Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Rejeneratif Tıp Alanındaki Usuller ,Hastalıkları Rehabilitasyon Edebilir mi?

  • 28 Temmuz 2021
  • Rejeneratif Tıp Alanındaki Usuller ,Hastalıkları Rehabilitasyon Edebilir mi? için yorumlar kapalı
  • 46 kez görüntülendi.
Rejeneratif Tıp Alanındaki Usuller ,Hastalıkları Rehabilitasyon Edebilir mi?

Rejeneratif tıp; doğumsal hataların yanı gizeme, ihtiyarlama, hastalık ya da travma gibi sebeplerle zarara uğramış olan doku ve uzuvları iyileştirme ya da yerine yeni bir doku ya da uzuv nakletme potansiyeline sahiptir. Cilt yaralanmaları, kalp hastalıkları, travmalar ve muhtelif tiplerdeki kanserlerin rehabilitasyonu gibi farklı doku ve uzuvlarla alakalı rejeneratif alanında umut verici muayenehane evveli ve […]

Rejeneratif Tıp Alanındaki Yöntemler ,Hastalıkları Tedavi Edebilir mi?Rejeneratif tıp; doğumsal hataların yanı gizeme, ihtiyarlama, hastalık ya da travma gibi sebeplerle zarara uğramış olan doku ve uzuvları iyileştirme ya da yerine yeni bir doku ya da uzuv nakletme potansiyeline sahiptir. Cilt yaralanmaları, kalp hastalıkları, travmalar ve muhtelif tiplerdeki kanserlerin rehabilitasyonu gibi farklı doku ve uzuvlarla alakalı rejeneratif alanında umut verici muayenehane evveli ve muayenehane çalışmalar mevcuttur. Tam bir uzvun ve dokunun nakli ile alakalı aktüel rehabilitasyonların uygulanması için, donör rakamındaki azlık ve ileri seviyede bağışıklık sistemi tepkinleri ciddi manilerdir. Rejeneratif tıp taktiklerinin kullanılması bu manilerin aşılmasını sağlayabilir.

Rejeneratif tıp alanı, fonksiyonel ve yapısal olarak uygun bir doku oluşturmak için materyallerin ve hücrelerin farklı kombinasyonlarını kullanır. Erişkin insanların bedenlerini yenileme kapasiteleri, daha ilkel olan omurgalı canlılara mukayeseyle kısıtlı olmasına karşın, bedenin yanıtı da rejenerasyonu başlatabilir. Doku mühendisliği ve rejeneratif tıp, yirmi sene evvel bir sanayi olarak ortaya çıktığından beri, çok rakamda rehabilitasyon usulü FDA tarafından onaylanmıştır ve ticari olarak mevcuttur. Yeni dokuların yapılarına ve işlevlerine katkıda bulunmak için rehabilitasyon edici hücrelerin bedene verilmesi rejeneratif tıbbın ilkelerinden biridir. Rehabilitasyonda kullanılan hücreler ise otolog ya da allojeniktir. Misalin Carticel ortopedi alanında uygulanan ve FDA tarafından onaylı ilk biyolojik terapi eklemlerdeki kıkırdak zararları için otolog kıkırdak hücrelerini kullanır. Bu usulde, otolog hücreler; hastanın kıkırdağından alınır, laboratuvar ortamını arttırılır ve hücreler zarar bölgesine yerleştirilir. Değişik bir misal, otolog fibroblastların cilde enjeksiyonunun yapıldığı laViv isimli usuldür. Epicel’de ise otolog keratinosit hücreleri ciddi yanıklarda kullanılmaktadır. Ayrıca kordon kanındaki hücrelerde kan kök hücrelerini elde etmek için bir araya gelir.

Rejeneratif Tıp Alanındaki Yöntemler ,Hastalıkları Tedavi Edebilir mi?Kullanılan materyaller de rejeneratif tıp için ehemmiyetlidir. Zira bu materyaller; dokuda hücreler arası bir civar misyonunu yapan ekstrasellülar matriksi ECM taklit eder, dokunun yapısına ve işlevine katkıda bulunur ve bölgesel olarak sihrime etkenleri sağlar. Misalin; üç ebatlı polimer yapılar, kıkırdak onarımında hücrelerin doku süresince dağılmasını teşvik etmek için kullanılır. Biyomateryallerin sihrime etkenleri ile beraber dokuya verilmesi de dokunun yenilenmesini teşvik eder. Platelet türevli sihrime etkeninin verilmesi Regnarex yara iyileşmesini ve kemik morfojenik proteinleri 2 ve 7’nin verilmesi kemik onarımını teşvik etmiştir. Fakat, günümüzde kullanılan materyallerden sihrime etmeni salınımı, ölçü ve zaman olarak tamamen hakimiyet edilemediği için, bazı karmaşıklıklar ortaya çıkabilir.

Rejeneratif tıp mahsullerinin aktifliği, FDA tarafından onaylanmıştır. Bu mahsuller iyileşme ve yenilenme için verimli olmasına karşın, hastalık ve yaralanmaları tamamen çözebilme potansiyeline değildir. Yeni mahsullerin pazara sürülmesinin çok fazla zaman gerektiren bir süreç olması ve yatırım için de FDA onayının gerekmesi bu vaziyeti güçleştirmektedir. Yeni bir ilaç ya da biyolojik bir faal madde pazara girmeden evvel, çok fazla rakamda muayenehane test ve laboratuvar testinin yapılması gerekir. Bu mahsullerin vasati maliyeti ise ilaç başına 802 milyon dolar ile 2.6 milyar dolar arasındadır. Buna karşılık; medikal aygıtlar, biyomateryaller gibi hücre kapsamayan mahsuller geliştirildikten sonra 3-7 sene arasında pazara girerler.

Rejeneratif Tıp Alanındaki Yöntemler ,Hastalıkları Tedavi Edebilir mi?Muayenehane Evveli Düzeyde ve Muayenehane Test Safhasında Olan Terapiler

Bu safhadaki terapiler üçe dağılır: 1 üç ebatlı biyoyazıcılar bu mevzuda daha detaylı bilgi için https://www.bilgiustam.com/noral-dokular-uc-ebatlı-biyoyazicilar/ ile bir uzuv ya da dokunun yine oluşturulması, 2 uzvun müşteriye aktarılması, müşterideki damar ve asap sistemine bağlanması, 3 hücre aktarımı ya da bağışıklık sisteminin manipüle edilmesiyle ECM’nin rehabilitasyon edici yanıtı indüklemesinin sağlanmasıdır. Ayrıca, son zamanlarda keşfedilen hücre kaynaklarından faydalanmak da bu kategorilere ilave edilmiştir.

Doku ve Uzuv Yapısının Yine Oluşturulması

Dokuların ve uzuvların yapısı işlevleri ile yakından ilişkili olduğu için, ilk düzeyde tesirli bir yapı oluşturmak gerekir. Taktiklerden biri; uzuv naklinden evvel, uzuvdaki hücreleri ayrıştırmak ve uzva tekerrür hücre yerleştirmektir. Hücreler ayrıştılırken bağışıklık sistemi hücreleri ve molekülleri ortadan kaldırılır, uzvun yapısı ve materyali korunur. Bu yaklaşım biyoreaktörler ile beraber uygulanır ve akciğer, böbrek, karaciğer, pankreas ve kalp hastalıklarının hayvan modellerinde kullanılır. Tekerrür hücre ilave edilmeyen, hücrelerden temizletilmiş doku ise, pazara tıbbi aygıt olarak girer ve hastalarda adale zararlarını onarmak için kullanılır. Bu galibiyetlere karşın, usulde bazı güçlükler mevcuttur. Hücrelerin ayrıştırılması sürecinden dokunun ya da uzvun mekanik özellikleri etkilenebilir, ECM’de bulunan rehabilitasyon edici özellikte olan sinyal molekülleri ortadan kaybolabilir ve doku ya da uzvun yapısı nakilden evvel bozulabilir. Günümüzde, bu safhaların optimizasyonu üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Hedef dokunun yapısal özelliklerini gösteren, eş materyalden sentetik üç ebatlı yapılar oluşturulabilir. Bu üç ebatlı yapılar; saflaştırılmış ECM bileşenleri ya da yosun türevli aljinatlar gibi natürel mateyaller olabilir. Kullanılan sentetik materyaller ise; polylactide-coglycolide ve polyethylene glycol’dür. Bunlara ek olarak; hidrojeller de çoğunlukla sudan oluştuğu ve bu özelliğiyle natürel dokulara daha çok benzediği için sıklıkla kullanılır. Bu biyopolimerler bedende parçalacak biçimde planlanır. Polimerlerin üzerindeki hücreler artıp yüzeylerini kapladıkça, polimer düzey düzey bölünür ve polimerin yerini hücreler alır. Misalin; çocuklardaki ve erişkin hastalardaki doğumsal kalp hastalığının rehabilitasyonunda, suni kan damarı TEVGs muayenehane sınamalarda kullanılmıştır. Bedende dağılınabilir yapıda olan ve üzerine hücreler ekilmiş olan kan damarları ile böbrek zararları için de muayenehane sınama yapılmıştır Humacyte. Bazı vaziyetlerde, polimerin mekanik özellikleri de tek başına rehabilitasyon edici tesir oluşturabilir. Misalin; kalp zararlarında aljinat hidrojelin enjeksiyonu için muayenehane sınamalar yapılmaktadır Algisyl. İdrar kesesinin yine yapılandırıldığı hastalarda, üzerinde hücre olan poliglikolit ve kollajen gibi farklı materyallerin birleştirilmesi de polimer performansını arttırmıştır.

Rejeneratif Tıp Alanındaki Yöntemler ,Hastalıkları Tedavi Edebilir mi?Nakledilen Dokuda Kan Damarı ve Asap Ağının Oluşturulması

Hücre kapsayan implantların zaferli bir biçimde işlevlerinin yerine getirebilmesi için, bedenin damar sistemi ile iletişimli olması gerekir. Bedende çoğu hücre en yakın damara maksimum 100 mikrometre uzaklıktadır. Bu uzaklık, kan akışından madde alışverişini ve oksijen alımını sağlar. İmplante edilen dokudaki damarlanmayı sağlamak için, bedenin anjiogenik sihrime etmenlerinden yaralanılabilir. VEGF, Ang, PDGF, bFGF gibi muhtelif sihrime etkenleri anjiogenez ile ilişkilidir. Fakat, bu etmenlerin beden etrafındaki kısa yarılanma müddetlerinden dolayı, uygun bir aktarım usulü olmadan uygulanmaları tesirli bir netice vermez. Bu etmenlerin kesintisiz olarak dokuya verilmesi, tesirli bir yaklaşım olabilir.

Değişik bir yaklaşım, dokunun nakilden evvel damarlandırılmasıdır. Endoteliyal hücreler ve liderleri polimere transfer edildiğinde, tek başlarına organize olabilir. Nakilden evvel, endoteliyal hücreleri dokuya özgü hücreleri birleştirmek, damarlanmayı sağlamak ve dokuya özgü işlev göstermek açısından zaferlidir.

Asap yapısının oluşturulması özellikle, iskelet dokusu gibi motor hakimiyetin ve ten gibi duyu uzuvlarının işlevlerini doğru yerine getirebilmesi için lüzumludur. Bu harekât, sihrime etkenleri ile asıllaştırabilir. Kanalları ECM ve sihrime etkenleri ile yüklenmiş hidrojeller, zarar sonrası asap yenilenmesi için kullanılmıştır. Anjiogenez ve asap gelişiminin emin sinyal yolaklarından ortak biçimde etkilendiği öğrenilir ve bu irtibat biyomateryallerden VEGF’nin hakimiyetli salınımıyla sağlanır.

Rejeneratif Tıp Alanındaki Yöntemler ,Hastalıkları Tedavi Edebilir mi?Hücrelerin Çevresindeki Civarı Değiştirmek

Aktarılan hücreler, bedendeki değişik değişik hücrelerle etkileşime girerek ve sihrime etkenleri salgılayarak, rehabilitasyon edici bir yanıt başlatabilir. Misalin; insan kordon kanı hücrelerinin felçli bir hastada kullanılmasıyla bölgedeki damarlanmayı arttırmıştır ve damarlanma bölgeye nöroblastların göçünü sağlayarak iyileşmeyi sağlamıştır. Eş biçimde, aktarılan makrofajların da karaciğerdeki hücreleri faalleştirerek onarımı başlatır. Bazı vaziyetlerde de aktarılan hücreler, transplante edildikleri civarı zarardan evvelki olağan haline dönüştürürler. Misalin; ender görülen bir genetik ten hastalığı olan epidermolysis bullosa EB tip 7 kollajenin depolanması ile ilişkili bir bozukluktur. Allojenik fibroblastların başka bir şahıstan alınan ten hücreleri tene enjekte edilmesi ile tip 7 kollajen destek edilir ve morfoloji düzelir. Bazı vaziyetlerde de aktarılan hücreler bir antikoru ya da peptidi hedefleyecek biçimde kaplanır ve bu da hücrelerin hedef dokuya ulaşmasını süratlendirir. Ayrıca, hücreler hedef sihrime etkenlerini birleşimleyecek biçimde genetik olarak manipüle edilebilir.

Rejeneratif tıbbı emeli nakil neticesinde bağışıklık sistemi tepkisini yasaklamak olsa da, bağışıklık sistemi doku yenilenmesinde ehemmiyetli rol oynar. Ciddi seviyedeki bağışıklık sistemi tepkinleri doku reddidir ve allojenik hücrelerden oluşan implantların nakli için ciddi bir manidir. Bu vaziyette bağışıklık sistemi, T hücreleri ve dendiritik hücreler yoluyla manipüle edilebilir. Ayrıca, sentetik biyomateryallerin özelliklerinin değiştirilmesi de bağışıklık sistemi tepkisini eksiltir. Misalin; matelyalin hidrofobikliğinin suyu beğenmeme özelliği eksiltilmesinin bu mevzuda işe yaradığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, bağışıklık sistemi hücrelerinin sitokin salgılayacak biçimde manipüle edilmesi, yenilenmeyi ve asap hücrelerinin gelişimini çoğaldırmıştır.

Rejeneratif Tıp Alanındaki Yöntemler ,Hastalıkları Tedavi Edebilir mi?

Yeni Hücre Kaynakları

Çoğu rejeneratif tıp taktiğinin zaferli olması için, rehabilitasyon edici özellikte hücrelere yeterli ölçüde gereksinim dinlenir. Bu sebeple, erişkin dokulardan fazla ölçüde kök hücre elde etmek üzere çalışmalar yapılmıştır.

Embriyonik kök hücreler ES ve uyarılmış pluripotent kök hücreler iPSCs yenileme için hudutsuz bir hücre kaynağı sağlarlar ve bu hücrelerin muayenehane kullanımı için çalışmalar yapılmaktadır. ES’ler blastosit safhasındaki hücrelerden alınmıştır ve pluripotent özelliktedirler. Pluripotent özellikte olan hücreler, bir canlıdaki tüm hücre tiplerine değişikleşebilme potansiyeline sahiptir. Uyarılmış pluripotent kök hücreler ise, hastanın teninden alınan hücrenin genetik olarak manipüle edilerek pluripotent özellik kazandırılmasıyla elde edilir. Uyarılmış pluripotent kök hücrelerin, hastaya naklediklerinde hastanın kendi hücresi olduğu için bağışıklık sistemi cevabı oluşmaz. Bu özelliğiyle ES’ye mukayeseyle daha avantajlıdır.

Muayenehane uygulamalarda iPSCs hücreleri hedef dokunun hücrelerine laboratuvar civarında değişikleştirilir ve biyomateryaller kullanılarak hastaya aktarılırlar. Misalin; kalp hastalıklarının rehabilitasyonunda, kalp hücrelerine dönüştürülen iPSCs hücrelerinden ve hidrojellerden faydalanılmıştır ve zaferli neticeler elde edilmiştir.

Rejeneratif tıp alanında geliştirilen rehabilitasyon usulleri gelecek için umut vericidir. Bu rehabilitasyon usullerinin uygulamaya konulabilmesi için; kök hücrelerin nakilden sonra da hakimiyet edilebilmesi ve bağışıklık sistemi yanıtının bu mevzuda nasıl rol oynadığı ile alakalı daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bunlara ek olarak, hastanın yaşı, hastalığın ciddiyeti ve hastanın mikrobiyomu bedende bulunan mikroorganizmaların tümü yenilenme kapasitesi üzerinde ehemmiyetli rol oynamaktadır. Bunlara karşın, son senelerde laboratuvar civarında üç ebatlı insan dokularının geliştirilmesi çalışmaları ve üç ebatlı dokular üzerinde yapılan muayenehane evveli testler, usullerin muayenehaneye uygulanma sürecini süratlendirecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ