddi olaylarda ise tibia kemiği tenden dışarı çıkabilmektedir. Tibia kırıkları için iyileşme ve […]

İncik kemiği veya tibia, alt bacakta diz ile ayak arasında bulunan uzun kemiktir. Tibia kırıkları yaygın bir gidişattır ve genellikle kemikteki bir yaralanma ya da yineleyen zorlanma sebebiyle oluşabilmektedir. Bazı olaylarda, ufak bir çatlağın tek bulgusu yürürken zorlanma ve sızı iken, daha ciddi olaylarda ise tibia kemiği tenden dışarı çıkabilmektedir. Tibia kırıkları için iyileşme ve iyileşme süresi değişiktir, zira kırığın tipine ve ciddiyetine bağlıdır. Çatlaklar tıbbi bir profesyonel tarafından rehabilitasyon edilebilir ve konutta yapılan egzersizler bireyin iyileşmesini süratlendire öğrenmektedir. Bu yazı da tibia kırıklarının tipleri, semptomları, rehabilitasyonu ve iyileşme zamanları ile beraber detaylı olarak ele alınmaktadır.

Tibia Kırığı Nedir?

Tibia alt bacakta ki en büyük kemiktir ve beden ağırlığını desteklemede kilit bir rol oynamaktadır. Amerikan Ortopedi Cerrahları Yüksekokulu’ne göre, tibia bedende kırığı en yaygın olan uzun kemiktir. Tibia kırığı, tibia kemiğindeki rastgele bir çatlak veya kırılmaya karşılık gelmektedir. Tibia alt bacağı oluşturan iki kemikten biridir ve öbürü ise fibuladır. Tibia bu iki kemikten en büyüğüdür. Tibia beden iskeletinde kilit rol oynamaktadır, zira:
• İki alt bacak kemiğinden en büyüğüdür
• Beden ağırlığının çoğunu desteklemekle mesuldür
• Diz ve ayak bileği eklemleri için hayati bir rol oynar
Ayrıca kırık tibia kemiği sıklıkla yakındaki adalelere veya ligamentlere öteki doku zararları ile beraber ortaya çıkmaktadır. Her zaman tıbbi bir uzman tarafından hakimiyet edilmelidir.

Tibia Kırığı Tipleri

Tibia İncik Kemiği KırığıKırılan kemiğin sebebine bağlı olarak kırığın şiddeti ve tipi değişebilmektedir. Çatlak kemik süresince yatay veya eğik olan, çatlak açılı olduğu anlamına gelen enine bir kırılma olabilmektedir. Proksimal kırıklar, tibianın üst kısmını etkileyenlerdir. Tibia şaftı kırığı bu alanın altında alana gelmektedir. Şahıslar değişik tibia kırık tiplerine sahip olabilir ve bu kırık tipleri alttaki gibidir:
İstikrarlı kırılma: İstikrarlı kırık, kemiğin çoğunu sağlam ve olağan pozisyonda vazgeçen kemikte bir çatlağı kapsamaktadır. Tibia’nın kırılan parçaları, iyileşme sürecinde sıralanır ve doğru pozisyonlarına gözetir. Buna yerinden edilmiş olmayan bir kırılma denmektedir.
Yerinden parçalamış kırık: Yerinden kırılmış kırıkla, kemikteki bir çatlak, kemiğin bir kısmını artık hizalanmayacak biçimde hareket ettirmektedir. Bu cins bir kırılmayı düzenlemek ve kemikleri tekerrür beraber hizalamak için çoğunlukla operasyon gerekmektedir.
Stres kırığı: Saç çizgisi kırıkları olarak da adlandırılan stres kırıkları, büyük yaralanmalar neticeyi oluşabilmektedir. Bu kırıklar kemikte ufak ve ince çatlaklara neden olmaktadır.
Spiral kırık: Bir bükülme hareketi kırılmaya neden olduğunda, kemiğin spiral biçiminde kırılması olabilmektedir.
Ufalanmış kırık: Kemiğin üç veya daha fazla parçaya ufalandığında ufalanmış kırık alana gelmektedir.
Çoklu kırık: Tibia kemiğinin öteki fibula kemiği ile beraber kırılmasından alana gelmektedir, ayrıca çoğunlukla tibia kemiği tek başına kırılmamaktadır
Kemikler kırıldığında ya tenin altında kalabilir ya da cildi delerek yüzeye çıkabilmektedir. Sarih kırıklar, kırık bir kemiğin tenden kırıldığı kırıklardır. Kapalı kırıklarda kemik, cildi yarmaz fakat yeniden de iç doku zararına neden olabilmektedir.

Tibia Kırıklarının Sebebi

Bedendeki uzun kemikler elastiktir, ancak bireyin tibia kırığı hayata ihtimali için bir hayli nedeni vardır. Bunlar alttaki gibidir:
• Motorlu araç kazaları veya düşmeleri gibi travmatik yaralanmalar
• Uzun mesafeli koşu gibi kemiğin gücenmesine tekerrür tekerrür tesiri olan sporlar
• Amerikan futbolu gibi temaslı sporlardan kaynaklanan yaralanmalar
• Kemikleri sıradandan daha cılız yapan osteoporoz

Tibia Kırığı Bulguları

Tibia kırığı olan şahıslar bazı bulgular yaşayabilmektedir ve bu bulgular alttaki gibidir:
• Tibia bölgesinde lokalize veya birden fazla kırık varsa birkaç alanda sızı
• Alt bacak şişmesi
• Ayakta durma, yürüme, ağırlık taşıma güçlüğü veya eksikliği
• Bacak deformitesi veya kumpassız bacak uzunluğu
• İncik kemiği çevresinde morarma veya renk farklılığı
• Ayaktaki duyu farklılıkları
• Tende çıkıntılı kemik
• Cilt kemik tarafından yukarıya itildiğinde çadır eşi bir görünüm alır.

Tibia Kırığı Tanısı

Tibia kırığını teşhis etmek için, hekim bireyin tıbbi geçmişi ve yaralanmanın nasıl olduğu hakkında bilgiler elde eder. Yaralanma derecesini ve kemiğin kırılıp kırılmadığını değerlendirmek için fiziki tetkik ve tanı testleri yapmaktadır. Bu, en iyi rehabilitasyon usulünü tanımlamak için ehemmiyetlidir. Yapılan tanı testleri alttaki gibidir:
• Tibia görüntüsüne sahip röntgen
• Bilgisayarlı tomografi BT taraması, aynı zamanda bir X-ışından daha eforlu olan ve kemiğin 3-D görüntüsünü veren, CAT taraması
• Tibia çevresindeki adalelerin, bağların ve kemiklerin detaylı bir görüntüsünü almak için manyetik titreşim görüntüleme MRG taraması
Ayrıca öteki taramalar meseleyi teşhis edemediğinde, MRI taraması sıklıkla kullanılmaktadır.

Rehabilitasyon

Tibia İncik Kemiği KırığıTibia kırığını rehabilitasyon etmek için operasyon uygun değilse alçı, yardım veya atel kullanılmaktadır. Kırığın rehabilitasyonu, bireyin yaralanma sırasındaki genel sıhhati, yaralanmanın sebebi, ciddiyeti ve tibyayı saran yumuşak dokulara zararın varlığı veya kapsamı dâhil olmak üzere muhtelif etmenlere bağlıdır. Ciddi vaziyetlerde, kemiğin doğru biçimde iyileştiğinden emin olmak için operasyon gerekebilmektedir. Uzman bir cerrah, metal vidaları ve plakaları kemiğe doğru yerde yakalamak için yerleştirerek asgari uzun vadeli zarar ile iyileşmesini sağlamaktadır. Ayrıca cerrah, tibia içine yerleştirilmiş çubuklar veya kırığın üstündeki ve altındaki kemiklerden geçen pimler de kullanabilmektedir. Bunları kemiği yerinde yakalamak için harici fiksatör ismi verilen sert bir çerçeveye bağlanmaktadır. Cerrahinin lüzumlu olmadığı veya olası olmadığı vaziyetlerde, misalin bireyin sıhhati sebebiyle, hekim kırık tibia için değişik rehabilitasyonları uygulayabilmektedir. Bu rehabilitasyonlar alttaki gibidir:
• Kemiği yerinde yakalamak, hareket etmesini durdurmak ve iyileşmesini sağlamak için atel veya alçı. Bir atel basitçe çıkarılabilir ve bu surattan cerrahi olanlardan daha elastik rehabilitasyon alternatifidir.
• İyileşirken kemiği yerinde yakalamak için daha az şiddetli kırılma vaziyetlerinde kullanılan çekiş veya fonksiyonel yardım.
Bir Hayli gidişatta, tibia kırığı olan birey, ayakların yine kullanmalarına dayanakçı olmak için fizik rehabilitasyon ve koltuk değneği veya bir yürüteç gerektirmektedir.

Kurtarma

Tibia kırığında iyileşme, kırığın ciddiyetine göre değişmektedir ve genellikle şahıs da 4-6 ay içinde iyileşme görülmektedir. İyileşme süresi, kısmi bir zamana mukayeseyle bütün bir dinlenme için daha uzun olabilir ve şayet şahıs da başka sıhhat problemleri varsa iyileşme daha uzun sürebilmektedir. Ayrıca bireyin olağan faaliyetlerine geri dönebilmesi bu müddetten daha uzun sürebilmektedir. Bu kırılmayı yaşayan şahıslar bacak kırılmasından sonra yürümeye, egzersize ve öteki fiziksel etkinliklere dönme mevzusundaki tekliflerini her zaman takip etmelidir. Uylukları, baldırları ve kalçaları, kuvvetlendiren bazı egzersizler gibi tibia kemiğinin baskısını önlemeye dayanakçı olmaktadır. Ayrıca bu koruma cinsi, daha sonraki yaralanmaların asıllaşmasını da önleyebilmektedir.

Karmaşıklıkları

Tibia kırığı yaşayan şahıslar bazı karmaşıklıkları geliştirebilir. Bu karmaşıklıklar alttaki gibidir:
• Operasyondan kaynaklanan karmaşıklıklar veya daha fazla operasyon lüzumluluğu
• Asap, adale veya kan damarı zararı
• Kompartman belirtiyi, bacağın kan dolaşımında şişlik sebebiyle eksilme olan ciddi bir gidişattır
• Kemik enfeksiyonu denilen osteomiyelit
• Kemiğin iyileşmediği bir birliktelik gelişimi
Tibia İncik Kemiği KırığıÇoğu gidişatta, tibia kırığı karmaşıklıksız galibiyetle iyileşebilmektedir. Tibia veya incik kemiği kırıkları yaygındır ve pek çok vaziyetten kaynaklanabilmektedir. Kemik süresince rastgele bir yerde oluşabilir ve kırık tipinde bir hayli varyasyon kapsayabilmektedir. Çatlaklar ufak olabilir ve kısa bir vakit içinde iyileşebilir, daha ciddi olabilir ve kapsamlı cerrahi ve iyileşme zamanları gerektirmektedir. Tibia kırığı için uzun vadeli görünüm genellikle iyidir, ancak yaralanmanın ciddiyetine ve öteki sıhhatle alakalı etmenlere bağlıdır. Hekimler, değerlendirme ve iyileşme sürecinde bacakları kurtardıklarında uzun süreli bir bakış açısı sağlayabileceklerdir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ