Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Somatik Ceningenez Nedir?

  • 30 Eylül 2021
  • Somatik Ceningenez Nedir? için yorumlar kapalı
  • 35 kez görüntülendi.
Somatik Ceningenez Nedir?

Kahve türü Rubiaceae familyasına ait ve 100’den fazla türe sahiptir. Bununla beraber, sadece Coffea arabica ve Coffea canephora cinsleri ticari kalitededir, birincisi dünya kahve imalinin neredeyse % 75’ini, ikincisi ise kalan % 25’ini oluşturur. Brezilya, dünya ihracatının takribî % 70’ini oluşturan dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısıdır. C. Arabica, Dünya çapında harcanan güzel ve […]

Kahve türü Rubiaceae familyasına ait ve 100’den fazla türe sahiptir. Bununla beraber, sadece Coffea arabica ve Coffea canephora cinsleri ticari kalitededir, birincisi dünya kahve imalinin neredeyse % 75’ini, ikincisi ise kalan % 25’ini oluşturur. Brezilya, dünya ihracatının takribî % 70’ini oluşturan dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısıdır. C. Arabica, Dünya çapında harcanan güzel ve uyarıcı meşrubat üretmek için bu hegemonyaya sahipken, C. canephora kahvesi daha az lezzetli ve temel olarak hazır kahve sanayisi için tasarlanmıştır.
Kahve ıslahı, C. arabica ve C. canephora cinslerinin genotiplerini birleştirerek, her iki cinsin güçlü özelliklerine sahip genetik olarak kararlı çeşitleri özgür vazgeçmeyi kastetmektedir. Geleneksel kahve yetiştiriciliğinde yeni bir kültivar üretmek için altı ila sekiz tercih döngüsü gerekir, bu da takribî 40 yıldır ve her döngü beş seneye karşılık gelir. Ancak bir nesli meblağlı bir biçimde değerlendirmek için dört ila beş hasat gerekir. Buna ek olarak, güvenilir verim bilgileri elde etmek için beş yaşın üzerindeki nebatlar üzerinde değerlendirme yapılması ehemmiyetlidir. Yetiştirme programında, tercih düzeyinde, yavruların ara popülasyonları oluşturulur ve her birinin değişik genetik yapısı vardır. Böylece her döl, tek bir nebata karşılık gelir.
Somatik Embriyogenez Nedir?Tercih düzeyinde, soylar, değişikleşmiş nebatların yaradılışını destekleyen heteroz karakteristiğine sahiptir. Bu nebatlardan kimileri, biyotik ve abiyotik etmenlere hoşgörü, yüksek üretkenlik, harikulade meşrubat niteliği veya bunların tümü gibi özel özelliklere sahip olabilir. Bir soyun özel olup olmadığını doğrulamak için, alandaki zirai performansına göre arttırılmalı ve değerlendirilmelidir. Bu evrenin ardından soy, bir klonal kültivar olarak salınabilir. Seçilen materyallerin kopyalanması, genetik ayrışmayı kapsamadan tüm tercih ve iyileştirme kazanımlarının tutulmasına izin verir.
Ara genotiplerin faize programına arttırılması tohumlar tarafından gösterilmez zira çimlenmeden kaynaklanan nebatlar, özel özelliklerin kaybına yol açan genetik ayrıma sahip olabilir. Bu sebeple, genetik modellerini gözetmek için bu genotiplerin vejetatif olarak arttırılması önerilir. Kahve nebatlarının vejetatif artması kesilerek elde edilmiştir ve C. canephora cinsi bu operasyona çok iyi cevap verirken arabica nebatları bu biçimde daha az verimlidir ve düşük çarpma oranına sahiptir. Genellikle C. arabica genotipleri vejetatif olarak in vitro yetiştirme ile arttırılır. İn vitro kültür, nebat doku kültürü, hücre, doku veya organların aseptik şartlar altında kültürlenmesidir. Ayrıca su, mineraller, vitaminler, karbon kaynağı ve nebat sihrime tertip edicileri gibi değişik bileşenleri kapsayan suni kültür etraflarının kullanılmasını kapsayan Nebat Biyoteknolojisine aittir. Nebat doku kültürü, somatik embriyojenez gibi mikro arttırma harekâtlarını içerir.

Somatik Ceningenez

Somatik ceningenez, orijinal doku ile vasküler iletişimi ve zigotik olmayan bir hücreden zigotik cenin eşi bipolar yapının geliştiği bir süreç olarak belirlenir. Bu süreç, nebat dokusunun tüm somatik hücrelerinin noksansız ve işlevsel bir nebat üretmek için gerekli olan genetik bilgiyi kapsadığı hücresel totipotens kavramına sabretmektedir. Somatik ceningenezde gamet füzyonu yoktur, yalnızca somatik ceninlerin yaradılışından mesul olacak eksplant dokunun somatik hücreleridir. Bu ceninler, eksplant donör nebat ile özdeş bir genetik yapıya sahip bir nebata dönüşecek olan zigotik cenin ile aynı gelişim safhalarından geçerler. Somatik ceningenezin yaradılışı, embriyojenik karakteristiği kazanan değişikleşmiş eksplant doku hücrelerinin indüksiyonu ve ardından somatik ceninin ekspresyonu ile ilişkilidir. Bu sebeple, bu süreç eksplant değişikleşmiş doku hücrelerinde mevcut olan ve embriyojenik genlerin ekspresyonu ile değiştirilecek olan gen ekspresyon modelinin sonlandırılmasını kapsar. Ancak embriyojenik program yalnızca kimilerinde tüm hücrelerde aynı anda oluşmaz. Bir somatik hücreyi yetkin embriyojenik safhaya yine programlamak için birkaç farklılık alana gelebilir.
Embriyojenik hücreler değişik özelliklere sahiptir, eşsizdirler, ufaktırlar, yüzeysel olarak meristematik hücrelere eşlerdir. Ayrıca izodiyametrik formlar, minik vakuoller, kirli çekirdekler, bol ölçüde organel, kalın hücre duvarı ve nişasta birikimi ilede eşler. Somatik ceninlerin yaradılışı, eksplant hücrelerinin embriyojenik yeterliliği ile güçlü bir biçimde ilişkilidir. Muhtemelen, embriyojenik yeterliliğin kazanılması, kültür civarında bulunan nebat sihrime tertip edicilerine karşı doku duyarlılığını destekleyen ve somatik ceninin yaradılışına yol açan vakaları tertip eden endojen nebat hormonları seviyesi ile ilgilidir. Somatik ceningenez çoğu nebat cinsine uygulanabilir, ancak bunun için eksplant tipi, kültür etrafı ve sihrime etrafı şartı gibi yeterli şartlar mevcut olmalıdır.

Somatik Embriyogenez Nedir?Doğrudan Somatik Ceningenez

C. arabica’da doğrudan somatik ceningenez süreci, bu yolun ana özelliği olan tek bir düzeyde gerçekleşir. Bu gidişatta eksplant doku hücreleri, eksplant donör yaprağından ekstrakte edilmeden evvel embriyojenik gelişim için evvelden tanımlanmış ve yetkin gidişattadır. Ayrıca kültivasyon başladıktan hemen sonra somatik ceninlere değişikleşebilir. Bu yolda cenin yaradılışı, yaprak eksplant mezofil hücrelerinden alana gelir. Eksplantta doğrudan embriyojenik doku yaradılışı fenomeni, muhakkak hücrelerin kopyalanması olarak belirlenmektedir. Bu kopyalama, pro-ceninlerin bir cins büyük ölçekli yine imalidir. Bu sebeple eksplant dokularında bulunan pre-embriyojenik hücreler kopyalanır. Dolaylı süreçte tanımlanan embriyojenik hücrelere mukayeseyle daha az epigenetik yine programlama gerektirir. Doğrudan yolda, hücresel yine programlama lüzumu dolaylı yoldan farklıdır.
Doğrudan yola cevap vermek için, kahve eksplant hücrelerinin sadece sitokin eşi nebat sihrime tertip edicisi ile temasa lüzumu vardır ve oksin sıradanda bunun yaradılışını inhibe eder. Eksplant kenar hücreleri, kültür etrafındaki sitokine cevap olarak somatik ceninlere değişikleşir. Doğrudan yolun faalliği, genç yapraklardan gelen eksplantlarla da ilişkili görünmektedir. Öte yandan, doğrudan somatik embriyojenezde somaklonal varyasyonun ortaya çıkması, somatik ceninler tek bir düzeyde oluşturulduğundan minik olma veya yok olma meylindedir.
Doğrudan yolda, kültür etrafındaki eksplantların aşılanmasından sonra, kültürün 15. gşanı ortamında görselleştirilebilen embriyojenik yapıların yaradılışı alana gelir. Embriyojenik yapılar, dikdörtgen yaprak eksplantının vasati bir veya iki tarafında oluşur. Sıradanda, bu yapıların ebatları 2 ila 4 mm arasında değişir ve ekimin sonuna kadar bu biçimde kalır. Kültivasyonun başlamasından takribî 50 gşan sonra yapılar oksitlenmeye başlar ve 150’ye gelindiğinde tamamen oksitlenir. Somatik ceninlerin yaradılışı genellikle 90 gnamlık ekimden başlar, ancak düşük ölçüde ve takribî 120 gşan içinde bu sayı çoğalma meylindedir. Eksplantların kenarlarında oluşmalarına ek olarak somatik ceninler de embriyojenik yapıların yüzeyinde gelişir.

Somatik Cenin

Somatik embriyojenezin ana mahsulü somatik cenindir. Somatik ceninler, bir nebatınkine erişene kadar değişik gelişim safhalarından geçen yapılardır. Bu gelişim safhaları, zigotik ceninlerin aynı gelişim düzeylerine karşılık gelen tüm morfolojik özelliklerle harikulade bir biçimde organize edilmiştir, başka bir deyişle küresel, kalp ve fide olma. Somatik ceninler, kök, hipokotil ve kotiledonları gösteren iki kutuplu morfolojik yapılardır. Endosperm değişikleşmesi göstermez, başlatma ve gelişimden sonra eksplant dokusundan bağımsızdır. Ayrıca zigotik ceninlerde olduğu gibi olgunlaşma veya müesseseye düzeyinden geçmez. Bu sistem, başlangıcı ve gelişimi sırasında annenin vasküler dokusuna veya eksplantına bağlı değildir. Dahası, doğrudan yolda, aynı eksplantta değişik gelişim evrelerinde somatik ceninler bulmak muhtemeldir. Bu cevap modeli, dolaylı nasırda da bulunabilir.
Somatik Embriyogenez Nedir?Doğrudan ve dolaylı yollarla oluşturulan somatik ceninler çimlenme düzeyine aktarılır ve genellikle 20 g / L sakkaroz ilave edilmiş ve nebat sihrime tertip edicileri olmadan MS / 2 kültür etrafı kullanır. Aynı civar, cenin gelişmesi ve fide düzeyine kadar gelişimi için de kullanılabilir. Bu gözlemler, kahve somatik ceninlerinin, gelişim evrelerinin değişikleşmesini destekleyen bir hormonal dengeye sahiptir. Ve yalnızca filizlenme, sihrime ve gelişme için nebat tertip ediciler kapsamayan kültür etrafından gıdalar gerektirebileceğini göstermektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ