Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kafada Tazyik Hissi Neden Olur?

  • 29 Nisan 2021
  • Kafada Tazyik Hissi Neden Olur? için yorumlar kapalı
  • 307 kez görüntülendi.

Sinüs enfeksiyonu veya kulakla alakalı bir mesele gibi muhtelif sıhhat şartları kafada baskı hissine neden olmaktadır. Bu gibi sıhhat şartlarının kimilerinin rehabilitasyonu basittir. Bununla beraber, kafadaki yoğun tazyik veya sızı ciddi altta uyuyan tıbbi bir gidişatın göstergesi olabilir. Bunların tanısının koyularak rehabilitasyonunun en kısa zamanda yapılması gerekir. Altta kafa içi tazyik sebepleri ve rehabilitasyon biçimleri […]

Sinüs enfeksiyonu veya kulakla alakalı bir mesele gibi muhtelif sıhhat şartları kafada baskı hissine neden olmaktadır. Bu gibi sıhhat şartlarının kimilerinin rehabilitasyonu basittir. Bununla beraber, kafadaki yoğun tazyik veya sızı ciddi altta uyuyan tıbbi bir gidişatın göstergesi olabilir. Bunların tanısının koyularak rehabilitasyonunun en kısa zamanda yapılması gerekir. Altta kafa içi tazyik sebepleri ve rehabilitasyon biçimleri ile alakalı açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır:

Sebepleri ve Öbür Semptomları

Bazı şartlar kafada tazyik hissine neden olmaktadır. Bu şartlar alttaki gibidir:
Gerilim tipi baş sızısı
Kafadaki tazyik, gerilim tipi baş sızısı olmaktadır. Amerikan Migren Vakfına göre, genel popülasyonun takribî % 75’i gerginlik tipi baş sızısı TTHs yaşamaktadır. Bir TTH, baş sıkı bir bantla bunalmış gibi ya da preste bunalmış gibi bir sezilir. Bir TTH’nin sızısı hafif ila orta derece arasında değişmektedir. Beynelmilel Baş Sızısı Bozuklukları Sınıflamasına göre, TTH’ler üç kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategoriler alttaki gibidir:
• Seyrek epizodik TTH: Ayda vasati bir veya daha az sıklıkla görülür.
• Sık epizodik TTH: Ayda vasati 2 ila 14 defa alana kazanç.
• Kronik TTH: En az 3 ay vakitle ayda 15 veya daha fazla defa ortaya çıkar.
Uzmanlar, TTH’lere neyin neden olduğunu bütün olarak öğrenmemektedir. Bununla beraber, bu baş sızıları bazı sebeplerden dolayı büyümektedir. Bu nedenler alttaki gibidir:
• Adale gerginliği
• Stres
• Endişe veya bunalım
• Makûs duruş
Sinüs enfeksiyonu ve sinüs baş sızısı
Mevsimsel alerji ve üst solunum yolu enfeksiyonları gibi sıhhat meseleleri, burun geçişlerinde ve sinüslerde iltihaplanmalara neden olmaktadır ve bu sinüs baş sızısının sebebidir. Sinüs baş sızısı başın önünde statik tazyik hissi nedenidir. Ayrıca birey burun, kulaklar ve elmacık kemiklerinde bu hissi yaşamaktadır.
Migren
Kafada Basınç Hissi Neden Olur?Migren nörolojik bir sıhhat meseleyidir. Baş sızısı sebebidir, bunlar başın kenarlarında şiddetli ve zonklayıcı sızı kapsamaktadır. Migren baş sızısı genellikle başın bir tarafını ya da her iki tarafını da etkilemektedir. Migren erkeklere göre bayanlarda daha yaygındır. Kadın Sıhhati Büroyu Trusted Source göre Amerika Birleşik Devletleri’de takribî 29,5 milyon birey sızı ve öbür rahatsızlık bulguları yaşamaktadır. Migren sızının yanı gizeme, ışığa veya sese duyarlılık, flu görme, kısmi görme kaybı veya yanıp sönen ışıkların görünümü gibi görme meselelere, mide bulantısı, kusma veya her ikisine de ve bitkinliğe neden olmaktadır. Ayrıca migrenin kesin sebebi hala öğrenilmemektedir ve bununla beraber, genetik ve etrafsal etkenler bireyin tehlikesini etkilemektedir.
Kulak problemleri
Başın, suratın veya çenenin kenarındaki mat, sızılı tazyik, kulak irinini veya vestibüler migreni işaret etmektedir. Genellikle kulakla alakalı meselelere eşlik eden bulgular vardır ve bulgular alttaki gibidir:
• Kulak, çene veya şakakta sızı
• Baş dönmesi veya sersemlik
• Duyma meseleyi
• Kulak çınlaması veya kulaklarda uğultu
• Görüş problemleri
• Kulaktan akışkan boşalması
Menenjit
Menenjit, beyni ve omuriliği çevreleyen çeperlerin iltihaplanmasına neden olan ender bir tıbbi vaziyettir ve bu çeperlere meninks denmektedir. Menenjit tipik olarak viral veya bakteriyel bir enfeksiyon kan dolaşımına girdikten sonra ve beyne yolculuk ettikten sonra büyümektedir. Enfeksiyon daha sonra beyin veya omurilikteki doku ve akışkanlarda dağılmaktadır. Bunun yanında menenjitin başka sebepleri de vardır ve bu nedenler alttaki gibidir:
• Mantar enfeksiyonu
• Asalaklarla enfeksiyon
• Naegleria fowleri amip ile enfeksiyon
• Bazı ilaçlar
• Lupus
• Bazı kafa yaralanmaları
• Bazı kanserler
Beyin ve omurilikte iltihaplanma şiddetli baş sızısına, ayrıca başka meselelere de neden olmaktadır. Bu meseleler alttaki gibidir:
• Sert boyun
• Ateş
• Bitkinlik
• Işığa duyarlılık
• Ruh hali farklılıkları
• İştah kaybı
• Karmaşıklık
• Mide bulantısı, kusma veya her ikisi de
• Nöbetler
Beyin uru
Kafada Basınç Hissi Neden Olur?Beyinde veya yakınındaki ur kafatasının içindeki tazyiki artırmaktadır. Amerikan Kanser Derneği beyin uru bulgularının genel listesine belirlemiştir. Bu beyin urunun genel listesi alttaki gibidir:
• Baş sızısı
• Mide bulantısı, kusma veya her ikisi de
• Bitkinlik
• Flu görme
• Baş dönmesi veya denge kaybı
• Karakter veya tutum farklılıkları
• Nöbetler
• Koma
Beyin anevrizması
Anevrizma kan damarında oluşan çıkıntı veya uzantı bulunmaktadır. Kan damarı duvarındaki cılızlık sebebiyle anevrizmalar geliştirerek çıkıntılı bölge kanla dolmaktadır. Beyin anevrizması asaplara ve beyin dokusuna baskı yaparak bulgulara neden olmaktadır ve bu bulgular alttaki gibidir:
• Anlaşma
• Cılızlık
• Gözün üstünde ve artta sızı
• Göz bebeği genişlemesi
• Görme farklılıkları
• Suratın bir tarafında felç
Birey rehabilitasyon görmezse, çevresindeki doku kanla dolar ve bu surattan beyin anevrizmasında yırtılma veya patlama alana gelmektedir. Bu vaziyette birey ani ve ciddi baş sızısı yaşamaktadır. Yırtılmış ve patlamış beyin anevrizması mümkün öbür bulguları alttaki gibidir:
• Çift görme
• Sert boyun
• Işığa duyarlılık
• Mide bulantısı, kusma veya her ikisi de
• Nöbetler
• Şuur kaybı
• İnme
Yırtılmış beyin anevrizması acil bir vaziyettir. Anevrizması yırtıldığına inanan rastgele biri, yukarıyadaki semptomlardan rastgele birini yaşıyorsa şipşak acil servislere gitmelidir.

Rehabilitasyonlar

Kafadaki tazyik rehabilitasyonu, sebebe bağlı olarak değişmektedir. Bu rehabilitasyon alternatifleri alttaki gibidir:
İlaç
Birkaç çeşit ilaç kafada oluşan tazyiki rehabilitasyon etmek için uygundur. Bu ilaçlar alttaki gibidir:
• Steroidal olmayan antienflamatuar ilaçlar NSAID’ler: Bu ilaçlar, TTH’lerden, migrenlerden ve sinüs baş sızılarından gelen baskıyı eksiltmeye dayanakçı olmaktadır. Ayrıca aspirin ve ibuprofen gibi NSAID’ler mevcuttur.
• Triptanlar: Bu ilaç grubu, orta ila şiddetli migren baş sızılarının rehabilitasyonunda oldukça tesirlidir.
• Antibiyotikler: Bunlar sinüs enfeksiyonlarına veya bakteriyel menenjite neden olan bakterileri yok etmektedir. Bakteriyel menenjit hastalarına genellikle intravenöz verilmektedir.
• Kortikosteroidler: Bu ilaçlar enfeksiyon veya lupus gibi enflamatuar gidişatların neden olduğu cerahati ve tazyiki eksiltmeye dayanakçı olmaktadır. Antibiyotiklerle beraber, bakteriyel menenjit rehabilitasyonunda da tesirlidir.
• Antiviral ilaçlar: Bu ilaçlar, viral menenjit ve öbür enfeksiyonlar gibi vaziyetlerden mesul virüslerin yok edilmesine dayanakçı olmaktadır, ancak her zaman tesirli değildirler.
• Kemoterapi: Bu eforlu antikanser ilaçları, bazı beyin uru tiplerinin gelişmesini yavaşlatmaya dayanakçı olmaktadır.
Cerrahi işlem
Bazı beyin urları veya anevrizmalar operasyon gerektirmektedir ve prosedürler gidişata bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu prosedürler alttaki gibidir:
Beyin urları için cerrahi
Birey deki beyin urunu çıkarmak için operasyon gerekmektedir. Bununla beraber, bazen, bulunduğu ur sebebiyle tüm urun çıkarılması olası olmamaktadır. Bu vaziyette tıbbi takım, urun olası olduğunca çoğunu çıkarmak için kitle çıkarma operasyonu önermektedir. Bunu yapmak, sonraki ışınım terapisini veya kemoterapiyi daha tesirli hale getirmektedir.
Beyin anevrizmaları için cerrahi
Büyük beyin anevrizmaları, özellikle yırtılma tehlikesinde çoğalış varsa, operasyon gerektirmektedir. Beyin anevrizmalarına müteveccih rehabilitasyonlar, zayıflamış damarlara kan akışını durdurmaya odaklanmaktadır. Hekimler bunu muhtelif cerrahi veya minimal invaziv prosedürlerle yapabilirler. Buna misaller alttaki gibidir:
• Mikrovasküler cerrahi klipsleme: Bu sarih beyin operasyonu biçimi, cerrahın etkilenen kan damarına metal bir klips uygulayarak anevrizmaya kan akışını kesmesini kapsamaktadır.
• Embolizasyon: Bu, anevrizmaya kan akışını yasaklamak için minik metal makaraların kullanılmasını kapsamaktadır.
• Kan akışı manipülasyon aygıtları: Bunlar, anevrizmaya kan akışını eksiltmeye dayanakçı olan minik, elastik ağ tüpleridir.
Öğrenişsel tavırcı terapi
Kalıcı baş sızıları ve migren stres, anksiyete, bunalım veya bir kombinasyonu tetiklemektedir ve bu da baş sızısına yol açmaktadır. Bu sızı, stres döngüsünü yaşayan bireyler öğrenişsel tavırcı terapiden CBT yararlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bireyin stresli hadiselere yanıt olarak sahip olabileceği bereketsiz düşünceleri tanımlamaya odaklanan bir psikoterapi biçimidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şahıslara sızı ve stres döngüsünü yarma taktikleri öğreterek baş sızısı ile alakalı psikolojik kasvetleri eksiltmektedir.
2017 senesinde yayınlanan bir yazıya göre stres migren tipi baş sızısı için en yaygın tetikleyici olduğunu bildirmiştir. 2016 senesinde yapılan bir ankette göre de migren baş sızıları, anksiyete ve bunalım gibi ruh sıhhati şartları arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Rahatlatma teknikleri, stres ve evhamı eksiltmektedir ve ayrıca alakalı kafa tazyikini ve sızıyı gevşetmektedir. Bu rahatlama teknikleri alttaki gibidir:
• Diyafragma solunum: Bu derin soluk alma tekniği bedendeki düşük stres hormonu seviyelerine dayanakçı olmaktadır.
• Güdümlü imgelem: Bu meditasyon cinsi akla mutlu anları getirmeyi kapsamaktadır.
• Farkındalık meditasyonu: Bu, o anda olan duygulara ve duyumlara dikkatin yönlendirilmesini kapsamaktadır.

Ne Zaman Hekime Görünmeli?

Kafada Basınç Hissi Neden Olur?Birey ani ve ciddi baş sızıları yaşarsa ya da ayda 14 veya daha fazla baş sızısı yaşarsa şipşak hekime görünmelidir. Baş sızısı cinsleri de tıbbi dayanak gerektirmektedir. Bu sızı cinsleri alttaki gibidir:
• Ani, şiddetli baş sızısı
• Birkaç saatten uzun süren baş sızıları
• Hep aynı yerde olan devamlı baş sızıları
• Beden pozisyonlarını değiştirirken daha şiddetli olan baş sızıları
Bazen, öbür semptomlar kafa tazyiki ve sızıya eşlik etmektedir. Birey bazı semptomlardan rastgele birini yaşarsa tıbbi dayanak almalıdır. Bu semptomlar alttaki gibidir:
• Boyundaki sertlik
• Bedenin bir tarafında cılızlık
• Konuşma bozukluğu
• Yürüme güçlüğü
• Ateş, gece terlemeleri veya her ikisi de
• Göz veya kulak sızısı
• Mide bulantısı, kusma veya her ikisi de
• Görme farklılıkları
• Nöbetler
• Şuur kaybı
Birkaç vaziyet kafada gerginlik veya baskı hissine neden olmaktadır. En sık tesadüfülen nedenler baş sızısı, migren veya enfeksiyondur. Kafada baskıya neden olan çoğu vaziyet kendiliğinden geçmektedir veya reçetesiz satılan sızı kesici ilaçlara cevap vermektedir. Bununla beraber, kafadaki yoğun veya kalıcı tazyik, ciddi altta uyuyan tıbbi vaziyeti göstermektedir. Bireyler boyun tutukluğu, konuşma bozukluğu veya ciddi olabilecek öbür semptomların eşlik ettiği ani, şiddetli bir baş sızısı yaşarlarsa şipşak tıbbi dayanak almalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri