Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

İstediğinizi Kolayca Elde Etmenizi Sağlayacak 21 Tesirli İkna Tekniği

  • 19 Aralık 2021
  • İstediğinizi Kolayca Elde Etmenizi Sağlayacak 21 Tesirli İkna Tekniği için yorumlar kapalı
  • 101 kez görüntülendi.
İstediğinizi Kolayca Elde Etmenizi Sağlayacak 21 Tesirli İkna Tekniği

Bazı insanların istediklerini bütün olarak elde edebilirken değişiklerinin ise alabileceklerinden çok daha azıyla kendilerini tatmin etmeleri gerektiğini hiç fark ettiniz mi? Bazen bu gidişatın yaşanmasında şöhrets etmeninin rol oynadığı doğrudur ancak çoğu insan için galibiyet asla sadece şöhrets meselesi değildir. Zaferli ve tesirli insanlar şöhretsa inanmaktansa istediklerini elde etmek için yüksek bir kazanma motivasyonun yanında […]

Bazı insanların istediklerini bütün olarak elde edebilirken değişiklerinin ise alabileceklerinden çok daha azıyla kendilerini tatmin etmeleri gerektiğini hiç fark ettiniz mi? Bazen bu gidişatın yaşanmasında şöhrets etmeninin rol oynadığı doğrudur ancak çoğu insan için galibiyet asla sadece şöhrets meselesi değildir. Zaferli ve tesirli insanlar şöhretsa inanmaktansa istediklerini elde etmek için yüksek bir kazanma motivasyonun yanında ikna etme sanatını zaferli bir biçimde yaşamlarının merkezine koyarlar. Bu yazımızda tesirli ikna ve zafere giden yolda hayallerinizi reele dönüştürmenize destekçi olacak 21 ispatlanmış ikna tekniğini sizlerle paylaşacağız.

1-Evvel Dinleyin

İstediğinizi Kolayca Elde Etmenizi Sağlayacak 21 Etkili İkna TekniğiÇoğu insan durmadan kafasındaki argümanları karşısındaki şahıslara sanki güçle sunarken kendince ikna tekniklerini kullanmaktadır. Ancak ikna için en temel prensip karşınızdaki şahsın başlangıç haysiyetiyle nerede durduğunu öğrenmektir. Bunu öğrenmediğiniz, karşınızdaki insanı tanımadığınız sürece karşınızdakini ikna etmekte yeterince zaferli olmazsınız. İşte dinlemek karşınızdaki şahsı tanımak ve ikna stratejilerinizi geliştirmek için en tesirli yoldur. Dinleme, aynı zamanda görüşlerinizin en tesirli sunumunu hazırlamanıza destekçi olan değerli bir taşıttır. Ayrıca yapılan araştırmalar göstermiştir ki gerek bireysel gerekse de grup olarak insanlar dinlenildiklerinde karşılarındakinin söyleyeceklerini dinlemek için daha istekli olurlar. Bu da iknayı kolay kılan ehemmiyetli bir unsur olarak işimizi kolaylaştırır.

2-Onları Bakış Açılarından Hareket Ederek Kendi Fikirlerinize Doğru Çekin

Dinleme aşamasında karşınızdakilerin görüş ve yaklaşım biçimlerini tespit ettikten sonra argümanlarınızı bu bakış açılarını kullanarak işlemeye başlayın. Karşınızdakilerin bakış açısından ilerlediğinizde sizin fikirleriniz karşınızdakine, kendi fikirleriymiş gibi gelmeye başlayacaktır. Karşınızdakinin bakış açısından ilerlemek aynı zamanda karşıdaki şahısta kendisine önemsendiğini hissettirir.bu noktadan sonra yapılması gereken şey fikirlerinizi karşınızdakine, sizinle aynı fikirde olmaya hazır olana kadar yavaş ve sistematik bir biçimde aktarmaktır.

3-Anlatacaklarınızı Öyküler Kurgulayarak Sunun

İnsanlar, özellikle detaylı ve sıra dışı olmaları gidişatında, anlatılanları öykü formatında dinlemeyi severler. Öne sürdüğünüz mevzunun avantajlarını ve dezavantajlarını göstermek için bir öykü anlatın. Bunu, öykünüz yeterince geçimli ve sürükleyici olursa ikna etmeye çalıştığınız mevzuyu dahi belirtmeden dahi yapabilirsiniz.

4-Sözlerinizle Bir Karşılaştırma Tablosu Oluşturun

Karşılaştırmalar, kitlenizi öğrenilenden meçhule taşımaya destekçi olmada son derece tesirlidir. Karşınızdakiler söylediğiniz şey hakkında bilgi sahibi olmasalar da, anlatırken İstediğinizi Kolayca Elde Etmenizi Sağlayacak 21 Etkili İkna Tekniğikullandığınız misaller her gün uğraştıkları bir şeyle karşılaştırıldığında anlattıklarınız çok daha somut ve ikna edici bir forma kavuşur.

5-Karşınızdakilerle Kendi Dilleriyle Konuşun

Hedef kitlenizin dilini konuşmak, İngilizce konuşan bir kalabalığa İngilizce ya da Fransızca konuşan bir kalabalığa Fransızca kullanmaktan daha fazlasıdır. Hedef kitlenizin dilini konuşmak için, onların günlük kelime jargonuna eş kelimeler ve tümce yapıları kullanın. Eş bir beden dili kullanın. Onları taklit etmekten korkmayın ya da doğrudan söylediklerini yineleyin.

6-Risk Görünümünü En Aza İndirin

Önerdiğiniz şey risk içeriyorsa, insanlar natürel olarak ihtiyatlı yanaşacaklardır. Onlar için riski ortadan kaldıramayabilirsiniz, ancak riski daha makul ve evham verici olmayan miktarlarda aktarabilirsiniz. Ayrıca söylediklerinizi yapmaları halinde ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelmenin yollarını da sunabilirsiniz. Bu onları muhtemel riskleri almaya karşı daha cesur kılacaktır

7-Sosyal Tesiri Kullanın

İnsanlar yaşıtlarından güçlü bir biçimde etkilenme meylindedirler. Kitlenize, dostlarının veya kendileriyle eş şahısların sizinle aynı fikirde olduğunu gösterebilirseniz, onların da sizinle aynı fikirde olmaları daha olasıdır. İnsanların çoğu sosyal bilme çerçevesinde kararlar almaktadır. Nitekim kitle çekim yasası göstermektedir ki gerek eğitimli gerekse de sıradan insanlar için grup tutumu oldukça güçlü bir tesir göstermektedir.

8-Almak İçin Verin

İstediğinizi Kolayca Elde Etmenizi Sağlayacak 21 Etkili İkna TekniğiKarşılıklılık sosyal ilişkilerin ehemmiyetli bir parçasıdır. Bir şey aldığınızda, natürel olarak bir şeyleri geri vermek istersiniz. Muhataplarınıza değer verdikleri bir şey sunarak bu karşılıklılık gereksinimini kullanabilirsiniz. Çoğu zaman vereceğiniz şey parasal bir değere sahip olmak ya da somut bir şey olmak zorunda da değildir. Ehemmiyetli olan, onlara karşılık vermeye değer olduğunu düşündüğü bir şey vermiş olmanız. Tüm araştırmalar göstermiştir ki alıcı ya da üyelerine ufak eşantiyonlar veya manevi değeri olan şeyler veren firmalar daha zaferli olmakta, alıcı memnuniyeti daha yüksek olmaktadır.

9-Ufak Başlayın

Rastgele bir işe başlarken dikkat etkeniz gereken en ehemmiyetli noktalardan biri de hayal ettiğiniz seviyeye erişmeyi hedeflemeden evvel ufak bir vaat almaktır. Ufak bir başlangıç ve arz kitlenizin çoğunu gerektirmediğinden, kolayca elde edilebilirdir. Ufak bir istekle s başlayan her türlü ilişki ardından, daha ehemmiyetli bir şey istenildiğinde, insanları bir sonraki adımı atmaya daha istekli kılar.

10-Sevimli ve Nazik Olun

Birisine kaba, saldırgan veya hakaret edici bir biçimde davranırken sizi istediğinizi vermeye ikna etmeye çalışmak neredeyse her zaman için istisnasız bir zaman kaybıdır. İnsanlar, kendilerinden beğenemeyen şahısları dinlemiyorlar, ancak dost canlısı, nazik ve acayip konuşmacı olanları dinliyorlar.

11-Figüratif Dili Kullan

Çocukken rastgele bir dil dersinde anlatılanlar, metafor ve benzetmelerle bilindiğinde, söz konusu kelime veya bilgiler ömür süresince unutulmazdı. Bu bakımdan belki de afallatıcı bir biçimde, argümanlarınızı sunarken figüratif dil kullanırsanız istediğinizi daha kolay elde edebilirsiniz. Bu arada bir metafor, aynı şeyin sıradan bir sözcükle ifade ifadesi yerine “coşku kasırgası” yaratarak aklımıza çapa atan bir kelimedir. Metafor ve analojiler bilgileri hoşça sarılmış bir hediye gibi aklımız için kalıcı bilgiye dönüştürür.

12-Uzman Görüşlerine Müracaat Etin

Uzman görüşleri, genellikle insanları size inanmaları ve tavsiye ettiklerinizi yapmaları için tesirli bir ikna yoludur. İnsanların hayran oldukları ve saygı dinledikleri uzmanların onay ve değerlendirmelerini kullanmak ehemmiyetlidir. Görüşmelerinizde söz konusu uzmanın değerlendirme veya tespitlerine basitçe yollamalar yapabilir veya resmi bir sunum yapıyorsanız, mevzuya dair sonuçların ve görüşlerin açıklandığı uzman videosunu gösterebilirsiniz.

13-İnsanları Dahil Edin

Siz bir şeyle ne kadar fazla ilgiliyseniz, o kadar çok ona bağlısınızdır. Muhataplarınızı muhtemel olan en kısa sürede öne sürdüğünüz şeye dahil ederek bu reeli kendi veriminize kullanın. Bu emelle sohbete katılmaları için sorular sorarak başlayabilirsiniz. insanları İstediğinizi Kolayca Elde Etmenizi Sağlayacak 21 Etkili İkna Tekniğianlattığınız öyküde bir şahsiyet olarak kullanabilirsiniz. İki seçenek sunabilir ve bunlardan yola çıkarak bir sonuca varmalarını isteyebilirsiniz. Bir gruba sunum yapıyorsanız, bazı şahısların öne çıkmasını sağlayarak rol oynamalarını isteyebilirsiniz.

14-Kıtlığı Vurgulayın

Şayet rastgele bir şey çok az bir ölçüde bulunuyorsa , insanlar natürel olarak söz konusu şeyi daha çok ister. Pazarlamacılar, öneri ettikleri şeydeki ufak bir kıtlık unsurunu öne çıkararak insanların kıt metalara olan gayriihtiyari dürtüsüyle oynarlar. İnsana dair bu zaafın rastgele bir ikna görüşmesi için kullanılması isabetli olacaktır. Bu stratejiyi muhataplarınıza süratli bir biçimde sizinle beraber olmaları gerektiğini aksi takdirde söz konusu fırsatı sonsuza dek kaçıracaklarını vurgulamak oldukça tesirli olacaktır.

15-Duyularına Harekete Geçirin

Tüm insanlar dünyayı duyularıyla anlar ve karar alma süreçlerinde de duyuların güçlü bir tesirsi vardır. İrtibat esnasında görsel duyulara, görüntüyü canlandıran sözcüklerle hitap etmek bu anlamda oldukça tesirlidir. Yeniden eş şeklide sözcüklerin işitsel karşılıklarını kullanarak heyecanlandırabilirsiniz. Dokunsal duylar için de misal olarak taze pişmiş elmalı turta kokusundan bahsedince insanlar nasıl da s sanki gerçekten o turtayı yemiş gibi mutlu oluyorsa s eş duyusal ifadeleri mevzuya göre üretmek güç olmayacaktır. Her güzergahıyla, sohbeti daha çekici ve tesirli bir duyu tecrübesine dönüştürmek için kullanabileceğiniz kelimeler vardır. Bunu yaptığınızda, onları anlattığınız şeye dahil edersiniz ve onları ikna edilmeye daha da yaklaştırırsınız.

16-Vaatlerini Oluşturun

Aldığınız ufak bir söz/vaat, kolayca daha büyük bir vaadin verilmesini sağlayabilir. Muhataplarınızdan sizin için ufak bir şey yapmasını isteyin. Söz konusu şeyin ne olduğunun ehemmiyeti yok. Burada ehemmiyetli olan kısım, onları daha güç ve daha fazlasını gerektirecek bir şeye yapmaya hazır olmalarını sağlamaktır.

17-Duygularına Hitap Edin

Duygusal süreçleri harekete geçirmek, en tesirli ikna usulleri arasındadır. Açlıktan can vermek üzere olan çocukların resimleri suçluluk, üzüntü ve duygusal rahatsızlık gibi duygulara yol açar. Bu duygulardan sakınmak için insanlar, fon isteyen kuruluşa dahi araştırma yapmadan büyük ölçüde para affedebilir.
Suçluluk ve yeis, itiraz edebileceğimiz tek duygu değil. Uzun zaman evvel, bir irtibat firmayı tatil için konut arayan insanları gösteren bir reklam kampanyası yayınladı. Trajik müziğin arka tasarıda yer aldığı, yumuşak aydınlatmanın olduğu civarda çekilen reklamı izleyen insanların suratlarındaki mutluluk ifadesi apaçıktı. İşletme, bu reklamla sayesinde, o zamanlar çok pahalı olan uzun mesafeli aramalardan daha fazla insanı ikna edebildi.

18-Anlamlarına Hitap Edin

Bilebileceğiniz tüm kurgusal ikna tekniklerinin yanında, insanların doğrudan pratik manasına hitap eden bir istekte bulunduğunuzda istediğinizi elde etme şöhretsınızı artırabilirsiniz. Hedef kitlenizin manasına hitap ederek, onları manalı düşünmeye sevk ederek ürün veya söyleminize müteveccih alakalarını arttırırsınız. Böylece şahsın anlamı ile duyguları arasında yaşaması muhtemel bilişsel uyumsuzluğu eksiltmenin yolunu da açabilirsiniz.

19-Şahsiyetlerine Vurgu ve İltifat

Çoğu insan için, güçlü bir şahsiyete sahip ahlaki bir insan olarak düşünülmeyi çok ehemmiyetli görür. Gerçekten iyi ve asil bir insan olarak takdir edilmek ve saygı dinlenmek istersiniz. En tesirli ikna etme tekniklerinden biri de karşınızdaki insanın bahsettiğiniz şeyi yapması halinde ne kadar iyi bir insan olduğunu ispatlayacağını ifade etmektir.

20-Çapa Atma Tesirsini Kullanın

Pazarlama literatüründe çapa atma tesirsi olarak öğrenilen bu deyim sık kullanılan bir ikna tekniğidir. Bu teknikte, evvel alıcılara daha pahalı bir uyuşma öneriyi sunularak ardından görece daha makul bir kampanya sunulur. Böylece şahıs karlı ve usluca bir uyuşma yaptığı düşüncesiyle kendini mutlu ve zaferli hisseder. Misalin, bir hizmet için muhtemel olan en yüksek maliyeti vererek başlayıp daha sonra çok az değişik bir hizmetin düşük maliyetini listelersiniz, şahıs bu vaziyette genellikle düşük maliyetli öneriyi seçer.

21. Lüzum Huyduğunuzdan Fazlasını İsteyin

İstediğinizi Kolayca Elde Etmenizi Sağlayacak 21 Etkili İkna TekniğiÇapa atmaya eş biçimde, gerçekten istediğinizden daha büyük, daha pahalı veya daha güç bir şey istemeyi kapsayan ikna tekniğidir. Bu mevzuda ilk önerinin haysiyetiyle seni geri çevireceklerini bilirsin. Bu senin için ehemmiyetli değildir. Burada mesele şu ki, maksimum sınırları zorladığın için muhataplarının, daha ılımlı bir isteğini kabul edilmesi daha kolay olur.
Hala istediğini elde edemezsen ne yapmalısın? İstediğini elde etmek yaşamda her zaman olmazsa olmaz değildir. Aslında, “Ne dilediğine dikkat et, zira hiç ummadığın anda reel olabilir!” diyen eski bir Çin atasözü vardır. Burada ehemmiyetli olan isteğe bağlı umudu gözetmektir. Bu surattan çoğu şey için umduğunuz şeyi alamazsanız, bu dünyanızın sonu olmadığı gibi sizin için daha hayırlı da olabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ