Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Hücre Kuleleri Nedir ve Nasıl Çalışırlar?

  • 23 Nisan 2021
  • Hücre Kuleleri Nedir ve Nasıl Çalışırlar? için yorumlar kapalı
  • 69 kez görüntülendi.

Bir hücre kulesi hücre sitesi olarak da adlandırılmaktadır ve hücresel ağ üzerinden iletişimi basitleştirmek için anten ve diğer elektronik bağlantı teçhizatlarının genellikle bir kule, radyo direği veya başka bir yükseltilmiş yapı üzerine yerleştirildiği hücresel özellikli bir mobil aygıt kulesini ifade etmektedir. Başka Bir Deyişle, mobil aygıtların çalışmasını sağlamaktadır. isminden de anlaşılacağı gibi kablosuz telefon, teknik olarak baz […]

Bir hücre kulesi hücre sitesi olarak da adlandırılmaktadır ve hücresel ağ üzerinden iletişimi basitleştirmek için anten ve diğer elektronik bağlantı teçhizatlarının genellikle bir kule, radyo direği veya başka bir yükseltilmiş yapı üzerine yerleştirildiği hücresel özellikli bir mobil aygıt kulesini ifade etmektedir. Başka Bir Deyişle, mobil aygıtların çalışmasını sağlamaktadır. isminden de anlaşılacağı gibi kablosuz telefon, teknik olarak baz istasyonu olarak adlandırılan şeye kablosuz olarak bağlanmaktadır, genel anahtarlamalı telefon ağının PSTN kablolarına irtibatı sürdürürken sürekli sesli bağlantı kurmayı sağlamaktadır.

PSTN, analog ses bilgilerini taşımak için bakır teller kullanan beynelmilel telefon sistemi standardını ifade etmektedir. Çalışma ilkeleri mevzubahisi olduğunda, Android veya iPhone için ses ve bilgi hizmetlerini sağlayan hücresel kule ve baz istasyonu, kulelerin konuttan çok daha geniş bir coğrafi alanı içerecek biçimde inşa edilmesi dışında çok değişik değildir. Ayrıca, baz istasyonu aynı anda suratlarca aygıtı desteklemek ve değişik radyo frekanslarında çalışmak üzere planlanmıştır. Hücre siteleri, kullanıcıların baz istasyonundan ötekisine seyahat ederken, süratli şeritli bir otobanda 100 mil/saat süratle giderken dahi irtibatlarını gözetmelerini sağlamaktadır.

Hücre Kuleleri Nasıl Çalışır?

Hücre Kuleleri Nedir ve Nasıl Çalışırlar?Hücre kulesinin ana işi, cep telefonlarından ve diğer hücresel makinelerden RF sinyalleri radyo frekansı ileten, alan antenleri yükseltmektir. Kule antenlerinden, genellikle yer seviyesinde saklı bir biçimde bulunan baz istasyonu teçhizatına bir dizi tel uzanmaktadır. Baz istasyonunun bileşenleri, radyo sinyalleri anten üzerinden, sinyal amplifikatörleri, birleştiriciler, çoklayıcılar ve bir sistem kontrolörü gibi diğer bileşenlerle beraber iletmek ve almak için akdikeni-vericileri kapsamaktadır. Amaçlanan bir hücre alanını kaplamak için, mühendisler antenlerin yeterince uzun olmasını sağlamalıdır. Bu sebeple, hücre kuleleri genellikle 50 ila 200 feet yüksekliğindedir. Günümüzde, bu kuleler kafes çerçevesi veya çelik direkler gibi bağımsız yapılar olabilmekte veya başka yapılara yapıştırılabilmektedirler. İkinci kategoride, hücre kuleleri genellikle binalara, köprülere, tünellere, su kulelerine, trafik ışıklarına, cadde ışıklarına, reklam panolarına vb. yerlere yerleştirilmektedir. Harcayıcıların estetik endişelerine geçim sağlamak için kuleler artık sancak direklerine veya ağaçlara benzemek için kamufle edilebilmektedir.

Hücre Kulesinin Erimi

Bir hücre kulesinin çalışma aralığı, mobil aygıtların hücre kulesine emin bir biçimde bağlanabileceği aralık olarak belirlenmektedir. Ancak, bu aralık değişmez bir sayı değildir, bununla beraber muhtelif etmenlere bağlı olmaktadırlar. Bu etmenler alttaki gibidir:

Antenin yüksekliği Kullanılan sinyalin frekansı Vericinin nominal eforu Baz istasyonu etrafında etraf hava şartları Site anten dizisinin güzergah özellikleri Yakındaki binaların radyo enerjisinin yansıması/soğurulması Üyenin mobil makinesinin nominal yeri, uydu bağı/uydu-yer bağı bilgi sürati

Uygulamada, baz istasyonları, firma üyelerinin çoğuna daha iyi hitap etmek için yoğun popülasyonlu bölgelerde gruplandırılmaktadır. Tek bir alandaki hücresel trafik, baz istasyonunun kapasitesi ile hudutludur. Bu kapasite sınırlaması genellikle hücre kulelerinin aralığını tanımlayan etmendir. Banliyö alanlarında, baz istasyonları genellikle 1-2 mil arayla yerleştirilmektedir, ancak yoğun metropol şehirlerde kuleler 0,25-0,5 mil kadar yakın olabilmektedirler. Eş biçimde, aralık araziye göre değişmektedir. Düz bir arazi için, kuleleri 30-45 mil arasında boşluklu yerleştirmek olası olabilmektedir. Öte yandan, arazi engebeli olduğunda, çalışma erimi 3-5 mil kadar düşebilmektedir. Bu sebeple, Büyük Kanyon gibi özellikle engebeli bir istasyonu ziyaret edildiğinde, bu cins bir ağ irtibatına sahip olmaktan dolayı hayal kırıklığına uğramak mümkündür. Ayrıca, çok fazla şahıs aynı anda trafik sıkışıklığı veya ehemmiyetli bir spor aktifliği sırasında hücresel bir ağı kullanmaya çalıştığında, ağ irtibatı meseleleriyle de karşılaşabilmektedir. Bu gibi gidişatlarda, cep telefonun bir ağ görüntüleyebilse de, genellikle yeni bir irtibat başlatmasını yasaklanmaktadır.

Hücre Kuleleri Kansere Neden Olabilir mi?

Hareket halindeyken hücresel ağların kullanımı ve internet için çoğalan kullanımıyla beraber, hücre kulelerinin kansere neden olup olmadığı merak edilmektedir. Bunun yanıtı net bir biçimde “hayır” değildir. Hücre kulesi montajının sıhhat üzerindeki tesirlerine ait yürütülen çalışmalar genellikle neticesiz kalmıştır. Bu, hücre bölgelerinden dağılan radyo mesajımını muhtemelen kanserojen olarak kabul eden Dünya Sıhhat Teşkilatı’nün WHO raporunda dahi yansıtılmaktadır. Başlangıçta dünyaya güneşin ışığı ve kızılötesi ışınım, ısı habercileri hâkim olmuştur. Ancak günümüzde, yükselen telefon kulelerinin inşası ve uslu telefonların yaygınlığı ile radyo dalgaları hâkimiyette gelişiyor gibi görünmektedir.

Telefon kulelerinin sıhhat tehlikeyi oluşturup oluşturmadığı düşüncesi onlarca yıldır evham dinlenmesine neden olmuştur. Kulelerin ve cep telefonlarının varlığı, mobil aygıtların yalnızca birkaç şahsın taşıdığı lüks ve karışık bir teknolojik teçhizat olduğu zamanlarda dahi bu vaziyet insanları hep ilgilendirmiştir. Bugünkü vaziyet daha fazla kaygıya neden olarak gösterilmektedir zira cep telefonları kundura kadar yaygın ve lüzumludur. Her konutta bir yönlendirici bulunmaktadır ve her ikisini de barındırmak için radyo kuleleri ağaçlardan daha sık yapılmaktadır.

İyonize ve İyonlaştırıcı Olmayan Işınım

Her türlü fobi büyük miktarda meçhullükten kaynaklanmaktadır, bu da esasen bilgi beceriksizliğidir. Bu gidişatta, telefon kulelerinin fobisi, elektromanyetik fiziğin anlaşılamamasından kaynaklanıyor gibi görünmektedir. Yedi tip elektromanyetik ışınım enerjilerine göre iki sınıfa parçalayabilir: iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan ışınım. İyonlaştırıcı ışınım, yüksek frekanslı ultraviyole ışınları, X ışınları ve gama ışınlarını kapsayan bir elektromanyetik ışınım spektrumunu temsil etmektedir ve nükleer bir çoğalışın yıkıntılarıdır. Bu emisyonlara uzun müddet maruz kalmak, muhtelif kanserlere yol açabilen hücresel değişinime neden olabilmektedir. Bunun sebebi, isminden de anlaşılacağı gibi, molekülleri iyonize etme ve balanssızlaştırma meylindedir.

Hücre Kuleleri Nedir ve Nasıl Çalışırlar?Bu yüksek frekanslı dalgalar o kadar zindedirler ki, tek tek parçacıklar gibi madde ile etkileşime girmektedirler, maddenin bileşenlerini kararlı yapılarından çarpıştırır ve tekmelerler. Böyle zinde bir ışınıma maruz kalmak, kanserin ve diğer otoimmün hastalıkların ana sebebi olan Deoksirübo Nükleik Asit’nın yapısını bozmaktadır. Diğer yandan, iyonlaştırıcı olmayan ışınım, elektromanyetik ışınımın düşük frekanslı spektrumlarını temsil etmektedir. Bunlar radyo dalgaları, mikrodalga fırınlar, kızılötesi ve görünür ışığı kapsamaktadır. Düşük frekansları sebebiyle, bu dalgalar çok düşük enerjilerle seyahat ederek iyonize edilemez hale getirmektedir ve parçacıkları kararlı moleküler yapılardan uzaklaştıramamaktadır. Düşük frekanslı dalgaların Deoksirübo Nükleik Asit moleküllerini bozacak kadar enerjilendirilmemesi, telefon kulelerinden aralıksız olarak dağılan radyo dalgalarının hasarsız olduğu anlamına gelmektedir.  Fobinin, çocukların büyümekte olan beyinlerini ve vücutlarını etkileyen ışınım mevzusunda evhamlı olan ebeveynlerde görülmesi olasıdır.

Muhtemelen Kanserojendir

Burada kaygılanılması gereken tek etkenin telefon kuleleri olmadığını öğrenmek gerekir. Telefon kuleleri; telefonlar ve yönlendiriciler minyatür kulelere benzemektedir. Hakikatinde, yalnızca rakamca daha fazla değil, aynı zamanda çoğu cep telefonu kulesinden çok daha yakındırlar. İyonlaştırıcı olmayan ışınım üreten mikrodalgalar hasarsızdır, ancak konsantre mikrodalgalar cilde nüfuz edebilmekte ve dokuları yakabilmektedir, ayrıca fırınlar bu biçimde çalışmaktadır. Dünya Sıhhat Teşkilatı’nün WHO Radyo Kanseri muhtemelen kanserojen olarak kabul eden Beynelmilel Kanser Araştırmaları Ajansı’nda IARC yansıtılmaktadır ve kuleler bir tehdit oluşturmuyor gibi görünmemektedir, fakat bundan bütün olarak emin olunamamaktadır. Ancak, hasarsız olmalarının bir hayli sebebi bulunmaktadır.

İlk olarak, antenler genellikle yüksek kulelerin veya binaların üzerine monte edilmektedir, bu da dağılan ışınımın efor seviyelerinin yere doğru inerken eksilmesine neden olmaktadır.  Federal Bağlantı Kurulu FCC tarafından tanımlanana göre emisyon taban seviyesinde, tehlikesiz mesajım hudutlarından 1000 kat daha düşük olmaktadır. Başka bir deyişle, zarar ihtimali düşüktür. İkincisi, sinyaller aralıksız değil, aralıklı olarak iletilmektedir.

Bununla beraber ışınım, bu kulelerin yakınında yaşayan insanlar, misalin çatının hemen altında yaşayanlar veya pencereleri doğrudan kendilerine bitişik kısa bir binaya monte edilen gibi bina soğukkanlıları etkileyebilme ihtimali bulunmamaktadır. Zira çimento, ahşap ve diğer maniler sinyalleri zayıflatmaktadır, böylece potansiyel olarak hasarlı ışınım ölçüsünü yasaklamaktadır. Efor seviyelerinin antenin hemen yanında maksimum seviyede olduğu öğrenilmektedir, bu sebeple doğrudan maruz kalan yerlere ulaşım hudutlu olabilmektedir. Yeniden de, çok rakamda kulenin yakınında yaşayan durgunlar ve kanser ihtimali ile alakalı çalışmaların yetersizliği, kesin bir neticenin ortaya çıkmasına izin vermemiştir.

Tekerlek Üzerindeki Hücreler COW

Hücre kuleleri genellikle kalıcı yapılara bağlı olsa da, bazı cerrahlar teknik olarak tekerlek üzerindeki hücreler COW olarak adlandırılan vasıta filolarına da kurulabilmektedir. Hücre Kuleleri Nedir ve Nasıl Çalışırlar?COW’lar geçici hücre bölgeleri olarak işlev görmektedirler, bunun sebebi zararlı teçhizat veya elektrik kesintileri vaziyetinde geçici bir operasyon olarak çözüm için kullanılmaktadır. Ana baz istasyonunda bir elektrik kesintisi vaziyetinde, tipik olarak COW’lara bir jeneratör dahildir.

Hücre Kulelerinin Geleceği

Ek spektrum kullanılabilirliği ile bitirilen çalışmalara göre, büyüyen ve yanaşan 4G ve 5G teknolojileriyle ilişkili faydalı dijital protokollerin tanıtılması ve bulguyu sayesinde bir hayli mobil ağ sağlayıcısı günümüzde hücre kulelerini yine birleştirmek istemektedirler. Bu, ağ cerrahlarının kullanılan kule rakamını eksiltmesine izin vermektedir başka bir deyişle bu da her bir kuleyle alakalı şirket giderlerini eksiltmektedir. Tüm bunlar telekom işletmeleri için çoğalan kazanç ve kâr anlamına gelmektedir. Misalin, bir müddet evvel, Sprint hücre bölgelerinin üçte birine yakınını elemiştir. Bu, takribî 20.000 hücre kulesinin eksilmesine neden olmuştur

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ