Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Lipitler

  • 04 Temmuz 2021
  • Lipitler için yorumlar kapalı
  • 200 kez görüntülendi.
Lipitler

Karbohidratlar gibi lipitler de başlıca karbon, hidrojen ve oksijen kapsayan ikinci temel hidrokarbon türevleri grubudur; ama özellikle fosfor ve azot gibi öteki elementleri kapsayabilirler. En kolay formlarında lipitler bir uçlarında bir karboksil grubu bulunan hidrokarbonlardır. Bu tip lipitler uzun hidrokarbon “kuyruklarından” dolayı gerçeğinde nonpolardırlar. Bu sebeple suda çözünmezler; ama eter gibi organik bileşiklerde çözünürler. Lipitlerin […]

LipitlerKarbohidratlar gibi lipitler de başlıca karbon, hidrojen ve oksijen kapsayan ikinci temel hidrokarbon türevleri grubudur; ama özellikle fosfor ve azot gibi öteki elementleri kapsayabilirler. En kolay formlarında lipitler bir uçlarında bir karboksil grubu bulunan hidrokarbonlardır. Bu tip lipitler uzun hidrokarbon “kuyruklarından” dolayı gerçeğinde nonpolardırlar. Bu sebeple suda çözünmezler; ama eter gibi organik bileşiklerde çözünürler. Lipitlerin çoğu karboksil uçlarına bağlı olan iyon grupları ile daha karışıktırlar ve uzun hidrofobik kuyrukları evrensel özellikleridir.

Yağlar

Nötral yağlar iyi öğrenilen lipitler arasındadır. Canlı organizmalarda enerji ambar maddesi olarak ehemmiyetli olan yağlar ayrıca bedenin muhtelif bölgelerin izolasyonunu, dayanağını ve korunmasını sağlarlar.
Her yağ molekülü gliserol ile yağ asitlerinin birleşmesinden oluşmuştur. Gliserol bazen gliserin de denir her biri bir hidroksil OH grubu taşıyan üç karbon atomlu iskelete sahiptir. Tanımsal olarak tüm içkiler en az bir – CH2OH grubu taşıdığından gliserol de bir içkidir.
Yağ asitleri tüm organik asitler gibi karboksil grubu kapsar. Aynı karbon atomuna bir çift bağlı oksijen ve bir -OH grubu bağlandığında, çift bağlı oksijen – OH grubunun hidrojenini kaybetmesini basitleştirdiği için karboksil grubunu iyonik yapar ve bileşiğin bir asit gibi hareket etmesine neden olur.
Karbon zinciri uzunluğu bakımından, karbon- karbon arasındaki tek ya da çift bağ rakamı bakımından ve öteki özellikler bakımından çeşitlik gösteren bir hayli değişik yağ asitleri vardır. Yenilebilir yağlar ve akışkan yağlardaki yağ asitleri çift rakamda karbon atomu kapsarlar ve çoğu 4’deri 24’e kadar ya da daha fazla karbona sahip uzun karbon iskeletine sahiptirler; en öğrenilen üçü, stearik asit 18 karbon, palmitik asit 16 karbon ve linoleik asittir 18 karbon.
LipitlerOrganik asitler ve içkiler kondensasyon tepkimeleri ile birleşme meyline sahiptirler. Gliserol sahip olduğu üç hidroksili ile bir yağ molekülü oluşturmak üzere üç molekül yağ asidi ile birleşebilir. Bundan dolayı yağlar bazen trigliseritler olarak adlandırılır. Muhtelif yağlar kapsadıkları yağ asitleri bakımından değişiklik gösterirler.
Doymuş ve doymamış yağlar mevzusundaki yiyeceksel döngülerdeki tıbbi münakaşalar oldukça fazladır. Doymuş yağ moleküllerinde her karbona olası olan en fazla rakamdaki hidrojen atomu bağlıdır ve bu sebeple karbon -karbon arasında hiç çift bağ bulunmaz. Doymamış yağlardaki yağ asitleri ya da oda sıcaklığında genellikle akışkan oldukları için belki de akışkan yağlar diyebiliriz en azından bir tane karbon – karbon arası çift bağa sahiptir, başka bir deyişle hidrojen ile tamamen doyurulmamışlardır Çift bağ düz zincir üzerinde, katılaşmayı önleyen kıvrımlar oluşturur. Doymuş yağların gerekenden fazla alınmasının insanlarda arteroskleroza neden olan faktörlerden biri olduğuna dair iyi ispatlar vardır. Arteroskleroz; felce ya da kalp krizine neden olabilen, kan akışını kısmi olarak yasaklayacak kadar arteriyel duvarlarındaki yağ birikiminin yol açtığı bir hastalıktır.
Yağlar kondensasyon tepkimeleri ile birleşimlendikleri için karışık karbohidratlar gibi yapıtaşlarına hidroliz ile devrilebilirler; sindirimde olduğu gibi. Yağlar yavaş metabolize edilseler dahi monosakkaritlerden her gram için 25 kat daha fazla kullanılabilir enerji kapsarlar. Uzun yarıyılda enerji depolanması için iyi materyaldir. Bununla beraber şayet vasati bir ferdin yağda depoladığı enerji takribî bir aylık kaynak şeker formunda sağlansaydı, her birimiz 25-30 kilogram daha ağır olurduk.

LipitlerFosfolipitler

Muhtelif lipitler, zincirin karboksil ucunda bir fosfat grubu kapsarlar. Bu fosfolipitler arasında en yaygın olanı bir birim gliserol, iki birim yağ asidi ve azotlu bir grub bağlı olan fosfat grubu kapsayanlardır. Fosfat grubu gliserole yağdaki üçüncü yağ asitinin bağlanması gereken noktada bağlanır. Fosfat grubu hidrojen iyonunu kaybetmeye meyilli olduğundan oksijenlerden bir tanesi olumsuz yüklenir; eş biçimde elektronegatif olan azot hidrojen iyonunu sürüklemeye meyillidir ve bu sebeple pozitif yüklü hale kazanç.
Kısacası fostolipidin fosfat ve azotlu grup kapsayan ucu çok güçlü iyoniktir ve bu sebeple suda çözünür, yağ asitinin iki uzun hidrokarbon kuyruğunu kapsayan öteki ucu non-polardır ve çözünmez. Çözünürlüğe ait bu ilginç özellikleri bir ucun çözünüp değişiğinin çözünmemesi fosfolipitlerin hücre çeperin temel bileşeni olarak işlev görmesine çok uygundur.

LipitlerSteroyitler

Çözünürlük özellikleri katı yağlar, akışkan yağlar, mumlar ve fosfolipitlere eş olduğu için yaygın olarak lipitler içinde sınıflandırılsalar dahi anlatılan öteki lipitlerden yapısal olarak aşikar bir biçimde değişiklik gösterirler. Bunlar yağ asitleri ile bir içkinin bağlanmasını temel almazlar. Bunun yerine karbon atomlarının birbirine bağlanarak oluşturduğu dört halkadan ve halkalara bağlı muhtelif yan gruplardan oluşan karışık moleküllerdir. Stroyitler biyolojik olarak çok ehemmiyetlidir. Bazı vitaminler ve hormonlar steroyittir ve steroyitler sıklıkla canlı hücrelerde özellikle hücre çeperlerinde yapısal element olarak bulunurlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ