Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Demeler ve Cinsler

  • 21 Ekim 2021
  • Demeler ve Cinsler için yorumlar kapalı
  • 102 kez görüntülendi.
Demeler ve Cinsler

Demeler Belli bir civardaki geyik farelerinin ya da bodur meşelerinin tümü ya da bir göldeki levrek ya da suda koşanlarının tümü gibi minik yerel popülasyonların her biri birer demedir. Bir demenin aboneleri genellikle öteki bir demenin abonelerine göre birbirlerine daha çok eştirler. Bu eşliğin en az iki sebebi vardır: 1 Bir demenin fertleri genetik olarak […]

Demeler ve TürlerDemeler

Belli bir civardaki geyik farelerinin ya da bodur meşelerinin tümü ya da bir göldeki levrek ya da suda koşanlarının tümü gibi minik yerel popülasyonların her biri birer demedir. Bir demenin aboneleri genellikle öteki bir demenin abonelerine göre birbirlerine daha çok eştirler. Bu eşliğin en az iki sebebi vardır:
1 Bir demenin fertleri genetik olarak daha yakın akrabalardır, zira değişik demelerin fertleri arasındakine göre aynı demenin aboneleri arasında daha sık çiftleşmeler alana kazanç
2 Bir demenin fertleri birbirlerine daha çok benzeyen etrafsal faktörlere ve dolayısıyla takribî aynı seçilim baskılarına maruz kalırlar.
Demeleri popülasyonun birbirinden kesik olarak bölmemiş kalıcı olmayan üniteleri olarak göreöğreniriz. Bir çiftliğin ağaçlık kısmındaki geyik farelerinin kendi aralarındaki çiftleşmeleri komşu bir ağaçlıktaki farelerle olandan daha fazla olsa da her zaman iki değişik ağaçlıktaki fareler arasında çiftleşmeler olacaktır. Aynı biçimde belli bir kırmızı meşe ağacının dişi uzuvları aynı alandaki ağaçlardan polen alması mümkün olmasına rağmen bazen komşu bir koruluktaki ağaçtan da polen alacaklardır ve korulukların kendileri kalıcı ekolojik daimi özelliklerden olmayıp ayrı ve besbelli olarak komşu koruluklar birkaç sene sonunda birleşebilir ya da tek bir koruluk iki ya da daha fazla minik koruluğa ayrılınabilir. Ekolojik özelliklerdeki bu cins başkalaşımlar, geyik faresi ve kırmızı meşe ağaçlarının demelerinde de başkalaşımlara neden olacaktır. O halde demeler, genellikle eş öteki ünitelerle demelerle iç içe giren geçici popülasyon üniteleridir.

CinslerDemeler ve Türler

Eş demeler arasında geçişler olduğuna dikkat edin. Bazen komşu geyik faresi demeleri arasında faize olmasını beklememize rağmen geyik faresi ile konut faresi ya da siyah sıçanlar ya da sincaplarla geyik faresi arasında faize olmasını beklemeyiz. Aynı ağaçlık alanda bulunmalarına rağmen kırmızı meşe ile akça ağaç arasında ya da kırmızı meşe ile iğne meşesi arasında faize olmasını beklemeyiz. Kısaca, popülasyon demelerden daha büyük, birbirlerinden besbelli olarak değişik ve her zaman demelerden daha devamlı olan ünitelerdir. Böylesi bir popülasyon üniteyi, geyik faresinin tüm demelerini, başka biri ise bodur meşenin tüm demelerine içerir. Bu geniş üniteler cins olarak öğrenilir. Nebat ve hayvanların natürel olarak çok rakamda ayrı ve değişik çeşitlere ufaladığı asırlardan beri öğrenilmektedir. Bu demek değildir ki rastgele bir cinsin tüm fertleri tamamen aynıdırlar, vaziyet aksine bütün tersidir. Aynı türe ait rastgele iki fert farklı yollarla birbirinden ayırt edilebilirler. Fakat tek bir cinsin tüm aboneleri kesin ve biyolojik olarak ehemmiyetli özellikler paylaşırlar ve grup olarak bir cins, eş öteki gruplardan genetik olarak ayrıdırlar. Tabiatta bulunan böylesi gruplar, rastgele bir biçimde bazı kabilelerce çok evvelden belirlenmişlerdir. Harward Üniversitesi’nden Ernest Mayr, Yeni Gine’de 136 değişik adımla anılan ve daha sonraları biyologlar tarafından 137 cinsten oluştuğu gösterilen yerel bir kuş grubunun olduğunu kayıt edilmiştir. Uzun zamandan beri cins denebilen değişik canlı gruplarının bulunmasına rağmen cins kavramı, tarihsel süreç içerisinde çok kere değişmiştir. Biyolog olmayanlar ve hatta bir zamanlar popüler biyologlarca da yaygın olarak korunulan düşüncelerden biri şudur: Her bir cins bazı ideal formlarla temsil edilen değişmez varlıklardır, bir türe ait hakikat fertlerin tümü alt yukarıya aynıdırlar. Bir cins içinde görülen fertsel varyasyonların bu ideal özelliklerin bütün olmayan yaradılışları neticeyi olduğu zannedilir. Bu sabit tipolojik kavram, evrim hakkında bildiklerimizin tümü ile çelişir. Çağdaş anlamda bir cins, ortak bir gen havuzunu paylaşan ve faize açısından öteki eş gruplardan izole olan ve genetik olarak ayırt edilebilen natürel popülasyonlar demeler grubudur. Değişik bir biçimde söylersek bir cins, içinde faal gen akışının genetik madde alışverişinin olduğu ya da olabildiği en geniş popülasyon üniteyidir. Buradaki anahtar kelime “faal” sözcüğüdür; aboneleri çiftleşen, fakat kısır fertler veren iki cinsin neden tek cins olarak sınıflandırılmadığına daha sonra değineceğiz. Çağdaş cins kavramının iki popülasyonun ayrı cinsler olarak nitelendirilebilmeleri için birbirlerinden ne kadar değişik olmaları gerektiği mevzusunda bir şey belirtmediğine dikkat ediniz. Çoğu cinslerin oldukça besbelli anatomik, fizyolojik ya da tavırsal kişiliklere sabredilerek ayırt Demeler ve Türleredilebildiğini ve biyologların cins tanımlamada sıklıkla bu kişiliklere güvendiklerini de itiraf edelim. Ancak yaşayan cinsler için son kriter her zaman faizedir, fiili ya da potansiyel gen akışı olup olmadığıdır. Şayet dış görünüş haysiyetiyle hemen hemen aynı olan iki popülasyon arasında bütün bir manevi eşeysel yalıtım varsa -bunlar arasında gen akışı hiç olmuyorsa- aralarında büyük eşlikler olmasına rağmen bu popülasyonlar değişik cinslere aittir. Öteki yandan şayet iki popülasyon besbelli değişiklikler gösteriyor; fakat aralarında tesirli gen akışı bulunurlarsa bu iki popülasyon aynı türe aittir. Anatomik, fizyolojik ya da tavırsal şahsiyetler sadece faize bakımından izole popülasyonların belirlenmesinde bir ipucu olarak iş görürler. Bunlar kendi başına bir popülasyonun bir cins oluşturup oluşturmadığını tanımlayamazlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ