Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Dul Vazgeçen Kalp Krizi Nedir?

  • 24 Nisan 2021
  • Dul Vazgeçen Kalp Krizi Nedir? için yorumlar kapalı
  • 244 kez görüntülendi.

Dul vazgeçen kalp krizi, sol anterior veya ön inen tıptaki kısa ismi: LAD atardamarın yüzde 100 tıkanmasından kaynaklanan bir kalp krizi cinsidir. Ayrıca, kronik bütün tıkanma kronik total oklüzyon olarak da adlandırılır. Sol ön inen atardamar kalbe taze kan taşır, böylece kalp uygun biçimde pompalamak için gereken oksijeni alır. Şayet tıkanırsa kalp çok süratli bir […]

Dul vazgeçen kalp krizi, sol anterior veya ön inen tıptaki kısa ismi: LAD atardamarın yüzde 100 tıkanmasından kaynaklanan bir kalp krizi cinsidir. Ayrıca, kronik bütün tıkanma kronik total oklüzyon olarak da adlandırılır. Sol ön inen atardamar kalbe taze kan taşır, böylece kalp uygun biçimde pompalamak için gereken oksijeni alır. Şayet tıkanırsa kalp çok süratli bir biçimde durabilir, bu surattan bu cins kalp krizine “dul vazgeçen” denir. Ancak dul vazgeçen kalp krizi her zaman ölümcül değildir. Bu yazıda bu cins bir krizin ne zaman olabileceğine, nedenlerine ve ne cins bir rehabilitasyon ile iyileşme sağlanabileceğine azıcık yakından bakılacaktır.

Bulguları ve Belirtileri Nelerdir?

Bir dul vazgeçen kalp krizinin bulguları esasen rastgele bir kalp krizi tipiyle aynıdır. Değişik kalp krizlerinde olduğu gibi, kalp krizi başlayana kadar ve bazen kriz zamanında zaman dahi hiçbir Dul Bırakan Kalp Krizi Nedir?bulgu fark edilmeyebilir. Şayet rastgele bir kalp krizi bulgusu varsa şipşak acil tıbbi takviye alınmalıdır. İhtar işaretleri ve yüzde 100 sol ön inen atardamar tıkanıklık bulgularının kimileri şunlardır:
*Göğüs sızısı veya rahatsızlık hissi
*Sızının kollara, bacaklara, sırt, boyun veya çeneye dağılması
*Karın bölgesinde mide ekşimesi gibi sezdiren sızı olması
*Göğüste veya boyunda gerilen bir adale gibi sezilen sızıların olması
*Soluk almada güçlük çekilmesi
*Sersemleme, baş dönmesi veya afallamışlık sezilmesi
*Uyarıcı olmadan terleme
*Hasta sezilmesi
*Kusma
*Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi sezilmesi
Bayanların bu bulguların çoğunu göğüs sızısı sürüklemeden hayata ihtimali daha yüksektir.

Nedenleri Nelerdir?

Dul vazgeçen kalp krizi, sol ön inen atardamarın tamamen tıkanmasından kaynaklanır. Sol ön inen atardamar kalbe çok ölçüde kan taşır, böylece bu arterden kan geçemezse, kalp süratli bir biçimde oksijensiz kalıp atmayı durdurabilir. Sol ön inen atardamar ya da arter en sık kolesterol kaynaklı plakla tıkanır. Bu gidişata arterler sertleşmesi tıptaki ismi ateroskleroz denir. Plak, atardamarı tıkayan kan pıhtılarına neden olabilir. Bazı vaziyetlerde, pıhtılar süratli bir biçimde birikebilir ve sol önden inen atardamar yalnızca kısmen tıkanmış olsa dahi anında yüzde 100’lük bir tıkanmaya neden olabilir.

Tehlike Etmenleri Nelerdir?

Rastgele bir kalp krizinde olduğu gibi dul vazgeçen kalp krizi için tehlike etmenleri, öncelikle hayat stili tercihlerinden veya kolesterol seviyesini etkileyen genetik etkenlerden kaynaklanabilir. Ailede kalp krizi geçiren biri varsa o ailedeki bir başka şahısta daha kriz görülmesi olasılığı yüksektir. Ayrıca, kalp krizi geçirme tehlikeyi ihtiyarladıkça çoğalır. Dul vazgeçen kalp krizi için hayat stili tehlike etkenlerinden kimileri şunlardır:
*Kumpaslı olarak sigara içmek veya tütün çiğnemek
*Fazla kilolu veya obez olmak
*Yüksek ölçüde işlenmiş hububatlar, sıhhatsiz yağlar, bütün yağlı süt mahsulleri ve sodyum kapsayan, Dul Bırakan Kalp Krizi Nedir?kalp için sıhhatli olmayan bir beslenme sürdürmek
*Yüksek tansiyon
*Kanda yüksek ölçüde düşük yoğunluklu lipoprotein LDL veya “makûs” kolesterol bulunması
*Kanda yüksek yoğunluklu lipoproteinlerin HDL veya “iyi” kolesterol düşük ölçüde olması
*Diyabet veya prediyabet olması
*Yeteri kadar egzersiz yapmamak
Kalp krizi veya değişik kalp rahatsızlıklarına karşı şahısları daha korunmasız hale getirebilecek genetik etkenler şunlardır:
Irk: Avrupa, Afrika-Amerika veya Kızılderili orijinli olanların kalp krizi geçirme olasılığı daha yüksektir.
Genetik şartlar: Bazı genellikle ender görülen vaziyetler, kalp krizi tehlikesini artırabilen tek bir genden monojenik vaziyetler denir geçer. Hipertrofik kardiyomiyopati, hiperkolesterolemi bunlar arasındadır. Bazı vaziyetlerde, çoklu gen varyantlarının poligenik neden olduğu dislipidemi gibi rahatsızlıklar şahısları daha korunmasız hale getirir.

Nasıl Rehabilitasyon Edilir?

Kalp krizi bulguları yaşanıyorsa doğrudan acil servise gidilmelidir. Dul vazgeçen bir kalp krizi ne kadar seri ele alınır ve rehabilitasyon edilirse, iyileşme uğru o kadar çoğalır.
Yüzde 100 sol ön inen atardamar tıkanması için en yaygın acil rehabilitasyon alttaki adımlardan oluşur:
1-Hekim bir kateteri bacak veya kasık bölgesindeki ufak bir kesikten geçirir.
2-Kateter tıkalı olma olasılığı olan sol ön inen atardamara yönlendirilir ve tıkanıklığın giderilmesine destekçi olmak için kateterin ucundaki ufak bir balon şişirilir. Bu ilk iki adıma anjiyoplasti denir.
3-Hekim, tıkalı atardamarı sarih yakalaması, kanın geçmesi ve oksijeni kalp adalelerine geri getirmeye devam etmesi için meseleli bölgeye ufak delikli tellerden yapılmış bir stent, ufak bir metal tüp yerleştirir.
Hekimler atardamarın tekerrür tıkanmasını önlemek için uzun süreli bir stent yerleştirebilir. Bunlardan kimileri kalıcı olarak atardamarda kalır, ancak ötekileri zamanla erimek üzerine planlanabilir, böylece atardamar banal bir gidişata geri döner. Kalp krizinden iyileşme vaziyetine bağlı olarak hastalığa bakan hekim kalp operasyonu önerebilir. Kalbin etrafındaki birden fazla atardamarda tıkanmalar bulunursa, kalp operasyonuna gereksinim dinlenebilir. Bazı cerrahi alternatifler şunlardır:
Aterektomi. Kateterin plak birikimini ortadan kaldırması için ufak, dönen bıçakları olması dışında bütün olarak bir anjiyoplasti gibidir.
Bypass: Kalp cerrahı kanı tıkanıklığın çevresindeki yeni bir kan damarı süresince hareket ettirmek için bedenin değişik bölgelerindeki sıhhatli damarları veya atardamarları kullanır.
Valf metamorfozu. Hekim tıkalı veya sıhhatsiz bir valfi değiştirmek için genellikle insan donöründen veya inek, domuz dokusundan sıhhatli bir kalp kapağı kullanır.

İyileşme Nasıl Sağlanır?

Dul Bırakan Kalp Krizi Nedir?Atardamar tıkanması anjiyoplasti veya stent kullanılarak rehabilitasyon edilirse, iyileşmek için genellikle sağlık kurumunda en az bir gün geçirilmesi gerekir. Daha sonra konuta gidilebilir ve takribî bir hafta sonra tekerrür işe gitmek ve egzersiz yapmak gibi banal etkinlikler yapılmaya başlanabilir. Kalp operasyonu yapılması gerekiyorsa, konuta gitmeden evvel sağlık kurumunda üç ila yedi gün geçirilmesi gerekebilir. Hasta muhtemelen yoğun bakım biriminde, akışkanların boşaltılması için göğsünde birkaç tüp, beslenmesi için kolunda bir intravenöz IV akışkan tüpü ve kalbin çalışmalarının kollanabilmesi için bir elektrokardiyograma bağlı bir biçimde uyanır.
Konuta döndükten sonra yapılması gerekenler şunlardır:
*Kuru yakalanarak dikiş yerlerine itina gösterilmeli, günde birkaç defa sargılar yenilenmelidir.
*Rastgele bir sızı kesici veya hekimin reçete ettiği kan sulandırıcı alınmalıdır.
*Hekim uygun olduğunu söyleyene kadar 10 kilodan fazla bir şey kaldırılmamalı veya egzersiz yapmaktan sakınılmalıdır.
*Hasta kalbin eforunu artırmak ve başka bir kalp krizi geçirme tehlikesini eksiltmek için önerilen rehabilitasyon programlarına katılmalıdır.

Kalp Krizinin Geleceği

Dul vazgeçen kalp krizinden sonra yaşamda kalmak, alttakiler de dâhil olmak üzere bir hayli etkene bağlıdır:
*Ne kadar seri davranıldığına
*Hangi prosedürlerin kullanıldığına
*Bedenin şoka girip girmediğine
*Bedenin kalp krizini takip eden ay ve senelerde nasıl iyileştiğine
Şok yaşanırsa yaşamda kalma uğru yüzde 40 etrafındadır. Şok olmadan talih yüzde 60 veya daha üstüne yükselir. Andırılması gereken iki ehemmiyetli nokta, erken tanı ve temkinlerin sadece ön inen atardamar tıkanıklığını önlemekle kalmayıp, aynı zamanda özellikle uzun vadede yaşamda kalma kısmetini çoğaldırmasıdır. Rastgele bir kalp krizi bulgusu görülürse şipşak acil servise gidilmeli ve kalbi sıhhatli yakalamak için kalp krizinden evvel veya sonra alttaki hayat stili farklılıkları sınanmalıdır:
*Bütün hububatlar, sıhhatli yağlar, az yağlı süt ve düşük sodyum kapsayan beslenmeye ağırlık verilmelidir.
*Bol bol egzersiz yapılmalıdır. Günde takribî 20–30 dakika hafif ve ılımlı egzersizler sınanmalıdır.
*Sigara veya her türlü tütün mahsulünün kullanılması vazgeçilmelidir.
*Kilo en uygun seviyede yakalanmalıdır. Beden kitle indeksinin 25 veya daha düşük yakalanması Dul Bırakan Kalp Krizi Nedir?amaçlanmalıdır.
*Kumpaslı, dinlendirici takribî altı ila sekiz saatlik bir gece uykusu alınmalıdır. Her gün olabildiğince aynı saatte yatağa gitmeye ve sabahları aynı zamanda kalkmaya çalışılmalıdır.
*Kalp hastalığının erken bulgularına karşı dikkatli olmak veya kalp krizinden sonra rehabilitasyonun işe yaradığından emin olmak için kumpaslı olarak bir kalp hekimine gidilmeli, hekimin önerdiği ilaçlar alınmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
maltepe escortümraniye escort