Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Glutamin Nedir, Ne İşe Fayda?

  • 05 Temmuz 2021
  • Glutamin Nedir, Ne İşe Fayda? için yorumlar kapalı
  • 416 kez görüntülendi.
Glutamin Nedir, Ne İşe Fayda?

Glutamin, bedendeki bir hayli işlevi yerine getiren çok ehemmiyetli bir amino asit çeşididir. Protein yapı taşıdır ve bağışıklık sisteminin kritik bir parçasıdır. Dahası glutamin, bağırsak sıhhatinde özel bir role sahiptir. İnsan bedeni natürel olarak bu amino asidi üretir. Bu asit, pek çok gıdada da bulunur. Glutamin Nedir? Glutamin bir amino asittir. Amino asitler bedende bir hayli rol […]

Glutamin, bedendeki bir hayli işlevi yerine getiren çok ehemmiyetli bir amino asit çeşididir. Protein yapı taşıdır ve bağışıklık sisteminin kritik bir parçasıdır. Dahası glutamin, bağırsak sıhhatinde özel bir role sahiptir. İnsan bedeni natürel olarak bu amino asidi üretir. Bu asit, pek çok gıdada da bulunur.

Glutamin Nedir?

Glutamin bir amino asittir. Amino asitler bedende bir hayli rol oynayan moleküllerdir. Temel emeli proteinler için yapı taşları görevi görmektir. Proteinler organlar için çok ehemmiyetlidir ve ayrıca, kandaki maddeleri taşımak, hasarlı virüs ve bakterilerle savaşmak gibi diğer işlevlere de hizmet ederler. Diğer bir hayli amino asit gibi, iki değişik şekilde bulunur. Bu iki grup L-glutamin ve D-glutamindir. Her ikiside neredeyse aynı olmasına karşın moleküler tertip etmede değişikliklere sahiptir. Gıdalarda ve desteklerde bulunan form L-glutamindir ve bazı destekler bunu L-glutamin olarak açıklamalarına ilave etmektedirler, ancak kimileri yalnızca daha geniş glutamin terimini kullanmaktadırlar.
Glutamin Nedir, Ne İşe Yarar?L-glutamin, protein yapmak ve diğer işlevleri yerine getirmek için kullanılmasına karşın, D-glutamin canlı organizmalarda oranla ehemmiyetsiz görünmektedir. Bedende natürel olarak üretilebilir, kanda ve diğer beden akışkanlarında en bol bulunan amino asittir. Ancak, bedenin glutamin gereksinimlerinin onu üretme becerisinden daha fazla olduğu zamanlar oluşabilir. Bu sebeple, koşullu olarak esansiyel bir amino asit olduğu kabul edilir. Bu vaziyetler perhiz, yaralanma veya hastalık gibi muhakkak şartlar altında elde edilmesi gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, glutamin bağırsak ve bağışıklık sistemi ve için ehemmiyetli bir moleküldür. Kısaca glutamin ehemmiyetli bir amino asittir ve L-glutamin, gıdalarda, desteklerde ve insan bedeninde bulunan formudur. Bedendeki proteinlerin bir parçasıdır ve bağışıklık işlevi ve bağırsak sıhhati ile ilgilidir.

Glutamin Hangi Gıdalarda Bulunur?

Glutamin natürel olarak muhtelif besinlerde bulunur. Tipik bir perhizin gşöhrette 3 ila 6 gram kapsadığı hipotez edilmektedir, ancak bu bireyin özel perhizine göre değişebilir. Azami ölçüler hayvansal mahsullerde yüksek protein içeriği sebebiyle bulunmakla beraber, bazı nebat bazlı gıdalar proteinlerinde daha fazla yüzdelere sahiptir. Yapılan bir çalışmada muhtelif Glutamin Nedir, Ne İşe Yarar?gıdalarda ne kadar L-glutamin bulunduğunu tanımlamak için ileri laboratuvar teknikleri kullanılmıştır. Altta her bir gıdadaki L-glutamin’den yapılan protein yüzdeleri bulunmaktadır:
Yumurta: % 4,4 100 g yumurta başına 0.6 g
Sığır eti: % 4,8 100 g sığır eti için 1.2 g
Yağ kapsamayan süt: % 8,1 100 g süt başına 0.3 g
Tofu: % 9,1 100 g tofu için 0.6 g
Beyaz pirinç: % 11,1 100 g pirinç başına 0.3 g
Mısır: % 16,2 100 g mısır başına 0.4 g
Beyaz pirinç ve mısır gibi bazı nebatsal kaynaklar, glutaminden yapılan proteinlerin büyük bir yüzdesine sahip olsa da genel olarak oldukça düşük protein içeriğine sahiptir. Böylece, et ve diğer hayvansal mahsuller, yüksek ölçülerde almanın en kolay yoludur. Ne yazık ki, bir hayli spesifik besinin bütün glutamin içeriği üzerinde bir çalışma yapılmamıştır.
Bununla beraber, glutamin, proteinlerin gerekli bir parçası olduğu için, hemen hemen her protein kapsayan herhangi bir gıda, bir ölçü glutamin kapsamaktadır. Eğer bireyler genel perhizlerinde yeterli ölçüde protein bulunmasına odaklanırlarsa, harcanan glutamin ölçüsünü kolayca artırabilirler. Kısaca protein kapsayan herhangi bir gıda, bir ölçü glutamin kapsar, ancak ölçüler değişebilir. Hayvansal gıdalar, protein içerikleri sebebiyle iyi kaynaklardır. Perhizde yeterli ölçüde protein almak, yeterince Glutamin almaya yeterli olmayabilir.

Glutaminin Sıhhate Yararları Nelerdir?

Bağışıklık sistemi için ehemmiyetlidir: Glutamin’in en ehemmiyetli işlevlerinden biri bağışıklık sistemindeki rolüdür. Beyaz kan hücreleri ve muhakkak bağırsak hücreleri de dahil olmak üzere immün hücreler için kritik bir yakıt kaynağıdır. Ancak, ciddi yaralanmalar, yanıklar veya operasyonlar sebebiyle kan seviyeleri düşebilir. Bedenin glutamine lüzumu, onu üretme maharetinden daha fazlaysa beden bu amino asidin daha aşırısını hür vazgeçmek için adale gibi protein depolarını ufalayabilir. Ek olarak, beceriksiz ölçüde glutamin mevcut olduğunda bağışıklık sisteminin işlevi riske girebilir. İşte bu nedenlerden dolayı, yüksek glutaminli perhizler, yüksek proteinli perhizler veya glutamin yardımları çoğunlukla yanıklar gibi büyük yaralanmalardan sonra nasihat edilmektedir.
Çalışmalar ayrıca, glutamin desteklerinin sıhhati iyileştirebileceğini, enfeksiyonları Glutamin Nedir, Ne İşe Yarar?eksiltebileceğini ve operasyon sonrası daha kısa sağlık kurumunda kalmaya neden olabileceğini bildirmiştir. Dahası, kritik hastalık olan hastalarda sağ kalımı çoğaldırdığı ve tıbbi maliyetleri düşürdüğü gösterilmiştir. Yapılan başka çalışmalarda glutamin desteklerinin bakteri veya virüs bulaşmış hayvanlarda bağışıklık işlevini de iyileştirebileceğini göstermiştir. Bununla beraber, sıhhatli erişkinlerde bu verimleri güçlü bir destek olarak düşünülemez zira bu fertlerin lüzumları perhiz ve bedenin natürel imali ile karşılanabilir. Kısaca glutamin, immün işlevde ehemmiyetli bir rol oynamaktadır. Bununla beraber, hastalık veya yaralanma sırasında, beden yeterince üretemez ve glutamin yardımları, bağışıklık işlevinin iyileştirilmesine ve bedendeki protein ambarlarının korunmasına destekçi olabilir.
Bağırsak sıhhatinde rol oynar: Glutamin’in bağışıklık sisteminin yararları, bağırsak sıhhatindeki rolü ile ilgilidir. İnsan bedeninde, bağırsaklar, bağışıklık sisteminin en büyük kısmı olarak kabul edilir. Bunun sebebi, bağışıklık işlevine sahip bir hayli bağırsak hücresinin yanı gizeme bağırsaklarda yaşayan ve bağışıklık sıhhatini etkileyen trilyonlarca bakteridir. Glutamin, bağırsak ve bağışıklık hücreleri için ehemmiyetli bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla bağırsakların içi ile bedenin diğer kısımları arasındaki bariyerin korunmasına destekçi olarak, eğer sızdıran bir bağırsak varsa karşı koruma sağlar. Bu hasarlı bakterilerin veya zehirli maddelerin bağırsaklardan bedenin geri kalanına hareket etmesini önler. Ayrıca bağırsakta bulunan hücrelerin olağan gelişimi ve sıhhati için ehemmiyetlidir. Bağışıklık sistemindeki bağırsakların ana rolü sebebiyle, glutamin bağırsak hücrelerini destekleyerek genel bağışıklık sıhhatinize fayda sağlayabilir.
Adale yapma ve egzersiz performansına tesirleri: Bazı analistler proteinin yapı taşı olduğu rolünden dolayı, glutaminin yardım olarak alınmasının adale kazanımını veya egzersiz performansını artırıp artırmadığını test etmişlerdir. Yapılan bir çalışmada, altı haftalık ağırlıkGlutamin Nedir, Ne İşe Yarar? çalışması sırasında 31 birey ya glutamin ya da plasebo alımı yapmıştır ve çalışmanın sonunda, her iki grupta da çoğalmış adale kütlesi ve gücü görülmüştür. Bununla beraber, bazı araştırmalar, glutamin desteklerinin, adale sızısını eksilttiğini ve yoğun egzersiz sonrası iyileşmeyi artırabileceğini bildirmiştir. Yapılan bir çalışmada gerçeğinde glutamin veya glutamin ilaveli karbonhidratların, iki saat yapılan çalışma esmasında kanda tesadüfülen yorgunluk bulgularının giderilmesine destekçi olabileceğini bulmuştur.
Sporcuların bağışıklık işlevini çoğaldırmaya çalışmak için de kullanılmıştır, ancak neticeler değişkendir. Diğer araştırmalar, karbonhidratlara ve bazı amino asitlere ilave edildiğinde adaledeki karbonhidrat ambarlarının glikojen geri kazanılmasını iyileştirmediğini göstermiştir. Sonunda, bu desteklerin adale kazancı veya gücü için bereketler sağladığına dair delil yoktur. Diğer tesirler için hudutlu destek vardır, ancak daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Ayrıca bir hayli sporcunun kumpaslı perhizlerinde yüksek ölçüde protein aldığına dikkat etmek ehemmiyetlidir, bu da desteği olmasa dahi yüksek ölçüde glutamin harcayabileceği anlamına gelir. Kısaca adale kazanımı veya güç performansı için glutamin desteği kullanımı mevzusunda çok az destek vardır. Ancak, egzersiz sırasında ve sonrasında yorgunluğu eksiltebilir veya adale sızısını eksiltebilirler.
Dozaj, güvenlik ve yan tesirler: Glutamin bedenin natürel olarak ürettiği ve bir hayli gıdada bulunan bir amino asit olduğundan dolayı olağan ölçülerde hasarlı olduğuna dair hiçbir kaygı yoktur. Tipik bir perhizin gşöhrette 3 ila 6 gram kapsayabileceği hipotez edilmektedir, ancak bu ölçü harcanan yiyeceklerin cinsine ve ölçülerine göre değişebilir. Glutamin yardımları üzerine yapılan çalışmalar, altı hafta süresince gşöhrette takribî 5 gram ila gşöhrette takribî 45 gram yüksek dozlara kadar değişen çok muhtelif dozlar kullanmıştır. Bu yüksek dozda hiçbir Glutamin Nedir, Ne İşe Yarar?negatif yan tesir bildirilmese de kan güvenliği göstergeçleri özel olarak araştırılmadır. Yapılan başka çalışmalar, gşöhrette 14 grama kadar kısa süreli yardım mevzusunda asgari güvenlik kaygılarını bildirmektedir.
Genel olarak, desteklerin kısa süreli kullanımının büyük ihtimalle güvenli olduğuna inanılmaktadır. Ancak, bazı bilim adamları devamlı kullanımlarıyla ilgili evhamlarını dile getirmişlerdir. Kumpaslı olarak yapılan bir perhize glutamin ilave edilmesi amino asitlerin beden tarından emilmesinde ve işlenmesinde muhtelif farklılıklara neden olabilir. Ancak, bu farklılıkların uzun vadeli tesirleri öğrenilmemektedir. Bu sebeple, özellikle yüksek dozlar kullanıldığında, uzun süreli yardım mevzusunda daha fazla bilgiye gereksinim vardır.
Nebat bazlı, düşük proteinli bir perhiz ile karşılaştırıldığında, hayvansal bazlı, yüksek proteinli bir perhiz yerseniz glutamin desteklerinin aynı tesirleri olmayabilir. Düşük glutamin içerikli nebat bazlı bir perhiz uygulanabilir, olağan olarak gşöhretlik olarak olağan bir ölçü alırken destekler harcanabilir. Bir glutamin desteği almaya karar verildiğinde, gşöhrette takribî 5 gram konservatif bir dozla başlamak muhtemelen en iyisidir.
Glutamin; bağışıklık ve bağırsak hücrelerine yakıt sağlar ve bağırsaklardaki irtibatların güçlü kalmasına destekçi olur. Bedeninizin yaralanma veya ağır hastalıklar gibi en uygun ölçüleri üretemediği zamanlarda, bununla yardım etmek, bağışıklık sıhhatiniz ve iyileşmeniz için verimli olabilir. Glutamin ayrıca sıklıkla bir spor desteği olarak kullanılır, ancak çoğu araştırma faalliğini desteklememektedir. Yardım kısa vadede güvenli görünüyor, ancak uzun vadeli tesirleri mevzusunda daha fazla araştırmaya gereksinim vardır. Bir glutamin desteği almadan evvel, alım sebebinin mevcut delillerle desteklenip desteklenmediğini göz önünde bulundurulmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ