Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Glutatyon’un Sağlığa Verimleri, Beceriksizliği ve Çözüm Yolları

  • 27 Nisan 2021
  • Glutatyon’un Sağlığa Verimleri, Beceriksizliği ve Çözüm Yolları için yorumlar kapalı
  • 120 kez görüntülendi.

Tüm antioksidanlar arasında en ehemmiyetlilerinden biri olan Glutatyon sıhhat sektöründe en çok konuşulan desteklerden biridir. Bu antioksidanın kalp, karaciğer ve beyin sıhhatini iyileştirmeyi kapsayan muhtelif faydaları vardır. Altta glutatyon, verimleri ve yan tesirlerine dair bilimsel olarak bilgiler sunulmuştur. Glutatyon Nedir? Glutatyon GSH bedenin ana antioksidanıdır. Oksidatif stres ile gayret etmek ve hasarlı hür radikalleri tesirsiz […]

Tüm antioksidanlar arasında en ehemmiyetlilerinden biri olan Glutatyon sıhhat sektöründe en çok konuşulan desteklerden biridir. Bu antioksidanın kalp, karaciğer ve beyin sıhhatini iyileştirmeyi kapsayan muhtelif faydaları vardır. Altta glutatyon, verimleri ve yan tesirlerine dair bilimsel olarak bilgiler sunulmuştur.

Glutatyon Nedir?

Glutatyon GSH bedenin ana antioksidanıdır. Oksidatif stres ile gayret etmek ve hasarlı hür radikalleri tesirsiz hale getirmek için muazzam bir kapasiteye sahiptir. Kimyevi olarak bakıldığında, glutation 3 amino asitten oluşan bir tripeptittir. Bu aminoasitler şu biçimdedir:
• Glutamik asit
• Sistein
• Glisin
Glutatyon'un Sağlığa Faydaları, Eksikliği ve Çözüm YollarıBeden, glutamin yapmak için glutamik asit kullanmaktadır. Bu üç amino asit glutatyonla birleştirildiğinde, riskli hür radikalleri, toksik ilaçları ve ağır metalleri detokslamak için süper bir efor kazanırlar. Bu mekanizma tüm bedeni işlev bozukluğundan ve hastalıklardan gözetmektedir. İlk bakışta, glutation C vitamini ve E vitamini gibi diğer iyi öğrenilen antioksidanlara eş. Kayda bedel olan, çoğu antioksidandan değişik olarak beden glutatyon üretebilir. Sadece doğru yapı taşlarına gereksinimi vardır.
Reelinde, bedenin sıhhatli bir hayat sürmek için glutatyon yapması gerekir . Bilim adamları, seviyelerini bireyin ömrünün şahane bir göstergesi olarak dahi önermişlerdir. Glutatyon beceriksizliği, kanser, kalp hastalığı, Parkinson ve Alzheimer gibi bir hayli hastalığın altında uyuyan sebeplerden olan oksidatif strese duyarlılığı arttırır. Öğrenilmelidir ki glutatyon bedenin ana antioksidandır ve muhtelif kimyevileri arınmasıyla optimum sıhhati gözetmeye dayanakçı olur.

Glutatyon’un Sağlığa Verimleri

Glutatyonun verimleri o kadar geniştir ki hepsini listelemek neredeyse imkânsızdır. Bununla beraber, destek almak, glutatyon seviyesini yükseltmenin sadece bir yoludur ve bu en her zaman iyi strateji olmayabilir. Bu eforlu antioksidanın verimlerinden kimileri şu biçimdedir:
Oksidatif stresle gayret eder: Glutatyon, reaktif oksijen cinslerini ROS ve bedendeki oksidatif stresi eksiltir; aksi takdirde hücrelere ve Deoksirübo Nükleik Asit’ya hasar verir. Temel olarak, oksidatif stresi eksiltmek, kanser, iltihaplanma, beyin zararı ve diğer sıhhat meseleleri tehlikesini eksiltebilir. Glutatyon, C vitamini ve E vitamini gibi bedenin gereksinim dinlediği diğer antioksidanların yenilenmesi için de aynı derecede ehemmiyetlidir. Tek bir maddeyle asla hakikatleştirilemeyen bir misyon olan genel antioksidan korunmasını arttırır. Glutatyon'un Sağlığa Faydaları, Eksikliği ve Çözüm Yolları
Enflamasyonu düşürür: Glutatyon GSH çoğu enflamatuar sitokin yapımını maniler. Kronik sıhhat meseleleri varsa, sitokinler bireyi aralıksız düşük dereceli inflamasyon gidişatında meblağlar. Yapılan araştırmalarda glutatyon yetersizliğinin farelerde iltihaplanmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Enflamatuar yolakları MAPK ve iNOS bloke etmek seviyelerini geri kazanmış bu, glutation ve inflamasyonun çok sıkı ve karşılıklı bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Enflamasyondan mustarip olanlar, altta uyuyan sebebi çözmek, uzun vadede GSH seviyesini yükseltmeleri anahtar bir çözüm olabilir.
İhtiyarlama karşıtı: Daha az glutatyon sayesinde hür radikaller bedene hasar verebilir. Ve ihtiyarlama sürecini ve öğrenişsel gerilemeyi süratlendirebilir. Yapılan bir hayli çalışma, bedenin ihtiyarladıkça bu antioksidandan daha az yararlandığını ortaya çıkarmıştır. Bayanlarda, menopozun başlangıcında seviyeleri düşer ve sonrasında düşük kalır. Yaşlılarda düşük seviyelerden çoğalan oksidatif stres, kemikleri daha kırılgan hale getirebilir ve osteoporoza katkıda bulunabilir.
Anksiyete, bunalım ve stres: Araştırmalar, bunalımı olan şahısların düşük glutatyon seviyelerine sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre, glutation stres altındaki hayvanlarda bunalımı önlemiştir. Dahası, endişe önleyici ilaçlar kısmen seviyelerini yükselterek işe yarayabilir.
OKB ve şizofreni: Şizofreni hastaları düşük glutatyon seviyesine sahiptir. Beyindeki glutatyon seviyesini artıran NAC, muayenehane çalışmalarda şizofreni semptomlarını iyileştirmiştir. OKB hastaları beyninin bazı bölgelerinde düşük GSH seviyelerine ve yüksek kan hür radikal seviyelerine sahip olabilir. Glutation’un artırılması, antioksidan korunmayı, stres mukavemetini ve genel semptom şiddetini artırabilir. Bipolar bozukluğu rehabilitasyon etmek için kullanılan çoklu ilaçlar glutatyon seviyelerini artırarak çalıştığından, natürel olarak artırılması da ruh halini ve semptomları stabilize etmeye dayanakçı olabilir.
Otizm ve DEHB: Otizm teşhisi konan çocukların% 20-40’ında daha düşük glutation seviyeleri vardır. Faal glutatyon formunu oluşturma ve restore etmede değişik anormallikleri vardır. Otistik çocuklarda seviyeleri restore etmek için oral ve transdermal glutatyon geliştirilmektedir. DEHB olan insanlar düşük glutatyon ve yüksek oksidatif stres seviyelerine sahiptir. Ek çalışmalar yapılıncaya kadar, otizmi veya DEHB’si olan çocuklar için glutatyon yardımları mevzusunda dikkatli olunmalıdır. Piyasada satılan mahsullerin çoğunun biyoyararlanımı meselelidir ve kimileri çocuklarda test edilmemiştir. NAC, piknojenol, sistein bakımından zengin ve kükürt kapsayan gıdalar çocuklarda glutatyon seviyelerini yükseltmek için daha tehlikesiz alternatiflerdir.
Alzheimer hastalığı: Beyin enerji için yakıt yakarken reaktif oksijen cinsleri aralıksız olarak üretilir. Beynin sıhhatli kalmaları için onları detoks etmesi gerekir ve glutatyon bunu olası kılmakta anahtar rol oynar. Alzheimer hastalığı, kısmen oksidatif strese neden olur. Antioksidanlar hastalığı önleyebilir veya yavaşlatabilir. Muhtelif muayenehane çalışmalar, oral olarak E vitamini alımında eforlu bir antioksidan Alzheimer ilerlemesinin durduğunu tespit etmişlerdir. Alzheimer’de toksik proteinlerin birikmesi, GSH seviyelerini düşürerek hastaları daha fazla noksanlık tehlikesine sokmaktadır. Alzheimer’lı farelerde, çoğalan glutatyon hafızayı çoğaldırabilir, plak birikimini eksiltebilir ve genel semptomları iyileştirebilir. Glutatyon'un Sağlığa Faydaları, Eksikliği ve Çözüm Yolları
Parkinson hastalığı: Glutatyon, Parkinson hastalığında dopamin nöronlarına hasar veren oksidatif stres ile gayrette dayanakçı olabilir. Parkinson hastaları beyinde düşük glutatyon seviyelerine sahiptir ve GSH’yi artırmak bu hastalığı önlemek için erken bir temkin olabilir. Bir çalışmada, bir ilaç 3,4-dihidroksi-benzalaceton, glutatyon seviyelerini artırarak Parkinson hastalığını önlemiştir. Şahısta beyin sıhhati bozukluğu veya cılız öğrenişsel işlev varsa, beyine glutatyon ve diğer antioksidanlar üretmesi için gereksinim dinlediği yapı taşlarını yeterince sağlamak çok ehemmiyetlidir.
Enfeksiyonlarla gayret: Viral enfeksiyonlar bedene iltihaplanma sebebiyle oksidatif stresle daha fazla glutatyon kullanarak su sağlar. Bir Hayli kronik hastalıkta, cılız bağışıklık ve çoğalmış enfeksiyon tehlikeyi, düşük GSH seviyelerine bağlıdır. Glutatyon tükendiğinde, bağışıklık hücreleri enfeksiyonlarla savaşma hünerlerini kaybeder. Bedende glutatiyonu artıran NAC , bağışıklık hücrelerinin vereme neden olan bakterileri öldürme marifetini geri kazanmıştır. Başka bir çalışmada, sistein seviyelerinin korunması glutatyonun hakimiyet altında yakalanmasına dayanakçı olmuştur. Buna karşılık, bağışıklık hücreleri mikropları yok etme eforuna kavuşmuştur. Daha yaşlı AIDS hastaları daha az GSH üretir, bu da zati kırılgan bağışıklık sistemlerini zayıflatır ve insülin duyarlılığını eksiltir. Glutatyon seviyelerinin çoğalması semptomları iyileştirmeye ve bakteriyel enfeksiyon tehlikesini eksiltmeye dayanakçı olabilir.
Gut: Bireyler IBS glutation birleşimine katılan enzimlerin etkinliğini eksiltmiştir. Ayrıca, ana bileşeni olan sistein seviyelerinin daha düşük olma meylindedirler. Serbest radikalleri eksiltmede en ehemmiyetli enzime glutatyon peroksidaz denir. Bu enzim glutation kullanır ve hasarlı maddelerle çalışmak için selenyum gerektirir. Bu enzimin yüksek seviyeleri, nötrleştirilmesi gereken daha oksidatif strese işaret eder. Bu enzim ayrıca bağırsak astarının yenilenmesine ve kuvvetlendirilmesine dayanakçı olur. Hayvanlarda, glutation, sızdıran bağırsakların önlenmesine dayanakçı olabilecek bağırsak astarına gözetir. Özetlemek gerekirse, bağırsak sıhhatini iyileştirmek için alttaki adımları atılabilir:
• Yüksek proteinli hayvansal kaynaklar gibi zenginleştirilen besinlerle sistein alımını artırmak.
• Glutatyon veya glutamin, glisin ve sistein gibi yapıtaşları ile desteklemek
• Selenyum bakımından zengin gıdaların tüketimini artırmak ve selenyum kan seviyesinin düşük seviyede olmadığını hakimiyet etmek
Kanser: Glutatyon, kanser hücrelerinin ayrılınması ve yaşamda kalması üzerinde derin bir tesire sahiptir. Beceriksizliği, kanserin ilerlemesinde rol oynayan oksidatif stresin çoğalmış zararına yol açmaktadır. Tahlilciler, çoğalan glutatyon alımı ile düşük oral ve boğaz kanseri tehlikeyi arasında anlamlı bir iletişim ortaya çıkarmışlardır. Glutatyon ayrıca kemoterapinin yan tesirlerini eksiltebilir. Ama bu o kadar kolay değildir. Glutatyon genellikle iyidir ancak, makûs emelli hücreler bundan nasıl faydalanılacağını bilmektedir. Bu anlamda, glutatyon, kanser mevzubahisi olduğunda hem iyi hem de makûs olabilir. İyi ve makûs olma vaziyetleri şu biçimde reelleşir:
İyi: Kanserojenlerin uzaklaştırılmasında ve detoksifikasyonunda çok ehemmiyetlidir. Beceriksizliği kanserlerin gelişmesini tetikleyebilir.
Makûs: Kanserli hücreler sağladığı verimleri makûsa kullanabilir. Kanserler, onları gözeten ve kemoterapi ilaçlarına karşı mukavemetini artıran glutation seviyelerini artırabilir.
Her zaman olduğu gibi denge koşuldur. Sıhhatlı glutatyon seviyelerini gözetmek, muhtemelen geliştirildikten sonra kanserlerle savaşmaya dayanakçı olacağından daha fazla önlemeye dayanakçı olacaktır. Glutatyon'un Sağlığa Faydaları, Eksikliği ve Çözüm Yolları
Kalp sıhhati: Düşük glutatyon peroksidaz etkinliği ve düşük glutatyon seviyeleri, yüksek oksidatif stres ve çoğalmış kalp krizi tehlikeyi ile ilişkilidir. Kardiyovasküler hastalık, büyük miktarda kalp dokularındaki oksidatif strese neden olur. Glutatyon hür radikalleri eksiltmede dayanakçı olabilir ve buna bağlı olarak inme veya kalp krizi tehlikesini eksiltir.
Diyabet: Tip 2 diyabet ve yüksek kan şekeri bedende düşük glutatyondan kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, hasarlı hür radikallerin birikmesi, kalp problemleri, beyin ve asap zararı gibi bir hayli karmaşıklığa neden olur. Glutation’u artırmak bu meseleleri önleyebilir veya sınırlayabilir.
Böbrek sıhhati: Böbreklerdeki oksidatif stres ciddiyetine bağlı olarak hafif böbrek problemlerine veya hatta bütün şişmiş böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hemodiyalizde kronik böbrek hastalığı olan 20 şahıstan oluşan bir çalışmada, glutatyon böbrek işlevlerini iyileştirmiş ve kansızlığı tersine çevirmiştir. Fareler üzerine yapılan bir çalışmada glutatyon kuvvetlendirici NAC, suni tatlandırıcı aspartamdan böbrek hastalığını önlemiştir.
Karaciğeri koruma: Glutatyon, karaciğer hastalığına yol açabilecek oksidatif stresi nötralize ederek karaciğeri sıhhatli meblağ. Karaciğeri detoks etmede ve kükürt bakımından zengin antioksidan yollarını gözetmede ehemmiyetli bir rol oynar. Hasarlı maddeler ile karşılaştığı zaman, glutatyon karaciğer zararı önlemek yararlıdır.
Bağımlılıklar: Muhtelif suiistimal ilaçları kokain gibi içkinin yanı gizeme ve metamfetaminler gibi reaktif oksijen cinslerinin üretimini çoğaldırır. Bunlar, beyni ve tutumu değiştirebilir veya zarara neden olabilir. Bazı çalışmalar, çoğalan glutatyonun, yeme bozukluklarından içki/uyuşturucu kullanımına kadar bağımlılık yaratan tutumların üstesinden gelmeye dayanakçı olabileceğini düşündürmektedir. Antioksidan gözetmenin çoğaldırılması yalnızca beyni gözetmekle kalmaz, aynı zamanda bedendeki hasarlı maddelerin detoksuna dayanakçı olur. Kronik içki makûsa kullanımı karaciğerde glutatyon eksiltir. GSH seviyelerinin yükseltilmesi, yoksunluk sırasındaki karaciğer işlevlerini iyileştirmiştir. İçki makûsa kullanımı ayrıca akciğerlerde oksidatif stresi arttırır ve bu da zatürree gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Glutatyon oksidatif stresi eksilterek akciğerleri gözetebilir.
Akciğerler ve solunum: Düşük glutatyon seviyeleri solunum yollarında irini artırabilir ve astıma neden olabilir . Astımlı farelerde, NAC ile çoğalan glutatyon enflamasyonu düşürdü ve semptomları iyileştirmiştir. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı KOAH, uzun süreli oksidatif zararın neden olduğu bir akciğer hastalığıdır. Çoğalan glutatyon, akciğerlerde hür radikal zararını eksiltir, bu da KOAH büyüme tehlikesini eksiltir.
Uyku apnesi: Uyku apnesi olan bireyler yüksek oksidatif stres seviyelerine ve dolayısıyla tükenmiş GSH seviyelerine sahiptir. Bir çalışmada, seviyeleri olağana yükseltmek uyku niteliğini çoğaldırdığı gözlemlenmiştir.
İltihaplı Sivilce: Oksidatif stres sivilceleri olan insanlarda glutatiyonu eksiltir. Glutatyon seviyelerinin çoğalması, oksidatif stresi nötralize ederek ve cilt yenilenmesini teşvik ederek iltihaplı sivilceyi arınabilir
Cilt parlaklığı: Garip bir biçimde, glutation, sıhhatli bayanlarda cildi parlattığı gözlemlenmiştir. Koyu renkli pigmentler melanin yapan cilt hücrelerinin etkinliğini eksiltir. Bu sebeple, glutatyon koyu cilt kirlerinin, özellikle ihtiyarlama ile ortaya çıkanların örtülmesine dayanakçı olabilir.
Göz sıhhati: Glokom ve katarakt yavaş yavaş âmâlığa yol açabilir. Oksidatif stres her ikisinin de altından geldiğinden, kuvvetlendiren glutatyon gözleri gözetebilir. Bununla beraber, muayenehane çalışmaların bu bereketi üzerinde çoğalmasıdır gerekmektedir.
Sıhhatlı hamilelik: Düşük glutatyon seviyeleri hamile bayanları bunalıma yatkın hale getirebilir ve fetal beyin gelişimini bozabilir. Fetüste çoğalan oksidatif stres, erken doğum eylemiyle ilişkilendirilmiştir. Glutatyon ve antioksidanların kükürt ve sistein bakımından zengin yiyeceklerle çoğaldırılması, sıhhatli bir hamileliğin korunmasına dayanakçı olabilir. Destekler, hekim tarafından reçete edilmedikçe önerilmemektedir.
Kistik fibrozis: Kistik fibrozu olan şahıslarda düşük glutatyon seviyeleri ve yüksek oksidatif stres vardır. Akciğerlerdeki düşük GSH seviyeleri solunumu maniler ve hava yolu zararını tetikler. Glutatyon solunması kistik fibroz semptomlarını iyileştirebilir.

Glutation Seviyelerini Artırma Yolları

GSH destekler: Glutatyon, bedende 3 amino asitten yapılır: glutamat, sistein ve glisin. Bir kere üretilip kullanıldığında, gama-glutamil transferaz, GGT ismi verilen bir enzim tarafından bölünür. Bir glutation dayanağı alınırsa, karaciğere kan dolaşımı erişmeden evvel geçmesi gerekir. Karaciğer GSH’yi bölecek yüksek ölçüde GGT kapsayabilir. Sonuç olarak, çoğu oral glutatyon formları istenen tesirlere erişemeyecektir. Bu sınırlamayı sıçramanın muhtelif yolları ve ek formları vardır. BU yollar şu biçimdedir:
• Lipozomal
• Sublingual doğrudan kan dolaşımına emilir
• Ağızda veya pastillerde çözünen yavaş salınan tabletler
• Solunan formülasyonlar
• Metil glutatyon GGT dağılamaz
• Kaplanmış tabletler
• IV enjeksiyonları güvenlik sağlanmamıştır
Her gün yeni formülasyonlar incelenmektedir. Bunlar, yamalar, kremler, nanoparçacıklar ve bedendeki konsantrasyonunu maksimize edebilecek diğer gelişmiş mahsulleri içerir. Karaciğerler süratli bir biçimde glutatyonları parçalar, bu sebeple oral destekler genellikle işe haylaz. Dilaltı veya lipozomal gibi ileri ek formlar karaciğeri bypass eder.

Diğer Destekler

Sistein: Glutatyon yapan üç amino asitten sistein en ehemmiyetlisidir. Sistein ölçüyü, üretilen GSH’nin süratini ve miktarına idarer. 500-1,000 mg/gün NAC biçiminde sistein önerilir.
Selenyum: Selenyum , hür radikalleri nötralize etmek için GSH’yi kullanan enzimi başka bir deyişle glutatyon peroksidaz desteklediği için sıhhatli glutatyon seviyelerini gözetmek için ehemmiyetlidir.
Alfa Lipoik Asit ALA: R-Lipoik asit , glutation seviyelerinin ana destekleyicilerinden biridir.
Metionin: S-adenosil-metiyonin SAM-e kapsayan bir ek metiyonin ve ayrıca glutatyon seviyelerinin yükseltilmesine dayanakçı olur.
Bir Hayli glutation destek edici dayanağı yukarıyadakilerin 4’namı da kapsayacaktır. Selenyum bazı mahsullere dahil değildir ve ilave bir ek almak ya da Brezilya fıstığı yenilen besinlerden yeterince alınmasını seçim edilebilir.

Besin

Bazı besinler glutation için yapı taşlarını kapsar. Bunlar perhize şahane bir katkı olabilir. Bu yiyecekleri şu biçimde sıralayabilir:
• Sarımsak, kuşkonmaz ve sebzelerden kükürt bileşenleri ile glutatyon artırmak muhtemeldir.
• Sistein ve metiyonin bakımından daha yüksek olan hayvansal yiyecek kaynakları da glutatyon seviyelerinin çoğalmasına dayanakçı olabilir. Kalsiyum ve riboflavin de glutatiyonu arttırır, süt her ikisinin de kaynağıdır.

Glutatyon Yan Tesirler ve Güvenliği

Gebelik veya emzirme yarıyılında GSH dayanağı almak önerilmez. Glutatyon, bireyin kronik irini varsa iki ucu belirgin bir kılıç olabilir. Yan tesirler yaşanıyorsa, glutation destek edici destekler, bağışıklık sistemini fazla uyarıyor olabilir. Çalışıp çalışmadıklarını tanımlamak için bedenin verdiği tepkiler dikkatlice izlenmelidir. Bu genellikle, özellikle tanımlaması güç olan meçhul bir irinle gayret ediliyorsa, laboratuvar neticelerini ve semptomları takip etmek anlamına kazanç. Kistik fibrozlu şahıslarda daha yüksek dozların ~150 mg/kilogram/güne kadar yan tesirleri göğüs gerginliği, diyare ve ateş gibi hastalıklardır. Bunlar genel popülasyon ve daha düşük dozlar için geçerli olmayabilir.
Glutatyon seviyesini artırmak, antioksidan ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin şahane bir yoludur. Glutatyon bedenin detoksu, karaciğeri, beyni ve kalbi gözetmeye dayanakçı olur. Bununla beraber, glutation yardımları almak, gidilecek en iyi yol olmayabilir. Bunun yanında glutatyon seviyelerini artırmak için sistein, alfa-lipoik asit ve metiyonin gibiyapı taşlarından yeterince alınmalıdır. Sarımsak ve lahanası sebzeler gibi kükürt bakımından zengin besinleri harcanmalı ve yeterli selenyum aldığınızdan emin olunmalıdır

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ