Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Pinositoz: Akışkan Fazlı Endositoz

  • 25 Haziran 2021
  • Pinositoz: Akışkan Fazlı Endositoz için yorumlar kapalı
  • 215 kez görüntülendi.
Pinositoz: Akışkan Fazlı Endositoz

Pinositoz, akışkanların ve yiyeceklerin hücreler tarafından yutulduğu hücresel bir süreçtir. Hücre içmesi olarak da adlandırılan pinositoz, hücre çeperinin plazma çeperi içe doğru katlanmasını ve çepere bağlı, akışkan dolu veziküllerin yaradılışını kapsayan bir cins endositozdur. Bu veziküller, hücre dışı akışkanı ve çözünmüş molekülleri tuzlar, şekerler, vb. Hücreler arasında taşır veya bunları sitoplazmada biriktirir. Bazen akışkan fazlı […]

Pinositoz, akışkanların ve yiyeceklerin hücreler tarafından yutulduğu hücresel bir süreçtir. Hücre içmesi olarak da adlandırılan pinositoz, hücre çeperinin plazma çeperi içe doğru katlanmasını ve çepere bağlı, akışkan dolu veziküllerin yaradılışını kapsayan bir cins endositozdur. Bu veziküller, hücre dışı akışkanı ve çözünmüş molekülleri tuzlar, şekerler, vb. Hücreler arasında taşır veya bunları sitoplazmada biriktirir.
Pinositoz: Sıvı Fazlı EndositozBazen akışkan fazlı endositoz olarak adlandırılan pinositoz, çoğu hücrede alana gelen devamlı bir süreçtir ve akışkanı ve çözünmüş yiyecekleri manevileştirmenin spesifik olmayan bir yoludur. Pinositoz, vezikül yaradılışında hücre çeperinin kısımlarının çıkarılmasını kapsadığından, bir hücrenin ebadını gözetebilmesi için bu materyalin değiştirilmesi gerekir. Membran materyali, ekzositoz yoluyla membran yüzeyine geri döndürülür. Ekzositotik ve endositotik düzeyler, bir hücrenin ebadının oranla sabit kalmasını sağlanması için tertip edilmekte ve dengelenmektedir.

Pinositoz Süreci

Pinositoz, hücre çeperi yüzeyine yakın hücre dışı akışkanda istenen moleküllerin varlığı ile başlatılır. Bu moleküller, proteinleri, şeker moleküllerini ve iyonları kapsayabilir. Altta, pinositoz sırasında alana gelen hadiseler dizisinin genel bir açıklaması yer almaktadır.

Pinositozun Temel Adımları

• Plazma çeperi, hücre dışı akışkan ve çözünmüş moleküllerle dolan bir çöküntü veya boşluk oluşturarak içe doğru kıvrılır dağılır.
• Plazma çeperi, katlanmış çeperin uçları toplanana kadar kendi üzerine katlanır. Bu, akışkanı kesecik içini tutuklar. Bazı hücrelerde, çeperden sitoplazmanın derinliklerine uzanan uzun kanallar da oluşur.
• Katlanmış çeperin uçlarının füzyonu, keseyi çeperden keserek kesenin hücrenin merkezine doğru çekilmesine izin verir.
• Vezikül, hücreyi geçebilir ve ekzositoz yoluyla membrana geri döndürülebilir veya bir lizozomla kaynaşabilir. Lizozomlar, sarih vezikülleri bölen enzimleri salgılar ve içeriklerini hücre tarafından kullanılacak sitoplazmaya boşaltır.

Mikropinositoz ve Makropinositoz

Hücreler tarafından su ve çözünmüş moleküllerin alımı iki ana yolla reelleşir, bunlar mikropinositoz ve makropinositoz’dur. Gelen mikropinositoz, çapı takribî olarak 0.1 mikrometre ölçülmesi çok ufak veziküller membrandan tomurcuk plazma çeperi invaginates ve form iç veziküller biçiminde oluşturulmaktadır. Caveolae, çoğu beden hücresi cinsinin hücre çeperlerinde bulunan mikropinositotik vezikül misalleridir. Kaveol ilk görüntülenen epitelyal doku hatları bu kan damarları endotel.
Pinositoz: Sıvı Fazlı EndositozMakropinositozlar , micropinocytosis oluşturulur oluşturduğu daha büyük veziküller. Bu veziküller daha büyük hacimlerde akışkan ve çözünmüş yiyecekleri meblağ. Veziküllerin çapı 0,5 ila 5 mikrometre arasında değişir. Makropinositoz süreci mikropinositozdan değişiktir, çünkü kıvrımlar invajinasyon yerine plazma çeperinde oluşur. Büzgü olarak üretilen hücre iskeleti yine gizemeler aktin tertip etmesi mikrofilamanlardan membranda. Buruşukluklar, kol eşi çıkıntılar olarak hücre dışı akışkana çeperin kısımlarını uzatır. Buruşukluklar daha sonra hücre dışı akışkanın kısımlarını çevreleyerek ve makropinosom ismi verilen veziküller oluşturarak kendi üzerlerine katlanırlar. Makropinosomlar sitoplazmada olgunlaşır ve ya lizozomlarla kaynaşır içerikler sitoplazmaya salınır ya da geri dönüşüm için plazma çeperine geri döner. Makrofajlar dedritik ve makropinositoz hücreler gibi beyaz kan hücrelerinde sıklıkla bulunmaktadır. Bu bağışıklık sistemi hücreleri, hücre dışı akışkanı antijenlerin mevcudiyeti için test faktörün bir yolu olarak bu yolu kullanır.

Reseptör Aracılı Endositoz

Pinositoz akışkanı, yiyecekleri ve molekülleri seçici olmayan bir biçimde almak için sağlam bir süreç olsa da, hücreler tarafından belli moleküllerin zorunlu olduğu zamanlar vardır. Proteinler ve lipidler gibi makromoleküller, reseptör aracılı endositoz süreciyle daha faydalı bir biçimde alınır. Bu tip endositoz , hücre çeperinde bulunan reseptör proteinlerinin kullanılması yoluyla hücre dışı akışkanda spesifik molekülleri hedefler ve bağlar . Süreçte, spesifik moleküller ligandlar, membran proteininin yüzeyindeki spesifik reseptörlere bağlanır. Bağlandıktan sonra hedef moleküller endositoz ile manevileştirilir. Reseptörler bir hücre tarafından sentezlenirorganel, endoplazmik retikulum ER olarak adlandırılır. Birleşimlendikten sonra ER, reseptörleri daha ileri harekâtlar için Golgi cihazını yollar. Oradan reseptörler plazma zarına sevk edilir.
Reseptör aracılı endositotik yol, genel olarak plazma membranının klaterin kaplı çukurlar kapsayan bölgeleri ile ilişkilidir. Bunlar çeperin sitoplazmaya bakan tarafında protein katerin ile kaplı alanlardır. Hedef moleküller, çeper yüzeyindeki spesifik reseptörlere bağlandığında, molekül-reseptör kompleksleri, klaterin kaplı çukurlara doğru hareket eder ve bu çukurlarda birikir. Çukur bölgeleri istila eder ve endositoz ile manevileştirilir. Manevileştirildikten sonra, akışkan ve istenen ligandları kapsayan yeni oluşan klaterin kaplı veziküller sitoplazmadan geçer ve erken endozomlarla birleşir. manevileştirilmiş malzemeyi ayırmaya dayanakçı olan çepere bağlı keseler. Klaterin kaplama çıkarılır ve vezikül içeriği uygun yerlerine yönlendirilir. Reseptör aracılı süreçlerle edinilen maddeler arasında demir, kolesterol, antijenler ve patojenler bulunur.

Reseptör Aracılı Endositoz Süreci

Pinositoz: Sıvı Fazlı EndositozReseptör aracılı endositoz, hücrelerin akışkan alma hacimlerini orantılı olarak arttırmadan hücre dışı akışkandan yüksek konsantrasyonlarda spesifik ligandlar almasına fırsat sunar. Bu harekâtın seçici molekülleri almakta pinositoza göre surat kat daha tesirli olduğu varsayım edilmektedir. Harekâtın genel bir açıklaması altta açıklanmaktadır.

Reseptör Aracılı Endositozun Temel Adımları

• Reseptör aracılı endositoz, bir ligand plazma membranı üzerindeki bir reseptöre bağlanırken başlar.
• Liganda bağlı reseptör, çeper süresince bir klaterin kaplı çukur kapsayan bir bölgeye hareket eder.
• Ligand-reseptör kompleksleri, klaterin kaplı çukurda birikir ve çukur bölgesi, endositozla manevileştirilmiş bir istila oluşturur.
• Ligand-reseptör kompleksini ve hücre dışı akışkanı enkapsüle eden klaterin kaplı bir vezikül oluşur.
• Klaterin kaplı vezikül, sitoplazmada bir endozomla birleşir ve klaterin kaplaması çıkarılır.
• Reseptör, bir lipit çeper içine alınır ve plazma çeperine geri döndürülür.
• Ligand endozomda kalır ve endozom bir lizozomla birleşir.
• Lizozomal enzimler ligandı bozarak istenilen muhteviyatı sitoplazmaya eriştirir.

Adsorptif Pinositoz

Adsorptif pinositoz, aynı zamanda katerin kaplı çukurlarla ilişkili olan, spesifik olmayan bir endositoz formudur. Adsorptif pinositoz, özel reseptörlerin rol oynamaması açısından reseptör aracılı endositozdan değişiktir. Moleküller ve çeper yüzeyi arasındaki yüklü etkileşimler, molekülleri klaterin kaplı çukurlarda yüzeye meblağ. Bu çukurlar, hücre tarafından manevileştirilmeden evvel yalnızca bir dakika kadar oluşur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ