Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kemik Nedir? Yapısı, Çeşitleri ve İşlevi

  • 17 Ağustos 2021
  • Kemik Nedir? Yapısı, Çeşitleri ve İşlevi için yorumlar kapalı
  • 137 kez görüntülendi.
Kemik Nedir? Yapısı, Çeşitleri ve İşlevi

Kemik, insanların ve omurgalı hayvanların bedenindeki dayanıklı ve sert dokuların ismidir. Bedeni bir arada yakalayan yapı iskelesinden daha aşırısıdır. Ayrıca kemikler bir hayli biçim ve ebatlardadır. Bu yazıda, kemiklerin işlevleri, neyin yapıldığı ve alakalı hücre cinsleri yer almaktadır. Kemikler ilk izlenimlere karşın canlı, aralıksız yenilenen faal dokulardır ve bir hayli işlevleri vardır. Bedeni yapısal olarak yardımlar, hayati […]

Kemik, insanların ve omurgalı hayvanların bedenindeki dayanıklı ve sert dokuların ismidir. Bedeni bir arada yakalayan yapı iskelesinden daha aşırısıdır. Ayrıca kemikler bir hayli biçim ve ebatlardadır. Bu yazıda, kemiklerin işlevleri, neyin yapıldığı ve alakalı hücre cinsleri yer almaktadır. Kemikler ilk izlenimlere karşın canlı, aralıksız yenilenen faal dokulardır ve bir hayli işlevleri vardır. Bedeni yapısal olarak yardımlar, hayati uzuvları korur ve bedenin hareket etmesini sağlamaktadır. Ayrıca, kan hücrelerinin oluşturulduğu kemik iliği için bir civar sağlarlar ve mineraller, özellikle kalsiyum için bir depolama alanı misyonu görürler. Bir bebek doğduğunda takribî 300 yumuşak kemikle doğar. Gelişim sırasında, bu kemiklerin bir kısmı birbirleriyle birleştiğinden dolayı erişkinlik yarıyılında bu kemik rakamı eksilir. Ayrıca şahıstan şahsa kemik rakamının metamorfozuyla beraber bedende 206 kemik rakamı olduğu kabul edilmektedir.
İnsan bedenindeki en büyük kemik uyluk kemiği veya femurdur ve en minik kemik ise orta kulaktaki 3 mm uzunluğundaki stapes’tir. Kemikler çoğunlukla yumuşak bir çerçeve oluşturan protein kollajeninden oluşmaktadır. Mineral kalsiyum fosfat bu çerçeveyi sertleştirerek kemiklere efor verir. Bedendeki kalsiyumun yüzde 99’undan aşırısı kemiklerde ve dişlerde bulunmaktadır. Kemikler bal peteğine eş bir içyapıya sahiptirler, bu da kemikleri sert fakat oranla hafif kılmaktadır.

Kemik Yapısı

Kemikler iki çeşit dokudan oluşmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
Sıkı kortikal kemik dokusu: Gözle görülemeyen boşluklara sahiptirler, asaplar ve kan damarları bu boşluklarda bulunurlar. Yoğun, güçlü ve dayanıklı sert bir dış katmana sahiptirler ve erişkin kemik kütlesinin takribî yüzde 80’ini oluştururlar.
Süngersi trabeküler kemik dokusu: Kemiklerin iç kısımları kemik iliğiyle doludur ve kumpassız boşluklardan alana gelmiştirler. Trabeküler veya çubuk eşi yapılardan oluşan bir ağdır ve sıkı kemiklerden daha hafif, daha az yoğun ve daha elastiktirler.
Ayrıca kemiklerde hücreler bulunur ve bu hücreler alttaki gibidir:
• Kemik yaradılışından mesul osteoblastlar ve osteositler
• Osteoklastlar veya kemik emici hücreler
• Osteoid, kollajen ve diğer proteinlerin karışımı
• Matris içindeki inorganik mineral tuzlar
• Asaplar ve kan damarları
• Kemik iliği
• Kıkırdak
• Endosteum ve periosteum dahil membranlar

Kemik Hücreleri

Kemik Nedir? Yapısı, Çeşitleri ve İşleviKemikler değişmez bir doku değildirler, ancak aralıksız yakalanmaları ve yine şekillenmeleri gerekir. Bu sürece dâhil olan üç ana hücre tipi vardır ve bunlar alttaki gibidir.
Osteoblastlar: Bunlar yeni kemik yapmaktan ve daha önceki kemiği onarmaktan mesuldür. Osteoblastlar, osteoid ismi verilen, mineralize olan ve kemik haline gelen bir protein karışımı üretirler. Ayrıca, prostaglandinler dâhil olmak üzere hormonları da üretirler.
Osteositler: Bunlar, oluşturdukları kemikte sıkışıp kalmış faal olmayan osteoblastlardır. Diğer osteositler ve osteoblastlarla irtibatları sürdürürler. Kemik dokusu içindeki bağlantı için ehemmiyetlidirler.
Osteoklastlar: Bunlar birden fazla çekirdeğe sahip büyük hücrelerdir. Misyonları kemiği ayrılmak, kemikleri mineralleri çözündürmek, hazmetmek için enzimler ve asitler salgılarlar, bu operasyona rezorpsiyon denir. Osteoklastlar yaralı kemikleri yine şekillendirmeye takviyeci olur, asapların ve kan damarlarının geçmesi için yollar oluştururlar.

Kemik İliği

Kemik iliği, büyük kemiklerin içinde yer alırlar ve hemen hemen tüm kemiklerde bulunurlar. Kemik iliği her saniye takribî 2 milyon kırmızı kan hücresi oluşturmaktan mesuldür. Aynı zamanda lenfositler veya immün cevapta rol oynayan beyaz kan hücreleri üretirler.

Ara Madde

Kemikler, esasen, mineral bazlı bir ara maddeye defineli yaşayan sert dokulardır. Bu ara maddeler iki kısımdan oluşmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
• Organik bileşenler, çoğunlukla tip 1 kollajenlerdir. Kolejenler lifler ve biçimsiz proteinsel yapılardan alana gelmektedirler
• İnorganik bileşenler, dokuya sertlık veren kısımdır. Hidroksiapatit, magnezyum fosfat, kalsiyum florid, kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat gibi tuzlar dahil olmak üzere bileşenlerden oluşmaktadırlar. Bununla beraber sert olan ara maddenin seri kırılmasını önleyen kollejen liflerdir.
Ayrıca Kolajen kemiğe sürükleme dayanımı, başka bir deyişle ufalamaya karşı direnç verir. Hidroksiapatit, kemiklere tazyik dayanımı veya sıkıştırılmaya karşı direnç verir.

Kemiklerin Misyonu

Kemik Nedir? Yapısı, Çeşitleri ve İşleviKemikler sert olmalarına karşın hakikatte oldukça elastik yapıya sahiptirler. Emin vaziyetlerde ve stillerde toplanan kemik eklemleri bedenin hareket etmesini sağlar. Kemikler canlı değildirler, kan damarları ve asaplar kemik hücrelerinden ortaya çıkan canlılardır. Kendi aralarında gruplandırılan kemiklerin birbirinden değişik misyonları vardır. Kemikler bir hayli hayati işleve hizmet ederler ve bunlar alttaki gibidir:
Hareket
Kemikler bedeni desteklemek için bir çerçeve sağlarlar. Adaleler, tendonlar ve bağlar kemiklere yapışır ve kemiklere yakalatılmadan adaleler bedeni hareket ettiremezler. Bazı kemikler bedenin iç uzuvlarını korur. Misalin, kafatası beyni, kaburgalar kalbi ve ciğerleri korur.
Birleşimleme
Süngerimsi kemik, trombositler, kırmızı kan hücreleri ve beyaz kan hücreleri üretirler. Ayrıca, kemik iliğinde yanılgılı ve daha önceki kırmızı kan hücreleri imha edilir.
Metabolik
Minerallerin depolanması: Kemikler, özellikle kalsiyum ve fosfor olmak üzere mineraller için bir rezerv misyonu görür. Ayrıca insülin eşi sihrime etkeni gibi bazı sihrime etmenlerini de depolarlar.
Yağ depolama: Yağ asitleri kemik iliği yağ dokusunda depolarlar.
pH balansı: Kemikler, kanın doğru pH seviyesinde kalmasına takviyeci olarak alkalin tuzlarını özgür vazgeçebilir veya absorbe edebilir.
Detoksifikasyon: Kemikler ağır metalleri ve kandaki diğer toksik elementleri emebilir.
Endokrin işlevi: Kemikler, böbrekler üzerinde tesirli olan, kan şekeri tertip etmesini ve yağ birikimini etkileyen hormonları özgür vazgeçer.
Kalsiyum balansı: Kemik oluşturarak veya rezorpsiyon adı verilen bir harekâtla dağılarak kandaki kalsiyumu eksiltebilir veya artırabilir.

Kemik Cinsleri

Bedende beş cins kemik vardır ve bunlar alttaki gibidir:
Uzun kemikler: Bunlar çoğunlukla az iliği olan sıkıştırılmış kemiklerdir ve uzuvlardaki kemiklerin çoğunu kapsamaktadır. Bu kemikler ağırlığı yardımlar ve harekete takviyeci olurlar.
Kısa kemikler: Sadece ince bir kompakt kemik tabakayı, bunlar bilek ve ayak bileği kemiklerini kapsamaktadır.
Yassı kemikler: Genellikle ince ve kavisli kemiklerdir. İki dış kompakt kemik tabakasından ve bir iç süngerimsi kemik tabakasından oluşurlar. Düz kemikler kafatasının ve sternum veya göğüs kemiğinin kemiklerinin çoğunu kapsamaktadır. Ayrıca gözetici bir rol oynama meylindedirler.
Sesamoid kemikleri: Bunlar patella veya dizkapağı gibi tendonlara definelidir. Tendonları eskime ve stresten korurlar.
Kumpassız kemikler: isimlerinden de anlaşılacağı gibi, bunlar ilk dört kategoriye girmeyen ve alışılmadık bir biçimi olan kemiklerdir. Omurga ve pelvis kemiklerini kapsamaktadır ve genellikle uzuvları veya dokuları korurlar.
İskeletin kemikleri iki gruba ufalar ve bunlar alttaki gibidir:
• Ek iskelet, Ekstremite, omuz ve pelvik kuşak kemikleri.
• Eksenel iskelet, kafatasının kemikleri, vertebra sütunu, göğüs kafesi.

Kemik Yenilenme

Kemik Nedir? Yapısı, Çeşitleri ve İşleviKemik her zaman remodel edilmektedir. Bu iki kısımdan oluşan bir harekâttır ve bu operasyonlar alttaki gibidir:
• Çözünen osteoklastlar ufalanarak kemikleri parçalar
• Yeni kemik dokusu meskeninin yaradılışı
Her sene bir erişkinin iskeleti hipotezi olarak yüzde 10’u değişmektedir. Yenilenme bedenin zararlı kısımları değişmezlemesini, sihrime sırasında iskeleti yine şekillendirmesini ve kalsiyum seviyelerinin tertip etmesini sağlar. İskeletin bir kısmı, misalin spor veya egzersiz sırasında, zaman içinde artan stres altına sokulursa, çoğu tazyik altındaki kemiğin kısımları tepki olarak daha kalın hale gelmektedir. Yenilenme, paratiroid hormonu, kalsitonin, D vitamini, bayanlarda östrojen ve erkeklerde testosteron gibi muhtelif hormonların hakimiyeti altındadır.

Osteoporoz Nedir?

Osteoporoz, kemiğin mineral yoğunluğunda eksilme olduğu zaman alana gelen bir kemik hastalığıdır ve oluşabilecek kırık tehlikesini çoğaldırmaktadır. Osteoporoz, menopozdan sonra bayanlarda en yaygın olanıdır. Ancak premenopozal bayanlarda ve erkeklerde olabilmektedir. Osteoporoz ya kemiğin çıkarılması ya da emilmesi çok süratli asıllaştığında, çok yavaş yeni kemik oluşması ya da her iki sebepten dolayı ortaya çıkmaktadır. Beceriksiz kalsiyum neden olan sebeplerin başında, D vitamini noksanlığı, fazla içki veya tütün harcama gelmektedir. Diğer beden kısımlarından daha az dikkat toplamalarına karşın, kemikler yalnızca insan bedende gözetici bir kalkandan daha aşırısıdır. Ayrıca kemikler bir hayli bileşiğin uygun seviyelerini korur ve hormonal yolakları kumpaslar. Kemikler, anatominin hakikat kahramanlarıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ