Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Aril Hidrokarbon Reseptör AhR Rolleri ve İşlevleri

  • 14 Temmuz 2021
  • Aril Hidrokarbon Reseptör AhR Rolleri ve İşlevleri için yorumlar kapalı
  • 180 kez görüntülendi.
Aril Hidrokarbon Reseptör AhR Rolleri ve İşlevleri

Aril hidrokarbon reseptörü AhR, dış tehditlere, özellikle etrafsal pisleyicilere karşı hücre büyümesini ve bağışıklık sistemi cevabını desteklemekten mesuldürler. AhR’ler muhtelif uzuv sistemlerinde hücre değişikleşmesi ve büyümesi için lüzumludur. Bu yazıda AhR’nin rollerini ve onu harekete geçiren/yasaklayan etmenler hakkında balakalar bulunmaktadır. Aril Hidrokarbon Reseptörü Nedir? Aril hidrokarbon reseptörü AHR genlerin [çeşitli ayarlar ekspresyonunu kontrol etmek için […]

Aril hidrokarbon reseptörü AhR, dış tehditlere, özellikle etrafsal pisleyicilere karşı hücre büyümesini ve bağışıklık sistemi cevabını desteklemekten mesuldürler. AhR’ler muhtelif uzuv sistemlerinde hücre değişikleşmesi ve büyümesi için lüzumludur. Bu yazıda AhR’nin rollerini ve onu harekete geçiren/yasaklayan etmenler hakkında balakalar bulunmaktadır.

Aril Hidrokarbon Reseptörü Nedir?

Aril Hidrokarbon Reseptör AhR Rolleri ve FonksiyonlarıAril hidrokarbon reseptörü AHR genlerin [muhtelif ayarlar ekspresyonunu hakimiyet etmek için mesul olan bir ligand ile aktive edilen transkripsiyon etmenidir. Hem AhR hem de ortağı aril hidrokarbon nükleer translokatör, bir organizmanın çoğunlukla insan imali olan etrafsal pisleyicilere nasıl tepki verdiğiyle ilişkilidir. Bununla birlikte, mevcut araştırmalar AhR’lerin kontaminantların yokluğunda oynadığı değişik fizyolojik rolleri belirlemiştir.

Aril Hidrokarbon Reseptörünün Rolleri

AhR’nin insan bedenindeki rolü karışıktır ve henüz bütün olarak anlaşılamamıştır. Alttaki bulguların çoğu hayvan ve hücre temelli çalışmalardan kaynaklanmaktadır. AhR’nin potansiyel rolleri ve işlevleri hakkında iyi bir fikir vermektedir, ancak neticeler her zaman insanlara çeviri edilmeyebilir.
Kardiyovasküler
Fetal farelerde, embriyonik kök hücreler yoluyla AhR gelişimi kalp hücrelerini koordine etmekten ve ayırt etmekten mesuldürler. Gelişim sırasında AhR, kardiyovasküler homeostazın korunmasından mesul karışık tertip edici ağın koordinatörüdür.
Metabolizma
Hem cılız hem de obez farelerde, AhR reseptörleri bedendeki glikoz homeostazının korunmasına dayanakçı olmaktan mesuldürler. Yağlı karaciğeri olan farelerde, aktive edilmiş insan AhR reseptörleri, uygun enerji balansını korurken yağlı karaciğerin tesirlerini başarılı bir biçimde yalanlamıştır. AhR’ler ihtiyarlama ve hastalıklar bağlamında hücresel rejenerasyona işaret etmek için kök hücrelerle etkileşime girer. Reseptörler, hücre yenilenmesine karşı hücre yenilenmesinin metabolik aktifliğini spesifik olarak amaçlamaktadır.
Zehirli Madde Giderimi
AhR’ler, kanser gelişimine katkıda bulunabilecek etrafsal lekeleyiciler olan polisiklik aromatik hidrokarbonları tanımaktan mesuldür. AhR’ler fizyolojik hasarı önlemek için bedene sinyal yollamaktadır. Değişik mermi seviyelerine maruz kalan insan hücre hatlarında, AhR’ler hasarın önlenmesine dayanakçı olmaktadır.

Bağışıklık Sistemi

Lenfositler
AhR reseptörleri, etrafsal ipuçlarını lenfositlere iletmekten mesuldür, daha sonra bedeni tertip etmek için lüzumlu bağışıklık sistemini tetikler, homeostazı gözetmektedir. Dioksinle kontamine olmuş bir alanda yetiştirilen süt ineklerinde, AhR gen ekspresyonu, zehirli madde kontaminasyonuyla savaşmak için dolaşımdaki lenfositlerin rakamını artırmak için ehemmiyetli miktarda çoğalmıştır. Tüberkülozdan muzdarip hastalar için, daha fazla AhR ekspresyonu, lenfoid hücrelerin yaradılışı yoluyla genel doğuştan gelen bağışıklık yanıtını çoğaldırmıştır.
T Hücreleri
Farelerde AhR, tendeki hücre olgunlaşmasını tertip eden epidermal T hücrelerinin korunmasından mesuldür. Bu cilt için bağışıklık sisteminin korunmasına dayanakçı olmaktadır. Viral bir enfeksiyona yol açan etrafsal pisleyicilere maruz kalan insanlar, AhR’leri aktive ettikten sonra T hücresi tepkisini ve regülasyonunu çoğaldırdı. Hastanın bedenindeki viral enfeksiyonu ortadan kaldırmak için lenf nodlarındaki T-hücresi tepkileri de çoğalmıştır.
Mast hücreleri
AhR mast hücrelerinin değişikleşmesini, büyümesini ve işlevini hakimiyet etmek için kritik ehemmiyete sahiptir. AhR ligandlarına maruz kalan mast hücrelerinde çoğalmış kalsiyum ve reaktif oksijen cinsleri vardı, bu da mast hücresi sinyalinin, degranülasyonun ve sitokin salınımlarının çoğalmasına neden olmuştur.

Bağırsak Sıhhati

Triptofan, bağırsak bağışıklık sistemi homeostazının korunmasında ehemmiyetli bir rol oynar. Farelerde AhR, bağırsaktaki mukozal cevabı dengeleyen ve karmaşık mikrobik toplulukların yaşamda kalmasına izin veren triptofan alımını çoğaldırmaktadır. Bu sebeple, AhR’ler bağırsak mikrobiyota balansını korur ve organik lekeleyiciler veya patojenler varlığında değiştirir. Bir enfeksiyon varsa, AhR’ler bastırmak için bağışıklık cevabını artıracaktır. Farelerde AhR, bağırsak epitelyal hücre inflamasyonunun hudutlandırılmasından ve hatta farelerin ilaca bağlı kolit ile iyileşmesinden mesuldür.

AhR’yi Faalleştiren Yollar

Ligandlar AhR’leri aktive edebilir veya inhibe edebilir. Bu, reseptöre bağlanan ligand tipine bağlıdır. AhR aktivasyonundan mesul ana ligandlar, triptofan kaynaklı metabolitlerdir. AhR’nin aktivasyonuna yol açan en az beş yol vardır.
Kynurenin Yolu
Memelilerde birincil aktivasyon, kynurenin yolundan geçer. Glioblastomalar beyin urları kynurenin üretir ve AhR’ları aktive ederek yaşamda kalmalarından mesuldür. Aynı zamanda otoimmün işlevin çoğaldırılmasından mesul tertip edici T-Hücrelerini çoğaldırmaktadır. Bu Kynurenin yolu, AhR’lerin aralıksız aktivasyonuna izin veren pozitif bir geri besleme döngüsü oluşturmaktan mesuldür.
Dopamin Dekarboksilaz Yolu
Dopamin dekarboksilaz yolu ayrıca reseptör ile doğrudan bağlanma yoluyla AhR aktivasyonundan da mesuldür. Yalnızca AhR için doğrudan bir bağlayıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda AhR ligandları için bir alt akış lideri vazifeyi görmektedir.
Serotonin Yolu
Serotonin triptofan gelen yolu BHR aktivasyonu için mesuldür. Bunun sebebi, reseptör için cılız afinitesidir. AhR’leri inhibe edecek CYP1 enzimlerini eksiltir ve öteki ligandların AhR’ler üzerinde daha fazla bağlanmasına izin vermektedir.
Triptofan Fotometabolitleri
Triptofan fotometabolitleri nanomolar konsantrasyonlarda aktivasyonu gösteren endojen AhR ligandlarıdır. Enflamatuar cevapları maniler ve zararı önlemek ve sıhhatli, korunan cilt hücrelerini teşvik etmek için ciltteki AhR işlevselliğini çoğaldırırlar.
Fitokimyasallar
Aril Hidrokarbon Reseptör AhR Rolleri ve FonksiyonlarıAhR’lerin natürel aktivatörleri arasında T hücresi gelişimini, otoimmüniteyi ve inflamasyon eksiltmeyi aktive etmek için ligandlar olarak işlev gören fitokimyasallar bulunur. Ne yazık ki, bu fitokimyasallar en az tesirli AhR aktivatörlerinden bazılarıdır.
AhR İnhibisyonu
AhR inhibisyonu, hücre değişikleşmesini sınırlamaktan ve bağışıklık sistemi cevaplarını eksiltmekten mesul etrafsal kimyevilerden gelmektedir. AhR’lerin inhibisyonu, muhtelif uzuv sistemlerinin sıhhatine hasar verebilir. Buna kardiyovasküler sistem, ten ve sindirim sistemi dahildir. Uygun AhR aktivasyonu olmadan, bu olgun B hücrelerinin gelişimini ve yanıtlarını hudutlar, bu da bağışıklık cevabını zayıflatabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ