Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

İmmunohistokimya Usulü Nedir?

  • 02 Ekim 2021
  • İmmunohistokimya Usulü Nedir? için yorumlar kapalı
  • 129 kez görüntülendi.
İmmunohistokimya Usulü Nedir?

İmmunohistokimya tekniği, bir hücre ya da dokuda özel bir antijeni proteini ya da hücreyi arama tekniğidir. Teknik iki değişik düzey kapsar: 1 Lam hazırlama misalin statiklenmesi ve dokunun hazırlanması ve tepkin ile alakalı evreler antijenin geri kazanılması ve antikorlarla alakalı muameleler, 2 açıklama ve inceleme kısımlarıdır. İmmunohistokimya usulünde, bir doku içerisindeki aranan antijenler; antikor uygulanması […]

İmmunohistokimya Yöntemi Nedir?İmmunohistokimya tekniği, bir hücre ya da dokuda özel bir antijeni proteini ya da hücreyi arama tekniğidir. Teknik iki değişik düzey kapsar: 1 Lam hazırlama misalin statiklenmesi ve dokunun hazırlanması ve tepkin ile alakalı evreler antijenin geri kazanılması ve antikorlarla alakalı muameleler, 2 açıklama ve inceleme kısımlarıdır.

İmmunohistokimya usulünde, bir doku içerisindeki aranan antijenler; antikor uygulanması ve antikorun antijene spesifik bir biçimde bağlanması neticeyi belirlenebilir. Toplamda, antijenlerin antikorlarla belirlemesi ve görüntüleme gibi çok rakamda basamağı kapsar. Aynı harekâtlar hücreler için uygulandığında da bu teknik, immünositokimya ismini alır.

Araştırma ya da patoloji laboratuvarlarında, immünohistokimyasal tepkinler değişik gidişatlarda uygulanır. En ehemmiyetli uygulamalar: 1 ur hücrelerinin histogenetik tanısı, 2 urun alt tiplerinin tanımlanması misalin, lenfoma gibi 3 malignant urun ilk bölgesinin karakterize edilmesi, 4 bazı hastalıklarda, rehabilitasyona müteveccih bulguların ve prognostik etmenlerin incelenmesi, 5 iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı ur ayrımının yapılması, 6 hücre tarafından salgılanan yapıların ve materyalin anlaşılmasıdır. İmmuhistokimyanın, bereketli bir bitirici tanı usulü olduğu olayların %95’inde görüldü ve rehabilitasyon edici ve cerrahi usullerin işleyişine düşük maliyet ve yüksek kar ile katkı sağladı.

İmmunohistokimya Yöntemi Nedir?Usulün uygulanışında; misalin laboratuvara getirilişi, misalin statiklenmesi ve antikor uygulanması kritik düzeylerdir. Uzun müddet fiksasyonda statikleme harekâtı kalan taze misaller antijen özelliğini yitirebilir. Yapılan bir çalışmada; göğüs kanseri doku parçasının 12 hafta depolanmasının ardından antijen özelliğini kaybettiği görülmüştür. Ancak, aynı vaziyet 10 seneden fazla parafine gömülmüş halde saklanan doku parçaları için geçerli değildir. Misalin; formaldehitte statiklenmek ve parafine gömmek, uluslarası olarak en yaygın kullanılan histoloji usulü olmuştur. Fakat, formaldehit kullanımı antikorların bağlanmasında yanılgı ile sonuçlanabildiği için başka değişmezleyiciler de kullanılmıştır. Bu sebeple, içki ve aseton gibi içki temelli olanlar da kullanılmıştır.

Tekniğin Uygulanışı

Doku işlenirken, yüksek sıcaklık şartında genellikle 60 derecenin üzerinde parafinle kaplanır. Öteki bir ehemmiyetli düzey lamların hazırlanmasıdır. Misal kapsayan parafinler, kalınlığı 3 ile 7 mikrometre arasında olacak biçimde dilimlenir. Silane ya da polilizin gibi bağlayıcılar ile hazırlanmış lamların üzerine yerleştirilir. 3 mikrometreden ince parçalara cılız tepkin gösterir ve 7 mikrometreden daha kalın parçalar ise dokunun bir kısmının görüntülenememesine yol açabilir.

Antikorların misale bağlanmasının ardından mikroskopta görüntü alabilmek için, avidin-biotin peroksidaz kompleksi ABC ve streptavidin-biotin kompleksi LSAB kullanılır.
Usulde iki çeşit antikor kullanılır. Bunlar; primer ve sekonder antikorlardır. Primer ankikorlar ise monoklonal ve poliklonal olarak ikiye parçalarlar. Poliklonal antikorlar bir antijende birden fazla bölgeyi tanıyabilirler ve bağışıklık kazandırılmış hayvanlardan elde edilirler. Monoklonal antikorlar ise antijende tek bir bölgeyi tanıyarak daha spesifik neticeler verirler.

İmmünohistokimyada emin neticelerin ortaya çıkması için ehemmiyetli nokta; duyarlı ve spesifik primer antikorlar kullanmaktır. Antikorun alakalı proteini tanıma beceriyi görüntünün kalitesini çoğaldırır. Çok rakamda işletme ve akademik laboratuvarlar proteinlere özgü primer antikorlar sağlar. Uygun primer antikorun tercihi literatür araştırmasıyla ya da deneysel olarak yapılır. Ayrıca, uygun bir sekonder antikorun seçilmesi de görüntü ve inceleme için ehemmiyetlidir. Sekonder antikorlar primer antikorlara bağlanır ve aynı zamanda floroforlara da bağlı olurlar. Buradaki floroforlar görüntülemeyi sağlayan floresan moleküllerdir. Bu sayede sekonder antikorlar, ışıma ile görüntüyü sağlarlar ve görüntü mikroskop tarafını tutulur. Şayet iki değişik florofordan gelen sinyal çakışırsa, kusurlu bir görüntü elde edilir. Çakışmayan sekonder antikorların kullanılabilmesi için, hakimiyetler ehemmiyetlidir. Bu hakimiyetler, tek bir primer-sekonder antikor kombinasyonuyla işaretlenmiştir.

İmmunohistokimya Yöntemi Nedir?Yanlış bir antikor bağlanmasından kaynaklı olarak neticenin kusurlu olup olmadığının tanımlanabilmesi için olumsuz hakimiyetler hakimiyetler de kullanılır ve misalle mukayese etilir.
İmmünohistokimyanın mikroskoptaki görüntüye göre açıklanması, genellikle kalitatif ve göreceleri bir gidişattır. Özel bir molekülün hücresel yokluğu ya da varlığının açıklanması gerektiğinde kalitatif inceleme kullanılır. Fakat, patoloji laboratuvarlarında immünohistokimyanın rutin bir teknik haline gelmesinin ardından protein protein ölçüyü kantitatif olarak tespit etilmeye çalışılmıştır. Kantitatif inceleme usulleri ise son senelerde gelişmiştir. Bunun için, ışıma yapan hücrelerin yüzdesinin hesaplandığı ve bilgisayar temelli usuller kullanılır. Buna karşın, analistler protein ölçüyü hesaplamak için ELISA ve western blot usullerini daha yaygın olarak kullanılır. İmmünohistokimyanın ise en büyük verimi, özellikle patoloji laboratuvarlarında, tanı koyulması, kanser hücreleri ve öteki hücrelerin alt cinslerinin belirlenebilmesidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ