Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Molibden Nedir?

  • 29 Nisan 2021
  • Molibden Nedir? için yorumlar kapalı
  • 166 kez görüntülendi.

Bireyin bedeni çok fazla toksik olabilirken az ölçüde molibden minerali gerekmektedir. Dünyanın bazı bölgelerinde toprak molibden açısından son derece düşüktür, bu da yiyecek seviyesini düşürür. Şahıslarda molibden noksanlığı bulguları ve sebepleri hakkında bilgiler altta yer almaktadır. Molibden Nedir? Molibden Mo, canlıların çoğunun çok az ölçüde lüzum dinlediği esas bir mineraldir. Bazı enzimler molibden muntazam çalışmasını […]

Bireyin bedeni çok fazla toksik olabilirken az ölçüde molibden minerali gerekmektedir. Dünyanın bazı bölgelerinde toprak molibden açısından son derece düşüktür, bu da yiyecek seviyesini düşürür. Şahıslarda molibden noksanlığı bulguları ve sebepleri hakkında bilgiler altta yer almaktadır.

Molibden Nedir?

Molibden Mo, canlıların çoğunun çok az ölçüde lüzum dinlediği esas bir mineraldir. Bazı enzimler molibden muntazam çalışmasını gerektirir. Molibden, metiyonin ve sistein gibi kükürt kapsayan amino asitlerin işlenmesine dayanakçı olmaktadır. Ayrıca, ürik asit ve diş minesinin parçasıdır. Çoğu şahıs lüzum dinlediği tüm molibdeni yiyecek ve suyoluyla almaktadır. Bazı dayanaklar ve reçeteli ilaçlar da bu minerali kapsamaktadır. Önerilen perhiz tahsisatı, erişkinlerin her gün takribî 45 mikrogram molibden alması gerektiğini göstermektedir.

Sebepleri

Besinler molibden bakımından cılız bölgelerde yetişiyorsa, beceriksizlik tehlikeyi altındadır. Ancak çoğu şahıs perhizlerinden yeterince molibden aldığından bu beceriksizlikler çok enderdir. Bir bayan her gün takribî 76 mcg molibden alırken, erkekler her gün vasati 109 mcg almaktadır. Bu, günde 45 mcg önerilen perhiz tahsisatının oldukça üstündedir. Olağandışı şartlar altında ortaya çıkan belgelenmiş bir molibden noksanlığı olayı vardır. Sağlık kurumu da rehabilitasyon olan bir hastada, bulantı, görme meseleleri yaşamaya başladığında ve komaya girdiğinde IV ile beslenmiştir. Hekimler kısa zamanda bu semptomların hastanın IV beslenmesindeki molibden noksanlığı ile irtibatlı olduğunu fark etmişlerdir. Molibden noksanlığı oldukça ender bir gidişattır ve bireylerin büyük çoğunluğu perhizlerinden yeterince molibden almaktadır.

Sıhhat Tesirleri

Molibden Nedir?Beceriksizlikler çok ender olduğu için, yeterli ölçüde molibden alınmadığı zaman ne olduğu bütün olarak belirli değildir. Belgelenen tek molibden noksanlığı hadisesine sabrederek, kükürt kapsayan bileşiklerin metiyonin ve tiyosülfat kan seviyeleri çoğalırken, ürik asit eksilmesidir. Molibden, kükürt kapsayan bileşiklerin işlenmesinden ve ürik asit üretilmesinden mesul olduğu için anlamlıdır. Molibden’in diş sıhhati ile irtibatlı olduğuna dair bazı deliller de vardır ve noksanlığı, dişte boşluk tehlikesini artırmaktadır.

Molibden Artırma Yolları

Şahıs lüzum dinlediği neredeyse tüm molibdeni aldığı gıdalardan almaktadır. Ancak tüm mineraller mevzubahisi olduğunda tüm besinler denk değildir. Bazı molibden kapsayan iyi kaynaklar vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Seoritae, bir cins siyah soya fasulyesi
• Maş fasulyesi
• Yer fıstığı
• Kırmızı fasulyeler
• Kabak çekirdeği
Ayrıca su bir ölçü molibden kapsar, ancak kesin ölçü suyun kaynağına bağlı olarak büyük miktarda değişmektedir. Muhtelif formlarda muhtelif molibden destekleri mevcuttur ve bunlar alttaki gibidir:
• Sodyum molibdat
• Amonyum molibdat
• Aspartat molibden
• Sitrat molibden
• Glisinat molibden
• Pikolinat molibden
Dayanak dozu büyük miktarda değişebilir, ancak tipik olarak 50 mcg ila 1000 mcg arasındadır. Bazı fasulye ve tohum cinsleri iyi bir molibden kaynağı olabilir ve molibden kapsayan destekler de mevcuttur. Molibden, bedendeki enzimlerin etkinliğini destekleyen esas bir mikro gıdadır. Çoğu şahıs perhizle yeterince molibden almaktadır. Maş fasulyesi, barbunya ve kabak çekirdeği alımı artırılmalıdır ya da şahıs yeterince almadığını düşünüyorsa dayanak olarak almalıdır. Özellikle işyerinde bu metale maruz kalınmışsa ve az ölçüde zorunluysa, çok fazla molibden toksik olmaktadır.

Molibden Kan Testi

Vasati bir şahıs muhtemelen hiçbir zaman molibden kan seviyelerini hakimiyet ettirmemektedir, zira bu testler genel popülasyonda seyrek yapılmaktadır. Bunun yerine testler genellikle, mesleksel risklerden dolayı büyük ölçüde molibdene maruz kalmış şahıslar için yapılmaktadır. Molibden kan testi ayrıca bütün kan testi olarak da öğrenilir ve kandaki toplam molibden ölçüsünü ölçmektedir. Molibden serum veya plazma testi eştir, ancak sadece kanın kırmızı veya beyaz kan hücrelerini kapsamayan akışkan bileşenini inceleme etmektedir. Ayrıca her iki test de kan misali gerektirmektedir. Neticeler, doğrudan kandaki molibden ölçüsünü yansıtan, mL başına nanogram ng/mL veya mL başına mikrogram mcg/mL türünden rapor edilmektedir.

Sıradan Seviyeler

Molibden kan testi bütün kan testi için, 3,3 ng/mL’nin altındaki rastgele bir bedel sıradan kabul edilmektedir. Serum veya plazma test versiyonu, rastgele bir bedel 3,0 ng/ml, sıradan olarak kabul edilmektedir. Bu referans aralıkları testi reelleştiren laboratuvara bağlı olarak azıcık değişmektedir. Bireyin seviyeleri sıradan kabul edilse dahi, yeniden de bazı makûs tesirler yaşayabilir. Molibden toksisiteleri, 0,9 ila 31 ng/mL veya plazma testlerinde 0,8 ila 28 ng/mL arasında bütün kan seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Fakat çoğu bireyin kaygılanacak bir şeyleri olmadığı anlaşılmaktadır. Bazı hipotezlere göre, sıhhatli yetişkinlerde vasati molibden kan seviyesi 0,58 ng/mL’dir başka bir deyişle 0,28 ila 1,17 ng/mL aralığındadır. 3.3 ng/mL’nin altındaki veya testin serum/plazma versiyonları için 3.0 ng/mL’nin altındaki kan seviyeleri sıradan kabul edilmektedir.

Molibden Toksisitesi

Bedenin genel sıhhati için az ölçüde molibden gerekmektedir, ancak çok aşırısı hasarlı olmaktadır. Bununla beraber, molibden toksisitesi oldukça ender bir gidişattır. Besin ve Beslenme Heyetine göre, molibden üst alım hududunun günlük 2 mg olduğunu ve bu hududun aşılması hasarlı tesirlere neden olabileceği bildirilmiştir. Neyse ki, vasati bir bireyin molibden alımı bu üst hududa yanaşmamaktadır. Şahıslar perhizlerinden her gün 109 mcg 0.1 mg molibden almalıdır. Fransa gibi ülkelerde, vasati alım günlük 275 mcg’de çok yüksektir. Bu ölçü dahi, 2 mg üst limitinden 2,000 mcg’ye eşdeğer takribî 10 kat daha düşüktür. Bunun yerine, toksisiteye genellikle civardaki molibden metallerine maruz kalma neden olmaktadır. Molibden toksisitesi çok enderdir ve genellikle mesleksel veya etrafsal maruziyetten kaynaklanmaktadır.

Sebepleri

1 Mesleksel maruziyet
İşyerinde ağır metallere maruz kalma, yüksek molibden seviyelerinin en yaygın sebeplerinden biridir. Bireyler de yalnızca bir avuç molibden toksisitesi olayı belgelenmiştir ve çoğu mesleksel risklere bağlıdır. Misalin, bir endüstriyel elektrikçi, molibden metalleriyle senelerce çalıştıktan sonra gut eşi semptomlar geliştirmiştir. Kan seviyeleri ölçülmemiştir, ancak saç ve idrar misalleri oldukça yüksek molibden seviyesine işaret etmiştir. Molibden maruziyetinin kesilmesinden sonra gut semptomları düzelmiştir. Kaynakçılar genellikle molibden de dâhil olmak üzere muhtelif metaller kapsayan toksik dumanlara maruz kalmaktadır. Yapılan bir çalışmaya göre, çelik kaynakçılarda bütün kan molibden seviyelerinin 0,28 ile 5,7 ng/mL arasında değiştiği bulunmuştur. Buna karşılık, kaynakçı olmayanlar yalnızca 0,19 ila 2,8 ng/mL aralığında olduğu bildirilmiştir. Ayrıca madenlerde ve molibden harekâta kuruluşlarında çalışan bireyler de eş neticeler bulunmuştur. Molibden toksisitesinin en yaygın sebebi, kaynak ve madencilik gibi mesleksel maruziyettir.
2 Etrafsal maruz kalma
Bireyin yaşadığı yer molibden kan seviyeleri mevzubahisi olduğunda da büyük bir etken olmaktadır. Misalin, Ermenistan‘ın bazı bölgelerinde, madencilik faaliyetlerinden dolayı alışılmadık derecede yüksek toprak konsantrasyonlarında molibden bulunmaktadır. Netice olarak, bu bölgelerdeki bazı şahıslar günde 10 ila 15 mg molibden maruz kalır, bu da gut eşi semptomlar ve ağrıyan eklemlerin rapor edilmesine yol açmaktadır.
3 Dayanaklar
Ciddi hasara neden olan belgelenmiş bir molibden dayanağı olayı bulunmaktadır. Bir erkek 18 gün süresince her gün 300-800 mikrogram molibden dayanağı alındıktan sonra toplam 13,5 mg doz için, sanrılar ve nöbetler geliştirmiştir ve sonunda kalıcı beyin zararı olduğu gözlemlenmiştir. Molibden destekleri bir hayli farklı şekilde ve dozajda olmaktadır. Şahıs Molibden dayanağı alıyorsa, yaftadaki direktifleri dikkatlice takip etmeli ve hekimine bunları aldığını bildirmesi ehemmiyetlidir.
4 Tencere
Tüm pişirme malzemelerinin takribî % 40’ını oluşturan paslanmaz çelik pişirme kabındaki molibden kaygıları ortaya çıkmıştır. Molibden bazı paslanmaz çelik alaşımlarına ilave edilir, ancak değişik metallerden çok daha ufak ölçülerde bulunmaktadır. Paslanmaz çelik pişirme kaplarının krom ve nikel toksisitesine neden olma ihtimali çok daha yüksektir.
5 Değişik Yüksek Molibden Sebepleri
Molibden Nedir?Değişik bir hayli etken bireyin molibden seviyesini yükseltebilir. Bazı nedenler molibden toksisitesi ile ilişkili olmamasına karşın, yeniden de yüksek kan seviyelerine katkıda bulunmaktadır. Molibden kan seviyelerini artırabilen etmenler alttaki gibidir:
• Sigara içmek
• Yoğun fiziksel etkinlik yapmak
• Bozulmuş karaciğer işlevi
• Bozulmuş böbrek işlevi
• Hemodiyaliz
• Metal kalça implantları

Negatif Tesirleri

Yüksek molibden seviyeleri sıhhat üzerinde negatif tesirlere ve karakteristik semptomlara neden olmaktadır. En sık görülen toksisite semptomlarından biri ürik asitte bir çoğalış olup şişlik ve eklem sızısı gibi gut eşi semptomlara yol açmaktadır. Değişik bildirilen molibden toksisitesi semptomları vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• İshal
• Kansızlık
• Kilo kaybı
• Cinsel istek kaybı
Uzun vakit yüksek ölçüde molibden maruziyetine yol açabileceğine dair bazı deliller de vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Düşük sperm rakamı
• Düşük testosteron
• Düşük kemik mineral yoğunluğu
• Yüksek insülin mukavemeti ve diyabet tehlikeyi
• Daha fazla inme tehlikeyi
• Çocuklarda bilme bozukluğu

Düşük Molibden Yolları

Bireyin molibden seviyesi yüksekse ve toksisite bulguları yaşıyorsa, hemen hekimine Molibden Nedir?danışmalıdır. Muhtemelen, dükkanından, civardan veya dayanaklardan kaynaklanan her türlü molibden maruziyetini durdurma öneri edilmektedir. Sigara içiyorsa, vazgeçmeyi düşünmelidir. Sigaralar molibden de dâhil olmak üzere bir hayli ağır metal kapsamaktadır. Çok ölçüde molibden maruziyeti toksik olabilir ve bu da eklem sızısı, kansızlık ve diyare neden olmaktadır. Hekim, bireyin bu metalin yüksek seviyelerine maruz kaldığından şüpheleniyorsa, molibden kan seviyeleri testi yapacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
maltepe escortümraniye escort