Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Bulut Bilişimin Etrafsal Tesirleri Nelerdir?

  • 09 Ekim 2021
  • Bulut Bilişimin Etrafsal Tesirleri Nelerdir? için yorumlar kapalı
  • 175 kez görüntülendi.
Bulut Bilişimin Etrafsal Tesirleri Nelerdir?

Bulut bilişim, bilgilerin şahsın kendi şahsi dijital aygıtında değil, uzak bilgi merkezlerinde bulunan internet bağlantılı makinelerde depolanmasını kapsar. Bulut bilişim, telefonlardan ve bilgisayarlardan bilgi depolamanın çoğunu alıp merkezi bir konuma yerleştirerek dijital dünyada devrim oluşturmuştur. Bu, dijital aygıtları daha uygun maliyetli hale getirmiş, bu da bilgi merkezleri için daha fazla talebe ve bunların etrafsal tesirleri hakkında artan evhamlara yol açmıştır.

Bulut Bilişim Nasıl Çalışır?

Şirketler dijital çağa ilk girdiğinde, hepsi aynı binada çalışan bireysel çalışanlar tarafından sıklıkla kullanılan bir terminal ağı ile ana bilgisayarında, işletim gücünün ve bilgi depolamasının çoğunu barındırmıştır. 1980’li yıllarda, kendi bilgi depolama sistemlerine sahip bağımsız şahsi bilgisayarlar tanıtılmıştır. 1990’li yıllarda internet tabanlı ticaretin yükselişi, her işletme kendi işletme içi bilgi merkezini kurduğundan, bilgi depolama talebinin devamlı çoğalmasına neden olmuştur.
Bulut bilişim, her işletmenin kendi bilgi merkezini kurma ihtiyacını eksilterek iş yapma maliyetlerini eksiltmiş ve internet ticaretinin daha da patlamasına neden olmuştur. Amazon, 2002 yılında Amazon Web Services’ı AWS tanıtmış, on yıl içinde bunu Google ve Microsoft izlemiştir. Bulut bilişim işletmeleri, yalnızca bilgileri değil, Microsoft’un Office 365 ve Google’ın G Suite’i gibi yazılım platformlarını da barındırmaya başlamıştır ve bugün, bulut bilişim multi milyar dolarlık bir sanayidir. İlk üç bilgi sağlayıcı arasında, pazar lideri olan AWS, 2020 yılında Amazon’a 13,5 milyar dolar, Google Cloud ise yaklaşık 3 milyar dolar kazanmıştır, ancak Microsoft, bulut bilişimden elde ettiği kazancı açıklamamıştır.
Bulut Bilişimin Çevresel Etkileri Nelerdir?Bilgi merkezlerinin çalışması için gşanın her saatinde muazzam ölçüde elektrik gerekir. Fosil yakıtlarla, özellikle de kömürle işletilen elektrik şebekelerinde, bilgi merkezleri küresel ısınmaya ehemmiyetli katkılar sağlar. Ancak bilgi merkezleri iklim değişikliğiyle mücadeleye de yardımcı olabilir.

Etrafsal Artıları ve Eksileri

Değiştirdikleriyle karşılaştırıldığında, bilgi merkezleri gerçeğinde karbon emisyonlarını eksiltmiştir. Bir araştırmaya göre, kullanılsın ya da kullanılmasın, kendi bilgisayarlarını devamlı çalıştırmak yerine bulut bilişim kullanarak bireysel bir işletmenin enerji tüketiminin %95’e varan oranda eksiltilmesi sağlanabilir. Araştırma yazarları bulut bilişim, gşöhretimizde büyük iş uygulamaları için karbon emisyonlarını %30 ila 90 oranında azaltabildiğini bildirmektedirler. Bilgileri bulutta paylaşmak, tedarik zincirlerini daha verimli hale getirmek, enerji tüketimini ve atık ölçüsünü eksiltmek ve böylece etrafsal tesirlerini eksiltmek gibi birçok iş uygulamasını da yapar.
Ancak iş verimliliğini artırmak, iş faalliğini eksiltmek anlamına gelmez. Bunun yerine, bilgi merkezlerinin artan kullanımı, bilgi merkezlerinin artan kullanımına yol açmıştır. 2018 yılında bilgi merkezleri, dünya çapında elektrik kullanımının kabaca %1’ini yılda yaklaşık 200 terawatt-saat TWh ve küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %0,3’şanı neden olmaktaydı. Bir terawatt saat, 1 milyar kilovat saate denktir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu sayı 70 TWh’dir – küresel tüketimin üçte bcerahatten aşırısıdır.
Genel olarak, bilgi teknolojisi sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 2’sinden mesuldür, havacılık sanayisi ile yaklaşık olarak aynıdır. Bilgi merkezlerinin küresel elektrik kullanımının 2030 yılına kadar küresel elektriğin %3 ila %13’şöhrete çıkması bilave edilmektedir. Pak enerji kaynaklarına geçiş için ciddi çabalar gösterilmezse, bilgi merkezlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları da aynı oranda çoğalacaktır.

Bu Mevzuda Ne Yapılıyor?

Neyse ki, bilgi merkezlerinin pak, yenilenebilir enerji kaynaklarına güvenmesini sağlamak ve bu enerjiyi daha verimli kullanmak, değiştirdikleri milyarlarca dijital depolama makinesinin karbon ayak izini eksiltmekten çok daha kolay işlerdir. İşte bütün de bu noktada ekonomik ve etrafsal çıkarlar örtüşebilir. Bilgi merkezi işletmeleri, kaynaklarının verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve maliyetlerini eksiltmek için her türlü teşvike sahiptir. Yalnızca bu sebeple, dünyanın en büyük bilgi merkezi işletmeleri Amazon, Microsoft ve Google bilgi merkezlerinin %100 karbonsuz elektrikle çalışması için tasarılar yapmış ve uygulamaya başlamıştır.
Amazon, işletmesini 2025 yılına kadar %100 yenilenebilir kaynaklarla güçlendirme ve 2040 yılına kadar karbon net sıfır olma gayeleriyle meblağlı olarak, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji müşterisi olduğunu iddia etmektedir. Microsoft, 2030 yılına kadar karbon negatif olmayı ve işletmenin kurulduğu 1975 yılından bu yana yaydığı tüm karbonu atmosferden kaldırmayı vaat etmiştir. Bunu başarmak için tüm bilgi merkezlerini 2025 yılına kadar 100 yenilenebilir enerjiyle çalıştırmayı tasarlamaktadır.
Google ise kısmen, faaliyetlerinin hala fosil yakıt elektriğine dayanan bvefatlarına uygun ofsetler satın alarak, 2018’de %100 yenilenebilir enerji maksadına erişmiştir. Google, yük taşıma uygulamalarını uygulayarak 2030 yılına kadar kullandığı enerjinin tamamının karbon içermeyen kaynaklardan geleceğini vaat etmiştir.

Yük Göçü Nedir?

Yük geçişi, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için bilgisayar harekâta çalışmalarının bilgi merkezleri arasında kaydırılmasını içerir. Büyük bilgi merkezleri, bu emellere erişmek ve sunucuları serin yakalamak için yüksek verimli soğutma sistemleri kullanmaya, bunları su altına yerleştirmeye veya Kuzey Kutbu çemberinin üzerindeki bir fiyort gibi rüzgar veya güneşderi yenilenebilir enerjinin bulunduğu yerlere yerleştirmeye başlamıştır. Bu projeler, uzun vadede maliyet-faydalı olsalar bile sermayesi yüksek projelerdir. Aynı şeyi yapmak için daha hudutlu sermayeye sahip daha ufak bilgi merkezi sağlayıcıları elde etmek hala bir güçlüktür. ABD Enerji Bakanlığı’nın Bilgi Merkezi Süratlendirici programı gibi devlet takviyeyi yardımcı olabilir.
Bilgi merkezlerinin birincil görevi elektronları hareket ettirmektir, yenilenebilir rüzgar ve güneş enerjisi bugün dünyadaki en ucuz elektron kaynaklarıdır. Çelik ve beton yapımı gibi değişik sanayiler uygulamalarını karbondan temizletmekte zorlanırken, bilgi merkezleri bunu yapmak için her türlü teşvike sahiptir. Ancak birçok iklim meselesinde olduğu gibi, kilit sual metamorfozun süratidir.

Bulutun Etraf Arkadaşı Olmasının 5 Sebebi

Gşanımız dünyasında yeşile olan ihtiyaç her zamankinden daha güçlüdür. Green Qloud’un kurucusu Eirikur Hrafnsson 2012’de, Bulut bilgi harekâtlı internet, lekeli enerji kullanımı sebebiyle karbon emisyonlarına büyük bir katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Bilgi merkezlerinin çoğu yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanırken Amazon, Google ve Facebook, etraf arkadaşı olmak ve ekolojik işletme gayeleri belirlemek için büyük çaba sarf eden işletmelerden yalnızca birkaçıdır.
Bulut Bilişimin Çevresel Etkileri Nelerdir?Bulut bilişim hakkındaki son gelişmeler ile birlikte işletmeler, genel buluta geçerek elastiklik ve ölçeklenebilirlik kazanabileceklerini ve aynı zamanda maliyetleri azaltabileceklerinin bilgisine sahip olmuşlardır. Ancak işletmelerin farkına varamadıkları şey, bulutun yalnızca iş yerlerine değil, etrafye de fayda sağladığıdır. Bulutun etrafye sağladığı fayda olarak yerel bir sunucudaki bilgileri yönetmek ve işlemek, karbon emisyonlarını büyük miktarda artırır. Bulut sayesinde yalnızca daha az sunucu kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda bir işletmenin bilgi merkezi üzerindeki karbon tesirini eksilterek verimli bir biçimde çalıştırılır. Bununla birlikte bulutun etraf arkadaşı olmasının 5 sebebi vardır ve bu nedenler alttaki gibidir:
Daha iyi altyapı
Public Cloud bilgi merkezleri genellikle, elektrik enerjisinin uzun mesafelerde iletilmesi sürecinde büyük kayıpları önlemek için onlara güç sağlayan kuruluşlara daha yakın konumlandırılır. Geleneksel bilgi merkezlerinin, genellikle konum için bir alternatifi olmadığından, bulut bilgi operasyon bilgi merkezlerinin üstün ekipman montajı sayesinde bilgi merkezlerine yedek güç ve soğutma sağlamak için daha az watt kullanır. Bu bilgi merkezleri, optimum kullanım ve sıcaklık elde etmek için verimli enerji kullanımı için uygun ölçekte planlanmış ve üretilmiştir.
Daha yüksek kullanım oranı
Geleneksel olarak, işletmeler kendi özel bilgi merkezlerini kullanırlar ve bu, sunucu kullanımında ani çoğalış beklentisiyle satın alınan ve kurulan teçhizat sebebiyle bu işletmelerin kullanım oranlarının düşük olduğu anlamına gelir. Bulut, makine kullanımını birleştirir, sunucuları yüksek kullanım oranlarında çalıştırarak verimliliği artırır. Ekipman boşta kaldığında, verim düşüklüğü yaratır ve etraf üzerinde negatif tesirleri olur. Ancak, genel bulut sunucuları, yüksek oranda kullanılan altyapı sebebiyle geleneksel bilgi merkezlerinden 2 ila 4 kat daha verimli olma meylindedir.
Ekipman yenileme sürati
Geleneksel bilgi merkezi ekipmanı, yüksek maliyetler ve sunucuları yükseltmek için tüketilen zaman sebebiyle yükseltme veya değiştirme evvelinde uzun vakitler boyunca kullanılma meylindedir. Genel buluttaki ekipman, geleneksel sunuculardan çok daha yüksek kullanım oranlarına sahip olma meylinde olduğundan, büyük ihtimalle daha kısa bir yaşam döngüsüne sahip ve daha süratli bir yenileme vaktine neden olur. Ayrıca, yeni teknoloji daha iyi enerji verimliliği sağladığından, genel bulut sunucularının kumpaslı olarak yükseltilmesi daha uygun maliyetlidir. Enerji verimliliği ne kadar yüksek ekipman olursa, genel bulut sağlayıcısı o kadar fazla para tasarrufu sağlar ve bu da uzun vadede çok daha az enerji kullanılmasına neden olur.
Eksiltilmiş elektrik kullanımı
Geleneksel bilgi ekipmanı sistemleri, aralıksız güç kaynakları, soğutma ve tonlarca elektrik gerektiren yüksek bakım gerektirirken, temel yazılım programlarını buluta taşımak, son derece elektrik tasarrufu sağlayabilir.
İklim tesirinin eksiltilmesiBulut Bilişimin Çevresel Etkileri Nelerdir?
İklim tesiri, daha az karbon emisyonunun bir neticeyi olarak enerji verimliliğindeki bulutların iyileşmesiyle büyük miktarda eksiltilir. AWS’ye göre, vasati bir müessesesel bilgi merkezi, tipik büyük ölçekli bulut sağlayıcısından daha lekeli bir güç karışımına sahip olduğudur. AWS, değişik bulut sağlayıcılarıyla birlikte %28 daha az karbon yoğun güç karışımı kullanır. Bu aynı zamanda iklim hakimiyet maliyetlerini de tesirler, zira cihazları muhteşem sıcaklık seviyelerinde en yüksek performans seviyelerinde çalıştırmak çok daha pahalıdır. Bulut, enerji verimli teçhizat kullanımı ve daha az karbon emisyonu sebebiyle bu harcamayı ortadan kaldırır.
Kısacası Bulut, BT sanayisinde birçok yönden devrim oluşturmuştur ve alıcılar bulutu kullanarak %77 daha az sunucu, %84 daha az güç harcarken, karbon emisyonlarını %88 oranında eksiltmiştir.

Kaynakça:
siliconangle.com/2014/03/05/the-evolution-of-the-data-center-timeline-from-the-mainframe-to-the-cloud-tc0114/
www.geekwire.com/2021/amazon-web-services-posts-record-13-5b-profits-2020-andy-jassys-aws-swan-song/
dx.doi.org.une.idm.oclc.org/10.1038/d41586-018-06610-y
betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/challenge/sector/data-centers

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ