Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Sürdürülebilir Kalkınmada Karbon Ayak İzleri

  • 24 Mart 2021
  • Sürdürülebilir Kalkınmada Karbon Ayak İzleri için yorumlar kapalı
  • 156 kez görüntülendi.

Dünyaya hasar vermemek ve gelecek jenerasyonlara sürekli bir hayat etrafı vazgeçmek isteyen insanların rakamı gün geçtikçe çoğalmaktadır. Ve bu şuurla karbon emisyonları hakimiyet altına alınmaya çalışılmakta, bu da firma sahiplerini daha şuurlu bir biçimde hareket etmeye zorlamaktadır. Bu vaziyette bu şartları sağlanmasına ait karbon emisyonları ölçülerek sürdürülebilir kalkınma alanını yaratma mücadelelerini artırmaktadır. Şirketler, bir mahsulün […]

Dünyaya hasar vermemek ve gelecek jenerasyonlara sürekli bir hayat etrafı vazgeçmek isteyen insanların rakamı gün geçtikçe çoğalmaktadır. Ve bu şuurla karbon emisyonları hakimiyet altına alınmaya çalışılmakta, bu da firma sahiplerini daha şuurlu bir biçimde hareket etmeye zorlamaktadır. Bu vaziyette bu şartları sağlanmasına ait karbon emisyonları ölçülerek sürdürülebilir kalkınma alanını yaratma mücadelelerini artırmaktadır.
Şirketler, bir mahsulün hayat döngüsü süresince yarattığı karbondioksit emisyonları olan karbon ayak izini eksilterek bu arzı karşılamaya çalışmaktadır. Aynı zamanda, karbon ayak izi yaftaları Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’daki mahsullerde görünmeye başlamıştır. Spesifik olarak, sanayideki bir şirketin hem karbon ayak izi yaftalarının potansiyel tesiri hem de bilgi içeriklerinin firma ve harcayıcılar açısından e ifade ettiği incelenmelidir.Sürdürülebilir Kalkınmada Karbon Ayak İzleri
Son senelerde, harcayıcı pazarı sürdürülebilir bir kalkınma çağına geçmiş gidişattadır. Pek çok işletme, daha büyük bir varlığın parçası olduklarının ve kamu veriminin korunmasına dayanakçı olmaları gerektiğinin farkına varmıştır. Misalin General Electric, harcayıcıların şahsi karbon ayak izlerini eksiltmek için sera gazı emisyonları kredisi kazanmalarına dayanakçı olmak için bir kredi kartı çıkarmıştır ve Wal-Mart bir Sürdürülebilirlik Endeksi Konsorsiyumu başlatmıştır. Reelinde, yeni bir iş kategorisi olan profesyonel lekelilik hesaplayıcısı ortaya çıkmıştır.
Bunlar, ortaya çıkan ana akım bir kavram olan sürdürülebilir kalkınmanın ortaya çıkışının yalnızca birkaç misalidir. Şirketler tarafından sosyal metamorfozu zorlayan daha geniş bir iç ve dış efor meylinin temsilcisidirler. Bu meyli gösteren en büyük 50 ABD firmasından 45’i, 2008 senelik raporlarında veya web sitelerinde sürdürülebilirlik mücadelelerine yer vermiştir. Sürdürülebilirlikle alakalı çoğalan evham yersiz değildir; dünya popülasyonu 7 milyarı aştığından, sürdürülebilirlik haklı olarak evham verici bir gidişat haline gelmiştir.
Sürdürülebilir kalkınma, “gelecek jenerasyonların kendi lüzumlarını karşılama kabiliyetlerinden ödün vermeden bugünün lüzumlarını karşılayan kalkınma” olarak belirlenmektedir. Afallatıcı bir biçimde, önde gelen pazarlama mecmualarındaki müessesesel sosyal mesullük CSR yazıları 2000’den 2013’e kadar yalnızca üçü sürdürülebilirlikten bahsetmişlerdir. MacCannell benlik esaslı tüketimin sürdürülebilir olup olmadığını denetlemiş ve harcayıcıların özelliklerine göre yeşil mahsul tercihini araştırdı. Bu ehemmiyetli alanda gelecekteki araştırmalara odaklanmaya dayanakçı olabilecek talimatlar sağlayarak pazarlama literatüründe sürdürülebilirliğe dikkat toplamayı hedeflenmektedir. Bu sebeple, sürdürülebilirliği ölçülebilir bir şekilde araştırmak çok önemlidir.
Bir şirketin sürdürülebilirlik seviyesini nicel olarak ifade faktörün tesirli bir yolu, karbon ayak izi yaftayıdır. Bir mahsulün karbon ayak izi, o mahsulün yapımı, nakliyesi, kullanımı ve bertarafından kaynaklanan atmosferdeki karbondioksit çoğalışını temsil eder. Daha minik bir karbon ayak izi, karbondioksitte daha minik bir çoğalış ve dünyanın sürdürülebilirliği üzerinde daha az derecede hasarlı bir tesir anlamına kazanç. İşletmelere ek olarak harcayıcılar, abuhava farklılığı, çok milletli uyuşmalar ve yeşil yatırımla alakalı genişletilmiş haberler aracılığıyla “karbon ayak izi” terimine giderek daha fazla bilindik olmaktadır.
Karbon ayak izi etiketleme, harcayıcıların bir şirketin mahsul veya hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tanıması ve bunları diğer işletmelerinkiyle ve kendi seçimleriyle karşılaştırmaları için tesirli bir vasıtadır. Bu sebeple, kâinatsal bir karbon ayak izi yaftasının uygulanmasından harcayıcıların ve şirketlerin nasıl etkileneceği dikkatli bir çalışmayı hak etmektedir. Benzer biçimde, bir şirketin özellikleri, sektörü, alıcı tabanı ve karbon ayak izi yaftayı ayrıntıları, bir şirketin haysiyetini ve finansal neticelerini potansiyel olarak etkileyebilecek etkenlerdir. Araştırma, afallatıcı veya manaya ters belirtileri ortaya çıkarabilir. Sürdürülebilir Kalkınmada Karbon Ayak İzleri
Buna paralel olarak beslenme bilgisi yaftalarını düşünün. Ippolito ve Mathios besin yağ içeriğini ayrıntılandıran yaftaların gelişinin yağ tüketimindeki eksilmelerle aynı zamana denk geldiğini bulmuşlardır. Bu neticenin karbon emisyonlarına uygulanması, karbon ayak izi etiketlemesinin harcayıcıların karbon emisyon seviyelerine olan dikkatini artırabileceğini ve potansiyel olarak satın alma kararlarını etkileyerek daha düşük karbon emisyonu seviyelerine sahip daha az mahsul veya mahsul satın almasıyla sonuçlanabileceğini göstermektedir.
Spesifik olarak, harcayıcıların şirketler tarafından üstlenilen sürdürülebilirlik faaliyetlerine nasıl tepki verebileceklerine ait varsayımlar türetilmektedir. Yapılan teklifler, sanayinin özümsenmesi ile hükümet tertip etmeleri ve uygulamalarının bir kombinasyonu yoluyla, karbon ayak izi etiketlemesinin yaygınlaşacağı ve yakın gelecekte vasati harcayıcıya bilindik olacağı tahminine sabretmektedir. Yapılan araştırmalar bu mevzuda bir yol haritası seunmaktadır ve pazarlama, alakalı iş alanları, haber medyası ve işletmelerin ve karbon ayak izi kuruluşlarının web sitelerinde alakalı araştırmaların araştırılmasına sabretmektedir.

Karbon Ayak İzi Etiketleme

Yakın zamana kadar, karbon emisyonları sadece milli veya firma seviyesinde ölçülüyordu ve bu da harcayıcıların şahsi karbon emisyon seviyelerini izlemelerine dayanakçı olmuyordu. Bir karbon ayak izi yaftayı, bir mahsulün ömrü, yapımı, nakliyesi, kullanımı ve bertarafının dört düzeyindeki emisyonları ayrıntılandırmaya çalışır. Sıfır karbon emisyonlu mahsuller yaratmak genellikle olası olmadığından, şirketler karbon emisyonları gibi vasıtalarla karbon emisyonlarının bir kısmını karşılama edebilirler.
Bir karbon ayak izi yaftayı, harcayıcıların satın alma kararlarını verirken bir mahsulün karbon emisyonlarını dikkate almaları için bir karşılaştırma kriteri sağlar. Henüz, kâinatsal olarak kabul edilmiş bir yafta yoktur. Müzakeremizi basitleştirmek için, muhtelif karbon emisyonlarını ve mevcut ve önerilen sistemlerden dengelemeleri kapsayan tahminsel bir karbon ayak izi yaftayı sunulmaktadır ve yafta, mevcut yaftalardan uyarlanmıştır
Bu açıklayıcı yafta, üreticiler ve harcayıcılar için ortak ölçüm sağlamak üzere tek bir metrik misalin gram kullanarak bir mahsulün karbon ayak izini sunar. Dört mahsul hayat döngüsü düzeyinin her biri için karbon emisyonu, dört düzeyin toplamı, ofsetler geri dönüşüm, karbon eksilmeleri, ofsetler toplamı ve net emisyonlar toplam karbon emisyonu eksi toplam ofsetler için görüntülenir. Değişik toplam seviyelere sahip emisyon bilgileri, daha detaylı bilgi isteyen harcayıcılara dayanakçı olmalı, ancak istemeyenler için fazla bilgi yükünü eksiltmelidir.
Harcayıcı yorumunu basitleştirmek için, harcayıcıların eş mahsullerdeki karbon ayak izlerini karşılaştırabilmeleri için bir sembol sistemi ilave edilmelidir. Bu tesir alanı sembolleri 0’dan 4’e ölçeklenir ve yarım tesir alanı olarak çoğalır. Daha az ayak izi sembolü, daha minik bir ayak izi ve tek sözcüklük bir değerlendirmeyi gösterir misalin, cılız, vasati veya iyi sembollere eşlik eder. Mahsuller arası karşılaştırma, eş yaftalara sahip mahsuller arasında harcayıcı yan yana bulunmasını basitleştirdiği için bereketlidir. misalin, beslenme bilgileri
Mahsuller, hayat döngülerinin değişik safhalarının karbon ayak izi seviyelerine nasıl katkıda bulunduğuna göre değişir. Çim biçme aygıtının en büyük karbon ayak izi tesiri, kullanım sırasında gaz emisyonlarıdır. Şişelenmiş su, hacimli ve taşınması pahalı olduğu için nakliye safhasında yüksek karbon ayak izine sahiptir. Sığır eti yapımı için olgunluğa yükseltilmek üzere ehemmiyetli ölçüde kaynak gerektirir. Son olarak, bir televizyon her düzeyde yüksek seviyelere sahiptir; yüksek ağırlık taşımayı tesirler, çok senelik elektrik tüketimi kullanımı tesirler ve birkaç geri dönüştürülebilir bileşen ve bertarafı etkileyen riskli maddelerdir.

Sürdürülebilirliğin Mevcut Vaziyeti ve Karbon Ayak İzi Etiketlemesi

Sürdürülebilir Kalkınmada Karbon Ayak İzleriSürdürülebilirlik için harcayıcı korunuculuğu ve karbon ayak izlerine göre mahsul seçme kabiliyeti, halihazırda ortaya çıkmaktadır. Cevap olarak, bir dizi müessesesel, kar emeli gütmeyen ve devlet müesseseyi bu meseleyi ele almaya başlamıştır. Benzer biçimde, IBM, Nike, Coca-Cola, Google ve Dell dahil olmak üzere bir hayli işletme, karbon ayak izlerini eksiltmenin yollarını inceliyor ve ortak bir karbon ayak izi yaftayı oluşturmak için eforlarını birleştirdi. Sapporo, malzemeleri geliştirmekten, demlemekten, teneke paketi üretim etmekten ve distribütörlere taşımaktan kaynaklanan bir kutu bira karbon emisyonu göstermektedir. Quaker Yulaf pişirme kullanımında karbon kullanımını göstermiştir.
Karbon ayak izi etiketlemesinin esası, sosyal trendler, mevzuat ve mahsul yeniliklerinin bir kombinasyonundan doğar ve arabalar için yakıt ekonomisi seviyeleri lüzumludur. Plastik, metal, kağıt ve besin mahsullerinin geri dönüşümü artık yaygındır. Enerji yararlı aygıtlar yaygındır ve genellikle devlet indirimleri için uygundur. Firmalar daha az ambalajlı mahsuller üretir ve dağıtır. Şirketler yapımda ve taşımada kullanılan sera gazlarını kesiyor; Misalin, Boş Mil, kamyonların boşta kat ettiği milleri eksiltmeyi hedeflemektedir. Özetle, teknoloji, harcayıcı arzı, kararlılık ve hükümet mevzuatı, yakın gelecekte karbon emisyonu etiketlemesini bir ihtimal haline getirecektir. Bu netice, şirketleri ve harcayıcıları karbon ayak izi yaftalarını kullanmaya neyin yönlendirdiğini kavramanın ehemmiyetini artırmaktadır.

Kaynakça:
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0019517
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Carbon_Footprint

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
maltepe escortümraniye escort