Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

K2 Vitamini: Gıda Kaynakları, Sıhhat Açısından Yararları ve Noksanlık Tehlikeleri

  • 27 Nisan 2021
  • K2 Vitamini: Gıda Kaynakları, Sıhhat Açısından Yararları ve Noksanlık Tehlikeleri için yorumlar kapalı
  • 143 kez görüntülendi.

K vitamini, kalsiyum metabolizması, kemik sıhhati, kan pıhtılaşması, kalp sıhhati için çok ehemmiyetli bir gıdadır. K2, hayvansal ve fermente yiyeceklerde bulunan formdur. Ek olarak, K2 vitamini osteoporoz, kalp hastalığı, inflamasyon ve daha aşırısına takviyeci olabilir. Bu yazıda K2 vitamininin yararları, yan tesirleri ve gıda kaynaklarını üzerine bilgiler bulunmaktadır. K2 Vitamini Nedir? Menaquinone olarak da öğrenilen […]

K vitamini, kalsiyum metabolizması, kemik sıhhati, kan pıhtılaşması, kalp sıhhati için çok ehemmiyetli bir gıdadır. K2, hayvansal ve fermente yiyeceklerde bulunan formdur. Ek olarak, K2 vitamini osteoporoz, kalp hastalığı, inflamasyon ve daha aşırısına takviyeci olabilir. Bu yazıda K2 vitamininin yararları, yan tesirleri ve gıda kaynaklarını üzerine bilgiler bulunmaktadır.

K2 Vitamini Nedir?

Menaquinone olarak da öğrenilen K2 vitamini, kan pıhtılaşması, kemik sıhhati ve insan bedenindeki bazı hücresel işlevlerin tertip edilmesinde rol oynamaktadır. K2 vitamini, hücre gelişmesinin tertip edilmesi ve atardamar duvarının korunması için de ehemmiyetlidir ve iki ana K2 vitamini cinsi vardır: MK-4 ve MK-7’dür
K2 Vitamini: Gıda Kaynakları, Sağlık Açısından Faydaları ve Eksiklik RiskleriMK-7 formundaki K2 vitamini, sentetik K1’den daha uzun bir yarı ömre sahiptir, bu da sistemde daha uzun müddet kaldığı anlamına gelmektedir. K1 vitamini nebat kaynaklarından kazançken, hayvansal besinler ve bazı fermente mahsuller K2 kapsar. İnsanlar kısmen K1 vitaminini K2’ye dönüştürebilir ve probiyotiklerin takviyesiyle K2 üretebilirler.

Nhakikat İşler?

K vitamini, glutamik asidin karboksiglutamik isyankarda karboksilasyonunu sağlayan glutamil karboksilaz için bir kofaktördür. Bu tepkin proteinlerin kalsiyumu bağlamasını mümkün kılar, bu da kan pıhtılaşmasında pıhtılaşma ehemmiyetlidir. Kalsiyum bağlanması kemik sıhhatinin ve gücünün dağılmaz bir parçasıdır.

Mitokondriyal İşlevdeki Roller

K2 vitamini, mitokondriyadaki elektronların taşınmasına takviyeci olur, ubikinona eş, bu da mitokondriyal işlevi çoğaldırmaya ve enerji yaratmaya takviyeci olur. Bununla beraber, farelerde karaciğer hücrelerinde, ubikinonun tüm işlevlerinin yerini alamamıştır. Parkinson sinek modelinde, K2 mitokondriyi geliştirerek takviyeci olmuştur. Elektronlu K2 vitamini antioksidan özelliklere sahiptir ve kültürlenmiş nöronlarda glutatyonun tükenmiş nöron vefatını önleyebilir.

Beyin Sıhhatinde Roller

K2 vitamini, beynin kullandığı başlıca K vitamini formudur. K2 vitamininin MK-4 yaştan bağımsız olarak beyindeki toplam K vitamininin% 98’inden aşırısını temsil ettiği bulunmuştur. Çalışmalar erken safha Alzheimer hastalığı olan hastaların öğrenişsel olarak sağlam hakimiyet kobaylarına göre daha az K vitamini harcadığını bulmuştur. K vitamininin tesirleri “sfingolipid metabolizması” neticesinde tahminlenir. K2 vitamini MK-4 iki beyin gözetici bileşen olan sülfatidler ve sfingomiyelin ile pozitif korelasyon gösterir.

K2 Vitamininin Yararları

Bu yazı özellikle K2 vitamininin bereketlerine odaklanmıştır. Bu vitaminin başka bir formu olan K1 veya filokinon, alttakiler için kullanılır:
• Yenidoğanlarda hemorajik hastalık
• Hipoprotrombinemi bozulmuş kan pıhtılaşması
• K vitaminine bağımlı pıhtılaşma etkenleri yetersizliği VKCFD
• Varfarin ve diğer antikoagülan toksisitesi

Osteoporoz

Kemiklerin kalsiyuma girmesi için, kemik hücreleri osteoblastlar tarafından salınan kalsiyumu bağlamak için osteokalsine gereksinimleri vardır. Osteokalsin, tamamen aktive olmak ve kalsiyumu bağlamak için K2 vitamini gerektirir. K2 vitamini kemik mineral yoğunluğuna gözetir ve iyileştirir. Menopoz sonrası bayanlarda yapılan çalışmalarda, daha yüksek K2 Vitamini seviyeleri kemik kırıklarının önlenmesine ve kemik gücünün iyileştirilmesine takviyeci olmuştur.
K2 vitamini yetersizliği, kemikler yerine kan damarlarında kalsiyum biriktiğinden arteriyel yanılgılara ve osteoporoza yol açabilir. Düşük K vitamini seviyeleri çoğalmış iltihaplanma, kırık ve kemik sızısı ile iletişimli alos idi. Sekiz minik Japon muayenehane çalışmasının gözden geçirilmesine göre, K2 vitamini desteği kemik mineral yoğunluğunu BMD çoğaldırır ve osteoporozlu postmenopozal bayanlarda kırık insidansını eksiltir.
Bununla beraber, 4.000’den fazla yaşlı Japon bayanının çok daha büyük bir sınaması, K2 yardımının yalnızca minik faydalarını bulmuştur. Yalnızca ileri osteoporozlu bayanlarda omurga fraksiyonu tehlikesini eksiltmiştir. Yakın zamanda yapılan bir aktüelleme, pozitif neticelerle daha önceki tahlillerde düşük nitelikli sınamalar mevzusunda uyarmış ve daha fazla araştırma yapılmasını önermiştir.. Diğer bir sınırlama ise tüm çalışmaların Japon bayanları üzerinde yapılmasıdır.

Kalp Hastalığının Önlenmesi

Daha yüksek K2 vitamini alımı ile daha düşük kalp hastalığı tehlikeyi arasında bir ilişki vardır. Günde harcanan her 10 mikrogram K2 için, 16.000’den fazla kadının kapsamlı bir sınamasında kalp hastalığı insidansı% 9 eksilmiştir. K2 vitamini kalsiyumun atardamarlara birikmesini ve kalp hastalığı için ehemmiyetli bir tehlike etkeni olan aterosklerozise neden olmasını önlemektedir. 4.800 katılımcıyla yapılan bir çalışmada, K2 vitamini alımının azami olduğu bireylerin atardamarların kalsifikasyonunu geliştirme ihtimali % 52 daha azdı; 7-10 senelik bir müddet içinde kalp hastalıklarından can verme kısmetleri % 57 daha düşüktür. 27 muayenehane çalışmanın ve 12.000’den fazla katılımcının gözden geçirmesine göre, K vitamini desteği kan damarlarının kireçlenmesini ehemmiyetli miktarda geliştirir, ancak sertliklerini çoğaldırmaz. Ayrıca, bazı çalışmalarda K1 vitamini kullanılmıştır.

Enflamasyon ve Otoimmünite

1.300’şan üzerinde katılımcının yaptığı bir çalışmada yüksek K vitamini seviyeleri düşük inflamasyon oranları ve CRP kıymetleri ile ilişkili bulunmuştur.380 bayan üzerinde yapılan bir çalışmada eş neticeler elde edilmiştir, ancak yardımın verimlerini doğrulayamamıştır. Romatoid artritli 158 bayanda, günlük 45 mg K2 Vitamini dozu inflamasyonu ve hastalık etkinliğini eksiltmiştir. K2 vitamini uygulamasının bir hayvan multipl skleroz modelinde faydalı tesirleri olmuştur.

Antikanser Tesirleri

Daha yüksek K2 vitamini K1 değil alımı, 268 hastayı içeren bir çalışmada% 63 daha düşük gelişmiş prostat kanseri ile irtibatlıdır. K vitamini hem K1 hem de K2 perhiz alımındaki çoğalış, 7.000’den fazla çalışma katılımcısında iki kat daha düşük kanser mortalitesi ile ilişkili bulunmuştur. 6 muayenehane çalışmanın ve 930 hastanın bir tahliline göre, K2 vitamini desteği genel sağ kalımı artırabilir ve operasyondan sonra karaciğer kanserinin nüksünü eksiltebilir. Ancak, yalnızca 2 ve 3 senelik izlemden sonra gördüğümüz pozitif etkilemiştir.
K vitamini perhiz alımı ve yardımının potansiyel antikanser tesirlerini incelemek için daha büyük, iyi planlanmış çalışmalara lüzum vardır. Bu noktada, K2 destekleri kanser rehabilitasyonu veya önlenmesi için tekliflemez.

Her Türlü Vefat

D vitamini alımında bir çoğalış, yüksek kardiyovasküler hastalıkta bir Akdeniz popülasyonundaki tüm sebeplerden can verme tehlikesinin eksilmesi ile ilişkilidir n = 7216. Daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

İnsülin Mukavemeti

4 haftalık K2 vitamini desteği, 33 sıhhatli genç erkekte insülin duyarlılığını çoğaldırmıştır.

K2 Vitamini ve Varisli Damarlar

K2 Vitamini: Gıda Kaynakları, Sağlık Açısından Faydaları ve Eksiklik RiskleriKimileri, K vitamininin varisli damarlara takviyeci olabileceğini zannetmektedir. Bununla beraber, çoğu insanın alıntı yaptığı çalışma, K2 vitamininin takviyeci olduğunu söylemez. Çalışma, kan damarlarındaki kalsifikasyon neticeyi varisli damarlarda çoğalmış MGP Matrix GLA Protein olduğunu ve bunun varisli damarlara katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Öte yandan, MGP karboksile olduğunda eforlu bir vasküler kalsifikasyon inhibitörüdür. Atardamarlarda kalsifikasyonun önlenmesine takviyeci olan MGP’yi karboksilatlamak için K1 değil K2 vitamini lüzumludur. K2’nin varisli damarlara takviyeci olacağına veya hasar verdiğine dair yeterli ispat vardır.

Vitamin K2 Yan Tesirleri ve Tedbirleri

Bu liste muhtemel tüm yan tesirleri içermemektedir. Eğer değişik bir bulgu görülürse bir sıhhat uzmanına görünülmesi nasihat edilir. K2 vitamini destekleri genellikle tehlikesiz, iyi tolere edilir ve uzun süreli tüketim için uygundur. Bazı hastalarda yalnızca minik sindirim yan tesirlerine neden olabilirler.

İlaç Etkileşimleri

Yiyecek-ilaç etkileşimleri riskli olabilir ve ender gidişatlarda dahi yaşamı tehdit edebilir. Yardım etmeden evvel her zaman hekime danışılmalıdır. Ve kullanılan ya da kullanmayı düşünülen tüm ilaçlar ve yardımlar hakkında bilgi verilmelidir. Tüm K vitamini destekleri, Warfarin ve diğer kan inceltici ilaçların aktifliğini ehemmiyetli miktarda eksiltir ve potansiyel olarak ölümcül karmaşıklıklara yol açar. Kan inceltici hastalar K vitamini perhiz alımını dikkatle izlemeli ve K vitamini desteği kullanmamalıdır.

K2 Vitamini Yetersizliği Tehlike Etkenleri

Nüfus esaslı çalışmalar, evvelden oluşturulmuş A vitamini retinol perhizinin yüksek alımını osteoporoz ve kalça kırığı tehlikesiyle ilişkilendirmiştir. Geniş spektrumlu antibiyotikler, K2 üreten bakterilerin öldürülmesinin bir neticeyi olarak K2 yetersizliğine katkıda bulunabilir. Kolestiramin gibi bir safra asidi sekestranı alınıyorsa, K2 safrada emildiği için K2’ye olan lüzumunuzu artıracaktır. Diğer tehlike grupları şunları kapsar:
• Karaciğer hastalığı olan hastalar
• İnflamatuar bağırsak hastalığı veya kistik fibrozu olan insanlar
• Yalnızca emzirilen bebekler

K2 Vitamini Gıdaları

K2 Vitamini: Gıda Kaynakları, Sağlık Açısından Faydaları ve Eksiklik RiskleriK2 genellikle hayvanların yağında, özellikle otla beslenenlerde daha yüksektir. K1 nebatlarda bulunur. K2 vitamininin perhizle alınması, toplam K vitamini alımının% 25’ine tekabül etmektedir. İnsanlar kısmen bedendeki K1 vitaminini K2’ye dönüştürebilir, ancak mutasyon süreci beceriksizdir. K2 vitamini ayrıca kalın bağırsakta bağırsak bakterileri tarafından üretilir. Özellikle, Laktik Asit Bakterileri MK4 formunda K2 üretir. İşte Amerika Birleşik Devletleri’de çim beslenmeyen hayvanlardan gelen K2 seviyeleri. Hollanda karmaşıkken Japonya tüm bu besinler için daha yüksek kıymetlere sahiptir.
• Sıhhatlı ve lezzetli yemekler yapmak için bu K vitamini güzergahından zengin gıdaları nasıl kullanacağını bilmek gerekir.
• Çimen beslenen hayvanlardan Ghee
• Tavuk: 13,6-31,6 mikrogram/100g
• Domuz eti: 0,2-9,9 mikrogram/100g
• Sığır eti: 1,1-9,3 mikrogram/100g
• Yumurta sarısı: 15,5 mikrogram/100g
• Salam: 9 mikrogram/100g
• Süt: 0,8-1,0
• Peynir: 4,7-10,2 mikrogram/100g
• Sauer Kraut: 0,4 mikrogram/100g
• Natto fermente soya fasulyesi: 939-998 mikrogram/100g MK7
Diğer genel gıda kategorileri:
• Fermente besinler
• Karaciğer ve diğer uzuvlar
• Otla beslenen hayvanlardan süt mahsulleri peynir, lor, yoğurt, süt
İnce Bağırsak Bakteriyel Fazla Sihrime SIBO, sızdıran bir bağırsak ve K1 vitamini çoğalışına neden olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ