Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ebeveynlerin Üzerindeki Baskılar ve Müdahaleler

  • 28 Temmuz 2021
  • Ebeveynlerin Üzerindeki Baskılar ve Müdahaleler için yorumlar kapalı
  • 133 kez görüntülendi.
Ebeveynlerin Üzerindeki Baskılar ve Müdahaleler

Ebeveynlik, genellikle hem büyük mükâfatlara hem de ehemmiyetli arzlara sahip olarak idrak edilen bir roldür. Bir ebeveynin rolü, bir bireyin çocuklarının uzun seneler refahını sağlamak için lüzumlu kaynaklara sahip olmasını gerektirir. Bu yalnızca çocuk yetiştirme uygulamalarındaki yeterliliği değil, aynı zamanda çocuğun çocukların fiziksel ve tavırsal ipuçlarına ve duygusal lüzumlarına hünerini de kapsar. Ebeveynlik en iyi, ebeveynlik tavırlarını ve bir ebeveyn olarak bireyin kendi algısını birleştiren çok boyutlu bir kavram olarak görülür. Sıcaklık, kabul, aidiyet ve duyarlılık gibi pozitif ebeveynlik uygulamaları, negatif yaşam vaziyetleri karşısında bile sağlıklı gelişim ve neticelerle ilişkilidir. Yamaoka ve Bard’a göre, pozitif ebeveynlik uygulamaları, özellikle erken gelişimdeki negatifliklerin negatif tesirlerine karşı bir tampon sağlayabilir ve bu cins ebeveynliğin yokluğu başlı başına bir kasvet olarak görülebilir. Ebeveynlik rolündeki başarı, çocuk için manevileştirilmiş bir güvenlik ve güven duygusu yaratır ve bu, kendi kendini tertip etme tepkilerinin geliştirilmesinde ve yaşam boyu geçiminin kritik bir bileşenidir.
Bir ebeveynin çocuk yetiştirmenin günlük arzlarını aktif bir biçimde idareme beklentisi, görece normatif kabul edilen gidişatlarda bile orta derecede bir stres tepkisi yaratabilir. Abidin’in ebeveynlik stres modeli, stres ve ebeveynlik uygulamaları arasındaki bağlantıyı tanımlar ve artan ebeveyn stresinin daha az optimal ebeveynlik tutumlarına yol açtığını öne sürer. Dahası, bu model ebeveynlik rolündeki tecrübelerinin ebeveyn tarafından değerlendirilmesi ile ebeveynlik stresinin ortaya çıkması ile ebeveynlik stresinin ortaya çıkması arasındaki bağlantıyı vurgular; bu, faydalanacak kaynakları olan ebeveynler için motive edici bir efor olarak hizmet etmektedir. Bu bvefatın emeli, negatif tecrübeler ve ebeveynlik tavırları arasındaki ilişkiyi ebeveyn-çocuk ilişkileri ve çocuklar için neticeler üzerinde etkileyen etkenleri incelemektir. Ebeveynlerin Üzerindeki Baskılar ve Müdahaleler
Birçok anne-baba bu stresi tesirli bir biçimde idarerken, bu rol için tatmin ve pozitif saygı bulur. Yeniden de negatif yaşam vaziyetleri karşısında ebeveynlik asıllaşırken ebeveyn stresi daha da şiddetlenebilir. Ebeveynlerin stres seviyeleri ve tavırları, bir ebeveynin rollerinde tecrübelediği öz-yeterlik seviyesinden etkilenir ve bağlamda ortaya çıkan sosyal destekler tarafından aracılık edilebilir. Ebeveynin öz-yeterliği, başka bir deyişle ebeveyn rolünü aktif bir biçimde yönetebileceğine ve ortaya çıkan meseleleri idaremede çocuklarına dayanakçı olabileceğine olan güven, uyarlanabilir aile civarları ve çocuklar için pozitif neticeler ile ilişkili bulunmuştur. Ebeveynlerin beklentileri ve mühürlenme algısı, negatif gidişatların yaşadığı stresi artırabilir ve onu tüketebilir. Çocuk yetiştirme uygulamalarının niteliğine büyük önemseyen bir cemiyette, çocukları için en iyi neticeleri sağlamaları için ebeveynlere uygulanan baskı çok fazladır ve bu uygulamaların ve neticelerin değerlendirilme biçimi sert olabilir.
Güçlük insan tecrübesinin rutin bir parçası olsa da, bireysel ve aile işleyişi üzerindeki tesiri oldukça muhteliftir. Bazı bireylerin neden değişiklerinden daha tesirli bir biçimde geçim sağladığını kavramaya adanmış birçok araştırma vardır. Negatif gidişatlarda ebeveynlik, ebeveyn öz-yeterliği, dayanıklılık ve bağlam içinde ebeveynliğin incelenmesi, aileler için neticeleri iyileştirebilecek ve korunmasızlıkları azaltabilecek desteklerin geliştirilmesine imkân sağlayacaktır. Ebeveynlerin eforluklar karşısında stresi nasıl tecrübelediklerini kavramak, ebeveynlerin ebeveynlik uygulamaları ve tavırları için erişebilecekleri kaynaklara ve negatif hadiselerin ebeveynlerin kendileri üzerindeki tesirine dair içgörü sağlar. Müdahaleleri ve hizmetleri tasarılarken, bu balaka, bireysel stres tepkilerini ve negatif aile zindelerini eksiltmek için değer ve ek kaynaklar katan önerilere dayanakçı olabilir. Stresli yaşam vaziyetlerinde sağlıklı yörüngeleri sürdürme maharetini etkileyen etkenleri kavramak ehemmiyetlidir, sanki eforluk tecrübeyi ortadan kaldırılamasa da destek sağlanan ve ebeveynlerin tecrübelerini kavradığı duyarlılığı artırılabilir.

Ebeveynlikte Sosyal Destek ve Muhtemel Müdahaleler

Yaşanan stresörle doğrudan ilişki içinde ortaya çıkan sosyal yardımın, pozitif geçim algısını artırdığı ve stresi eksilttiği bulunmuştur. Sosyal destek, negatif yaşam vaziyetleri karşısında daha iyi neticelerle ilişkilendirilirken, stresin kaynağına göre uyarlanmış yardımın, misalin ebeveynlik stresi hem ebeveynler hem de çocuklar için stresin eksiltilmesi ve neticelerin iyileşmesi üzerinde en büyük tesire sahip olduğu bulunmuştur. Crnic ve Booth, destek hizmetleri ebeveynlik rolünde karşılaşılan güçlükleri vurguladığında, bunun çocuklarının tavırlarını idaremede faydalı olduğunu tespit etmişlerdir. Daha fazla aile yardımı, dostluklar ve bir eşten sağlanan içten destek, ebeveynlik rolündeki güçlüklerin negatif tesirini tamponlamakta dayanakçı olmaktadır. Belki de en büyük kaygı kaynağı, sosyal yardımı destekleyen literatürün bolluğu ve güçlükler karşısında tamponlayıcı tesirdir. Yeniden de ebeveynlerin güçlüklerle alakalı tecrübelerini inceleyen çalışmalar kumpaslı olarak destek noksanlığını ve izole sezdiklerini bildirmektedir.
Sosyal destek, güçlük karşısında ebeveyn başarısı için kritiktir ve aynı zamanda çocukların negatif vaziyetleri idareme becerilerini de artırmaktadır. Gerçeğinde, sosyal yardımın olmaması çocuklar ve ebeveynler için bir kasvet yaratır. Sosyal yardımın, ebeveynlik stresinin uzun vadeli tesirlerine karşı bir tampon işlevi gördüğü de gösterilmiştir. Ayrıca, özellikle ebeveyn stresi ile alakalı olarak sosyal takviyeye ulaşımı olan bir ebeveyn, sırayla çocuklarına benzer destek sağlayabilir. Sosyal destek, direnç geliştirmeye dayanakçı olabilir ve eforluğun negatif tesirlerine karşı tampon görevi görebilir. Sosyal destek, bir bireyin stresli yaşam vakalarıyla başa çıkma yetkinliğini çoğaldırır ve sağlıklı gelişimsel yörüngelerin sürdürülmesine dayanakçı olan mevcut kaynakları iyileştirir.

Muhtemel Müdahaleler

Ebeveynlerin öz yeterliği ve sosyal desteklerin, negatif gidişatların ardından geçim sağlamanın kritik bileşenleri olduğu bulunmuştur. Bir ebeveynin stresi tertip etme, çocuklarının lüzumlarını tanıma ve tavırları açıklama becerisi, stresli yaşam hadiselerinin başarılı bir biçimde yönlendirilmesi için çok ehemmiyetlidir. Müdahaleler, çok seviyeli bağlamsal etkenleri ele alan ebeveynler için kaynakların oluşturulmasını hedeflemelidir. Evvelki araştırmalar, güçlükler karşısında hem ebeveyn hem de çocuk lüzumlarını ele almanın ehemmiyetini belirlemiş olsa da güçlük yaşayan ebeveynlerde öz yeterlik ve sosyal yardımın nasıl geliştirileceğine dair çok az rehber bulunmaktadır. Negatif vakalara bağlı olarak kasvet tehlikeyi altında olan ebeveynlerin ve çocukların belirlenmesi ve sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla bağlantı kurulması, çocuk tavır meseleleri veya mektebe başlamak için hazırlıksızlık gibi negatif neticeleri azaltabilir.
Güçlük yaşayan ebeveynler, ebeveynlik rolünde natürel olarak var olanlardan daha fazla strese sahiptir ve destek ve kaynak toplamak için fırsatları eksiltir. Ebeveyn öz yeterliğini artırmaya odaklanan müdahaleler, manili çocuk yetiştiren ebeveynlerin ruh sıhhati üzerinde pozitif tesirlere sahip olabilir. Üçlü P-Pozitif Ebeveynlik Programı gibi muhtelif güçlük etmenlerini ele almaya çalışan tavırsal aile müdahale programlarının, ebeveynlik becerilerini ve taktiklerini geliştirerek, ebeveynler için stresle başa çıkma becerilerini geliştirerek, çocuk tavır meseleleri olan ailelerde tesirli olduğu bulunmuştur.
Ebeveynlerin Üzerindeki Baskılar ve MüdahalelerEbeveynleri hedefleyen mevcut müdahaleler temel olarak çocukların güç tavırlarının veya duygularının idaresine odaklanır ve ebeveynin tecrübesini özellikle nasıl etkilendiklerini hedef almaz. Strese neden olan bireyi hedef alan sosyal yardımı sağlayan müdahaleler, ebeveynlerin kullanabilecekleri kaynakları artıracak ve ebeveynlik rolüne girmede daha basitlik sağlayacaktır. Sosyal destek ebeveynlik stresine aracılık edebilir, böylece ebeveynler ve çocuklar için optimal neticelerin ihtimalini artırabilir. Ebeveynlere çocuklarına hedeflenen becerileri ve tepkileri öğretmek için birçok müdahale varken, bunu ebeveynlerin iyiliği ve sıhhati üzerine odaklanmayı kapsayacak biçimde genişletmek ebeveynlik stresini artırma potansiyelidir.
Ebeveyn tecrübelerine yapılan vurgu, ebeveynlerin negatif vaziyetlere karşı kendi duygusal ve fizyolojik tepkilerinde desteklenmelerine de imkân tanıyacak ve tecrübelenen patoloji ve suçlamayı eksiltecektir. Ebeveynin tecrübesine vurgu yapmak için yer açmak, çocukların ipuçlarını okumak, kendi tepkileri karşısında kasvete tesirli bir biçimde cevap vermek ve tavırsal ve duygusal öz-tertip etmenin gelişimine dayanakçı olmak için lüzumlu becerilerin nasıl geliştirileceğine odaklanmaya imkân tanır.
Negatif hadiselerin hem ebeveynler hem de çocuklar için sağlık neticeleri üzerinde bir tesiri olduğu gösterilmiştir; ancak, negatif neticeler yaratan hadiselerin kendisi değildir. Negatif yaşam hadiseleri ile psikolojik ve sosyal destek kaynakları gibi bağlamsal etmenler arasındaki kesişimin, neticelerin niteliğinin belirlendiği yer olduğunu kabul etmek ehemmiyetlidir. Ebeveynler, onarım fırsatları olmadan kendi güvenliklerine veya güvenliklerine müteveccih tehditlerle karşılaştıklarında, kalkınma ve sağlık yörüngesi üzerinde kalıcı negatif tesirler potansiyeli ehemmiyetli miktarda çoğalır. Sosyal destek ve öz-yeterlik, ebeveynlik stresini ve kasvet tecrübesini etkileyebilecek ehemmiyetli kaynaklardır. Ebeveyn öz yeterliliğinin geliştirilmesini hedefleyen ve sosyal yardımı hedefleyen müdahaleler, ebeveynlerin yeterlilik duygusunu, ebeveynlik rolündeki memnuniyetini ve ailenin tüm azaları için dayanıklılığı ehemmiyetli miktarda artırabilir.

Kaynakça:
https://www.thejakartapost.com/life/2016/05/02/parental-pressure-a-fine-line-between-caring-and-caring-too
https://adelphipsych.sg/the-damage-parents-could-be-doing-by-pressuring-kids-to-get-high-grades/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ