Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Oksaloasetat Oxaloacetate’ın Sağlık Açısından Yararları

  • 04 Mayıs 2021
  • Oksaloasetat Oxaloacetate’ın Sağlık Açısından Yararları için yorumlar kapalı
  • 111 kez görüntülendi.

Enerji metabolizmasının natürel bir parçası olan bu organik moleükülün; ömrü uzatacağı iddia edilmektedir. Ömrü uzatmasa da ömür müddetinde fark yaratacak kadar sağlık verimleri olabilir. Analistler oksaloasetat yardımlarının insan sıhhatine yararları olup olmadığını incelemektedirler, ancak muayenehane çalışmalar ya noksan ya da paradoksludur. FDA ayrıca rastgele bir tıbbi emel veya sağlık iddiası için oksaloasetat yardımlarını onaylamamıştır. Oksaloasetat’ın […]

Enerji metabolizmasının natürel bir parçası olan bu organik moleükülün; ömrü uzatacağı iddia edilmektedir. Ömrü uzatmasa da ömür müddetinde fark yaratacak kadar sağlık verimleri olabilir. Analistler oksaloasetat yardımlarının insan sıhhatine yararları olup olmadığını incelemektedirler, ancak muayenehane çalışmalar ya noksan ya da paradoksludur. FDA ayrıca rastgele bir tıbbi emel veya sağlık iddiası için oksaloasetat yardımlarını onaylamamıştır.
Oksaloasetat’ın sahip olduğu iddia edilen sağlık bereketlerinin tümü için daha iyi çalışılmış seçenekler mevcuttur. Fakat perhize yeni destekler ilave etmeden evvel uzman bir hekimden bu seçenekler hakkında netlikle bilgi alınması öneri edilir. Oksaloasetat’ın iddia edilen sağlık verimleri şu biçimdedir:

Kan Şekeri

Oksaloasetat Oxaloacetate'ın Sağlık Açısından YararlarıOksaloasetat’ın öğrenilen tüm canlılarda enerji kullanımının merkezindedir. Ayrıca karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerde depolanan enerjiyi özgür vazgeçen Krebs döngüsü veya trikarboksilik asit döngüsü olarak da öğrenilen sitrik asit döngüsünün bir parçasıdır. Hudutlu insan çalışmaları düşündürmektedir 100 1, ağızdan oksaloasetat 000 mg tuzu kan eksiltebilir glikoz, çoğalış insülin hassasiyetini ve şeker hastalığı olan şahıslarda semptomları iyileştirmiştir.
Bu iddiaların münakaşalı olduğuna dikkat edilmelidir. Bir insan güvenliği çalışması, günde 200 mg oral oksaloasetatın kandaki oksaloasetat seviyelerini anlamlı biçimde etkilemediğini göstermiştir. Bu sebeple, oksaloasetat yardımlarının kan şekeri hakimiyetinde yararlı olup olmadığını tanımlamak için daha fazla çalışmaya lüzum vardır.

Beyin

Glutamat ehemmiyetli bir nörotransmitterdir; Bununla beraber, büyük ölçülerde glutamat beyin zararına katkıda bulunabilir. Oksaloasetat, glutamat oksaloasetat transaminaz veya GOT olarak adlandırılan bir enzim ile kombinasyon halinde, glutamatı 2-ketoglutarat ve aspartat içine ufalamaktadır. Bunun bir ek olarak oksaloasetata uygulanabileceği derece bilinmeyendir. Beyin sıhhatinde tesiri olduğu değişik alanlar şunlardır:
• Böcek zararından kaynaklı beyin zararı: Organofosfatlar böcek ilacı olarak kullanılan toksik kimyevilerdir. Misalin Malathion, böcekleri hakimiyet etmek ve baş biti ve uyuzları rehabilitasyon etmek için yaygın olarak kullanılır. Her sene takribî bir milyon insan organofosfat böcek ilacı zehirlenmesinden mustariptir. Bu zehirler nöbetlere, beyin ve asap zararına ve yüzbinlerce hadisede vefata neden olmaktadır. Glutamat, nöbetlerin ve ikincil zararın arkasındaki kabahatli gibi görünmektedir. Bazı yazarlar bu sebeple oksaloasetatın, asap sistemini pestisit zehirlenmesinin en makûs tesirlerinden gözetebileceğini öne devam ettir. Bir sıçan çalışmasında, bir oksaloasetat ve insan GOT enzimi enjeksiyonu kan glutamatını düşürmüş ve beyin zararına karşı korumuştur. Bu taktiğe kan glutamat süpürme denir ve bazı analistler bunun pestisit zehirlenmesinin idaresinde ehemmiyetli bir taşıt olabileceğine inanmaktadır.
• Travmatik beyin zararı: Travmatik beyin yaralanmasından sonra glutamat seviyeleri yükselir ve nöronlar can verir. Bir sıçan çalışmasında, yüksek dozda intravenöz oksaloasetat hücre vefatını eksiltmiş ve hayvanların beyinlerine gözetmiştir. İkinci bir sıçan çalışması bu tesiri doğruladı; ayrıca oksaloasetatın değişik iki bileşikle piruvat ve lipoamid birleştirilmesinin beyindeki glutamatı acıklı bir biçimde eksilttiğini göstermiştir.
• İnme: Subaraknoid kanama SAH en riskli inme tiplerinden biridir ve hastaların yarısı hadiseden sonraki ilk ayda can vermektedir. Glutamat, bu gibi vaziyetlerde ciddi beyin zararından mesuldür. Sıçanlarda, intravenöz oksaloasetat, inme sonrası ilk 90 dakikada kan glutamatı yarı yarıya düşürdü. Rehabilitasyon ayrıca kan-beyin bariyerine gözetti ve sıçan beynindeki kalıcı zarar ölçüsünü eksiltmiştir. Oksaloasetat’ın tesiri insan felci mağdurlarında araştırılmamıştır. Bununla beraber, yüksek glutamat düşürücü GOT enzimi seviyeleri inme geçirmiş şahıslar için daha iyi neticeler öngörmektedir.
• Alzheimer ve parkinson hastalıkları: Alzheimer hastalığı, beyni bir hayli istikametten değiştiren karışık bir dejeneratif hastalıktır. Alzheimer hastalarında daha az mitokondri, insülin eksilmiş ve beyinlerinde çoğalmış inflamasyon vardır. Alzheimer hastalığı olan farelerde, oksaloasetat, yeni mitokondri yaradılışını teşvik eder, insülin sinyal aktive ve beyin cerahati eksiltir. Yeni nöronların doğumunu dahi teşvik edebilir. Bu tesir insan sınamalarında araştırılmamıştır. Ayrıca, minik bir muayenehane çalışmada, oksaloasetat yardımı alan katılımcıların takribî%40’ı, Parkinson hastalığı semptomlarında makûslaşma yaşamış, ancak bu semptomların hiçbiri ciddi olarak kabul edilmemiştir. Oksaloasetatın Alzheimer ve Parkinson hastalıkları rehabilitasyonunda bir rolü olup olmadığını tanımlamak için çok daha fazla araştırma lüzumludur.

Ömrü Uzatma

Ticari oksaloasetat dayanakları genellikle kullanıcılarının ömrünü uzatacakları iddiasıyla gelmekltedir. Oksalasetat yardımı benaGene’yi üreten Terra Biological LLC, kalori kısıtlamasının tesirlerini taklit ederek mahsullerinin ömrünü uzattığını iddia eden kendi çalışmasını dahi yayınlamıştır. Gelen Caenorhabditis elegans, solucan cinsler genellikle ihtiyarlama çalışma için kullanılan, oksaloasetat, vasati%13 oranında ömrü çoğalmıştır. Oksaloasetat ayrıca, hücrelerdeki proteinlere ve organellere hasar veren metilglisoksal denilen bir bileşiğin yaradılışını da eksiltir. Ve bu bileşik, özellikle şeker hastaları için riskli olabilecek yara iyileşmesini yasaklamaktadır. Tuhaftır ki, metilgoksokal aynı zamanda manuka balına güçlü bakteri savaşma özellikleri kazandıran şeydir; Aynı zamanda, bu iddiların karanlık tarafına da işaret etmektedir. Bir mitokondri çalışmasında, oksaloasetat sitrat sentaz ismi verilen bir enzimi korudu ve ihtiyarlamayı eksiltiyordur.
Oksaloasetat Oxaloacetate'ın Sağlık Açısından YararlarıAnalistler fareler, sıçanlar veya insanlar gibi canlı memelilerde bu gözetici tesirleri henüz arttırmamıştır. Bir çalışmada, oksaloasetik asit ile desteklenmiş fareler hakimiyetlerden daha uzun yaşamamışlardır. Bununla beraber, oksaloasetat, meçhul bir biçimde balanssızdır ve fareler beslemelerinde harcamadan evvel ehemmiyetli miktarda bozulur. Kısacası: Bazı erken araştırma oksaloasetat ve uzun ömür arasında bir iletişim olduğunu belirtmektedir, ancak oksaloasetat alarak öneri etmek için neredeyse yeterli ispat yoktur. Şu an için daha uzun bir yaşam taahhüdü rastgele bir destek almak için yanlış manipülasyonlardır.

Premenstrüel Belirti

Seyyaredeki tüm bayanların takribî yarısı bir çeşit PMS veya Premenstrüel belirtiden mustariptir ve İran gibi bazı ülkelerde neredeyse kâinatsaldır. Bilim adamları, PMS’ye neyin neden olduğunu bütün olarak çözememişler, ancak bazı fikirleri vardır. Bir ihtimal, menstrüasyonun bu kadar enerji yoğun bir operasyon olması sebebiyle, glukoz metabolizmasının faize sistemine doğru ve değişik sistemlerden beyin de dahil olmak üzere kaymasıdır. Bu tahmine göre, PMS ve daha ciddi kuzeni, adet evveli disforik bozukluğu, beynin kendi kendini hakimiyetini idareyen kısımlarındaki enerji sarihinden kaynaklanmaktadır.
En az bir oksaloasetat yardımı, PMS semptomlarını eksiltme iddialarıyla satılmaktadır: üreticileri, glikoz metabolizmasını desteklediğini ve beyindeki glutamatı arındığını söylemektedirler. 48 kadının bir muayenehane çalışmasının Nisan 2018’de bitirildiği bildirilmiştir. Ancak neticeler henüz açıklanmamış ve başka hiçbir çalışma bu iddiaları desteklememektedir.

Metabolizma

Kalorik kısıtlamanın veya maksatlı olarak yiyecek alımını eksilttiğinin yaşa bağlı hastalıkları önlediği ve fareler ve primatlar dahil olmak üzere bir hayli hayvanda uzun ömürlülüğü çoğaldırdığı gösterilmiştir. Resveratrol gibi antioksidanlar da dahil olmak üzere bazı bileşikler, bedendeki eş yolları aktive ederek kalorik kısıtlamanın tesirlerini taklit etmektedir. Oksaloasetat eş bir tesire sahip olabilir. Bir C. elegans solucan uzun ömürlü çalışmasında, oksaloasetat kalorik kısıtlama ve daha uzun ömür ile ilişkili bir sinyal yolunu harekete geçirmiştir.
Bu olduğu gibi insanlarda oksaloasetat taklit kalori kısıtlaması ise C. elegans, bu kalp ve böbrek hastalıklarının tehlikesini eksiltebilir. Bununla beraber, hiçbir çalışma oksaloasetat ile bu tehlikeler arasında doğrudan bir iletişim sağlamamıştır.

Kanser Araştırması

Oksaloasetat Oxaloacetate'ın Sağlık Açısından YararlarıBazı tahlilcilere göre, oksaloasetat, beyin kanseri rehabilitasyonunda destekleyici bir rehabilitasyon olarak bazı potansiyellere sahip olabilir. Beyin urları, glutamat seviyeleri yüksek olduğunda gelişir; Fare ve sıçanlarda oksaloasetat indirgenmiş glutamat, urlar küçülmüş ve sağkalım oranları çoğalmıştır. Asabi bir pankreas kanseri cinsinde, kanser hücreleri, gelişmelerini süratlendirmek için amino asit glutaminini ufalamaktadır. Bu ve değişik bir hayli kanser cinsinde, urun glutamin kullanma kabiliyetinin yasaklanması gelişmesini durdurabilir ve kemoterapi ve ışınıma karşı daha duyarlı hale getirebilir. Farelerde, oksaloasetat, glutamin ayrılınmasını eksiltmiş ve kanser hücresi sihrime oranlarını eksiltmiştir. Dolayısıyla, kemoterapi ve ışınım rehabilitasyonlarını daha tesirli hale getirebilir.
Oksaloasetat ayrıca, kanser hücrelerinin enerjisini aç vazgeçebilen mitokondriyal kompleks II’yi seçici olarak bloke ederek urların gelişmesini eksiltebilir. Bu erken araştırma, kanser rehabilitasyonu görüyorsanız oksaloasetat dayanakları kullanmanın esasını oluşturmaz. Daha iyi çalışılmış bitirici yaklaşımlar hakkında uzman bir hekimle görüşülmesi gerektiği öneri edilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ