Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

İklimsu baskın Metamorfozların Balıkçılığa Tesirleri

  • 05 Temmuz 2021
  • İklimsu baskın Metamorfozların Balıkçılığa Tesirleri için yorumlar kapalı
  • 70 kez görüntülendi.
İklimsu baskın Metamorfozların Balıkçılığa Tesirleri

Balıkçılık dünya genelinde gün geçtikçe daha ehemmiyetli bir sektör olmaya başlamasıyla günümüzde kaynakların mesul ve sürdürülebilir avcılığı ehemmiyet kazanmıştır. Zira büyüyen teknoloji av ölçüsünü çoğaldırsa da gün geçtikçe kaynakların yoğun bir av baskısıyla karşı karşıya olması ve balıkların üremeleri için şans tanınmaması gibi vaziyetler kaynakların tükenmesine ve denizlerin çölleşmesine neden olur. Deniz ekosistemi sadece insan […]

İklimsel Değişimlerin Balıkçılığa EtkileriBalıkçılık dünya genelinde gün geçtikçe daha ehemmiyetli bir sektör olmaya başlamasıyla günümüzde kaynakların mesul ve sürdürülebilir avcılığı ehemmiyet kazanmıştır. Zira büyüyen teknoloji av ölçüsünü çoğaldırsa da gün geçtikçe kaynakların yoğun bir av baskısıyla karşı karşıya olması ve balıkların üremeleri için şans tanınmaması gibi vaziyetler kaynakların tükenmesine ve denizlerin çölleşmesine neden olur. Deniz ekosistemi sadece insan baskısıyla değil iklimlerin ani başkalaşımlarıyla da negatif etkilenmektedir.

İklim farklılığı zati yoğun av baskısı ve antropojenik tesir altında olan dünya balık avcılığında kalıcı farklılıklara neden olmaktadır. Özellikle çoğunluğu Afrika ve Asya ülkelerinde bulunan iç su balıkçılığı ve buradan elde edilen yiyecekler yüksek tehlike altındadır. Asya ülkelerinde özellikle iç su balıklarının yetiştiriciliği yaygın olduğu için iklimsu baskın metamorfozların negatif tesirleri bu ülkelerde fazlasını sezilir.

İklimsu baskın Metamorfozların Ekolojik ve Fiziksel Tesirleri

İklimsu baskın metamorfozların altında olan okyanus ve denizler ısınır fakat bu ısınma coğrafik olarak eş bir dağılım göstermez. İklimsu baskın ısınmanın neden olduğu sıcaklık ve salinite’nin beraber tesiri ile yüzey suyunun yoğunluğunu eksiltmesi beklenir ve böylece dikey tabakalaşma alana gelmektedir. Başka Bir Deyişle tuzluluk ve sıcaklık farkları su yüzeyinden başlayarak dip kısımlara doğru kümeleşirler. Bu vaziyet değişik su kütleleri oluşturması sebebiyle nutrient başka bir deyişle gıda tuzları olarak öğrenilen elementlerin yüzey katmana geçişini ve kullanımını negatif tesirler. Bir öteki dokunuşla dipteki gıda tuzları katmanlaşma sebebiyle yüzeye erişemez. Bunun neticesinde ilk ve ikincil imal düşer ve zincirleme bir biçimde ekosistemde yer alan öteki cinslerde bu vaziyetten etkilenir. El-Nino da yaşanan sıcaklığın, tuzluluğun kombinasyonu olan yoğunluk metamorfozu ile başta Peru Hamsisi Engraulis ringens ve öteki cinslerin avcılığının çok eksilmesi bu vaziyete örnektir.Upwelling ismi verilen dip akıntılarının yüzeye çıkması hadiseyi kimi zaman iklimsu baskın metamorfozlar ile gıda zincirine hasarlı tesir ederek eksilir. Bu vaziyet başta fitoplankton ve balık yapımını mevsimsel olarak düşer.

İklimsel Değişimlerin Balıkçılığa EtkileriOkyanuslarda asitlik derecesinin yükselmesi başka bir deyişle pH ‘ın düşmesi mercan resiflerinin eforsuzlaşmasıyla tamlığını bozarak ehemmiyetli bir biçimde tehdit eder. Kısa yarıyılda artan asitlik ve sıcaklık seviyeleri mercan resiflerinin beyazlaşmasını ve bozunmaya uğrayarak ona bağlı olan öteki canlıları negatif tesirler. Sıcaklığın çoğalması gibi iklimsu baskın metamorfozlar genellikle sıcak su cinslerinin yayılım alanını çoğaldırırken, soğuk su cinslerinin yayılım alanını eksiltmesi beklenen bir vaziyettir. Bu vaziyette en süratli biçimde etkilenen cinsler pelajik cinslerdir. Yüzey su sıcaklığının çoğalmasıyla pelajik balıklar dip sulara doğru inerler böylece faize zamanı da bu vaziyetten etkilenir. Akdeniz’de istilacı ve egzotik cinslerin görülmeye başlamasının bir sebebi de iklimsu baskın başkalaşım ve ısınmadır. Akdeniz’ in tropikalizasyonu sıcaklığın çoğalması ile sıcak ve ılık suda yaşayabilen canlıların daha yüksek enlemlere taşınması ile sonuçlanır.

Yüksek enlem ve yüksek yükseltide bulunan göllerde vaziyet değişiktir, bu göllerde sıcaklığın çoğalması suyun buz yakalaması vaziyetini maniler ve ısınan suda alglerin çoğalışı kollanır. İmal çoğalır. Fakat tropikal derin göllerde nutrientin eksilmesiyle liken imali düşer. Göllerin akıntı sistemleri daha değişik bir yapıdadır. Su sirkülasyonu zamana, sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sirkülasyon yoğunluğa tesir eden parametre tuzluluk tesiri az olduğu için yavaştır.

Balıkçılığa Tesirleri

İklim farklılıkları dediğimiz vaziyet hakikatinde mevsimlerin basmakalıpın üstünde izlemesi ile yaşanan anomalilerdir. Sıcaklık çoğalışları veya fazla soğuklardır. Balıkçılığa bağlı ekonomiler bu mevsimsel başkalaşımlardan aşırısıyla etkilenirler. Sıcaklığın çoğalması ile yüzeyde eksilen gıda balık stoklarını eksiltir veya dip kısımlara gitmesine neden olur. Ekonomisi cılız ve az gelişmiş ülkeler bu vaziyetten kolay etkilenir. Zati fazla tüketim sebebiyle tükenmeye surat yakalamış stoklar birde iklimlerdeki ani metamorfozlar tarafından hasar görmesiyle balıkçılık sektörü yeni uygulamalar ve yasaklarla karşı karşıya gelecektir. Bu yasaklar ve uygulamalar balıkçılıkla uğraşan ülkelerde hükümetler tarafından sürdürülebilir ve mesul balıkçılık kavrayışı ile uygulanır ve balık stoklarının ileri jenerasyonlar için kalıcı hale getirilmesi sağlanmalıdır.

İklimsu baskın metamorfozlar her ne kadar natürel hadiseler olarak bilinse de sanayileşme ve ormanların imha edilmesi gibi vaziyetlerin tesirleri vardır. Ayrıca fosil yakıtlar, odun yanması küresel ısınmayı süratlendiren büyük tesirlerdir. Yeşil karbon nebat ve toprak tarafından yakalanan karbonlar olup küresel karbon döngüsü için hayatidir. Mavi karbon ise tüm okyanuslarda ve buradaki canlılar tarafından yakalanan karbondur ve yeşil karbondan %55 daha fazladır. Denizlerdeki nebatları karbon atomlarının yakalanmasını sağlayan başlıca cinslerdir ve her sene %2-7 arasında bir oranla insan baskısı, yanlış idare sebepleri ile süratle yok olmaktadır. Nebatların eksilmesi, katmanlaşma ile sirkülasyonun düşerek karışımın reelleşmemesi ve asitliğin çoğalması gibi nedenler okyanusların CO2 emilimini düşürür. Netice olarak hükümetler bilim adamları ve balıkçılarla iş birliği içerisinde olmalı, deniz ekosistemini gözetecek kararlar alıp uygulamalıdır.

Yazar:Enes Eker

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ