Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Adli Tekniklerin Listesi

  • 28 Nisan 2021
  • Adli Tekniklerin Listesi için yorumlar kapalı
  • 183 kez görüntülendi.

Adli bilim, bilimi hukuka dayanak etmek ve kabahatle gayret etmek için kullanmanın bir yoludur. Adli bilim, insanların hayatlarına bağlı olarak legal bir davada önyargıların ortadan kalkmasını sağlanmaya destekçi olmak için bilimsel usulleri kullanır. Kabahat mahallinin korunması, iz ispatları, toksikoloji, nezaret zinciri ve sürece destekçi olacak muhtelif öbür adli bilimsel teknikler de dâhil olmak üzere bir hayli […]

Adli bilim, bilimi hukuka dayanak etmek ve kabahatle gayret etmek için kullanmanın bir yoludur. Adli bilim, insanların hayatlarına bağlı olarak legal bir davada önyargıların ortadan kalkmasını sağlanmaya destekçi olmak için bilimsel usulleri kullanır. Kabahat mahallinin korunması, iz ispatları, toksikoloji, nezaret zinciri ve sürece destekçi olacak muhtelif öbür adli bilimsel teknikler de dâhil olmak üzere bir hayli adli tıp tekniği mevcuttur. Bu teknikler; vakanın reel öyküsünü tanımlamak , ispatları gözetmek ve bir duruşmada iyi irtibat kurabilmek için detaylara son derece umursamaktadırlar.

Adli Bilgi İncelemeyi Nedir?

Adli bilgi incelemeyi, legal ihtilaflarda kullanılan bilimsel bilgi incelemeyi anlamına kazanç. Adli bilgi tahlilinin kullanılması, legal anlaşmazlıkların tarafsız ve bilimsel bir metodoloji ile çözülebilmesini sağlar. Bu da kanunların ve tertip etmelerin uygulanmasına ve ulus sıhhatine destekçi olur.

Adli Bilimin Değişik Cinsleri Nelerdir?

Birkaç cins adli bilim vardır. Her biri, kabahatleri veya legal ihtilafları çözmeye destekçi olmak için değişik bir alanda uzmanlaşmıştır. Bu alanların kimileri de örtüşmektedir. Tüm kabahatler belli biçimlerde değişiktir. Her cins adli bilim, bilimsel usule ve kanıtların korunmasına bağlı kalmaktadır. Yeniden, bu önyargı noksanlığını sağlar ve legal ya da cezai soruşturma için pak bilgiler sağlar.
Bir kriminalist, işlenmiş bir kabahatin zaman çizelgesini yine yapılandırabilecek bir cins adli bilim adamıdır. Kabahatliler, işlerinde beden akışkanları, kan atlaması kumpasları, parmak izleri ve daha aşırısı gibi bir hayli ispat kullanırlar. En küçük iz kanıtı dahi, bir kabahatlinin kabahate yol açan hadiseleri yine inşa etmesi için muazzam bilgi sağlar.
Adli antropoloji ve adli diş doktorluğu, enkazları belirlemeye destekçi olmak için el ele bir araya gelen adli tahlil cinsleridir. Adli antropoloji, kemikleri ve öbür sert dokuları araştırarak özel olarak insan harabelerini araştıran bir cins adli bilimdir. Adli antropologlar; yaş, cinsiyet, yaralanma tipi ve daha aşırısı gibi iskeletlerden çok fazla bilgi bulabilirler. Adli antropologlar, potansiyel vefat sebebini ve enkazları dikkatlice kazıyarak ve bilgilerini kaydolarak reelleştiklerin de ortaya çıkabilmektedir. Bireyin yaşı kemiklerin büyüklüğüne bakarak tanımlanabilir. Anormallikleri bulmak, mağdurun sahip olabileceği hastalıkları ortaya çıkarabilir. Kemiklere verilen zarar cinsi ayrıca, bir kurbanın aleyhine ne cins bir silah kullanılmış olabileceğine dair adli incelemelere de destekçi olur. Adli antropologlar, X ışınları, BT taramaları kullanırlar. İnsan enkazları hakkında daha fazla bilgi keşfetmek için resim ve mikroskopi kullanırlar. Bu, akrabaların ya da kayıp şahısların ve mağdurların eşleşmesine ya da dışlanmasına destekçi olabilir. Adli antropologlar, kabahat veya facia hadisesinin arttaki hikâyeyi tarif etmek için insanları ve cemiyetleri araştıran geçmişlerini kullanırlar. Adli diş doktorluğu veya adli odontoloji, dişlere bir yıkıntı biçimi olarak bakmayı içerir. Hem kemikler hem de dişler serttir ve yangın ve kitlesel zayiat gibi belli vaziyetlerde öbür yıkıntı cinslerinden daha uzun vakit sabreder. Adli diş doktorları dişlerle beraber diş kayıtlarına bakabilir ve başka cinsli muhtemel olamayacaksa bir mağdurun tespitine destekçi olabilir. Adli diş doktorları, ayrıca yaş ve atalardan dişlerle alakalı çok şey bilebilirler. Dişler, biçimleri, bireyin ne cins diş işlerine sahip olabileceği ve hatta kendilerine ait şahısların perhizleri hakkında ehemmiyetli bilgiler taşır. Ayrıca enkazları belirlemek için surat rekonstrüksiyonunda destekçi olabilirler.
Adli Tekniklerin ListesiAdli patoloji, mağdurda vefat sebebini tanımlamada kullanılan adli bilim cinslerinden biridir. Adli patologlar, vefat sebebini tanımlamak için mağdurlara vefat sonrası imtihanlar denir otopsi yapabilirler. Rastgele bir mağdurun sıhhatine dair içgörü kazandırma, kazaları ve hastalıkları dışlama için tıbbi çizelgeleri araştırabilirler. Adli patologlar, insan harabelerini inceler ve mağdurun dokusundaki balistik materyaller gibi bir kabahati veya vefat sebebini çözmeye destekçi olmak için ek ispatlar elde edebilirler. Kurşunlar ve öbür silah cinsleri belli cinsten yaralar vazgeçer ve adli bir patolog bu mevzuda karar verebilir.
Moleküler biyologlar da adli bilgi tahliline destekçi olmaktadır. Bir Araya Gelen misallerden deoksiribonükleik asit Deoksirübo Nükleik Asit olarak adlandırılan genetik materyali, muhtelif kabahat cinsleri için kuşkuluların belirlenmesine destekçi olmak için kullanırlar. Bir cins adli bilim cinsi olarak moleküler biyolojinin ehemmiyeti göz arkasını edilemez. Bazen en minik delil misali dahi olağanüstü neticeler verebilir. Moleküler biyologlar, bu sebeple kabahat çözme için fantastik derecede ehemmiyetlidir.
Bir cins adli bilim, adli toksikolojidir. Bu zehir veya ilaç aramak için biyolojik numunelerin analizini kapsar. Toksikologlar, ne cins bir maddenin legal veya yasadışı bir kabahate karışmış olabileceğini tanımlamaya çalışır. Maddenin, bir fertte metabolize edilme biçimini araştırarak, yutulmuş olabilecek zehirli maddeleri veya zehirli maddeleri tanımlamaya destekçi olur. Adli bilim insanları ne cins bir madde kullanıldığını bulmakla kalmaz, bir numunedeki ölçüsünün makûsa kullanıp kullanmadığını tanımlayabilirler. Adli toksikoloji kullanımının iyi bir misali, bir trafik kazası kuşkulusunun kanının uyuşturucu veya içki içeriği bakımından test edilmesi olabilir. Bu da, sürücünün bedendeki belli bir akıl değiştirici madde seviyesi sebebiyle kaza yapıp yapmadığına ışık yakalamaya destekçi olacaktır. Zira aralıksız yeni ilaçlar üretiliyor,
Bir öbür adli bilim cinsi; kabahatlerin çözülmesine destekçi olmak için yapıt materyaller, ilaçlar ve öbür materyallerin kullanılmasını kapsayan adli kimyadır. Adli kimyagerler misalleri tahlil etmek için kimya, malzeme bilimi ve biyoloji kullanarak vaka yeri ispatlarının tahliline destekçi olurlar. Çalışmalarında taşıtlar olarak ultraviyole veya kızılötesi ışık, X-ışını spektroskopisi, gaz veya başka cins kromatografi ve kütle spektrometresi kullanabilirler. Adli kimyagerler, testlerinin tamlığını gözetmek için misalleri ve analitik taşıtlarına çok dikkat etmelidirler. Adli kimyagerler bu kimyevi testleri kabahatleri çözmede destekçi olmak için kullanabilirler.
Bilgisayarlarda problem çözmeyi beğeniyorsanız, dijital adli neticeleri çok eksantrik bulabilirsiniz. Dijital adli tıp, uzmanların kabahatleri, sahtekârlıkları ve Adli Tekniklerin Listesikarşı istihbaratları çözmede destekçi olduğu bir öbür adli bilim cinsidir. Dijital bir adli tıp uzmanı, bilgisayarları ve interneti kullanarak kabahatleri inceler. Bilgisayar bilgilerini, ağ veya şifre atakları, alıcı atakları ve dijital altyapıya müteveccih tehditler gibi siber hücum delilleri bulmak için kullanırlar. Dijital adli tıp uzmanları, muhtelif bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla çalışabilmeli, delilleri gizleyebilmeli, yedekleyebilmeli ve alakalı dosyaları bulabilmelidir. Ayrıca meyilleri tanımlamak için rastgele bir bilgiyi tahlil edebilirler. Bu uzmanlar, bilgisayar bilimlerinde yoğun geçmişlere gereksinim dinlerler ve programlamanın yanı gizeme fiziksel bilgisayarları manipüle etme becerilerini de kullanmalıdırlar.

Adli Bilim Ne İçin Kullanılır?

Adli bilim, analistlerin davaları çözmelerine destekçi olmak için kullanılmaktadır. Bu davalar tabiatta uygar veya kabahatli olabilir. Ceza hakında adli bilimler, kabahat mahallerinden paha biçilmez, tarafsız bilgi verir. Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik ve bilgisayar bilimi gibi değişik gidişatlar için muhtelif bilimler uygulanabilir. Adli bilim, bir kabahat mahallinden bir araya gelen misallerden Deoksirübo Nükleik Asit belirlemek için kullanılabilir. Deoksirübo Nükleik Asit kaynakları arasında saç, ter, doku, kusma, dışkı, tırnak kırpmaları veya kazıma, tükürük ve öbür beden akışkanları bulunabilir. Yalnızca birkaç hücre dahi bir kabahatteki kuşkuluları belirlemek veya araştırmayı devam ettirmek için kullanılabilecek bir Deoksirübo Nükleik Asit profili sağlayabilir. Bu cins ispatlara biyolojik ispatlar denir. Vaka yerindeki tüm ispatlar dikkatlice korunmalı ve saklanmalıdır. Bu, güneş ışığına maruz kaldığında veya soğuk yakalanmadığında düşebilen ve uygun biçimde saklanmadığında basitçe kontamine olabilen Deoksirübo Nükleik Asit için daha da ehemmiyetlidir. Deoksirübo Nükleik Asit, mağdurları rastgele bir akrabaya bağlamak için de kullanılabilir.Adli Tekniklerin Listesi
Adli bilim aynı zamanda yasadışı veya reçeteli ilaçların bir kabahatle ilişkili olup olmadığını tanımlamak için kullanılır. Adli bilim adamları vaka yerinde bulunan maddenin cinsini tanımlamaya destekçi olmaktadır. Adli bilim, kabahatleri veya legal ihtilafları çözmek için usullerin, silahların, malzemelerin ve öbür yararlı bilgilerin tanımlanmasına destekçi olur.

Adli Tekniklerin Anlamı Nedir?

Kabahatleri çözmek için yapılan adli tahlil teknikleri, bir kabahat mahallinden bir araya gelen ispatların korunmasını ve gözlenmesini sağlamak için birkaç adımdan oluşmaktadır.

Ehemmiyetli bir adli teknik, vaka yerini gözetmektir. Kabahat mahalli kirlenmesini önlemek için büyük itina gösterilmesi netlikle koşuldur. Bu sebeple analistler, vaka yeri etrafında yemek yememeli, sigara içmemeli ve çöp atmamalıdır. Bu faaliyetlerin rastgele biri son derece ehemmiyetli fiziksel delilleri mahvedebilir. Bu, biyolojik numunelerden alınan Deoksirübo Nükleik Asit’nın basitçe kontamine olması sebebiyle rastgele bir biyolojik delil için geçerlidir. Bir kabahatin bulunduğu yerin kuru mu yoksa ıslak mı olduğu dahi kaydolunmuştur zira adli tahlil için bu ehemmiyetli bir bilgidir.
Adli Tekniklerin ListesiVelayet zincirini bir kabahat mahallinde gözetmek, bir başka adli tıp tekniğidir. Her kim vaka yerinde ve kimin elinde olduğuna dair delil de dahil olmak üzere vaka yerinden belgelenmelidir. Bilgileri kaydolmak aynı zamanda kabahatleri çözmek için kullanılan ehemmiyetli bir adli tahlil tekniğidir.
İzlenim ve kalıp kanıtlarının kullanılması, birkaç vaka yeri potansiyelinin tanımlanmasına destekçi olan eforlu bir adli tıp tekniğidir. İzlenim delillerini kullanarak adli bilim insanları bir kabahatte kullanılmış olan silah cinsini tanımlayabilirler. Gösterim ispatı, kullanılmış bir kurşun üzerindeki baskılar gibi ispatlar üzerinde yapılabilecek rastgele bir gösterimi ifade eder. Desen ispatı, izlenim içindeki bir şey hakkında bilgileri verir. Buna hoş bir misal, bir kuşkulunun ne cins bir pabuç giyebileceğini keşfetmeye yol açabilecek bir ayak izi olabilir. Parmak izleri, bir cins gösterim ispatı olarak da araştırılabilir. Bu cins ispatlar doğru tahlil için oldukça spesifik ölçümler gerektirir.
İz ispat, adli tahlil tekniklerinde kullanılan başka bir ispat cinsidir. İz ispatları, bir mağdur veya bir kuşkulu için vaka yerinin yeri hakkında bilgi verebilecek rastgele bir maddeyi ifade eder. Kıyafet delillerinden, artıklardan, topraktan, saçtan ve kuşkuluları ve mağdurları birbirine bağlayabilecek öbür rastgele bir maddeden iz delilleri bir araya gelebilir.[delil]
Adli bilim insanları, hadiseler için adli tahlil tekniklerinde katı bilimsel usuller kullanmalıdır. Olağanüstü bir dikkatle delilleri toplama, kaydolma, koruma, uygun bir biçimde elden çıkarma ve irtibat kurabilmeleri gerekir, böylece bir duruşmada delil olarak sunulduğunda tamlığı sağlayabilir. Bilimsel geçmişlerine ek olarak, hukuku iyi kavramaları gerekir. Adli bilim adamlarının da iyi irtibat kurabilmeleri gerekir. Adli bilim adamlarının bir adliye duruşmasına hitap edebilmeleri ve adli teknikleri ve test neticelerini herkesin kavrayabileceği biçimde görüşebilmesi temeldir.Adli Tekniklerin Listesi
Teknoloji büyüdükçe adli tıp tekniklerinde kullanılan taşıtlar da geliştirilmelidir. Daha duyarlı teçhizat, daha iyi koruma ve kayıt usulleri, gelecekte adli tıp alanında destekçi olacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ