Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Aldosteron Hormonun Sağlık Etkileri

  • 02 Temmuz 2021
  • Aldosteron Hormonun Sağlık Etkileri için yorumlar kapalı
  • 270 kez görüntülendi.
Aldosteron Hormonun Sağlık Etkileri

Aldosteron, sağlık için hayati olmasına karşın, çoğu insanın nadiren düşündüğü bir hormondur. Aldosteron bedeni sulu ve uygun mineral dengesinde meblağ. Ancak hakimiyet edilmeden vazgeçildiğinde, çok fazla aldosteron yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve mineral tükenmesine yol açmaktadır. Çok az ve kritik elektrolit dengesizlikleri ortaya çıkabilir. Bu yazıda aldosteronun sağlık etkileri üzerine bilgiler bulunmaktadır. Kan Tazyiki Hakimiyeti […]

Aldosteron, sağlık için hayati olmasına karşın, çoğu insanın nadiren düşündüğü bir hormondur. Aldosteron bedeni sulu ve uygun mineral dengesinde meblağ. Ancak hakimiyet edilmeden vazgeçildiğinde, çok fazla aldosteron yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve mineral tükenmesine yol açmaktadır. Çok az ve kritik elektrolit dengesizlikleri ortaya çıkabilir. Bu yazıda aldosteronun sağlık etkileri üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Kan Tazyiki Hakimiyeti

Aldosteronun akışkan dengesindeki rolü, beden akışkanlarımızı ve kan tazyikimizi sıkı hakimiyet altında yakalayan renin -anjiyotensin-aldosteron sistemi RAAS kapsamındadır. Böbreklerdeki hücreler, bir dizi hadiseyle kan akışında bir düşüş düşük tansiyon fark ettiğinde, anjiyotensin I üretilir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim ACE daha sonra onu adrenal bezleri aldosteron üretmesi için uyaran anjiyotensin II’ye dönüştürür.
Prorenin-> Renin-> Anjiyotensinojen-> Anjiyotensin I + ACE -> Anjiyotensin II-> Aldosteron. ACE inhibe edici ilaçlar ACEI olarak da bilinir anjiyotensin dönüştürücü enzimi bloke etmek için kullanılır, bu da daha düşük anjiyotensin II, daha düşük aldosteron ve daha düşük kan tazyiki ile sonuçlanır. ACEI yalnızca hekim reçetesi ile kullanılabilir. Bunlar lisinopril Zestril ve kaptopril Capoten gibi ilaçları içerir.

Sınırlamalar

Aldosteronun kan tazyiki regülasyonunu ve elektrolit dengesini etkileyen tek hormon olmadığı unutulmamalıdır. Kan damarlarının sıhhati, sempatik sinir sistemi SNS ve diğer yollar da kan tazyikini ve kalp sıhhatini etkilemektedir. Misal olarak propranolol gibi beta 2-adrenoreseptör blokerleri kalpteki SNS’ye ait beta reseptörlerini bloke etmektedir. Sempatik, tartışma veya uçuş faaliyeti de parasempatik, dinlenme ve sindirim aktivitesi ile karşılanabilir. Bu, vücuttaki kolinerjik yolun bir parçasıdır. Son olarak, kan tazyiki regülasyonu, bir kimseden diğerine değişebilen kan kimyası, etraf, sağlık vaziyeti ve genetik de dahil olmak üzere birçok muhtemel etkeni içerebilir.

Aldosteron Sağlık Etkileri ve Araştırma

Aldosteronun bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bilim adamları, aldosteronun şu yararları olduğunu bildirmektedir:
• Artırır CD8 + hücreleri, hipotezsel takviye viral enfeksiyonlarla gayret olabilir],
• Hayvan modellerinde Üveit gibi iltihap bazı cinsleri için NF-kB ile indüklenmiş TNF-alfa kan hücrelerinin bloke ederek yararlı olabilir
• Faz 2 detoksifikasyonunun Sülfat yolu için önemli olan sistein dioksijenaz oluşturur. Sülfat bir ilaca/toksine sülfat ilavesidir ve çoğu zaman daha az toksik hale getirir.
İltihap
Yüksek aldosteron birçok kronik hastalıkta rol oynamaktadır. Analistlere göre şu rolleri vardır:
• IL-6, IL-1b, TNF- 9  ‘u çoğaldırır ve bazen enflamasyonun ana hakimiyet anahtarı olarak belirlenen Nf-kB’yi indüklemektedir.
• Teşvik Th1 7 bağışıklık sisteminde otoimmün hastalıklar ve bunlarla hudutlu çalışmalar kronik enflamasyon ile irtibatlı olmuştur.
Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kalp Sıhhati ve Kan Tazyiki

Çok fazla aldosteron özellikle kalp için makûstur. Yüksek aldosteron doğrudan kan tazyikini yükseltir. Enflamasyonu ISIRÇA-1, VCAM-1, TNF, IL-6 ve CRP , fibrozu, oksidatif stresi, damar fonksiyon bozukluğunu çoğaldırması ve kan damarlarımızda yeni hücrelerin rejenerasyonunu önlediği zannedilmektedir.

Diğer Araştırmalar

Altta listelenen etkilerin yanı gizeme, aldosteron araştırmalarının birkaç deneysel alanı vardır. Hayvan ve hücre temelli araştırmalar:
• Kronik stresin neden olduğu yüksek aldosteron ve kortizole uzun zaman maruz kalmak, hipokampal CB1 reseptör bağlanma bölgesi yoğunluğunu eksiltir ve potansiyel olarak daha düşük kannabinoid fonksiyonuna yol açmaktadır.
• Yüksek aldosteron Magnezyum ve Potasyum bedenini tüketebilir.
• Fazla Aldosteron, muhtemelen osteoporoza katkıda bulunan Kalsiyum bedenini tüketebilir.
Bu alandaki insan verileri eksiktir.

Yüksek Aldosteron Seviyeleri

İlişkili Şartlar
Burada gösterilen şartlar genellikle yüksek aldosteron ile ilişkilidir. Bu kısımda ele alınan çalışmaların çoğu yalnızca derneklerle ilgilidir, yani bir neden-netice ilişkisi kurulmamıştır.
• Yüksek Tansiyon
• Kardiyovasküler Hastalık; konjestif kalp yetmezliği, koroner atardamar hastalığı ve inme dahil
• Kronik böbrek hastalığı
• Osteoporoz
• Otoimmün hastalık
• Conn Belirtiyi: Adrenal kitle ile yüksek tansiyon ve diğer semptomlar arasında kandaki düşük potasyum , çoğalmış kan hacmi ve anormal alkali kan aldosteron asit sekresyonunu çoğaldırır bulunur.
Potansiyel Nedenler
Burada gösterilen nedenler genellikle yüksek aldosteron ile ilişkilidir. Doğru tanı için uzman bir hekime görünme tavsiye edilmektedir. Yüksek aldosteron tipik olarak adrenal bezlerde iyi mizaçlı aldosteron üreten urlardan kaynaklanmaktadır. Altta listelenen diğer nedenler yeterince büyük çalışmalarda ispatlanmamıştır ve deneysel olarak kalmıştır.
Stres ve evham: Savaş veya kaç sinir sistemi etkinleştirildiğinde aldosteron çoğalır. Sinir sisteminin aldosteronu çoğaldırdığı mekanizmanın ACTH kısmı
Yüksek CCK: CCK bağırsak hormonu insanlarda ve sıçanlarda aldosteron sekresyonunu çoğaldırır, bu da kan tazyikini artırabilir ve tuz yakalanmasına neden olabilir.
– IBS Olan insanlar şişman zengin yemek cevaben çok fazla CCK hür vazgeçmek için ihtimali daha yüksek olabilir, ama onun nasıl etkilendiği bilinmemektedir.
– Lektin Tüketimi sıçanlarda CCK’yı yükseltebilir. Erkeklerde fasulye de CCK salınımını çoğaldırmış ve çalışma bunu fiberin verimli etkisine bağlanmıştır. Neticede, lektinlerin insanlarda aldosteronu çoğalıp çoğaldıramayacağını bilinmemektedir.
• Magnezyum yetersizliği
• Çinko yetersizliği
• Düşük tansiyon: Düşük tansiyon varsa, beden telafi etmeye çalışır ve geçici olarak aldosteronu getirir. Kan tazyiki klasiğe döndüğünde, aldosteron normalleşir.
• Potasyum takviyesi
• Yüksek histamin seviyeleri köpeklerde aldosteron salgılanmasını uyarır, ancak fazla histamin’in insanlardaki etkileri bilinmemektedir.

Ananesel Tedavi

Aldosteron Hormonun Sağlık EtkileriHiperaldosteronizm tedavisi altta uyuyan sebebe bağlıdır. Ana emel, yüksek tansiyon ve düşük potasyum seviyeleri gibi yüksek aldosteron seviyelerinin negatif etkilerini normalleştirmek veya eksiltmektir. Neden adrenal bez uru ise, tedavi alternatifleri şunları içerir:
• Uru içeren bezin cerrahi olarak çıkarılması adrenalektomi
• Aldosteron engelleyici ilaçlar örneğin mineralokortikoid reseptör antagonistleri
• Yaşam stili değişiklikleri örn. Sodyum alımını sınırlama, kilo verme, düzenli egzersiz
Neden her iki adrenal bezin fazla aktivitesi ise bilateral adrenal hiperplazi, tedavi alternatifleri şunları içerir:
• Aldosteron engelleyici ilaçlar örneğin mineralokortikoid reseptör antagonistleri
• Yaşam stili değişiklikleri örn. Sodyum alımını sınırlama, kilo verme, düzenli egzersiz

Bitirici Yaklaşımlar

Aldosteron Hormonun Sağlık EtkileriHekim aldosteron seviyeni düşürmek için uygun olabilecekler şartları belirlerse, altta listelenen bitirici yaklaşımları denenebilir. Bu yaklaşımların çoğu yalnızca hayvanlarda incelenmiştir. Onları desteklemek için uygun klinik araştırmalar bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır bunlardan hiçbiri hekimin önerdiği tedavi veya reçete ettiği ilaçlar yerine uygulanmamalıdır.

Mineraller ve Diyet

• Yeterli magnezyum ve çinko alma
• Tuzun eksiltilmesi gerekir zira fazla tuz aldosteronu yükseltebilir Çay/EGCG
Takviyeler
Bu takviyelerin ACE’yi inhibe etmesi önerilmektedir, ancak aldosteronu yüksek olan insanlarda etkileri ve güvenliği incelenmemiştir:
• Rooibos
• Probiyotik VSL # 3
• Kitosan
• Peynir altı suyu proteini/kazein
• Ebegümeci Hibiscus sabdariffa
• Gül Rosa damascene
• Yabanmersini Vaccinium myrtillus
• Kaempferol
• Ginkgo
• Quercetin
• Siyah Kuş Üzümü
• Genistein
• Apigenin
• Luteolin
• Yabanmersini yaprağı
Yönetmelikler onlar için üretim standartları belirler, ancak bunların güvenli veya etkili olduklarını garanti edilmemektedir. Ek olarak, takviye-ilaç etkileşimleri tehlikeli olabilir ve nadir gidişatlarda bile yaşamı tehdit edebilir. Bu surattan takviye almadan evvel hekime danışılması gerekir.

Düşük Aldosteron

Potansiyel Nedenler
Aldosteron Hormonun Sağlık EtkileriBurada gösterilen nedenler genellikle düşük aldosteron ile ilişkilidir. Başlıca potansiyel nedenler şunlardır:
• Primer adrenal yetmezlik Addison Hastalığı
• Genetik değişinimler
• Diyabet
• Böbrek hastalığı
• Mermi zehirlenmesi
• Şiddetli hastalık
• Bazı ilaçlar NSAID’ler dahil
İncelenen ancak deneysel ve daha az ilgili olduğu düşünülen diğer muhtemel nedenler şunlardır:
• Kronik İnflamasyon potansiyel olarak TNF-alfa, IL-6 ve İnterlökin 1 yoluyla
• Yaşa bağlı potasyum eksilmesi ile de ilişkilidir
• Yoğun, uzun süreli egzersizden hiponatremi ve baş sızısı
• İhtiyarlama aldosteron seviyeleri natürel olarak yaşla birlikte azalabilir
• Yüksek Atriyal Natriüretik Peptit ANP – Aldosteron salınımını inhibe eder. ANP böbrekte sodyum üzerinde aldosteronun ters fonksiyonuna sahiptir
Düşük aldosteron seviyelerinin hipoaldosteronizm tedavisi altta uyuyan vaziyete bağlıdır.

Aldosteronu Artırabilecek Etkenler Deneysel

Bilim adamları, aşağıdaki etkenlerin ve yolların aldosteronu artırıp artırmadığını incelemektedirler:
• Potasyum
• Meyan kökü
• Laktat yorucu egzersizden
• Progesteron
• MSH
• ACTH
• Patikalar: Renin, Anjiyotensin II
Bununla birlikte, etkileri bilinmemektedir ve insan verileri eksiktir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ