Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Saklı Katil Sepsis Kimleri Daha Çok Tesirler, Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

  • 07 Temmuz 2021
  • Saklı Katil Sepsis Kimleri Daha Çok Tesirler, Önlemek İçin Neler Yapılabilir? için yorumlar kapalı
  • 135 kez görüntülendi.
Saklı Katil Sepsis Kimleri Daha Çok Tesirler, Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

Sepsis sözcüğü Yunanca orijinlidir ve binlerce yıldır var olmasına karşın tıp camiası 1991 senesine kadar kesin bir tanıma erişmemiştir. Aynı şeyi belirlemek için kan zehirlenmesinden septisemi’ye kadar muhtelif terimler kullanılmıştır. Bu surattan az rakamda insan farkında olmuştur. Yeni beynelmilel sepsis tanımı, bedenin enfeksiyona tepkisi uzuv işlev bozukluğuna neden olduğunda ortaya çıkan bir vaziyet biçimindedir. Bu […]

Sepsis sözcüğü Yunanca orijinlidir ve binlerce yıldır var olmasına karşın tıp camiası 1991 senesine kadar kesin bir tanıma erişmemiştir. Aynı şeyi belirlemek için kan zehirlenmesinden septisemi’ye kadar muhtelif terimler kullanılmıştır. Bu surattan az rakamda insan farkında olmuştur. Yeni beynelmilel sepsis tanımı, bedenin enfeksiyona tepkisi uzuv işlev bozukluğuna neden olduğunda ortaya çıkan bir vaziyet biçimindedir. Bu vaziyet farklı bir hayli nedenle ortaya çıkabilir. Bedenin bağışıklık tepkisi enfeksiyon tarafından bastırılmış olabilir veya çok fazla irin üreten işlevsiz bir tepki vardır. Bedende travma veya ilk enfeksiyonla gayret sebebiyle zati bağışıklık baskılanmış olabilir, bu sebeple bağışıklık tepkisi çok cılızdır. Enfeksiyona bağlı olarak, sepsis rastgele bir uzvu etkileyebilir ve muhtelif semptomlara neden olabilir. Beyin etkilenirse, bu konfüzyona başka bir deyişle kafa karmaşıklığına, akciğerler etkilenirse solunum eforluğuna neden olabilir. Çok minik çocuklar ve yaşlılar, evvelden var olan tıbbi meseleleri olan fertlerle beraber özellikle tehlike altındadır.

Sepsis Ölümcül Bir Meseledir

Sepsis yalnızca Birleşik Kraliyet’ta her sene 44.000 vefattan mesuldür ki bu sayı bağırsak, meme ve prostat kanserinden dolayı asıllaşan vefatlardan daha fazladır. Buna karşın, yakın zamanda yapılan bir anket, Birleşik Kraliyet’taki insanların % 44’namın sepsisi hiç dinlemediğini ve bunun hayatı tehdit eden bir acil vaziyet olduğu mevzusunda pek bir fikri olmadığını ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Teşkilatı tüm abone devletlerinin en ölümcül katil olarak adlandırılan bir hastalık olan sepsisle gayret etmek için milli eylem tasarılarına sahip olmalarını gerekli kılan bir kararı kabul etmiştir.

Kimler Tehlike Altındadır?

Sepsis, bir enfeksiyonun bedenin dokularına ve uzuvlarına hasar verdiğinde ortaya çıkar ve potansiyel olarak vefata yol açar. Sepsisin küresel epidemiyolojik yükünü tanımlamak güçtür. Dünya çapında her sene 30 milyondan fazla insanı etkilediği ve potansiyel olarak 6 milyon vefata yol kalemtıraşı hipotez edilmektedir. Sepsis yükü büyük ihtimalle düşük ve orta kazançlı ülkelerde azamidir. Dünyada her sene 3 milyon yenidoğan ve 1,2 milyon çocuğun sepsisden muzdarip olduğu hipotez edilmektedir. Yenidoğanlarda vefata neden olan sepsislerin 3/10’ü dirençli patojenlerden kaynaklanmaktadır. Hamilelik ve doğumla ilişkili her on vefattan biri, düşük ve orta kazançlı ülkelerde alana gelen maternal sepsise bağlıdır. Sepsis, hem cemiyet etrafında hem de sağlık kuruluşlarında edinilen enfeksiyonların muayenehane bulgusu olabilir. Sağlık hizmetlerine bağlı enfeksiyonlar, bakım verilmesi sırasında alana gelen en sık görülen advers vaka cinslerinden biridir ve her sene dünya çapında surat milyonlarca hastayı etkilemektedir. Bu enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklere dirençli olduğundan, süratle makûslaşan muayenehane vaziyetlere yol açabilir. Bir enfeksiyondan etkilenen herkeste sepsis büyüyebilir ancak yaşlı insanlar, hamile bayanlar, yenidoğanlar, sağlık kurumunda uyuyan hastalar ve HIV/AIDS, karaciğer sirozu, kanser, böbrek hastalığı, otoimmün hastalıkları olanlar gibi bazı korunmasız popülasyonlar daha yüksek tehlike altındadır.

Bulgu ve Belirtiler

Sepsis tıbbi bir acil gidişattır. Sepsis birden fazla organizmanın neden olduğu sahip bir hastalık gidişatıdır, zamanla büyüyen doğası sebebiyle sepsisli insanlar farklı zamanlarda muhtelif bulgu
ve semptomlar gösterebilir. İhtar işaretleri ve semptomları arasında ateş ve titreme, değişen zekâsal vaziyet, soluk almada eforluk, süratli soluk alma, çoğalmış kalp sürati, cılız nabız, düşük kan tazyiki, düşük idrar çıkışı, siyanotik veya benekli cilt, soğuk ekstremiteler ve fazla beden sızısı veya rahatsızlık vardır. Sepsis kuşkusu, erken tanıya müteveccih ilk ehemmiyetli adımdır.

Antibiyotiğe Dirençli Olabilir

Sepsis tipik olarak süratli antibiyotik uygulamasıyla rehabilitasyon edilir; antibiyotik evveli yarıyılda tipik hasta prognozu vahimdir. Dünya çapında her sene 30 milyon sepsis hadisesi ile hekimler artan antibiyotik mukavemeti tehdidinden korkmaktadır. Bakteriler bir hayli antibiyotiğe dirençli olsa da genellikle hala işe yarayacak bir şey vardır. Ama hekimler gelecek için kaygılanmaktadır. İstatistiklere karşın, sepsis dikkatlerden kaçmaktadır. Bunun sebebi kısmen sepsisten kaynaklanan vefatların büyük bir kısmının doğru bir biçimde rapor edilmemesidir. Bir çalışmada hastaların bu vaziyetten can verdiği hadiselerin yalnızca % 40’ının vefat sertifikasına “sepsis” yazıldığı bulunmuştur. Hastalar genellikle sepsis yaşadıklarından habersiz sağlık kurumundan taburcu edilmektedir. Göğüs enfeksiyonu ile kabul edilebilir ve çoklu uzuv yetmezliği ile yoğun bakımda bulunabilirler ancak bunun sepsis olduğunu fark etmezler ve yalnızca zatürree oldukları düşünürler. Sepsis erken tanınmaz ve şipşak idarenmezse, septik şoka, çoklu uzuv yetmezliğine ve vefata yol açabilir. Rastgele bir bulaşıcı patojen cinsi potansiyel olarak sepsise neden olabilir. Antimikrobiyal direnç, rehabilitasyona muayenehane cevapsızlığı, sepsis ve septik şokta süratli evrimi tanımlayan ehemmiyetli bir etmendir. Dirençli patojenleri olan sepsis hastalarının sağlık kurumunda vefat tehlikesinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Nasıl Önlenebilir?

Sepsisi önlemenin iki ana adımı vardır:
*Mikrobiyal bulaşma ve enfeksiyonun önlenmesi. Gizli Katil Sepsis Kimleri Daha Çok Etkiler, Önlemek İçin Neler Yapılabilir?*Bir enfeksiyonun sepsis şartlarına evriminin önlenmesi.
Cemiyette enfeksiyonun önlenmesi el devireme ve besinlerin tehlikesiz bir biçimde hazırlanması, sanitasyon, su niteliği ve kullanılabilirliğinin iyileştirilmesi gibi tesirli hijyen uygulamalarının kullanılmasını, özellikle yüksek tehlike altındaki şahıslar için aşılara ulaşımı ve doğru beslenmeyi, yenidoğanlarda emzirmeyi kapsar. Sağlık kuruluşlarında enfeksiyonun önlenmesi için temel olarak işlevsel enfeksiyonların önlenmesine, hakimiyet programlarına ve takımlarına, el hijyeni de dahil olmak üzere tesirli hijyen uygulamalarına, pak, iyi işleyen bir etraf ve teçhizatlara gereksinim vardır. Hem cemiyet hem de sağlık kuruluşlarında sepsise evrimin önlenmesi için optimizasyonun yine değerlendirilmesi, tıbbi bakımın süratli bir biçimde incelenmesi, sepsis bulgularının ve semptomlarının erken tespiti de dahil olmak üzere enfeksiyonun uygun antibiyotik rehabilitasyonu gerekir. Bilimsel deliller enfeksiyonun önlenmesinin faalliğini sarihçe göstermiştir. Misalin, sağlık hizmetlerinde iyileştirilmiş el hijyeni uygulaması enfeksiyonları % 50’ye kadar eksiltebilirken, topluluk etraflarında ishal tehlikesini en az % 40 eksiltebilir. Su, sanitasyon ve hijyen iyileştirmeleri dünya çapında toplam hastalık yükünde % 10’luk bir eksilmeye neden olabilir. Aşılar her sene 2-3 milyon enfeksiyona bağlı vefatı önlemektedir.

Tanı ve Muayenehane İdare

Bazı biyobelirteçlerin prokalsitonin gibi tespiti ile beraber bulgu ve semptomları belirlemek ve hafife almamak sepsisin erken teşhisi ve uygun muayenehane idaresinin zamanında oluşturulması için çok ehemmiyetlidir. Erken tanıma harekâtından sonra sepsise yol açan sebepsel bir enfeksiyon patojenini belirlemeye dayanakçı olan teşhisler de kastedilen antimikrobiyal rehabilitasyonu yönlendirmek için ehemmiyetlidir. Antimikrobiyal direnç genellikle ampirik antibiyotik rehabilitasyonu gerektiğinden sepsisin muayenehane idaresini riske atabilir. Bu sebeple, yerel etrafta antimikrobiyal direnç epidemiyolojisinin anlaşılması ehemmiyetlidir. Enfeksiyon kaynağı tanımlandıktan sonra çıban drenajı gibi kaynak kontrolü de ehemmiyetlidir. Sepsis idaresinin ilk safhasında hacim gidişatını iyileştirmek için erken akışkan resüsitasyonu da ehemmiyetlidir. Ek olarak, doku perfüzyonunu iyileştirmek ve gözetmek için vazopressörler gerekebilir. Vital belirtilerin izlenmesi de dahil olmak üzere yinelenen tetkikler ve teşhisler, zaman içinde sepsisin uygun idaresine kılavuzluk edecektir.

Sepsis ve Sürdürülebilir Kalkınma Gayeleri

Gizli Katil Sepsis Kimleri Daha Çok Etkiler, Önlemek İçin Neler Yapılabilir?Sepsis, anne vefatlarının ayrıca yenidoğanlarda ve beş yaşın altındaki çocuklarda vefatın çok ehemmiyetli bir sebebidir. Netice olarak, sepsis ile gayret sürdürülebilir kalkınma niyetlerine erişilmesine sarihçe katkıda bulunacaktır. Sepsis, önlenebilir mortaliteye yol açan nedenler arasında yüksek sırada yer almaktadır. HIV, verem, sıtma ve değişik bulaşıcı hastalıklardan etkilenen hastalarda neticede vefata yol açan muayenehane gidişat da olabilir ancak genellikle bu hastalarda vefat sebebi olarak kaydolunmaz.

Hastalığın İdaresindeki Büyümeler

Sepsis mevzusundaki ilerlemeler gecikmiş bir biçimde de olsa devam etmektedir. İngiltere’de Milli Sağlık Sistemi NHS, pratisyen doktorları potansiyel sepsis olaylarına karşı uyaran otomatik komutlar sunmaktadır. Prosedür farklılıkları, ambulans takımlarının artık kalp krizi veya inme hastalarında olduğu gibi, gelen sepsis hastalarının sağlık kurumu acil servislerini uyarması anlamına kazanç. Sağlık Kurumuların sepsis bakımında iyi uygulamaları mükâfatlandırması için ekstra teşvikler konulmuştur. Sepsis için daha emin bir biçimde tarama yapılmakta ve hastalara evvelkilerden daha emin bir biçimde antibiyotik verilmektedir. Netice olarak, yoğun bakıma kabul edilen sepsis hastalarındaki vefat oranları on senede % 35’deri % 27’ye düşmüştür. En büyük tanı güçlüklerinden biri altta uyuyan enfeksiyondan mesul patojenin belirlenmesini Gizli Katil Sepsis Kimleri Daha Çok Etkiler, Önlemek İçin Neler Yapılabilir?süratlendirmek ve antibiyotiklerin daha amaçlı bir biçimde kullanılmasına izin vermektir. Altın standart teşhis genellikle 48 ila 72 saat devam ettir. Bunlar laboratuvarda bakterilerin kültürlenmesine sabrederken, teşhis vakitlerini birkaç saate kadar eksiltebilen yeni teknikler geliştirilmektedir, bu hayat kurtarıcı olabilir. Çalışmalar ayrıca gen ekspresyon seviyelerini incelemektedir. Bedenin enfeksiyona muhtemel tepkisinin hipotez edilip edilemeyeceğine ve buna göre rehabilitasyon edilip edilemeyeceğine bakılmaya çalışılmaktadır. Bu surattan hastalar fazla iltihaplanma sebebiyle korunmasız ise ya da bağışıklık sistemi baskılanmışsa, bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirilebilir. Sepsis, doğası gereği hayatı tehdit eden bir gidişattır ve antibiyotiklerle dahi dirençli olabilir ama vefat oranının olabildiğince eksiltilmesi için hekimler elinden geleni yapmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ