Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ceza İdraki Hukuku Kapsamında Hapsetme

  • 25 Nisan 2021
  • Ceza İdraki Hukuku Kapsamında Hapsetme için yorumlar kapalı
  • 83 kez görüntülendi.

Ceza idraki hukukunda öngörülmüş koruma temkinlerinden birisi olan hapsetme, henüz kesin bir karar verilip mahkumiyet mevzubahisi olmamışken, dominant kararı istikametinde kuşkulu veya maznunun şahıs hürlüğünden yoksun edilmesidir. Hapsetme, reellerin ortaya konulabilmesi için zorunlu olan hallerde verilebilecektir. Hapsetme kararını kaide olarak ancak dominant verebilir. Bu kaidenin bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yasa koyucu da hapsetme ihtiyatının ihtiyari […]

Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamında TutuklamaCeza idraki

hukukunda öngörülmüş koruma temkinlerinden birisi olan hapsetme, henüz kesin bir karar verilip mahkumiyet mevzubahisi olmamışken, dominant kararı istikametinde kuşkulu veya maznunun şahıs hürlüğünden yoksun edilmesidir. Hapsetme, reellerin ortaya konulabilmesi için zorunlu olan hallerde verilebilecektir. Hapsetme kararını kaide olarak ancak dominant verebilir. Bu kaidenin bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yasa koyucu da hapsetme ihtiyatının ihtiyari olduğunu tanımlamıştır. Bu yönde hapsetme kararı için koşullar olgunlaşmış olsa bile dominantın bu kararı vermesi bir lüzumluluk değildir.

HAPSETME ŞARTLARI

– Hapsedilecek şahsın ele geçirilmiş olması gerekir. Firariler hakkında istisnai gidişat mevzubahisidir.
– Adli hakimiyet uygulamasının yeterli olmaması gerekir. Şayet adli hakimiyet kararı verilebilir ise hapsetme yoluna gidilemez.
– Hapsetme kararının orantılı olması gerekir.
– Ceza İdraki Yasau Madde 100’de öngörülen şartların bulunması gereklidir.Bu şartlar ; a.güçlü kabahat kuşkusunun varlığı, b.kuşkulu veya maznunun kaçacağı kuşkusunu uyandıran somut kanıtların mevcudiyeti, c.kuşkulu veya maznunun kanıtları yok etme,saklama veya değiştirme,şahit,mağdur ya da üçüncü şahıslar üzerinde baskı yapma girişiminde bulunacağı doğrultusunda güçlü kuşku oluşturması.
– Ceza İdraki Madde 100/3’te sayılmış olan kabahatler için soruşturma veya kovuşturma düzeyinde hapsetme kararı verilebilecektir. Bu kabahatler için sadece güçlü kabahat kuşkusunun varlığı, hapsetme için yeterli olacaktır. Bu kabahatler ; soykırım,isteyerek öldürme,silahla işlenmiş isteyerek yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış isteyerek yaralama,eziyet,cinsel hamlebirinci fıkra hariç ,çocukların cinsel istismarı,hırsızlık ve yağma,uyuşturucu ve uyarıcı madde yapım ve ticareti,kabahat işlemek emeliyle teşkilat kurma iki,yedi ve sekizinci fıkralar hariç,devletin güvenliğine karşı kabahatler,anayasal kumpasa ve bu kumpasın işleyişine karşı kabahatler.

Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamında TutuklamaHAPSETME KARARI VERİLMESİ VE USUL

Hapsetme, takdiri bir koruma ihtiyatıdır. Bu sebeple egemende güçlü kabahat kuşkusu ya da kanıtların karartılması doğrultusunda bir izlenim yaratmayan kuşkulu veya maznun hakkında hapsetme kararı verilmeyebilir.

Ceza İdraki Yasau Madde 100/4 uyarınca sadece adli para ceza cezası gerektiren kabahatler ve beden dokunulmazlığına karşı işlenenler kabahatler hariç olmak üzere üst hududu 2 seneden fazla olmayan mapus cezasını gerektiren kabahatler hakkında hapsetme kararı verilemeyecektir.

A- Soruşturma Safhasında Hapsetme Kararı

Soruşturma safhasında hapsetme kararı, savcının arzının ardından barış ceza dominantı tarafından verilir. Barış ceza dominantı bazı istisnai vaziyetlerde savcının yetkilerini kullanabildiğinden CMK m. 163 bu vaziyetlerde savcının arzı olmasa bile hapsetme kararı verilebilecektir. Savcının arzı üzerine barış ceza dominantı ya arzı kabul edip hapsetme kararı verecek ya da arzı yalanlayarak kişiyi hür vazgeçecektir. Bu aşamada barış ceza dominantı tarafından arzın yalanlanması, hapsetme kararının geri alınması kararlarına itiraz edebilecek şahıslar ; savcı ve kabahatten hasar görenlerdir. Yeniden bu aşamada verilmiş olan hapsetme kararına,hapsetmenin devamına ait karara itiraz edebilecek şahıslar ; kuşkulu,müdafi,kuşkulunun legal temsilcisi ve eşidir. İtiraz mercinin vereceği kararlar kesin olmakla beraber istisnai olarak kuşkulu hakkında ilk kere hapsetme kararı verilecek ise hapsetme arzının reddi üzerine yapılan itiraz neticesinde verilecek karara da itiraz olası olabilecektir. Bu gidişatta itiraz merci bir sonraki barış ceza dominantlığı olacaktır. Hapsetme kararı belirli bahaneli olmalıdır.

B- Kovuşturma Safhasında Hapsetme Kararı

Kovuşturma safhasında hapsetme kararı,yetkili ve misyonlu duruşma tarafından arz üzerine ya da re’sen verilebilir. Duruşma tarafından verilecek kararlara karşı itiraz ancak yasa kararında sarihçe belirtilmesi vaziyetinde olasıdır. Ancak duruşmanın verdiği hapsetmenin geri alınması ve maznunun beraati kararlarına karşı itiraz olası olmayacaktır. Kovuşturma safhasında verilecek olan hapsetme kararları, duruşma makamı kararıdır.

Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamında TutuklamaTUTUKLULUK

HALİNİN ARAŞTIRILMASI

Hapsetme kararı da her koruma ihtiyatı gibi geçicidir. Tutukluluk vaktinde, hapsetmeyi gerektiren koşulların varlığını devam ettirip ettirmediği kumpaslı olarak araştırılmalıdır. Soruşturma safhasında, şahıs tutuklu kaldığı sürece, en geç 30 günlük vakitlerle, barış ceza dominantı tarafından bu halin devam edip etmeyeceği hususunda kuşkulu ya da müdafiyi dinlemek suretiyle karar verilir.
30 günde bir tahlil arzını yapma lüzumluluğu savcıya verilmekle beraber kuşkulunun da böyle bir arzda bulunma ihtimali vardır. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, yeni bir hapsetme karar kalitesindedir. Buna bağlı olarak bu karara da itiraz olasıdır.

Ceza İdraki Yasau Madde 103/2 gereğince, soruşturma safhasında savcı, hapsetme kararının artık lüzumlu olmadığı kanısına varırsa,kuşkulu re’sen hür vazgeçilebilecektir. Aynı zamanda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek olursa da kuşkulu hür kalacaktır.

Kovuşturma safhasında, duruşma tutuklu halde ki maznunun, bu halinin devam edip etmeceğine her seansta karar verir. Bu düzeyde de tahlil için 30 günlük müddet öngörülmüştür.

Kuşkulu ya da maznun her aşamada, her zaman beraatini arz edebilir. Tutukluluk halinin devamına ve beraate ait kararlar duruşmaca verilmektedir. Ret kararlarına karşı itiraz edilebilecektir. Ancak daha evvelden belirttiğimiz gibi salıverme kararına karşı itiraz olası değildir.

Savcının hapsetme kararının geri alınması istemi ve kuşkulu ya da maznunun beraat istemleri, alakalı merci tarafından 3 gün kapsayasında karara bağlanacaktır. Teşkilat faaliyetleri kapsamında bir kabahat mevzubahisi ise karar verme süresi 7 gün olacaktır.

Ceza idraki yasasında tutukluluk için azami müddetler öngörülmüştür. Bu müddetleri tahlilimiz gerekirse :
– Ağır ceza mahkemesinin misyon alanına girmeyen kabahatlerle alakalı yapılacak hapsetmeler için öngörülmüş azami müddet 1 yıldır. Bu müddet, zorunlu hallerde en fazla 6 ay uzatılabilecektir.
– Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren kabahatlerde ise tutukluluk için öngörülmüş olan azami müddet 2 yıldır. Burada da zorunlu hallerin varlığı mevzubahisi ise bu müddet en çok 3 sene uzatılabilecektir.

Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamında TutuklamaHAPSETME KARARININ KENDİLİĞİNDEN KARARSIZ HALE GELMESİ

– Savcı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi,
– Beraat,ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi,
– İdrak koşullarının reelleşmemesi nedeniyle verilen düşme kararı ve mahkumiyetin ertelenmesi kararı verilmesi,
– Tutukluluk için öngörülmüş olan azami müddetlerin dolması hallerinde hapsetme kararı ortadan kalkacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ