Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Müessesesal Kimlik Nedir?

  • 06 Eylül 2021
  • Müessesesal Kimlik Nedir? için yorumlar kapalı
  • 31 kez görüntülendi.
Müessesesal Kimlik Nedir?

“Tarihe şöyle bir göz attığımızda 2. Dünya savaşı sırasında büyük çapta teknolojik ilerlemeler olduğunu görürüz. 2. Dünya savaşından sonra, harcayıcıya ağırlık verilmesi kapitalist ekonominin başlangıcı ve belki de bir hayli insanın umut kaynağı oldu. İmali süratle artan ürünlerin tasarımı da git gide ehemmiyet kazanmaya başladı.

kur“Tarihe şöyle bir göz attığımızda 2. Dünya savaşı sırasında büyük çapta teknolojik ilerlemeler olduğunu görürüz. 2. Dünya savaşından sonra, harcayıcıya ağırlık verilmesi kapitalist ekonominin başlangıcı ve belki de bir hayli insanın umut kaynağı oldu. İmali süratle artan ürünlerin tasarımı da git gide ehemmiyet kazanmaya başladı. Bu zenginlik ve teknolojik büyümeye süratle ayak uyduran ve de ciddiye alan muhtelif kuruluşlar ise müessesesal kimlik kavramını oluşturmaya başladılar. Bu natürel ki öncelikle görsel malzemeler aracılığıyla oldu. Fakat zamanla bu kavramın harcayıcı için ne kadar ehemmiyetli olduğunu, arkasında sağlam esaslar olduğu sürece güven kazanacakları fikrini benimsediler”Pektaş, s.161.

Bu görsel unsurlar aslında çok uzun zamanlardan beri vardı. Ortaçağ’da loncalar ticareti hakimiyet altında yakalamaları için kimlik işaretleri kullanmışlardır. 1700’lü senelerde ise her tüccarın kendisine ait farklı birer simgeyi veya damgayı olmuştur. Endüstri, seri imalat ve pazarlama ile görsel kimlik ve armalar ehemmiyet kazanmıştır. 1950’lerden bu yana görsel kimlikler öğrenilen eski sembol ve armaları geride vazgeçmiştir. Ancak bu tarihten sonra tam görsel irtibat unsurları sözel irtibat unsurlarını da içine alarak kuruluşu bütünleştirici bir müessesesal görüntü oluşturabilmiştir.

“Ticari yaşamın başlamasıyla beraber müesseseler de kimlik arayışı içine girmişlerdir. Harcayıcılar tarafından müesseseler seçim edilmek için kendilerini tanıtıcı logolar, armalar, isim ve renkler ile birer kimlik edinme gereksinimi duymuşlardır. İşte bu noktada müessese kimliği devreye girmiştir. Müesseseler kendilerini, cemiyete kabul ettirmek ve rakiplerinden farklı olduklarını göstermek için kendilerine ayrı bir kimlik oluşturma yoluna gitmişlerdir. Müesseseler kendi davranış, dizaynları ile etraflarıyla irtibat kurmuşlardır”Gülsünler, 2002.

“Her ferdin kendine ait kendisini dışarıya çevresine tanıttığı ve tanındığı bir şahsiyeti, kimliği vardır. Kendi kimliği doğrultusunda hareket eder. Değişik insanlardan bu özellikleri ile ufalar ve fertler kimliği ile değerlendirirler. Dünyadaki ekonomik, sosyal ve siyasi baskılar çoğaldıkça müesseselerin ve kuruluşların adresleri ve işlevleri de sık sık değişmektedir. Örgütlerin de kendi kimlikleri bulunmaktadır. Değişen teknolojiler, ticaretin sihrimesi üretilen ürün veya hizmetlerin dünya pazarlarına aynı anda sunulması onların da değişmesini gerektirir. Kuruluşun sunduğu ürün veya hizmet ne olursa olsun her işin karar mekanizmalarına ait yönetsel, stratejik veya destekleyici bir işlevi bulunmaktadır” Sampson, 1995:26.

Bu surattan kimlik kavramı büyük ehemmiyet taşımaktadır. Bunu belirtmek içinde kimlik konusunu bireysel kimlik, ortaklaşa kimlik ve müessesesal kimlik olarak 3 gruba ayırabiliriz.

Bireysel kimlik:
Her insanı birbirinden ayıran, bizi biz yapan tüm özelliklerimizdir. Bireye özeldir. Kim olduğumuz ya da kendimize sorduğumuz “ben kimim?” sorusunun yanıtıdır.

Ortaklaşa kimlik:
Ortaklaşa kimlik yaşanan bir süreci yansıtır. Bu güzergahta zaman içinde var olmuş ve belirli bir alanda isim yapmış bir ekip grupların, değişik gruplardan farkını ortaya koyan kimliğidir.

Müessese kimliği:
Ortaklaşa olarak net bir kimlik geliştirmek ve abonelerini duygusal olarak kendine bağlamak ile oluşturulur. Bunun için bazı değer ve normlara sahip olmak gerekir.

“Müessese kimliği denilince bir hayli şahsın usuna gelen ilk şeyler; kuruluşun logosu, kullandığı renkler ve simgeyi gibi görsel unsurlar olsa da, bu unsurlar bu kavramı tanımlamada ve açıklamada yetersiz kalmaktadır. Oysa müessese kimliği; bu görsel unsurları içine alan müessesesal tasarımın yanı sıra müessesesal tutum, müessesesal irtibat ve müessese felsefesi unsurlarından alana gelmektedir”Bozkurt, 2004:111.

kur2

MÜESSESE KİMLİĞİNİN UNSURLARI

Müessesesal tutum: Müessesenin üçüncü şahıslara tutum şeklidir.

Müessesesal irtibat: Müessese kimliğinin bağlantıyla iç içe olmasıdır. Müessesenin pazarda olması, reklam, satış geliştirmesi, ulusla ilişkiler, kamuoyu araştırması ve personel irtibatı gibi mevzulardan yararlanmasıyla oluşur.

Müessese felsefesi: Müessesenin değer, davranış, ilke, hedef ve tarihinden alana kazanç.

Bu ifadeler esas alınarak “müessese kimliğinin oluşturulması, ulusla ilişkiler uygulamalarının en geniş faaliyet sahasıdır denebilir. Zira müessese kimliği, organizasyonun tam görünümlerini kapsamakta ve irtibatın tam fonksiyonlarını kapsamaktadır” Jefkins, 1995a:33.

Müessese kimliğini etkileyen bir başka unsur da müessesenin mevcut kültürel yapısıdır. Bu mevzuda ehemmiyetli olan nokta şudur ki; müessese kültürü müessese kimliğini çok büyük miktarda tesirler. Müessese kültürü bazen müessese kimliği içerisinde, bazen de tek başına ele alınabilir.

Günümüzde müesseselerin ekonomik başarısı, kuruluşun hedef kitlesine kendisini ne kadar doğru ifade ettiği ile değişir. Çalışanlar “ben” değil, “biz” duygusu içerisinde olmalıdır. Müessese kimliği müessese içinde, pazarda ve milletin arasında kalıcı olabilmelidir.

kur3

“Müessese kimliği bir işletmenin ortak görünümünü belirlemektedir. Buna hem personel siyasetsı ve sosyal faaliyetler gibi dâhili noktalar, hem de dışa müteveccih kuruluş binasının oluşturulması ve düzenlenmesi, alıcı hizmeti, yerel siyaset reklam ve ambalaj gibi irtibat stratejileri dâhildir” Okay, 2000.

Müessese kimliği hakkında kısaca bir tanım yapmak gerekirse; müessese kimliği; var olan bir kuruluşun, idare, sistem, hizmet ve faaliyetlerinin belirlenmesi ve bu hedeflere görsel semboller oluşturarak tasarım ve grafik hizmeti oluşturulmasıdır.

Müessese için oluşturulmuş bir kimlik ancak müessesenin hedeflerini, kalitesini ve ilkesini dışarıya yansıtabiliyorsa bütün olarak galibiyete erişmiş demektir.

Fakat dikkat edilmesi gereken çok ehemmiyetli bir nokta var ki o da bu süreç içerisinde müessesesal kimlik kendini yenileyebilmeli, çağdaş kalabilmeli ve zaman içerisinde özelliğini kaybetmemelidir.

Müessese kimliği grafiksel açıdan 3 gruba ufalar.

– Monolitik kimlik

– Desteklenmiş kimlik

– Markalaştırılmış kimlik

Monolitik Kimlik
“Kendini tek bir görselle ifade eder. Kuruluş her yerde tek bir kimlik kullanmaktadır. Faaliyet alanları çok muhtelif olsa da tek bir kimlik ile kendini ifade etmektedir. Bu sebeple şirket ve ürünleri kolayca anımsanıp idrak edilebilir. Shell, Türk Hava Yolları Mc Donalds gibi. Bu gibi kuruluşlar ürünleriyle birbirleriyle iletişimli olarak kumpaslı büyürler” Ak,1998:21.

“Monolitik kimlikle hareket eden firmalar şu özelliklere sahiptir:

– Tek kimliğin esas eforu organizasyon tarafından tanıtılan her ürün ve hizmetin aynı isme, stile, kalitelere ve şahsiyete sahip olmasındandır.

– Ana kuruluş tarafından bu tip kuruluşları hakimiyet etmek kolay, ucuz ve ekonomiktir.

– Dar bir alanda çalışırlar.1231_resim5

– Uzun yaşam süresine sahiptir.

– Tek kimliğe sahip olan işletmelerin tanınma oranı daha yüksektir. Bu da pazar açısından büyük bir avantajdır.

Daha çok bankalar, petrol firmaları ve hava yolları tarafından seçim edilmektedir” Wally,1996:85.

Desteklenmiş Kimlik
Bir ana kuruluşun yanında ona bağlı olan yan kuruluşlar vardır ve bu yan kuruluşların ana kuruluştan farklı kendilerine has müessese kimliği olabilir. Bu kimlik kavrayışına desteklenmiş kimlik denir. Ülkemizde bu biçimde desteklenmiş kimlik taşıyan bir hayli yan kuruluş vardır.

Bu şirketlerin logolarını araştıralım.

Ana Kuruluş

Yan Kuruluş

“Bunlarda ana kuruluşun hangi şirket olduğu andırılabilir biçimde hafızalara yerleştirilir. Çoklu kimliği olan kuruluşlar şu özellikleri taşımaktadır:

– Bu kuruluşlar çok sektörlü kuruluşlardır, geniş bir faaliyet alanında hizmette bulunurlar. Yapım, toptan satış, perakende satış ve bir ürünşöhret her şey ile kendi bünyelerinde üretilmesidir.

– Finansal kitle, kanı oluşturanlar, olası bazı işletmeler ve alıcılar gibi emin hedef kitleleri vardır. Bu hedef kitlenin toplam sayısı ve gücüyle tesir etmek istemektedirler.

– Çoğu zaman rekabete sabreden ürünleri vardır. Bu surattan işletmeler, alıcılar ve çoğu zamanda kendi çalışanları arasında rekabet problemleri olabilir.

Sık sık farklı ülkelerde faaliyette bulunan bu kuruluşların buralarda ürettikleri ürünler de farklı olabilir” Okay, 2000:50

1231_resim1Marka Kimliği
Markalı ürün üreten müesseseler günümüzde müessesenin kimliğindense markanın kimliği ile ön tasarıya çıkmaktadır. Harcayıcı markayı tanımakta hangi müessesenin ürünü olduğuyla ilgilenmemektedir.

“Ürünü belirli bir işaretle tanımlama siyasetsı bir ürünşöhret satışını desteklemek için güçlü bir taşıttır” Wally, 1999:115.

“Marka ile harcayıcı arasındaki bağ kimlik ile oluşmaktadır. Marka kimliği rekabetçi civarda markanın gelişimini sürdürmesi ve kârlı bir sihrime sağlaması için sıçrama tahtası olacaktır” Akıncı, 1998:239.

“Marka kimliği bir şahsın veya şahıslar grubunun bir ürüne gösterdiği duygusal olduğu kadar rasyonel bağdaştırmalar tamı bir başka deyişle ürünşöhret bireye çağrıştırdığı duygu ve düşünceler tamıdır” Peltekoğlu,1998:287.

“Ürün veya işletmenin fiziksel ve fonksiyonel değişikliklerinden çok psikolojik değişiklikler marka kimliği ile ön tasarıya çıkabilir” Yaylacı, 1999:154.

2. MÜESSESESAL KİMLİK TASARIMI

Müessesesal kimlik, bir müessesenin imzasıdır. “Müessesesal kimlik, güvenilirlik oluşturmak için stratejik bir kaynaktır ve muhtelif çıkar grupları arasında destek ve yeni iş etraflarında rekabet avantajı kazanmak olarak ele alınmaktadır” Dowlig, 1986:109.

Müesseselerin ötekilerinden ayırt edilebilmesi, onlardan sıyrılabilmesi için müessesesal kimliğe lüzumları vardır.

“Müessesesal kimlik, firma imajının görsel olarak anlatılmasıdır. Bu görsellik firma logosu, firmanın çalışma yerleri, binaları, üniformaları, kitapçıkları ve reklamları aracılığıyla sağlanır”Erdoğan ve başk., 2004:51.

Müessesesal kimlik “Bir firmanın stratejik olarak belirlenmiş ve operasyonel olarak uygulamalı içsel ve dışsal olarak firmanın kendisinin sunumu ve tutumudur” Uzoğlu, 1999.

Wally OLLİNS’ e göre müessesesal kimlik;

– Kim olduğunu

– Ne yaptığını

– Nasıl yaptığını

Doğru yansıtabilmelidir.1231_resim4

Müessesesal kimlik müessese içi ve müessese dışı faaliyetleriyle hedef kitleler ile müessese arasında bir bağ oluşturur.

Müessesesal kimlik işletmenin görünen suratıdır. İşletmeyi yansıtır, onun özelliklerini ifade eder. Kamuoyu üzerinde müessese hakkında bir imaj vazgeçer.

Bu tanımlara göre müessese kimliği hem kuruluşun görsel öğeleriyle başka bir deyişle kitapçık, kartvizit, antetli kağıt gibi görsel irtibat unsurlarından hem de müessesenin içine başka bir deyişle kuruluş stratejisi ve faaliyetleriyle oluşur.

İşletmenin müessesesal kimlik ile kendine imaj oluşturmasındaki emeller:

– Müessesenin reklamını yapmak

– Hedef kitleye erişmek.

– Müessesenin kendisini tanıtmak

– Satışlar için kamuoyunu etkilemek

– Müessese için haysiyet oluşturmak, sağlam bir imaj yaratmak

– İç ve dış geçimi oluşturabilmek

– Finansal müesseseleri ve yatırımcıları etkilemek

– Rekabet etrafında değişik rakiplerinden sıyrılmak.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ