Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

2. Dünya Savaşı Sonrası Japonya Ekonomisi, Sanayileşme ve Sihrime

  • 18 Temmuz 2021
  • 2. Dünya Savaşı Sonrası Japonya Ekonomisi, Sanayileşme ve Sihrime için yorumlar kapalı
  • 183 kez görüntülendi.
2. Dünya Savaşı Sonrası Japonya Ekonomisi, Sanayileşme ve Sihrime

II. Dünya Savaşı’ndaki tahribinden sonra Japonya‘nın muhteşem ekonomik yükselişi, genellikle eşsiz şekilde aktif bir Japon müessesesel kültürünün geliştirilmesine atfedilir. Ancak az öğrenilen bir hakikat var ki, Japon idaresinin tohumlarının ve 1950’lerden bu yana rakamsız varyasyonunun bir Amerikan istatistikçisi tarafından ekildiğidir. Otomotiv ve elektronik sektörlerinde en yakından izlenen Japon işletmelerin niteliği gözetirken üretkenliği artırma usulleri, bir […]

2. Dünya Savaşı Sonrası Japonya Ekonomisi, Sanayileşme ve BüyümeII. Dünya Savaşı’ndaki tahribinden sonra Japonya‘nın muhteşem ekonomik yükselişi, genellikle eşsiz şekilde aktif bir Japon müessesesel kültürünün geliştirilmesine atfedilir. Ancak az öğrenilen bir hakikat var ki, Japon idaresinin tohumlarının ve 1950’lerden bu yana rakamsız varyasyonunun bir Amerikan istatistikçisi tarafından ekildiğidir. Otomotiv ve elektronik sektörlerinde en yakından izlenen Japon işletmelerin niteliği gözetirken üretkenliği artırma usulleri, bir nesil idare mekteplerinin ve işletmelerin Japonya dışında da esin kaynağı olmasını sağladı.

Japonya sanayileşme yoluyla 1880-1970 seneleri arasında şahıs başına düşen kazançta aralıksız bir sihrime sağlamıştır. İmalatın genişlemesi yoluyla bir kazanç sihrime yörüngesinde hareket etmek pek eşsiz değildir. Gerçekten Batı Avrupa, Kanada, Avustralya ve Birleşik Devletler, zirai yapımdan yapım ve teknolojik olarak gelişmiş hizmet sektörü faaliyetlerine geçerek şahıs başına yüksek kazanç seviyesine erişti.

Sanayileşme yoluyla Japonya’nın büyümesinin dört ayırt edici özelliği vardır;

Proto-sanayi üssü
Japonya’nın zirai üretkenliği, sanayileşmeden evvel ülkenin hem kırsal hem de kentsel alanlarında zanaat proto-endüstriyel imali sürdürmek için yeterince yüksekti.

Yatırım odaklı sihrime
Sanayi ve altyapıya yapılan iç yatırım, Japon imalindeki gelişmenin arttaki itici efor olmuştur. Hem özel sektör, hem de kamu sektörü altyapı inşaatı için aracıları koordine eden altyapı, milli ve yerel idarelere yatırım yaptı.

2. Dünya Savaşı Sonrası Japonya Ekonomisi, Sanayileşme ve BüyümeYapım kapasitesine yapılan yatırım büyük oranda özel sektöre vazgeçilmiştir.
Yurtiçi tasarrufların artırılması, anapara birikiminin çoğalmasını muhtemel kıldı.
Japon gelişmesi, ihracata müteveccih değil, yatırım odaklıydı.
Birim girdi başına daha fazla çıktı elde etmek için toplam etmen faydalılığı çoğalışı süratliydi.
Talep tarafında, toplam etmen faydalılığı çoğalışı son derece ehemmiyetliydi. Ölçek ekonomileri – artan yapım seviyelerine bağlı olarak birim maliyetlerdeki eksilme – toplam etmen faydalılığı çoğalışına katkıda bulundu. Ölçek ekonomileri coğrafi yoğunlaşma, milli ekonominin gelişmesi ve fertsel işletmelerin imalindeki sihrime sebebiyle var olmuştur. Buna ek olarak, işletmelerin “bilme çarpıksı” ni alt sürüklemesi, birikimli çıktılarının çoğalması ve ürün arzının çoğalması sebebiyle birim maliyetleri eksiltti.

Yabancı teknolojiyi ithal etmek ve adapte etmek için cemiyetsel kapasite büyüdü ve bu, toplam etmen faydalılığı sihrimesine katkıda bulundu.

Hanehalkı düzeyinde, çocukların eğitimine yatırım yapmak, cemiyetsel mahareti geliştirmiştir. İşletme düzeyinde, firmaları emekçilere ve emekçilere şirketlere bağlayan manevileştirilmiş işgücü piyasaları yaratarak emekçilere yeni teknolojiye elastik bir biçimde adapte olmaya güçlü bir teşvik vererek cemiyetsel mahareti geliştirmiştir. Devlet düzeyinde, yabancı işletmeleri güvence altına almak için özel şirketlere maliyeti düşüren sanayi siyaseti, sosyal kapasiteyi kuvvetlendirdi. Düşük yararlı tarımdan yüksek bereketlilik imalat, madencilik ve inşaat alanlarına geçmek toplam etmen faydalılığı çoğalışına katkıda bulundu.

Ayrılık
1910’lardan sonra Japonya’da aşikar segmentlere ufalamış emek ve anapara piyasaları ortaya çıktı. Yüksek anapara emeğine sahip anapara yoğun sektör, oranla yüksek fiyat ödedi ve emek yoğun sektör fiyatları izafi olarak düşük fiyat aldı.

İkililik, kazanç denksizliğine, dolayısıyla konut içi cemiyetsel tedirginliğe neden oldu. 1945’deri sonra bir dizi kamu, siyaset reformu denksizliğini ele aldı ve Japonya’yı II. Dünya Savaşı evvelinde tahribe uğratan ikiliğin çevresindeki cemiyetsel acıları sildi.

Üretkenlik
Japon işletmelerin başarıyı, detaylı ve pratik bir idare felsefesinin geliştirilmesinde uyuyordu. Hareket, 1949 Amerika Birleşik Devletleri popülasyon sayımı ve daha sonra 1951 Japonya popülasyon sayımı üzerinde çalışan W. Edwards Deming tarafından başlatıldı. Savaş sırasında istatiksel proses hakimiyet SPC isimli bir uygulamayı kabul etti ve istatistiksel nitelik hakimiyetinde SQC en iyi Japon idareyiciler için bir dizi konferans yapıldı. Deming, Japon idareyicileri, pazarda hasılatlar elde ederken yapım maliyetlerini düşürmenin en kârlı yolunun niteliği netlikle gözetmek olduğuna ikna etti. Onun tesiri altında, Japonya’daki üst düzey idareyicilerin ve iş sahiplerinin ehemmiyetli bir kısmı, yapım hatlarını ve idare takımlarını, sistemler yerine, ayrı hadiselerden oluşan bir demet küme olarak ele aldı.

2. Dünya Savaşı Sonrası Japonya Ekonomisi, Sanayileşme ve Büyümeİstatistiksel Nitelik Hakimiyeti
SQC’nin temel uygulaması, harcayıcı hoşgörüsünün sınırlamasına değil, daha dar bir optimum değer aralığına geçimi sağlamak için ürün numunelerinin rasgele test edilmesidir. Minik üründe farklılık, ya da ekleme, ebat veya oranı olarak değişkenlerin yapım yapan cihazlara minik eskime istikametinden en kaçınılmazdır vaziyettir. Bu farklılıklar zamanla birikir ve sonunda aygıt, harcayıcı hoşgörüyü parametrelerine girmez . SQC standartları, widget değerlerinin çok daha minik optimum aralığını tanımlar. Sabit gelişigüzel ürün numunelerinin test edilmesi bunun ötesinde widget varyasyon kalıplarını algılar ve yapım sürecinin ayarlanmasına izin verir, böylece harcayıcı hoşgörüsünün hudutlarına hiç erişilmez. Bu aralıksız uyanış, yararlı yapım sebebiyle uzun vadede tasarruf anlamına kazanç ve meblağlı nitelikte mükâfatlar, uzun vadeli sadık alıcılar elde edilmesini sağlar. İstatistiksel nitelik hakimiyetindeki farklılıklar, Toyota’nın Kanban veya Just-In-Time gibi Japon firmaları ile ilişkili muhakkak uygulamaların temelini oluşturuyor. Müthişlik, işletmelerin ve uygulamaların her zaman büyüdüğü bir hedef olarak görülüyor .

W. Edwards Deming
Deming’in Japonya’nın ekonomik mucizesine katkısı, 1980 Japonya Nükleer Silah Güçleri NBC özelliğine kadar gözle görülür bir biçimde fark edildi. Niye yapamıyoruz? Deming uzun zaman sonra Amerika Birleşik Devletleri’ye geri döndü ve 1960’da ilk Amerikan firmalarından birinde danışman olarak çalışmaya başladı. Sohbetlerinde Japon sanayisini canlandırmak için onu ve Japon ulusunu uzun uzadıya methetti. Dokümansal yayınlandıktan sonra Deming büyük arz görmüş ve 1993’de vefatından sonra hem Japon Bilim ve Mühendisler Birliği, hem de onun üstlendiği Toplam Nitelik Yönetimi mükâfatını ve ülkesi olarak adlandırılan bir düşünce kuruluşu tarafını mükâfatlandırılmıştır. Washington DC. de yer alan bir kaç işletme Japon ekonomi modelini sınamış ve zaferli olmuşlardır.

Ticaret, Japonya ekonomisi için orta derece ehemmiyetlidir; beraber alınan ihracat ve ithalatın değeri GSYİH’nın yüzde 37’sine denktir. Uygulanan vasati tarife oranı yüzde 1.2’dir. Bir Hayli zirai ithalat kısıtlanmıştır ve ekonominin bazı sektörlerine yapılan yabancı yatırımlar hükümet tarafından taranmaktadır. Mali sektör rekabetlidir, ancak devlet katılımı devam etmektedir. Bankalar iyi anaparalıdır ve galibiyetsiz kredilerin hisseyi düşüktür.

1970’lerin başından sonra Japonya kendisi ve Amerika Birleşik Devletleri arasında şahıs başına düşen kazanç farkını kapatmaya devam ederken, Çoğu bilim insanı büyük Japon imalat şirketlerinin 1970’lerin başında beynelmilel rekabete girdiğine inanmaktadır. Bu anlamda, Japonya’nın 1970’lerin başına kadar sanayileşme yoluyla dokuz sene süresince beynelmilel rekabete geçimini bitirdiği söylenebilir.

2. Dünya Savaşı Sonrası Japonya Ekonomisi, Sanayileşme ve BüyümePasifik Savaşı’ndan sonra yabancı teknolojiyi ithal etmek ve adapte etmek için cemiyetsel kapasitenin büyük miktarda geliştirildiğinden kuşku yok. Arazi Reformu ve zirai teşviklerle cemiyetsel uzlaşma sağlanması gerekli eğitimi uzatan ve zaibatsuyu dağılan siyasi dağılınmayı eksiltti. Bunun pozitif bir tesiri oldu. Sanayi siyasetini denetlemekle mükellef olan Beynelmilel Ticaret ve Sanayi Bakanlığını MITI yenilemek, Japonya’nın sosyal kapasitesini basitleştirmek olarak da görülüyor. Hiç kuşku yok ki, MITI yabancı teknolojiyi güvence altına alma maliyetini düşürdü. Japon işletmeler ve yabancı firmalar arasında müdahale ederek, Japon kaygılarının teknoloji lisansları ödemek zorunda olduğu telif haklarını eksiltmek için rakip Amerikan ve Avrupa şirketlerini oynayan tek bir teknoloji müşterisi olarak hareket etti. Milli tescil müddetlerini kısaltarak MITI, teknolojinin süratle dağılmasını teşvik etti.

Japonya’nın 1880 sonrası ekonomik gelişimini araştıran ehemmiyetli mevzulardan biri, Japonya’nın gelişmesini belgeleyen rakamsal bilgilerin bolluğudur. Japon kazanç ve yapım, anapara ve işgücü, sektör, anapara ve emek varsayımları, şahıs başına düşen Japon kazancının düşük olduğu 1880’li senelere kadar uzanmaktadır. Netice olarak, Japonya’nın izafi muhtaçlığından bolluğa uzanan uzun vadeli gelişmesinin istatistiksel olarak incelenmesi muhtemeldir. Ve bu galibiyetin arkasında yapım ve uzun vadeli yatırımlar gelmektedir.

Yazar: Osman Uçar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ