Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

L. Acidophilus Nedir, Sağlık Açısından Bereketleri Nelerdir?

  • 01 Mayıs 2021
  • L. Acidophilus Nedir, Sağlık Açısından Bereketleri Nelerdir? için yorumlar kapalı
  • 219 kez görüntülendi.

L. acidophilus yaygın ve popüler bir probiyotik bakteridir. Kolesterolü düşürmek, bağırsak sıhhatini iyileştirmek ve alerjileri bastırmak için kullanılmıştır. Lactobacillus Acidophilus Nedir? Lactobacillus acidophilus, süt sanayisinde ananesel ve yaygın olarak kullanılan ve daha yakın zamanda probiyotik olarak kullanılan gram pozitif bir laktik asit bakterisidir. L. acidophilus ticari yoğurtlara ve süt formülasyonlarına hem lezzeti hem de probiyotik […]

L. acidophilus yaygın ve popüler bir probiyotik bakteridir. Kolesterolü düşürmek, bağırsak sıhhatini iyileştirmek ve alerjileri bastırmak için kullanılmıştır.

Lactobacillus Acidophilus Nedir?

Lactobacillus acidophilus, süt sanayisinde ananesel ve yaygın olarak kullanılan ve daha yakın zamanda probiyotik olarak kullanılan gram pozitif bir laktik asit bakterisidir. L. acidophilus ticari yoğurtlara ve süt formülasyonlarına hem lezzeti hem de probiyotik tesiri için ilave edilmektedir ve perhizde kullanım için en yaygın olarak seçilen Lactobacillus cinslerinden biridir.

L. acidophilus’un Potansiyel Bereketleri

L. Acidophilus Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?1 Demir vaziyeti
Güney Hindistan’daki genç bayanlar üzerinde yapılan minik bir çalışmada demir yetersizliği düşük Lactobacilli seviyeleri ile ilişkili bulunmuştur. 190 mektep evveli çocukta daha yüksek alyuvar vaziyeti ve kansızlık prevalansında anlamlı bir eksilme görülmüştür. Ayrıca L. acidophilus sıçanlarda demir biyoyararlanımını arttırmıştır.
2 Kolesterol
Birden fazla yapılan muayenehane çalışmalarda, günlük tüketim olarak L. acidophilus veya ihtiva eden bir fermante mahsulü L. acidophilus, kolesterol eksiltmede ehemmiyetli miktarda bereketi olmuştur. Bununla beraber başka bir çalışmada, L. acidophilus olağan ve hudutta yüksek kolesterol seviyelerine sahip erkek ve bayanlarda kan kolesterolünü düşürmemiştir. Acidophilus, yüksek yağlı bir perhizle beslenen LDL farelerinde kolesterol ve LDL kolesterolü eksiltmiştir. L. acidophilus, sıçanlarda toplam kan kolesterolünü, LDL-kolesterol, TAG’yi, toplam karaciğer kolesterolünü ve karaciğer TAG’sini düşürmüştür.
3 Kardiyovasküler hastalık
L. acidophilus tüketimi, muayenehane çalışmalarda kan kolesterolünde % 2,4 ila % 3,2’lik bir eksilmeye yol açmıştır. Serum kolesterol konsantrasyonundaki her % 1’lik eksilme, koroner kalp hastalığı tehlikesinde varsayımı % 2 ila % 3’lük bir eksilme ile ilişkili olduğundan, yazarlar, kumpaslı olarak L. acidophilus alımının koroner kalp hastalığı insidansını eksiltme potansiyeli olduğunu öne sürmüşlerdir. Batı asitli bir perhizle beslenen farelerde bağırsak kolesterol emiliminin yasaklanması yoluyla ateroskleroza karşı korunan L. acidophilus., farelerde kolesterolü düşürmüş ve aterosklerotik plaklarda lipoprotein birikmesini engellemiştir. Muhtemelen farelerde oksidatif stresi ve inflamatuar cevabı eksilterek aterosklerotik lezyonların gelişimini hafifletmiştir.
4 Bağırsak sıhhati
Bağırsak mikrobiyotası: L. acidophilus ve selobiyoz alan sıhhatli gönüllüler, çoğalan Lactobacilli, Bifidobacteria, Collinsella ve Eubacterium seviyelerini gösterirken Dialister eksilmiştir. Sıçanlarda Lactobacilli ve Bifidobacteria popülasyonunu arttırmıştır. Yoğurtta uygulanan L. acidophilus, obez farelerde bağırsak mikrobiyotunu ve bağırsak Bifidobakterilerini pozitif doğrultuda değiştirmiştir. Bununla beraber L. acidophilus, insan mikrobiyota simülatöründe Lactobacilli ve Bifidobacteria popülasyonlarını, çoğalmış asetik, bütirik ve propiyonik asit seviyelerini çoğaldırmış ve amonyumu düşürmüştür.
Antibiyotik rehabilitasyonu: Amoksisilin/klavulanat ile uygulanan L. acidophilus, GI yan tesirleri ve maya süperinfeksiyonu hasta şikayetlerinde anlamlı bir eksilme ile ilişkili bulunmuştur.
İshal: Bazı sınamalar, gezginlerin ishali veya çocuklarda akut ishalin önlenmesi üzerinde hiçbir bereketli tesir bulamamıştır. Değişik çalışmalar, ısı ile öldürülen L. acidophilus’un kronik diyare hastalarında semptomları apaçık biçimde iyileştirdiğini göstermektedir. L. acidophilus, sağlık kurumunda uyuyan çocuklarda diyare zamanını eksiltmiş ve her iki rotavirüs pozitif diyareyi ve rotavirüs dışı ishali iyileştirmiştir.
IBS: L. acidophilus, irritabl bağırsak belirtiyi IBS olan hastalarda karın sızısını ve rahatsızlığını eksiltmiştir.
H. pylori: L. acidophilus, H. pylori’nin neden olduğu bağırsak irinini iyileştirmiş ve H. pylori’nin yaşayabilirliğini eksiltmiş ve enfekte hastalarda eradikasyon oranını arttırmıştır.
5 Atopik dermatit
L. acidophilus, atopik dermatitte tertip edici T hücrelerini ve Th1 takviyeci T hücrelerini aktive ederek Th2- dominanant inflamasyonu baskılamıştır. Uzun süreli oral L. Acidophilus kullanan çocuklarda, ehemmiyetli miktarda, Th1/geri Th2 balansı ve dermatit, atopik semptomlarının iyileştiği gözlemlenmiştir. Yetişkin atopik dermatiti olan hastalarda uzun süreli L. acidophilus alımı, egzama alanını ve şiddet indeksini ehemmiyetli miktarda eksiltmiştir. Ayrıca probiyotik çatlamayı da bastırmıştır. Farelerde ise kulak şişmesi, çatlama ve değişik dermatit eşi semptomları bastırmıştır.
6 Alerji
L. acidophilus, Japon sedir polinozu olan hastalarda alerjik semptomları hafifletmiştir. Çok senelik alerjik rinitli hastalarda ise semptomları hafifletmiştir. Bununla beraber L. acidophilus, deliller paradokslu olsa da laktoz sindirimini ve hoşgörüsünü artırmaktadır. L. acidophilus fazla duyarlılığı baskılamış, zararlı hücrelerin rakamını gevşetmiş ve alerjisi olan farelerde Th17 ve IgE üretimini yasaklamıştır. Farelerde alerjik kontakt dermatitin ilerlemesini baskılamak için Treg hücre rakamını çoğaldırmış ve alerjik farelerde nazal semptomları ve IgE’yi baskılamıştır.
7 Vajinal enfeksiyonlar
Bakteriyel vajinozisli hastaların L. acidophilus ile rehabilitasyonu olağan vajinal civarın onarımına katkıda bulunmuştur. L. acidophilus düşük pH kıymetini gözetmiş ve vajinal epitel hücre canlılığını arttırmıştır. Ayrıca L. acidophilus ile zenginleştirilmiş günlük yoğurt alımının bakteriyel vajinozis insidansını eksilttiği görülmüştür.
8 Folat ve B12 vaziyeti
Çocuklarda günlük L. acidophilus tüketimi folat ve B12 vitamini seiyelrini ehemmiyetli miktarda artırmaktadır.
9 Diyabet
L. acidophilus, tip 2 diabetes mellituslu erkeklerde insülin duyarlılığına gözetmiştir.
10 Minimal Hepatik Ensefalopati
L. acidophilus, minimal hepatik ensefalopati MHE olan hastalarda kan amonyak ve öğrenişsel işlevi geliştirmiştir. Ayrıca, probiyotik alan hastalarda sarih ensefalopati büyümesi daha az muhtemeldir.
11 Yaşlanma
L. acidophilus, Bifidobakteri seviyelerini çoğaldırmış ve yaşlı bireylerde mikrobiyotayı verimli bir biçimde değiştirmiştir. L. acidophilus farelerde yaşa bağlı bağışıklık işlev düşüşünü tersine çevirmiştir. L. acidophilus farelerde, oksidatif stresi eksiltmiş ve ihtiyarlamayla ilişkili moleküler farklılıkları önlemiştir.
12 Yorgunluk
L. acidophilus bitkin sporcularda bağışıklık bozukluklarını tersine çevirmiştir. Ayrıca, L. Acidophilus Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?sıçanlarda egzersiz sonrası eksilen kronik bitkinlik ve stresi eksiltmiştir.
13 Enfeksiyonlar
L. acidophilus sıhhatli farelerde natürel ve edinilmiş bağışıklığı arttırmıştır.
Viral enfeksiyon: Hem canlı hem de canlı olmayan L. acidophilus, farelerde influenza virüsü H1N1 enfeksiyonuna karşı korunmuştur.
Bakteriyel enfeksiyon: L. acidophilus, enfeksiyonu hudutlandırarak ve farelerde mukozal gözetici tertip edici bağışıklık tepkilerini destekleyerek bakteri kaynaklı koliti tesirli bir biçimde önlemiştir. L. acidophilus yanık yaralarında bulunan 74 gram olumsuz ve 16 gram pozitif bakterinin tümünü baskılamıştır ve bu da yanık yara enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. L. acidophilus dental plaktaki mutant Streptococcus’u ve oral streptokokların karyojenik potansiyelini eksiltebilmektedir.
14 Enflamasyon
L. acidophilus insan bağırsak epitel hücrelerinde cerahati gevşetmiş, NF-B’nin transkripsiyonel etkinliğini eksiltmiş ve proenflamatuar sitokinleri inhibe etmiştir.
15 Artrit
L. acidophilus, artrit bulgularını eksiltmiş ve sıçanlarda faize uzuvlarının olağan histolojisini gözetmeye takviyeci olmuştur. Sıçanlarda artrit ile ilişkili olarak ortaya çıkan uzuv zararının eksiltilmesinde ilaç indometasin ile karşılaştırılabilir tesirler göstermiştir. Bu probiyotik alt regüle edilmiş pro-enflamatuar ve yukarıya regüle edilmiş anti-enflamatuar sitokinlerdir.
16 Ağrı algısı
L. acidophilus’un oral uygulaması, morfinin tesirlerine eş biçimde bağırsak epitel hücrelerinde mu-opioid ve kannabinoid reseptörlerinin ekspresyonunu ve bağırsakta analjezik işlevin aracılık etmesine neden olmuştur.
17 Ülserler
L. acidophilus sıçanlarda mide ülseri iyileşmesini desteklemiştir.
18 GI enfeksiyonları
L. acidophilus, farelerde E. coli enfeksiyonunu rahatlatmıştır. L. acidophilus antibiyotikle ilişkili ishale neden olan patojenik bir bakteri olan C. difficile’nin gelişmesini ve özellikle enfeksiyondan sonra uygulandığında farelerde Salmonella enterica’nın gelişmesini inhibe etmiştir.
19 GI enflamasyonu
L. acidophilus, bağırsak epitel hücrelerinde iltihaplanmaya karşı koymuştur. L. acidophilus ile rehabilitasyon, bağırsak epitel hücrelerinde bütirat alımını ehemmiyetli miktarda arttırmıştır. Butirat, ilk yakıt misyonu gören, mukozal inflamasyonu iyileştiren ve tuz emilimini uyaran bereketli roller oynamaktadır. Sıçanlarda nekrotizan enterokolit NEC gelişimi üzerinde gözetici bir tesire sahiptir. L. acidophilus, farelerde kemoterapinin neden olduğu bağırsak mukozitinin inflamatuar ve fonksiyonel istikametlerini iyileştirmiştir. L. acidophilus, kolite bağlı kilo kaybına karşı korunmuştur ve farelerde distal sütunda verimli Lactobacilli ve Bifidobakterileri çoğaldırmaktadır. L. acidophilus yenidoğan farelerde enfeksiyondan sonra bağırsak irinini eksiltmiştir.

Kanser Araştırması

Analistler bağırsak florasının bir parçası olarak veya bir probiyotik olarak alınan L. acidophilus’un muhakkak kanser rehabilitasyonlarını desteklemede veya hatta kanser gelişimini önlemede rol oynayabileceğini incelemektedirler. Bununla beraber, tüm bu araştırmalar şimdiye kadar hayvanlarda veya hücrelerde yapılmıştır ve bu emelle L. acidophilus’u önermek için muayenehane bir delil bulunmamaktadır. L. acidophilus’un günlük oral uygulaması, farelerde sütun ur insidansını, ur çokluğunu ve eksilmiş ur ebadını baskılamıştır. L. acidophilus’un oral uygulaması meme urlu farelerde yaşamda kalma oranını çoğaldırmış, ur gelişmesini eksiltmiş ve lenfosit proliferasyonunu arttırmıştır. Ur hacmi gelişmesini % 50,3 oranında eksiltmiş, kolonik karsinogenezin şiddetini eksiltmiş ve farelerde kanser hücresi vefatını artırmıştır. L. acidophilus sıçanlarda sütundaki kanserojen farklılıkları eksiltmiştir. Ur taşıyan farelerde ise sitokin yapımını, anti-ur bağışıklığına ergonomik bir Thl gözetici paternine değiştirmiştir. Ayrıca L. acidophilus doğrudan mide karsinomu, sütun karsinomu ve meme kanseri hücrelerine karşı da incelenmektedir.

Tesir Mekanizması

L. Acidophilus Nedir, Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?Analistler, L. acidophilus’un biyokimyasal seviye üzerindeki tesirini incelemek için bir dizi hücre ve hayvan çalışması yapmışlardır. Bu belirtilerinden kimileri alttaki gibidir:
Enfeksiyonda
• Çoğalmış natürel öldürücü hücre NK etkinliği
• Eksilmiş NF-KB ve çoğalmış IL-8
• İnfluenzada, akciğerde L. acidophilus deotaksin, CSF1, IL-1, RANTES ve IFN ve bağırsakta çoğalmış IL-17
• Yüksek tertip edilmiş IL-1 a, IL-1 8, CCL2 ve CCL20 ve bağırsak epitel hücrelerinde etkin TLR2
Yorgunluk içinde
• Yorgun sporcularda T hücrelerinden IFNy salgılanmasını çoğaldırmıştır.
Enflamasyonda
• Bastırılmış Th2 faalleştirerek -egemen cerahati regülatör T hücreleri ve Th1 takviyeci T hücreleri
• TGF-y çoğalışı
• NF- activityB etkinliğinde eksilme
• Bastırılmış IL-17 ve IL-23, TNF-a, IL-8, MIR21, IL-6 ve IL- 1,2
• IL-12’nin ikisi de çoğalmış ve eksilmiştir
• Uyarılmış IL-10
• Uyarılmış bağırsak IgA’sı
• İNOS ve PTGS-2’yi inhibe etmiştir
Alerjilerde
• Suprese IgE, IL-4, IL-17A ve IL-6
• Çoğalan TGF-y ve IgA
• Hem IFN-y hem de IL-10’u çoğaldırmış ve eksiltmiş
• CD25 ve FOXP3 çoğalmış ve eksilmiş ROR
• Ehemmiyetli miktarda çoğalmış CD4 + CD25 + Foxp3 + T hücreleri, antijenle uyarılan CD4 + T hücrelerinin artmasını eksiltmiş ve antijenle uyarılmış T hücrelerini eksiltmiştir
Yaşlanma
• Geliştirilmiş periton makrofaj işlevlerini, NO ve uyarılmış IL-6 ve inhibe PGE2
• Geliştirilmiş lenfosit işlevleri ve uyarılmış IL-2
• Çoğalmış katalaz CAT etkinliği
• PPAR, SMP-30 ve klotho’da yaşla ilişkili ters eksilme
Kanserde
• Bir urda sitokin yapımını, anti-ur bağışıklığına ergonomik bir Thl gözetici paternine dönüştürdü
• Ur anjiyogenezi ve sağ kalımı, VEGF ve HIF-la’da yer alan genlerin ekspresyonlarını inhibe etmiştir
• Yukarı regüle TIMP-3, HIF-2a, HO-1 ve PAI-1
• Çoğalmış IFN-y ve eksilmiş IL-4

Emniyet

L. acidophilus genellikle iyi tolere edilmektedir. Bununla beraber, uzuv yetmezliği, immün yetmezlik vaziyeti ve enfeksiyonlara yol açabileceği işlevsiz bağırsak bariyer mekanizmaları olan hastalarda probiyotiklerin kullanımından sakınılmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
maltepe escortümraniye escort