Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Suni Duyu Asabı Çalışmaları

  • 24 Nisan 2021
  • Suni Duyu Asabı Çalışmaları için yorumlar kapalı
  • 145 kez görüntülendi.

Hiç tek bacağı veya kolu olan birisiyle tanıştınız mı? Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri‘de her sene varsayımı 185.000 birey amputasyon harekâtlarından geçmektedir ve bunun başlıca sebebi damar hastalıklarıdır. Tıbbi aygıtlardaki büyümeler sayesinde, kayıp uzuvların bazı işlevleri suni kollar, bacaklar veya takmalarla geri kazanılabilir. Takma bacaklı insanlar basitçe yürüyebilir, koşabilir, dans edebilir ve takma elleri olan şahıslar parmak ile […]

Hiç tek bacağı veya kolu olan birisiyle tanıştınız mı? Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri‘de her sene varsayımı 185.000 birey amputasyon harekâtlarından geçmektedir ve bunun başlıca sebebi damar hastalıklarıdır. Tıbbi aygıtlardaki büyümeler sayesinde, kayıp uzuvların bazı işlevleri suni kollar, bacaklar veya takmalarla geri kazanılabilir. Takma bacaklı insanlar basitçe yürüyebilir, koşabilir, dans edebilir ve takma elleri olan şahıslar parmak ile iyi anlarken, koordineli bir biçimde hakimiyet edebilir.
Bununla beraber, mevcut takmalar natürel uzuvların ehemmiyetli bir güzergahından yoksundur ve bunlar insan teninin dokunsal duyularıdır. Stanford Üniversitesi ve Seul Milli Üniversitesi’nden bilim adamları suni bir asap geliştirmişlerdir. Bu suni asap dokunulduğunu sezebilir ve biyolojik adaleleri hakimiyet etmek için sinyali iletir. Takmalarla yaşayan insanlar için, bu büyüme kayıp değme duygusunu geri kazanabilecekleri veya manili uzuvların hakimiyetini kazanabilecekleri anlamına gelmektedir.

Biyolojik Duyu Asapları

Duyusal asaplar dış dünyadan omurilik ve beyne bilgi taşır. Özellikle, değme hissini idrak etme yeteneği, ciltte bulunan mekanoreseptörler olarak adlandırılan bir cins duyu asabı ile sağlanır. Cilde tazyik uygulandığında, mekanik müşteriler elektrik voltajlarını değiştirerek tepki verir başka bir deyişle, elektrik enerjisinin bir miktarı. Birden fazla mekanik müşteriden gelen voltajlar birleştirilir ve tek bir nörona veya asap hücresine iletilir. Emin bir voltaj eşiğinde, nöron, sinapslar ismi verilen kavşaklar aracılığıyla diğer nöronlara iletilen yineleyen elektriksel darbeler üretir ve neticede beyindeki nöronlara değme hissini kaydolmak için erişir.
Yapay Duyu Siniri ÇalışmalarıElektrik darbelerinin üretilme sıklığı hertz türünden, başka bir deyişle saniye başına sayı olarak ölçülür uygulanan tazyik ile tanımlanır. Daha yüksek tazyikler daha yüksek frekanslarda elektriksel darbeler üretirken, daha düşük tazyikler daha düşük frekanslı darbeler üretir Bu elektriksel darbeler, nabız frekanslarına göre dış uyaranın tazyikini sezmek için nihayetinde beyne iletilir ve işlenir.
Özet olarak biyolojik bir duyu asabı cilde tazyik uygulandığında, mekanik müşteriler, kombine olan ve yakındaki nöronlara iletilen voltajlarını değiştirir. Bir voltaj eşiğine erişildiğinde, bu nöronlar sinapslarla entegre edilen elektriksel darbeler yollayarak değme hissini kaydolmak için beyne erişir. Daha yüksek tazyikler daha yüksek frekanslarda elektrik darbeleri üretir.

Suni Duyu Asabı

Suni duyu asapları gelişiminin çok erken bir düzeyindedir ve henüz insanlarda test edilmemiştir. Bununla beraber, bu suni asaplar, bir gün insanlarda kullanım için tehlikesiz ve tesirli olacakları umuduyla planlanmıştır. Biyolojik karşıtını taklit etmek için, suni duyu asabı üç bileşen kullanılarak oluşturulur: mukavemetli tazyik sensörleri, millete osilatörleri ve biyolojik mekanoreseptörlere, nöronlara ve sinapslara karşılık gelen bir sinaptik transistör. Bu üç bileşeni kısaca açıklamak gerekirse;
Dirençli tazyik sensörleri: Dirençli tazyik sensörleri, altın elektrotlara elektrik akımı ileten karbon nanotüplerle dolu kauçuk piramit yapılarından oluşur. Bu tazyik sensörleri piezoelektrik özellikler gösterir, başka bir deyişle bu mekanik gerilimi elektriğe dönüştürme marifetidir. Kauçuğa uygulanan tazyik çoğalışı altın elektrotlara daha fazla karbon nanotüp iterek millete osilatöre daha büyük bir elektrik akımı ve daha büyük voltaj girişi sağlar.
Millete osilatörler: Millete osilatörler, voltaj girişi tarafından tanımlanan frekanslarda elektrik darbeleri üretebilen aygıtlardır. Direnç sensörleri üzerindeki daha büyük tazyik sebebiyle daha büyük bir voltaj girişi, duyusal nöronların elektriksel darbeler üretme biçimine eş biçimde daha yüksek bir frekansla sonuçlanır.
Sinaptik transistör: Sinaptik transistör, çoklu millete osilatörlerinden elektriksel darbeleri alır ve birleştirir. Sinaptik transistörden gelen sinyaller bir bilgisayara beyne eş kaydolunabilir veya biyolojik adale hareketlerini bir sonraki kısımda tartışıldığı gibi sürmek için kullanılabilir.
Yapay Duyu Siniri ÇalışmalarıSuni bir duyu asabı bileşenleri, suni bir duyu asabı, mukavemetli tazyik sensörleri, millete osilatörleri ve sırasıyla biyolojik mekanik müşterilere, nöronlara ve sinapslara karşılık gelen bir sinaptik transistörden oluşur. Sinaptik transistörden gelen sinyal bir bilgisayara beyne eş kaydolunabilir. Biyolojik duyu asabı ile eş biçimde, suni duyu asabı, tazyik sensörü kümelerinden insan tazyikini idrak etme hüneri 1 ila 80 kilopaskal, başka bir deyişle sert bir baskıya hafifçe değme aralığında tazyik bilgisi alır. Tazyik bilgisi daha sonra millete osilatörleri kullanılarak duyusal nöronların 0 ila 100 hertz frekanslarına uyan elektriksel darbelere dönüştürülür ve bir sinaptik transistör, çoklu millete osilatörlerinden elektriksel darbeleri entegre eder.

Suni Duyu Asabı Uygulamalarını Geliştirme Çalışmaları

Suni duyu asabı için hakikat yaşam uygulamaları geliştirmeye giden analistler, bu yeni teknolojiyi test etmek ve değerlendirmek için iki deney yapmışlardır. Bu deneylerden biri Braille harflerini okumak öbürü hamamböceği bacağının hareketini indüklemektir. Birinci test, teknolojinin karışık dokunsal hisleri bütün olarak açıklama hünerini ortaya koymuş, ikincisi, suni asabı biyolojik adalelerle ara suratlandırmanın ve bir refleks’e eş reelci bir asap tepki devresini taklit faktörün olası olduğunu göstermişler. Her iki özellik de suni uzuvları, duyarlı robotları ve hayvan cihazı melezlerini idrak etme gibi fütüristik kavramlara yanaşmaktadır.

Braille Abecesi

Braille abecesi âmâlar için planlanmıştır. 2 × 3 ızgarada 6 noktadan oluşturulan 26 harf, 26 değişik nokta kombinasyonu ile temsil edilir. Misalin, braille abecesi E, nokta 1 ve nokta 5’in sentezidir. İlk testte, yazarlar, braille ızgarasının kumpasına eş biçimde 6 nokta olarak bulunan mukavemetli tazyik sensörleri kapsayan 6 bölge üretmiştir. Her tazyik sensörü bölgesi bir millete osilatörüne bağlanmıştır. Sinaptik transistörler için girdi olarak değişik millete osilatör kombinasyonlarından elde edilen çıktı kullanılmıştır. Emin braille harflerini temsil eden noktalara basıldığında, karşılık gelen sinaptik transistörler millete osilatörlerinden gelen elektrik sinyallerini yorumlar ve değişik harfler için değişik sinyaller üretir. Bu duyusal asaplar böylece robotların değme kabiliyetlerini geliştirmek için uygulanabilir.

Hibrit Biyo Elektronik Refleks

Biyolojik asap sisteminde, omurilik veya beyin duyu asaplarından duyum alır ve işler. Duyusal asaplardan girdi alındıktan sonra, omurilik veya beyin, mekanik bir tepki oluşturmak için motor asaplar başka bir deyişle omurilik ve / veya beyinden motor sinyallerini motor sinyallerine yollayan asaplar aracılığıyla bir çıkış cevabı oluşturabilir sansasyona. Motor asapların irtibat biçimi duyu asaplarınınkine mukayeseyle terstir. Bu yanıtın gönüllü olması için, beyni gıdıklayan bir gidişat sezdiğinde ve çizmek için kolunu ve parmaklarını faal olarak hareket ettirmeye karar verdiğinde olduğu gibi, duyusal ve motor asaplar arasında arabirim kurması gerekir. Diğer yandan, beden uyarana olabildiğince tez tepki vermek istediğinde, sinyal ve cevap doğrudan beyni bypass ederek omurilik tarafından doğrudan koordine edilir. Böyle bir istemsiz cevabın bir misali diz sarsıntısı refleks, diz kapağının altındaki birbağlantıya cevap olarak bacağın ani uzantısıdır. Bu gidişatta, uzatma hareketi omurilikten bacak adalesine sevk edilen sinyallerle hakimiyet edilir ve beyni hep beraber atlar.
Hakikat beyin ara suratları şu anda erişilemezken, suni duyu asabı zati bir omurilik refleksini taklit edebilir. Teknolojilerinin ikinci testinde, yazarlar suni asabın sinaptik transistörünü, parçalamış bir hamamböceği bacağının motor asabı içine sokulan uyarıcı bir elektroda başka bir deyişle metal tel bağlamışlardır. Sinaptik transistörden omurilik çıkışına eş elektriksel darbe çıkışı, bacağın bir refleks gib hareket etmesine neden olmuştur. Dirençli sensörlere uygulanan tazyik yoğunluğundaki bir çoğalış veya eksilme, bacak uzatma gücünü çoğaldırmış veya eksiltmiştir. Bu test, suni duyu asaplarının biyolojik motor asap ile doğrudan irtibat kurabildiğini ve harici bir uyarana adale tepkisini etkileyebildiğini göstermiştir.
Özet olarak suni bir duyu asabı, duyusal girişleri motor çıkışlarıyla entegre edebilir. Suni duyu asaplarının motor tepkileri üretme hünerini test etmek için asap, parçalamış bir hamamböceği bacağı ile ara yüzleme yapılmıştır. Suni duyu asabı çıkış sinyalleri bacak uzatma gücünü hakimiyet edebilir.

Suni Asabın Tanıyacağı ve Basitlikler

Biyolojik adalelerle baskı ve ara surat sezebilen suni duyu asapları, takma uzuvlarla yaşayan insanların kayıp hisleri yine kazanmalarına destekçi olmak için ehemmiyetli bir adımdır. Bir gün robotlara etrafı idrak edebilen ve tepki verebilecek suni ten verebilirler. Bununla beraber, mevcut vaziyetinde, suni asap hala hakikat cildin tüm hislerine sahip olmaktan çok uzaktır. Spesifik olarak, mevcut suni asap yalnızca tazyike tepki olarak nöron eşi sinyaller üretebilirken, hakikat cilt de titreşim, doku, sıcaklık, sızı ve kaşıntı hissedebilir. Ek olarak, insan beyninin, kaybolan değme hislerini geri kazanmanın anahtarı olan suni asaplardan gelen sinyalleri işleyip işleyemeyeceği görülmeye devam edilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ