Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Enzimler ve Fitohormonlar

  • 12 Nisan 2021
  • Enzimler ve Fitohormonlar için yorumlar kapalı
  • 145 kez görüntülendi.

Son teknoloji sistemler sayesinde yaşanan büyümeler, yiyecek, kimyeviler, tekstil, ten, ilaç ve eşi gibi farklı endüstriyel emellerin büyümesine fırsat tanımaktadır. Gelişmiş Deoksirübo Nükleik Asit dizileme tekniği, sanayide yaygın olarak kullanılan proteinleri birleşimleyen tüm genlerin dizilerinin, işlevlerinin tanımlanmasına ve belirlenmesine imkân tanır. Rekombinant suşlar, enzim yapımını büyük ölçekte potansiyel olarak artırmak için belli biyoteknolojik taşıtlar kullanılarak elde edilebilir. […]

Son teknoloji sistemler sayesinde yaşanan büyümeler, yiyecek, kimyeviler, tekstil, ten, ilaç ve eşi gibi farklı endüstriyel emellerin büyümesine fırsat tanımaktadır. Gelişmiş Deoksirübo Nükleik Asit dizileme tekniği, sanayide yaygın olarak kullanılan proteinleri birleşimleyen tüm genlerin dizilerinin, işlevlerinin tanımlanmasına ve belirlenmesine imkân tanır. Rekombinant suşlar, enzim yapımını büyük ölçekte potansiyel olarak artırmak için belli biyoteknolojik taşıtlar kullanılarak elde edilebilir. Bu alanda devam eden büyüme, yiyecek, kimyeviler, tekstil, ten, ilaç ve eşi gibi farklı endüstriyel emellerin büyümesine yol açacaktır.
Gelişmiş Deoksirübo Nükleik Asit dizileme tekniği, sanayide yaygın olarak kullanılan proteinleri birleşimleyen tüm genlerin dizilerinin ve işlevlerinin tanımlanmasına ve belirlenmesine imkân tanır. Rekombinant suşlar, enzim yapımını büyük ölçekte potansiyel olarak artırmak için belli biyoteknolojik taşıtlar kullanılarak elde edilebilir. Bu alanda devam eden büyüme, yiyecek, kimyeviler, tekstil, ten, ilaç ve eşi gibi farklı endüstriyel emellerin büyümesine yol açacaktır.
Aktinobakteriler, isminden de anlaşılacağı gibi, morfolojileri ile ince, dallanma filamanlarına sahip uzun hücreleriyle tanınırlar. Bununla beraber, morfoloji tek başına aktinobakteriyel gruba bir organizma ilave etmek için yeterli değildir, bu sebeple gelişmiş belirleme, kültürel, fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler özellikler gibi değişik tekniklere bağlıdır. Dahası, filogenetik tahlil, asıl aktinobakteriler ile filogenetik yakınlığa sahip olanlar arasında ayrım yapmak ve aynı zamanda aynı türün farklı cinsleri arasındaki eşliği kesin olarak tanımlamak için zorunludur.
Aktinobakterilerden üretilen bir hayli enzim sanayilerde kullanılmaktadır ve bu sebeple bunlara “endüstriyel enzimler” ismi verilmektedir. Bu enzimler kağıt, ten, deterjan, tekstil, ilaç, kimyevi, yiyecek, meşrubat, biyoyakıt, hayvan yemi sanayisinde kullanılır. Enzim teknolojisine dayalı sürdürülebilir sanayi, metagenomik ve genomik gibi çağdaş moleküler tekniklerde temsil edilen biyoteknolojik gelişime bağlıdır. İkincisi, cemiyetin gereksinim dinlediği farklı sanayilerde kullanılan yeni potansiyel rekombinant-biyokatalitik enzimlerin keşfedilmesine izin verir. Bu endüstriyel enzimler 500’den fazla mahsul elde etmek için kullanılır.Enzimler ve Fitohormonlar
Sanayilerde kimyevi ve organik usuller kullanılmasına karşın, ekonomik olmayan, etrafa arkadaş olmayan, kiral birleşim için enantiyomerik özgüllükten yoksun, yüksek sıcaklık, düşük pH ve yüksek tazyike gereksinim dinleyen ve organik atıklara ve pisleyici maddelere yol açan muhtelif dezavantajları vardır. Öte yandan enzimler, hafif tepkin şartlarında tesir ettikleri, uzun bir yarı ömre sahip oldukları ve etrafa arkadaş oldukları için endüstriyel uygulamalarda daha kullanışlıdır.
Ayrıca, gen kodlu enzimler, özellik stabilitesini, substrat spesifikliğini ve spesifik etkinliğini geliştirmek için modifiye edilebilir. Enzim sanayisine katılan en büyük işletme olan Novozymes’e katılan bir hayli rekabetçi işletme var ve bunu ötekileri arasında DSM ve DuPont izliyor. Firmaların rekabeti, mahsul niteliği, performans, düşüncesi mülkiyet haklarının kullanımı ve yenilik yapma kabiliyeti gibi belli kriterlere sabretmektedir.

Enzim Tespiti

Son zamanlarda, metagenom taraması, mikrobiyal genom madenciliği ve ekstremofillerin spektrumunun incelenmesi gibi belli biyoteknolojik taşıtlar kullanılarak yeni enzimler tespit edilebilir.

Metagenom Taraması

Enzimler ve FitohormonlarMetagenom, genin işlevine veya sekansına sabreden mikrobiyal tarama için yeni bir usuldür. İşlev esaslı tarama, gen yalıtımının istenen gen işlevine bağlı olarak fenotip tespiti, heterolog bitirme ve indüklenmiş gen ekspresyonu yoluyla hakikatleştirilir. Ayrıca sıraya dayalı tarama, polimeraz zincir tepkini PCR veya hibridizasyon prosedürleri ile yapılır.
Endüstriyel enzimler üreten suşlar, volkanik delikler, arktik tundra, inek rumen, deniz etrafları ve lipaz gibi termit bağırsakları gibi farklı etraflardan izole edilmiştir. Bunlar oksidoredüktaz, amidaz, amilaz ve nitrilaz, beta-glukozidaz, dekarboksilaz ve epoksit hidrolaz biçimindedir. İşlev esaslı tarama usulünün, bereketsizliği ve yabancı genlerin yanlı ifadesi sebebiyle esas dezavantajları vardır. Bu problemlerin üstesinden gelmek için, seçenek bakteriyel konakçı ve ifade sistemleri günümüzde araştırılmaktadır. Streptomyces lividans, Pseudomonas putida ve Rhizobium leguminosarum, ötekileri arasında kazanç.
Hedef oran, gen ebadı ve test usulü gibi değişik etkenlere bağlıdır. Enzim etkinliği, hücre lizatları toksiklere mukavemetli genler, enzim etkinliğinin yeşil floresan protein GFP gibi fenotipik bir özellik ile korelasyonu kullanılarak geliştirilmiş bir duyarlılığa sahip olan agar plaka usulü ile test edilebilir. Ya da β-galaktosidaz ile tespiti yapılabilir. Ayrıca, SIGEX olarak akış sitometrisine dayalı ekranların geliştirilmesi, büyük metagenomiklerin daha süratli taranmasını sağladıkları için liderlik etmektedir.

Mikrobiyal Genom Madenciliği

Özellikle sanayilerde kullanılan yeni enzimler, devasa genom sekans bilgi tabanlarından keşfedilmiştir. Roche’den 454, Illumina’dan Solexa veya ABI’den SoLiD gibi gelişmiş genom sıralama programları, zamanı ve maliyeti eksiltir. Bu programların kullanılması, birden fazla tüm genomun iki haftadan daha kısa bir zamanda bütün ve doğru okunmasını takviyeler. Yeni enzimleri keşfetmek için iki yaklaşım izlenmektedir.

Ekstremofillerin Spektrumunun Belirlenmesi

Enzimler ve FitohormonlarÖzel bir rakamda ekstremofiller hakkında 30’dan fazla yazı yayınlanmıştır. Ekstremofiller, enzim yapımı için umut verici mikroorganizmalardır zira sıcaklık 2-12 ° C, 60-110 ° C, tazyik veya ışınım gibi fazla fiziksel şartlar veya tuzluluk % 2-5 NaCl gibi jeokimyasal şartlar altında gelişebilirler. Ekstremofiller için yüksek biyolojik spektrum, bahsedilen tüm fazla şartlar altında mevcuttur. Misalin, farklı endüstriyel uygulamalarda zaferle kullanılan proteazlar, lipazlar, selülazlar ve amilazlar gibi bazı termostabil enzimler vardır.
Termostabil enzimler, farklı termofilik bakterilerden izole edilmiştir. Bunlardan kimileri clostridium, thermus, thermotoga ve bacillusgibi arkhaeabakteria gibi pyrococcus, termokok veya metanopirüstür. En yaygın termostabil enzim, izole edilen Taq Deoksirübo Nükleik Asit polimerazdır. Ayrıca, termostabil enzimler, deterjan yapımında büyük miktarda kullanılmaktadır. Selülazlar ve ksilanazlar gibi polimer bölücü enzimler, kağıt hamuru ve kağıt sanayileri için kullanılır. Ayrıca meyve sularının ekstraksiyonu ve arıtılması, fırıncılık mahsullerinin iyileştirilmesi, tekstillerin cilalanması, taşla yıkanması ve suların biyoremediasyonu gibi değişik uygulamalarda da kullanılır.
Halofitler, çökelmeyi önleyen ehemmiyetli rakamda olumsuz yüklü amino asit kapsayarak tuz stresini tolere eden spesifik enzimler için üretilir. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan en yaygın halofitler halobakteri, halobacillus ve halotermotriklerdir. Proteazlar ve lipazlar gibi termoalkalifilik enzimler, fazla pH kıymetlerinin altında gelişen mikroorganizmalar tarafından üretilir, çamaşır ve bulaşık deterjanlarında katkı maddesi olarak kullanılır.

Bibliyografi:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3707634/
https://www.jbc.org/article/S0021-92582045645-5/pdf

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ