Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kelt Simgeleri ve İlgi Çekici Anlamları

  • 14 Ekim 2021
  • Kelt Simgeleri ve İlgi Çekici Anlamları için yorumlar kapalı
  • 136 kez görüntülendi.
Kelt Simgeleri ve İlgi Çekici Anlamları

Batı Avrupa’ya egemen olan kabileler arasında Keltler, coğrafi olarak en yaygın olan kabilelerden biridir Temelde kutsal sembolizme odaklanan bir inanç sistemine sabreden, iyi takip edilmiş ve korunmuş bir kültürleri vardır. Keltler hem teknolojik hem de sanatsal olarak zamanları süresince gelişmiş olan kabilelerdir. Demir Çağı süresince bir zaman Batı Avrupa’nın büyük bölgelerine dağılmaya başlamışlar ve sadece […]

Batı Avrupa’ya egemen olan kabileler arasında Keltler, coğrafi olarak en yaygın olan kabilelerden biridir Temelde kutsal sembolizme odaklanan bir inanç sistemine sabreden, iyi takip edilmiş ve korunmuş bir kültürleri vardır. Keltler hem teknolojik hem de sanatsal olarak zamanları süresince gelişmiş olan kabilelerdir. Demir Çağı süresince bir zaman Batı Avrupa’nın büyük bölgelerine dağılmaya başlamışlar ve sadece Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Türkiye’yi değil aynı zamanda İskoçya, İrlanda, İber Yarımadası ve Galatya’nın geniş bölgelerini içeren büyük miktarda geniş bir alana yerleşmişlerdir. Üstün teknolojik bilgileri ve dini sembolizmleri, Keltleri meskencilerin geri kalanlarından ayrı kılan iki ehemmiyetli özellikleridir. Gerçeğinde, eşsiz sembolizmleri gelecekteki diğer büyük kültürler üzerinde derin bir tesire sahip olmaktır.

Kelt uygarlığının ortaya çıkışının hakikat tarihi bütün olarak öğrenilmemektedir. Bunun sebebi, topluca Kelt olarak adlandırılabilecek belirlenmiş bir insan topluluğunun olmamasıdır. Kelt, Kelt ailesine ait rastgele bir dili konuşan ve bazı ortak kültürel özellikleri paylaşan gelişigüzel bir gruptur. Bu insanların Keltler olarak tanınmasının sebebi de bilinmezdir. Bazı akademisyenler Kelt sözcüğünün vurmak veya savaşmak anlamına geldiğine inanırken, kimileri ise kutsal ve manevi bilgilerini çevreleyen sırları sebebiyle gizli orijinleri olan bir şeye atıfta bulunabileceğini söylemektedirler. Kökleri ne olursa olsun, daha önceki Kelt kültürü hali hazırda mevcut nesli etkilemeye devam etmektedir.

Başlıca Kelt Simgeleri

Triskelion Üç Helezoni: Simge, sanki hareket halindeyken geriye eğilmiş, üç bacağı olan Kelt Sembolleri ve İlgi Çekici Anlamlarıbir tekerleğe benzemektedir. Bu simge genellikle zırhlarda, elbiselerde, muhtelif parasal görsel sanatlarda ve ayrıca takılarda süsleyici bir motif olarak kullanılmıştır.
Triskelion simgesinin anlamı
Triskelion, rekabet ve ilerleme kavramını temsil eden önde gelen bir Kelt simgeyidir. Bir görüşe göre, triskelion, eylemleri, döngüleri, ilerlemeyi, devrimi ve rekabeti temsil etmektedir. Başka Bir Deyişle, kısacası, bir ilerleme ve zafer hissinin temsilidir.
Üç ayak veya daha ziyade triskelionun simge ettiği etkenlerden kimileri alttaki gibidir:
• Beden, zekâ ve ruh
• Baba, oğul ve kutsal ruh
• Anne, baba ve çocuk
• Geçmiş, şimdiki ve gelecek
• Efor, us ve sevgi
• Yaratma, sürdürme ve yok etme gibi bir hayli farklı anlama sahiptir. Ayrıca, triskelionun üç uzvunun, Keltler mavisinin üç mistik dünyasını temsil edebileceği öne sürülmüştür.
• Yaradanların ve diğer doğaüstü varlıkların yer aldığı ahiret
• insanların yaşadığı Mortal Dünyası
• Görünmeyenlerive belirsizleri barındıran Gök Dünyası

Triquetra dört çeltik mandala: Triquetra, birbirlerinin iç içe geçmiş, yaşamın üç ehemmiyetli güzergahını, ruhu, tabiatı ve varoluş halini temsil eden üç köşeli, üç köşeli bir figürdür. Triquetra,Kelt Sembolleri ve İlgi Çekici Anlamları Kelt ulusu tarafından temel olarak kullanılmıştır, zira kozmik titreşimler yaydığı söylenmektedir.
Triquetra simgesinin anlamı
Kimilerine göre bu üç köşe şu bedelleri temsil eder:
• Kutsal üçlülük
• Düşünce, duygu ve duygu
• Üç Kelt dünyası
• Anne, kızlık ve kocakarı sembolize eder.
Bu simgenin çevresinde bir çember çizilir ve bu daire baki ve baki olduğunu gösterir. Ruhun ilahi varlık ile birliğini sembolize etmektedir.
Tek helezoni: Tek spiral, rakamsız yapıtı ve abidelerinde görülen, Kelt kültürünün en yaygın simgelerinden biridir. Bu simge eterik enerjinin ışınımı için durmaktadır. Bu simgenin en aşikar yorumlarından kimileri: denge, istikamet, başlangıç, ilerleme, irtibat, genişleme, farkındalık ve çok doğrultulu gelişimdir. Şayet içeriye doğru helezoni bir çizgi olarak bakılırsa, benliğin dış materyalist dünyadan iç kozmik dünyaya yolculuğunu durdurabilir. Öte yandan, ona dışarıya doğru uzanan bir çizgi olarak bakılırsa, özünde başlayan, bilme ve tecrübeleri içeren öze dağılan benlik şuurunun genişlemesi anlamına gelmektedir. Bir spiral simge hem yaratma hem de kendini asıllaştırma süreçlerini temsil etmektedir.
Çift helezoni: Çift helezoni, bir çizginin iki noktasında, ancak ters güzergahlarda saat istikametinde bir Kelt Sembolleri ve İlgi Çekici Anlamlarıhareketle oluşturulan iki spiral ile temsil edilir. Böylece, bir spiral yukarıya doğrultuda açılırken, ötekiyi alt doğrultuda açılır. Ancak, simgenin bazı varyasyonları bulunabilir.
• İkili spiral, zaman içinde rastgele bir noktada cihandaki her zaman iki bütün tersi etkinliğin olduğu reelini ifade eder.
• Tek bir çizgiden çıkan iki karşıt spiral, iki faaliyetin tamamen birbiriyle çelişen döngüleri olmasına karşın, aralarında her zaman bir denge olduğunu gösterir.
• Doğum ve vefat, yaratma ve devirme gibi döngüler birbirleriyle yan yana alana kazanç ve bu sebeple çift helezoniyle temsil edilir.
Bir kuram, çift helezoninin gündüz ve gecenin denk süreli olduğu günleri ekinoksları temsil ettiğini belirtir.
Üçlü spiral: Yaşam spirali olarak da öğrenilen üçlü helezoni, daha önceki Keltlerin sanatsal ifadelerinde geniş kullanım alanı bulmuştur. Temsilciliği, İrlanda’daki Tunç Çağı sitelerinde bolca bulunmuştur. Daha Önceki Keltler de yaşayanlar, yaşamın, her şekilde tabiatta kesintisiz ve ebedi olan döngülerde meblağlı bir biçimde hareket ettiğine inanırlardı. Yaşam ve vefatla ilgili her faaliyetin, tabiatın balansını sağlamak için denk derecede ehemmiyetli olan üç ayrı evrede hakikatleştiğine inanırlardı. Bu üç baki döngü, üçlü helezoniyle temsil edilmiştir. Başka Bir Deyişle, kısacası, bu simge yaşam ve vefat arasında asıllaşan tüm süreçler için durmaktadır. Bir kuram, simgedeki üç spiralin kara, gökyüzü ve deniz ile aralarındaki iletişimin üç bölge anlamına geldiğini söylenir.
İngiliz haçı: Kelt simgelerinin en şöhretlisi Kelt haçıdır. Keltlerin bu dini simgeyi Hristiyan çarmıh üzerinde ağır bir tesire sahiptir.
• Paganist orijinlere sahip gibi görünen bir kuram, haç biçiminin Güneş simgesinden geldiğini belirtir. Dört tekerleği güneş tarafından gölgelendirilen gölgeleri temsil ederken merkezi Kelt Sembolleri ve İlgi Çekici Anlamlarıtekerleği, Güneş’in kendisini temsil eden merkezi taşıyla çevrili bir haçtır. Haçın, yaşamın ebediliğini temsil ettiği de öne sürülmüştür.
• Cenneti temsil eden dikey aksı ve yatay aksı olan dünyayı, cennet ile dünya arasındaki birliği ifade etmektedir.
Kelt haçlar, spiraller ve diğer nebatsal ve faunal tasarımlar gibi diğer Kelt simgelerinin oymalarıyla süslenir. Haçlar üzerindeki bu cins süsleyici motifler sembolizmlerine daha derin bir anlam katmaktadır.
Keltik düğümü: Bir Kelt düğümü belirlenmiş bir simge değildir. Aksine, antik Keltlerin muhtelif yapıtları, el yazmaları ve abidelerini süsleyen muhtelif düğümlü motiflerin grafiksel gösterimleri görülebilir. Kelt sanatına bu motifi sokmanın arkasındaki sebeplere ışık yakalayan çok az belgelenmiş delil yoktur. Bununla beraber, motifin yaygın olarak ortaya çıkması sebebiyle, ehemmiyetli bir Kelt simgeyi olabileceği neticesine varılabilir.
Bir yoruma göre, bir düğümün ne başlangıcı ne de sonu olduğu güzergahındadır. Dolayısıyla, manevi terimlerle, aşamanın ebedîliğine ve insan ruhunun zamansızlığına atıfta bulunur. Kelt Sembolleri ve İlgi Çekici AnlamlarıAynı zamanda, kesintisiz devam eden yaratma ve devirme döngüsünü de temsil eder. Düğümlü motifler, giyim, konut dekorasyonu ve mücevher gibi muhtelif eşyalarda bulunabilir, antik çağda kader, kesintisizlik ve uzun ömür için durmuş olabilir.
Aven: Uyan, birbirine dikey olarak paralel üç ışınla temsil edilen bir Kelt simgeyidir.
Aven simgesinin anlamı
Üç ışın simgeyi olarak da öğrenilen awen, erkek ve dişi enerjiler arasındaki balansın bir simgesidir. İlk ve son ışınlar sırasıyla erkek ve kadın varlıkların eforlarına işaret etmektedir. Orta ışın, iki varlık arasındaki balansı ve denkliği gösterir. Keltik sembolizm uzmanlarının çoğu, bir haylisinin, cihandaki iki karşıt efor arasındaki balansı ima eden bir simge olduğunu, bunun düzgün çalışması için çok ehemmiyetli olduğunu açıklanmıştır.
Bu simgeler ve daha pek çoğu, İskoçya veya İrlanda halklarının ortaya çıkmasından çok evvel Kelt adalarının etrafında mevcuttur. Daha Önceki Kelt ulusunun sanat formlarında ve sembolizminde tabiata ait motiflerin kullanımı bugün dahi devam etmektedir ve mistik ama sanatsal kültürlerini anımsatmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ