Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Küreselleşmenin Pozitif ve Olumsuz Tarafları

  • 27 Eylül 2021
  • Küreselleşmenin Pozitif ve Olumsuz Tarafları için yorumlar kapalı
  • 178 kez görüntülendi.
Küreselleşmenin Pozitif ve Olumsuz Tarafları

Günlük yaşamda harcanan ürünlere bakılırsa muhtemelen üzerindeki yaftalarda ürünşan menşei başka bir ülkedir. Dahası, gardırobuna açan pek çok insan, farkına varmasa dahi giydiği elbisenin hammaddesinin bir başka ülkeden alınmış, dokumasının bir başka ülkede yapılmış olduğunu görecektir. Sosyolojide Küreselleşmenin Tanımı Sosyologlara göre küreselleşme, cemiyetin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi alanlarındaki birbirine bağlı farklılıkları kapsayan devam eden […]

Günlük yaşamda harcanan ürünlere bakılırsa muhtemelen üzerindeki yaftalarda ürünşan menşei başka bir ülkedir. Dahası, gardırobuna açan pek çok insan, farkına varmasa dahi giydiği elbisenin hammaddesinin bir başka ülkeden alınmış, dokumasının bir başka ülkede yapılmış olduğunu görecektir.

Sosyolojide Küreselleşmenin Tanımı

Sosyologlara göre küreselleşme, cemiyetin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi alanlarındaki birbirine bağlı farklılıkları kapsayan devam eden bir süreçtir. Bir süreç olarak, bu istikametlerin uluslar, bölgeler, topluluklar ve hatta görünüşte izole etilmiş yerler arasında sürekli bir biçimde bütünleşmesini kapsar.
Ekonomi açısından, küreselleşme, kapitalizmin dünyadaki tüm bölgeleri küresel olarak bütünleşmiş bir ekonomik sisteme dâhil etmesini ifade eder. Kültürel olarak, fikirlerin, kıymetlerin, normların, tavırların ve yaşam şekillerinin küresel dağılması ve bütünleşmesi anlamına kazanç. Siyasi olarak, kooperatif uluslarına uyması beklenen siyaset ve kaidelere sahip küresel ölçekte faaliyet gösteren yönetişim şekillerinin geliştirilmesi anlamına kazanç. Küreselleşmenin bu üç temel güzergahı teknolojik büyüme, bağlantı teknolojilerinin küresel entegrasyonu ve medyanın küresel dağıtımından kaynaklanmaktadır. Küreselleşme, özellikle ekonomi, siyaset ve kültür alanlarında ülkeler arasındaki karşılıklı bağların artması sürecidir. Japonya‘da McDonald’s, Minneapolis’te Fransız filmleri ve Birleşmiş Milletler küreselleşmenin temsilidir.

Eriştirme ve Telekomünikasyonda Gelişmiş Teknoloji

Küreselleşmeyi muhtemel kılan, insanların nasıl hareket ettiği ve bağlantı kurduğu konusunda sürekli artan kapasite ve yararlılıktır. Geçtiğimiz senelerde, dünyadaki insanlar bağlantı kurma becerisine sahip değillerdi ve güçlük sürüklemeden etkileşime giremiyorlardı. Günümüzde, dünyanın her yerindeki insanları birbirine bağlamak için bir telefon, anlık mesaj, faks veya video konferans araması basitçe kullanılabilir. Ek olarak, fonları olan herkes uçak bileti rezervasyonu yaptırabilir ve birkaç saat içinde dünyanın yarısını göreöğrenir. Kısacası, mesafeler eksilir ve dünya mecazi olarak küçülmeye başlar.

İnsan ve Sermaye Hareketi

Küreselleşmenin Olumlu ve Olumsuz TaraflarıFarkındalık, fırsat ve erişim teknolojisindeki genel bir çoğalışla, insanların yeni bir konut, yeni bir iş bulmak için ya da bir risk yerinden kaçma konusunda dünyayı dolaşmasına izin vermiştir. Göçün çoğu, büyümekte olan ülkeler arasında yaşanmaktadır ve muhtemelen daha düşük yaşam standartları ve düşük fiyatlar sebebiyle fertleri ekonomik zafer için daha yüksek bir şansa sahip olan yerlere itmektedir. Ek olarak, sermaye para elektronik civarda aktarma basitliği ve idrak edilen yatırım fırsatlarındaki çoğalışla küresel olarak taşınmaktadır. Büyümekte olan ülkeler, yatırımcılarına sunduğu fırsatlar ve basitliklerle sermayelerini koymaları için popüler bir yer haline gelmiştir.

Bilginin Dağılması

Difüzyon kelimesi sadece dağılmak anlamına kazanç ve bu, bulunan rastgele bir bilginin çok kısa zamanda dünyanın öbür ucuna dağılması anlamına kazanç. Yeni bir buluş ya da bir şeyi yapmanın yolu ortaya çıktığında, uzun süre saklı kalmaz. Buna hoş bir misal, Güneydoğu Asya’daki el ile tarım emekçiliğine uzun süre direnen millet dünyanın bir başka yerindeki büyümelerle otomotiv tarım aygıtlarını kullanmaya başlamışlardır.

Küreselleşmenin Kültürel Doğrultuları

Küreselleşme süreci aynı zamanda ekonomik ve siyasi küreselleşmeyi yasal manaya uygun ve yasallaştıran ideolojilerin başka bir deyişle kıymetler, fikirler, normlar, inançlar ve temennilerin dağılmasını ve devretmesini kapsar. Tarih, bunların tarafsız süreçler olmadığını, ekonomik, siyasi küreselleşmeyi besleyen ve çerçeveleyen egemen ulusların ideolojileri olduğunu göstermiştir. Genel olarak bakıldığında, dünyaya dağılan, olağanlaşan ve kabul gören ideolojilerdir.
Küreselleşmenin Olumlu ve Olumsuz TaraflarıKültürel küreselleşme süreci, medyanın, tüketim mülklerinin ve Batı harcayıcı yaşam stilinin dağıtılması ve tüketilmesiyle asıllaşır. Aynı zamanda sosyal medya, dünyanın seçkinlerinin orantısız medya kullanım gücüyle birlikte yaşam şekillerini, dünyanın dört bir yanındaki insanlara aktarmasına imkân sağlamaktadır. Bu imkânlar dünyanın dört bir yanından iş ve cümbüş seyahatleri yoluyla hareket etmesi ve cemiyetleri barındıran bu gezginlerin temennileri gibi küresel bütünleşmiş bağlantı sistemleri tarafından da beslenmektedir. Bu vaziyet bu şahıslara kendi kültürel normlarını yansıtan imkânlar ve tecrübeler sağlayacaktır.
Dünyanın seçkinleri küreselleşmeyi şekillendirmede Batı ve Kuzey kültürel, ekonomik ve siyasi ideolojilerin baskınlığı sebebiyle, kimileri daha baskın olmaktadır ve bu yukarıyadan küreselleşme olarak adlandırılır. Buna karşılık, dünyadaki muhtaçların, düşük seviyede çalışanların ve aktivistlerin çoğundan oluşan küreselleşme hareketi alttan küreselleşme olarak öğrenilen küreselleşmedir. Bu küreselleşme tanımı seçkin azınlığın kıymetlerinden ziyade dünya çoğunluğunun bedellerini yansıtmaktadır.

Sivil Cemiyet Kuruluşları STK’lar ve Çokuluslu İşletmeler

Bazı mevzularda küresel farkındalık çoğaldıkça, onlarla ilgilenmeyi kasteden organizasyonların sayısı da çoğalmaktadır. Sözde sivil cemiyet kuruluşları hükümete bağlı olmayan ulusal ya da küresel odaklı insanları bir araya getirmektedirler. Bir Hayli uluslararası STK, sınırlara dikkat etmeyen küresel abuhava farklılığı, enerji kullanımı veya çocuk emekçiliği idaremelikleri gibi mevzularla ilgilenmektedir. STK misalleri arasında Uluslararası Bağışlama Teşkilatı veya Sınırsız Hekimler sayılabilir. Ülkeler dünyanın geri kalanına bağlı olduklarından artan bağlantı ve eriştirme yoluyla hemen bir şirketin piyasaya ne süreceğini öğrenme şansına erişirler. Bunun anlamı, emin bir nüfusun emin bir ürün veya hizmeti satın almak için daha fazla bireyi temsil etmesidir. Gitgide daha fazla pazar açıldıkça, dünyanın dört bir yanından iş adamları bu yeni pazarlara ulaşmak için çokuluslu işletmeler oluşturmak üzere toplanmaktadırlar. Firmaların küreselleşmesinin öteki bir sebebi, bazı işlerin yerli emekçilerden çok daha ucuza yabancı emekçiler tarafından yapılabilmesidir. Buna dış kaynak kullanımı denir.
Özünde küreselleşme sınırların hafiflemesi, ülkeler büyümek için birbirlerine bağımlı hale geldiklerinde daha az ehemmiyetli olmalarını sağlamaktadır. Bazı bilim adamları, hükümetlerin giderek daha ekonomik bir dünya karşısında daha az tesirli hale geldiğini iddia etmektedirler. Kimileri ise, bu kadar karışık bir dünya sisteminde tertip etme ve kumpas lüzumu sebebiyle hükümetlerin daha ehemmiyetli hale gelmekte ısrar ettiğini iddia etmektedirler.

Küreselleşmenin Pozitif ve Olumsuz Doğrultuları

Küreselleşmenin Olumlu ve Olumsuz TaraflarıKüreselleşmenin hakikat tesirleri ve bunun gerçekten de iyi bir şey olup olmadığı konusunda sıcaklıklı münakaşalar mevcuttur. Küreselleşmenin dünya için iyi olup olmadığına karar vermek için evvel pozitif ve olumsuz tesirlerini öğrenmek gerekli.

Küreselleşmenin Pozitif Doğrultuları

• Büyümekte olan ülkelere daha fazla para tüketildiğinden, bu ülkelerdeki insanların ekonomik olarak zaferli olmaları ve yaşam standartlarını artırmaları için daha büyük bir şansı vardır.
• Küresel rekabet, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eder ve mülk/hizmetlerin maliyetlerini hakimiyet altında meblağ.
• Büyümekte olan ülkeler, mevcut teknolojilerin bereketine, bu teknolojilerin büyümesiyle alakalı artan acılara maruz kalmadan erişebilmektedir.
• Hükümetler işbirliğinde bir avantaj, etkileşimde bulunma, koordine etme becerisi ve küresel mevzular hakkında farkındalık yarattığı için ortak gayelere müteveccih daha iyi çalışılabilir.
• Yabancı kültür film, müzik, gıda, giyecek ve daha fazlası biçiminde daha büyük bir ulaşımı mevcuttur Kısacası, dünyanın daha fazla seçeneği vardır.

Küreselleşmenin Olumsuz Doğrultuları

• Dış kaynak kullanımı çoğalır, hükümet ülkesindeki nüfusa iş imkânı sağlarken, bir haylisini kendi kaynaklarından üretmeden dışarıdaki bir ülkeden temin etme yoluna gider.Küreselleşmenin Olumlu ve Olumsuz Tarafları
• Dünyanın dört bir yanından değişik kültürler etkileşime girebilse de, kaynaşmaya başlarlar ve her birinin otonomluğu ve kendine has özellikleri kaybolmaya başlar. Başka Bir Deyişle kısaca kültür aşınmayı yaşanır.
• Natürel olmayan ekosistemlerde devirici olabilecek ispatlayıcı istilacı cinslerin yanı sıra dünya çapında dağılma olasılığı daha yüksek olabilir.
• Çok az uluslararası tertip etme olduğundan dolayı, insanların ve etrafın güvenliği için vahim sonuçlar doğurabilecek talihsiz hadiseler yaşanması daha olası bir vaziyet haline kazanç.
• Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi Batı merkezli büyük kuruluşlar, büyümekte olan bir ülkenin kredi almasını basitleştirmektedir. Bununla beraber, bir Batı odağı sıklıkla Batı dışındaki bir vaziyete uygulanır ve zafersız bir ilerleme ile sonuçlanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri